Haksız Yazarlık Cezası ve İptal Davası

Bu makalemizde etik ihlali türlerinden biri olan haksız yazarlık cezası ve iptal davası konusunu inceleyeceğiz. Haksız yazarlık en çok karşılaşılan etik ihlali türlerinden biri olmakla birlikte maalesef ki ispat şartları bakımından haksız yazarlık cezası ile sıklıkla karşılaşılmaktadır. Haksız yazarlık cezasının iptali davası ve haksız yazarlık cezasının iptali davasında elde ettiğimiz emsal karara da makalemizin sonunda yer verilmiştir.

Haksız Yazarlık Nedir?

Haksız yazarlık nedir sorusunun cevabı Yükseköğretim Kurulu Bilimsel Araştırma Ve Yayın Etiği Yönergesi’nde verilmiştir. Yönerge’ye göre haksız yazarlık aktif katkısı olmayan kişileri yazarlar arasına dâhil etmek veya olan kişileri dâhil etmemek, yazar sıralamasını gerekçesiz ve uygun olmayan bir biçimde değiştirmek, aktif katkısı olanların isimlerini sonraki baskılarda eserden çıkartmak, aktif katkısı olmadığı halde nüfuzunu kullanarak ismini yazarlar arasına dâhil ettirmek olarak tanımlanmıştır.

Haksız Yazarlık Cezası

Haksız yazarlık cezası ise 2547 sayılı Kanun’un 53. maddesinde yer almaktadır. Düzenlemeye göre, aktif katkısı olmayan kişileri yazarlar arasına dâhil etmek veya olan kişileri dâhil etmemek, yazar sıralamasını gerekçesiz ve uygun olmayan bir biçimde değiştirmek, aktif katkısı olanların isimlerini sonraki baskılarda eserden çıkartmak, aktif katkısı olmadığı hâlde nüfuzunu kullanarak ismini yazarlar arasına dâhil ettirmek fiili aylıktan kesme cezasını gerektirir. Aylıktan kesme cezası ile ilgili ayrıntılı bilgi için buradan ilgili makalemize ulaşabilirsiniz.

Haksız Yazarlık Cezasının İptali Davası

Tüm bu açıklamalar ışığında etik ihlali türlerinden biri olan haksız yazarlık fiilinin karşılık cezası kişinin aylığından 1/30 ila 1/8’i oranında kesinti yapılmasıdır. Dolayısıyla haksız yazarlık cezasının iptali davası nda da talep edilen temel olarak verilen bu aylıktan kesme cezasının iptalidir. Haksız yazarlık isnadı ile sıklıkla karşılaşılmaktadır. Ancak haksız yazarlık cezası verilebilmesi için söz konusu bilimsel eserde kişinin gerçekten katkısının olmadığının kesin bir ispatı gerekir. Aynı zamanda disiplin soruşturmasının usulüne uygun biçimde yürütülmesi de bir diğer önemli husustur. Haksız yazarlık etik ihlali soruşturmalarının çoğu zaman usulüne uygun biçimde yürütülmediğini veya usule uygun biçimde yürütülen bir soruşturma olsa da özellikle haksız yazarlık cezasında kesin ispat şartının sağlanamadığını, bu nedenle verilen haksız yazarlık cezasının iptali davası başarı ile sonuçlandırılabilmektedir.

Haksız Yazarlık Cezasının İptali Emsal Karar

Aşağıda haksız yazarlık cezası nedeniyle aylıktan kesme cezası tecziye edilen bir müvekkilimizin başarı ile sonuçlandırdığımız kararına emsal olarak yer veriyoruz. Somut olayda Yönerge’ye uygun biçimde soruşturma yapılmaksızın verilen haksız yazarlık cezasının iptali sağlanmış olup, ayrıntıları kararda mevcuttur. (Kararda müvekkilimize ilişkin özel bilgiler yer alması nedeniyle kararın bir kısmı yayınlanmamıştır)

haksız yazarlık cezası 1
haksız yazarlık cezası 2
haksız yazarlık cezası 3

 

Konu ile ilgili olarak “İntihal suçu nedir?” başlıklı makalemize buradan, “İntihal soruşturması savunma örneği”ne buradan, “İntihal nedeniyle tazminat davası” ile ilgili bilgiye ise buradan ulaşabilirsiniz.

Adana idare hukuku avukatı ve adana idari dava avukatı olarak bilgilendirme yapmak amacıyla paylaştığımız makalelerin bir kısmı şu şekildedir;

  • İptal davasının incelendiği makalemize buradan,
  • Tam yargı davasının incelendiği makalemize buradan,
  • Disiplin soruşturmasına savunma örneğine buradan,
  • Memur disiplin cezasına karşı açılacak iptal davasının incelendiği makalemize buradan, 
  • Memur disiplin cezasına itiraz konusunun ayrıntılı incelendiği makalemize buradan
  • Disiplin soruşturmasında soruşturma usulünün incelendiği makalemizi buradan
  • Soruşturma izni verilmesi itiraz dilekçesi örneğini buradan okuyabilirsiniz.

Makalelerimiz her geçen gün güncellendiği için ayrıntılı bilgi için lütfen sitemizde arama yapınız.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir