Ticaret ve İcra Hukuku

Çalışma Alanları

Ticari işlemlerden doğan uyuşmazlıkların çözümü ve her türlü icra takibinin hazırlanması, haciz ve satış yapılması, menfi tespit davalarının açılması, istirdat davalarının açılması, haksız icra takibine ilişkin itirazların yapılması ve dava takibi hususlarda hizmet sunmaktayız.