Öğretim Görevlisi Ataması Yürütmenin Durdurulması

Öğretim Görevlisi Ataması Yürütmenin Durdurulması

Bu makalemizde takip ettiğimiz bir iptal davasında aldığımız öğretim görevlisi ataması yürütmenin durdurulması kararını emsal karar olarak paylaşacağız. Paylaştığımız kararda, bilim sınavında düşük not verilerek elenen adayın açtığı dava sırasında yapılan atamanın yürütmesinin durdurulmasına karar verilmiştir. Nitekim, öğretim görevlisi ataması işlemleri de her idari işlem gibi idari davaya konu edilebilir. Uygulamada liyakat ilkesine aykırı şekilde yapılan öğretim görevlisi ataması yürütmenin durdurulması kararı ile engellenebilmektedir. Bilim sınavında yapılan haksız notlandırmalar sonucunda daha yetkin durumdaki adayların elenerek, istenen adayın (!) öğretim görevlisi kadrosuna yerleştirildiği işlemler elenen aday tarafından iptal davasına konu edilebilir. Açılan davada bu şekilde usulsüz yapılan öğretim görevlisi ataması yürütmenin durdurulması kararı ile ivedilikle  engellenebilir.

Büken Hukuk ve Danışmanlık Bürosu ve idari dava avukatı olarak daha önceki makalelerimizde akademik kadro bilim sınavına itiraz ile ilgili burada detaylı bilgi vermiştik. Yine akademik kadro sınavına itiraz ve iptal davası ile ilgili detaylı bilgiye buradan , öğretim üyesi ataması iptal davası ile ilgili makalemize buradan ulaşabilirsiniz. Buradaki yazımızda ise daha öncesinde başarı ile sonuçlandırdığımız akademik kadro bilim sınavının iptali kararını paylaşmıştık.

Öğretim Görevlisi Ataması Yürütmenin Durdurulması

Bu yazımızda ise …. Üniversitesi’nde yapılan bilim sınavında düşük puan verilerek elenen müvekkilimiz adına yürüttüğümüz davada yapılan tahkikat neticesinde asil adayın öğretim görevlisi ataması yürütmenin durdurulması kararına yer veriyoruz. Yapılan tahkikat neticesinde alınan bilirkişi raporu ile müvekkilimizin bilim sınavına verdiği cevapların düşük, atanan adayın ise yüksek puanlandığı anlaşılmıştır. Kararda, “…Bu durumda, davacının bilim sınavına ilişkin cevap kağıdına jüri tarafından verilen puanın 58 olarak düşük belirlendiği, davacının hak ettiği puanın 81 olması gerektiği, bu tespite göre davacının asil olarak öğretim görevlisi kadrosuna atanabileceği, müdahilin ise yedek olarak belirlenebileceği, yapılan bu yanlış değerlendirmenin davacının asil değil yedek olarak belirlenmesine sebebiyet verdiği anlaşıldığından, davacının davalı idarece gerçekleştirilen bilim sınavı sonucunda 58 puan verilerek yedek olarak belirlenmesine ve ….. isimli adayın 85 puan verilerek asil olarak belirlenmesine dair dava konusu işlemde hukuka ve hakkaniyete uygunluk bulunmadığı sonucuna varılmıştır” denilerek öğretim görevlisi ataması yürütmenin durdurulması kararı verilmiştir.

Yerel Mahkeme tarafından verilen öğretim görevlisi ataması yürütmenin durdurulması kararı, Konya Bölge İdare Mahkemesi İdari Dava Dairesi tarafından itiraz incelemesinden geçmiş ve kesinleşmiştir.

Kararda müvekkilimize ilişkin özel bilgiler yer alması nedeniyle kararın bir kısmı yayınlanmamış-sansürlenmiştir.

Öğretim Görevlisi Ataması Yürütmenin Durdurulması
Öğretim Görevlisi Ataması Yürütmenin Durdurulması 2
Öğretim Görevlisi Ataması Yürütmenin Durdurulması 3

Büken Hukuk & Danışmanlık Bürosu , idare hukuku avukatı ve idari dava avukatı olarak, Türkiye’nin neredeyse tamamındaki İdare Mahkemeleri ve Danıştay’ da açılacak iptal ve tam yargı davaları hakkında hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermektedir. İl dışından gelen görüşmeler zoom, google meet veya başkaca telekonferans yöntemleri ile gerçekleştirilebilmektedir.  

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir