Tüketici Hakları

Tüketici Hakları

Gelişen teknoloji ve Sanayi Devriminin etkisiyle, birey olan tüketicilerin piyasaya mal ve hizmet sunan kişi ve kurumlara karşı korunması zorunluluk halini almış ve bu nedenle çeşitli yasal düzenlemeler ile tüketicinin ekonomik çıkarlarının korunması sağlanmıştır.

Tüketici hukuku en basit anlatımla tüketici ile satıcı arasındaki ilişkileri düzenleyen, tüketicinin ekonomik çıkarlarını koruyan ve tüketicinin korunmasına yönelik önlemleri alan, tüketicinin zararını tazmin etmeye yönelik hükümler içeren hukuk dalıdır. 6502 sayılık Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’a göre alışveriş hayatında mesleki veya ticari amaçlarla hareket etmeyen herkes “Tüketici” konumundadır.

Bu doğrultuda, ayıplı mal ve hizmetten doğan uyuşmazlıklar, ayıplı mal ve hizmet dolayısıyla ortaya çıkan zararın tazmini, tüketici kredisi sözleşmesi dosya masrafı vb ad altında alınan ücretlerin iadesi, tip sözleşmelerdeki haksız şartlara ilişkin uyuşmazlıklar, Taksitle satış sözleşmeleri, Tüketici kredisi sözleşmeleri, Konut finansmanı sözleşmeleri, Mesafeli satış sözleşmeleri, Devre tatil ve uzun süreli tatil hizmeti sözleşmeleri, Paket tur sözleşmeleri ve Abonelik sözleşmelerinden kaynaklanan uyuşmazlıklar hususunda hizmet sunmaktayız.