İş Hukuku

adana iş davası avukatı

Adana iş davası avukatı olarak, hukuk büromuzca İşçi işveren ilişkisinden doğan tüm uyuşmazlıklar, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, fazla mesai ücreti, yıllık izin ücreti gibi işçilik alacakları, işe iade davaları, hizmet tespit davaları, iş kazaları, iş kazasından kaynaklanan tazminat davaları gibi davalar ele alınmaktadır.

İlgili Makalelerimiz için;

Adana İş Avukatı

Kıdem Tazminatı Nedir, Nasıl Hesaplanır?

İhbar Tazminatı Nedir, Nasıl Hesaplanır?

İşe İade Davası Nedir?

İş Güvencesi Nedir?

Mobbing Davası Nedir?

İşçiye Mobbing Uygulanması