Profesörlük Kadrosuna Atamanın Yapılmaması ve İptal Davası

Profesörlük Kadrosuna Atamanın Yapılmaması ve İptal Davası

Bu makalemizde profesörlük kadrosuna atamanın yapılmaması halinde açılabilecek iptal davasını tartışacağız. Profesörlük kadrosuna atamanın yapılmaması çoğunlukla olumsuz jüri raporu nedeniyle olmaktadır. Ancak profesörlük kadrolarına başvurabilmek için öncelikle, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun, 26. maddesinde sayılan şartları sağlamış olmak gerekir. Bu şartları taşımayan kişiler de profesörlük kadrosuna atamanın yapılmaması durumu ile karşılaşabilirler. Ayrıca bilindiği üzere profesörlük kadrosu jürisi oluşturulurken yine aynı madde gereği  en az üçü başka üniversitelerden veya yüksek teknoloji enstitülerinden olmak üzere ilan edilen kadronun bilim alanıyla ilgili beş profesörün seçilmesi gerekir. Profesörlük kadrosu jürisi olarak seçilenler adayın durumunu ve bilimsel niteliğini tespit amacıyla ayrı ayrı raporlar yazarlar. İşte bu raporlardan çoğunluğunun olumsuz olması halinde profesörlük kadrosuna atamanın yapılmaması durumunda neler yapılabileceğini bu makalemizde ele alacağız. 

Profesörlük kadrosuna atamanın yapılmaması ve profesörlük kadrosunda olumsuz jüri raporu uygulamada sıklıkla karşılaşılan bir durum olmaması nedeniyle neler yapılabileceği konusunda bilginin eksik olduğunu gözlemliyoruz. Unutulmamalıdır ki, profesörlük kadrosuna atamanın yapılmaması halinde, iptal davası açılarak işlemin iptali ve atamanın yapılması sağlanabilir. Nitekim profesörlük kadrosunda olumsuz jüri raporu nedeniyle atama yapılmaması da bir idari işlemdir ve tüm idari işlemler gibi iptale tabidir.

Profesörlük Kadrosuna Atamanın Yapılmaması ve İptal Davası

Bu doğrultuda jüri raporları olumsuz geldiği için profesörlük kadrosuna ataması yapılmayan müvekkilimiz adına açtığımız bir davada elde ettiğimiz olumlu sonucu emsal karar olarak paylaşmak gereği duyuyoruz. Somut olayda müvekkilin başvurduğu profesörlük kadrosunda olumsuz jüri raporu nedeniyle ataması yapılmamış, bunun üzerine idari işlemin iptali için dava açılmıştır. Dava sürecinde müvekkilin durumunu ve bilimsel niteliğini tespit amacıyla bilirkişi kurulu oluşturulmuştur. Bilirkişi kurulu tarafından müvekkilin dosyası incelenmiş ve müvekkilin söz konusu profesörlük kadrosuna hak kazandığı ortaya konmuştur. Bu şekilde profesörlük dosyasına olumsuz jüri raporları nedeniyle ataması yapılmayan müvekkilin haklılığı sübut bulabilmiştir.

Kararda müvekkilimize ilişkin özel bilgiler yer alması nedeniyle kararın bir kısmı yayınlanmamış-sansürlenmiş olup, profesörlük kadrosunda atamanın yapılmaması ve iptal davası konusunda ayrıntılı bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Profesörlük Kadrosuna Atamanın Yapılmaması ve İptal Davası 1
Profesörlük Kadrosuna Atamanın Yapılmaması ve İptal Davası
Profesörlük Kadrosuna Atamanın Yapılmaması ve İptal Davası

Büken Hukuk ve Danışmanlık Bürosu ve idari dava avukatı olarak daha önceki makalelerimizde akademik kadro bilim sınavına itiraz ile ilgili burada detaylı bilgi vermiştik. Yine akademik kadro sınavına itiraz ve iptal davası ile ilgili detaylı bilgiye buradan , öğretim üyesi ataması iptal davası ile ilgili makalemize buradan ulaşabilirsiniz. Buradaki yazımızda ise daha öncesinde başarı ile sonuçlandırdığımız akademik kadro bilim sınavının iptali kararını paylaşmış, buradaki yazımızda ise öğretim görevlisi atamasında yürütmenin durdurulması ile ilgili bir kararımıza yer vermiştik.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir