Sigorta Hukuku

Sigorta Hukuku

Sigorta hukuku, yardımlaşma kültürü ve bireylerin hayatları boyunca karşı karşıya gelebilecekleri tehlikelerden korunma ihtiyacı sebebiyle ortaya çıkmış bir hukuk dalıdır. Sigorta sözleşmeleri ise prim adı verilen bir ücret karşılığında, rizikonun, yani zararın gerçekleşmesi halinde kararlaştırılan paranın ödeneceğini öngören bir akit türüdür.

Bu kapsamda, sigorta ile ilgili alacak ve tazminat davaları, trafik kazalarına ilişkin tazminat talepleri, trafik kazalarına ilişkin değer kaybı ve hasar kaybı alacaklarının tazmini, yangın sigortası davaları, hayat ve maluliyet sigortası davaları, tıbbi malpraktis davalarında hizmet sunmaktayız.