İdare Hukuku

İdare Hukuku

Büken Hukuk & Danışmanlık bürosu, Adana idare hukuku avukatı, adana idari dava avukatı olarak, idarenin hukuka uygun olmayan işlem ve eylemlerine ilişkin idare hukuku avukatı olarak hizmet vermektedir. 

İdare hukuku en basit anlatımıyla kamu yönetimini, kamu kuruluşlarının işleyişlerini ve kişilerle olan ilişkilerini konu alan hukuk dalıdır.

İdare her türlü iş ve eyleminde kanunlara ve Anayasaya uygun davranmak zorundadır. Aksi halde, yapılan idari işlemin, yetki, sebep, konu, şekil ve amaç unsurlarından herhangi birine uygun olmaması halinde, idari işlem iptale tabidir. Aynı zamanda, idarenin işlem ve eylemleri sebebiyle hakları ihlal edilenlerin maddi ve manevi kayıpları açılacak tam yargı davasıyla tazmin edilir.

Bu kapsamda, idareye başvuru yapılması, idarenin karar ve işlemlerine karşı itirazların yapılması, iptale tabi işlemler için iptal davası, hakları ihlal edilenlerin maddi ve manevi kayıplarının tazmini için tam yargı davası, idari para cezalarının iptali, memur disiplin cezaları ile ilgili davalar, öğrenci disiplin cezaları ile ilgili davalar, kamulaştırma davaları gibi davalar ele alınmaktadır.

Adana idari yargı avukatı ücreti ise, her olayın somut şartlarına ve verilmesi gereken emeğin niteliğine göre belirlenmektedir.

Bu kapsamda, iptale tabi işlemler için iptal davası, hakları ihlal edilenlerin maddi ve manevi kayıplarının tazmini için tam yargı davası, idari para cezalarının iptali, memur disiplin cezaları ile ilgili davalar, öğrenci disiplin cezaları ile ilgili davalar, kamulaştırma davaları gibi davalar ele alınmaktadır.