Tekrar Yayım Cezası ve İptal Davası

Tekrar Yayım Cezası ve İptal Davası

Bu makalemizde tekrar yayım cezası ve iptal davası konusunu inceleyeceğiz. Tekrar yayım yani bir diğer ismiyle mükerrer yayım etik ihlali türlerinden biridir. Tekrar yayım cezasının iptali davası ve tekrar yayım cezasının iptali davasında elde ettiğimiz emsal karara da makalemizin sonunda yer verilmiştir.

Tekrar Yayım Nedir?

Tekrar yayım etik ihlali türlerinden bir tanesidir. Yayın etiği ihlallerinden en çok karşılaşılan tür olan tekrar yayımYönerge‘de “Mükerrer yayınlarını akademik atama ve yükselmelerde ayrı yayınlar olarak sunmak” olarak tanım bulmuştur. Görüldüğü üzere Yönerge tanımı çok kısa ve özet nitelikte olmakla birlikte, bir yayının bir diğerinin tekrar yayımı olup olmadığının somut olayın özelliklerine göre değerlendirilmesi gerekir.

Tekrar Yayım Cezası

Haksız yazarlık cezası ise 2547 sayılı Kanun’un 53. maddesinde yer almaktadır. Düzenlemeye göre, mükerrer yayınlarını akademik atama ve yükselmelerde ayrı yayınlar olarak sunmak fiili kademe ilerlemesinin durdurulması cezasını gerektirir. Öğretim elemanları için kademe ilerlemesinin durdurulması cezası ise yükseköğretim kurumlarında görev yapanlar için bulundukları kademedeki ilerlemelerinin fiilin ağırlık derecesine göre bir ila üç yıl arasında durdurulması; vakıf yükseköğretim kurumlarında görev yapanlar için ise üç ila altı ay süreyle brüt ücretinden 1/30 ila 1/8 arasında kesintiye gidilmesidir.

Tekrar Yayım Cezasının İptali Davası

Görüldüğü üzere tekrar yayım cezasının karşılığı kişinin durumuna göre kademe ilerlemesinin durdurulması cezasıdır. Dolayısıyla tekrar yayım cezasının iptali davası nda da talep edilen temel olarak verilen bu aylıktan kesme cezasının iptalidir. Tekrar yayım sıklıkla karşılaşılan bir etik ihlali (yayın ihlali) türü olsa da her olay kendine özgü değerlendirilmesi, bir yayının diğerinin tekrarı niteliğinde olup olmadığı kendine özgü bilimsel veriler ışığında değerlendirilmelidir.  Zira bilimsel araştırmalar özü gereği kendisinden öncenin tekrarı ve yeniden denenmesi anlamına gelebileceği gibi, farklı metotların kullanılması veya farklı sonuçlara ulaşılması gibi hususlar tekrar yayım noktasında özellikle değerlendirilmelidir. Bu anlamda açılacak iptal davasında bilirkişi incelemesi talep edilebilir, yargılamada alınacak bilirkişi raporu ile tekrar yayım özelliği olup olmadığı değerlendirilebilir.

Ayrıca söz konusu tekrar yayım cezası temelinde bir disiplin cezası olduğundan, disiplin soruşturmasının usulüne uygun biçimde yürütülmesi de bir diğer önemli husustur. Tekrar yayım etik ihlali soruşturmalarının çoğu zaman usulüne uygun biçimde yürütülmediğini veya usule uygun biçimde yürütülen bir soruşturma olsa da özellikle tekrar yayım cezasında ispat şartının sağlanamadığını, bu nedenle verilen tekrar yayım cezasının iptali davası başarı ile sonuçlandırılabilmektedir.

Tekrar Yayım Cezasının İptali Emsal Karar

Aşağıda tekrar yayım cezası nedeniyle kademe ilermesinin durdurulması cezası tecziye edilen bir müvekkilimizin başarı ile sonuçlandırdığımız kararına emsal olarak yer veriyoruz. Somut olayda tekrar yayım fiili sübut bulmadığı ispatlanarak tekrar yayım cezasının iptali sağlanmış olup, ayrıntıları kararda mevcuttur.

emsal111
emsal22
emsal33

Akademik Davalar İle İlgili Bilgi Yazılarımız

Büken Hukuk ve Danışmanlık Bürosu ve idari dava avukatı olarak daha önceki makalelerimizde

  • Haksız yazarlık cezası ile ilgili olarak burada,
  • Profesörlük kadrosuna atama yapılmaması ile ilgili karara burada,
  • Akademik kadro bilim sınavına itiraz ile ilgili burada,.
  • Akademik kadro sınavına itiraz ve iptal davası ile ilgili detaylı bilgiye burada,
  • Öretim üyesi ataması iptal davası ile ilgili makalemize burada,ulaşabilirsiniz.
  • Daha öncesinde başarı ile sonuçlandırdığımız akademik kadro bilim sınavının iptali kararına burada,
  • Öğretim görevlisi atamasında yürütmenin durdurulması ile ilgili bir kararımıza buradaki yazımızda yer vermiştik.

Makalelerimiz her geçen gün güncellendiği için ayrıntılı bilgi için lütfen sitemizde arama yapınız.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir