Nişanın Bozulması Nedeniyle Maddi Tazminat

Nişanın Bozulması Nedeniyle Maddi Tazminat

Nişanın bozulması halinde maddi tazminat ödenmesi mümkündür. Hem nişanın bozulması maddi tazminat davasında, hem nişanın bozulması manevi tazminat davasında nişan hediyelerinin iadesi davasından farklı olarak tarafların kusurlu olup olmadıklarının değerlendirilmesi yapılır.

Türk Medeni Kanununa göre nişanlılardan birinin haklı bir sebep olmadan tek yanlı olarak nişanı bozması veya nişanın bozulmasına kusurlu davranışıyla sebebiyet vermesi halinde diğer nişanlıya tazminat isteme hakkını tanımıştır.

Türk Medeni Kanunu’nun 120. maddesine göre; 

Nişanlılardan biri haklı bir sebep olmaksızın nişanı bozduğu veya nişan taraflardan birine yükletilebilen bir sebeple bozulduğu takdirde; kusuru olan taraf, diğerine dürüstlük kuralları çerçevesinde ve evlenme amacıyla yaptığı harcamalar ve katlandığı maddî fedakârlıklar karşılığında uygun bir tazminat vermekle yükümlüdür. Aynı kural nişan giderleri hakkında da uygulanır.

Tazminat istemeye hakkı olan tarafın ana ve babası veya onlar gibi davranan kimseler de, aynı koşullar altında yaptıkları harcamalar için uygun bir tazminat isteyebilirler.

 

Nişanın Bozulması Nedeniyle Maddi Tazminat Davasında Taraflar Kimlerdir?

Nişanın bozulması maddi tazminat davasını nişanlılar,  nişanlıların anne babaları ve hatta anne babası gibi davrananlar -örneğin onları büyüten teyze, anneanne vb- da açabilir.

Davalı nişanı haklı bir neden olmadan atan veya kusurlu davranışıyla nişanın bozulmasına neden olan kişidir. Maddi tazminat isteme hakkı ölüm halinde mirasçılara geçer, davacı ölmüşse davacının mirasçıları dava açabilir veya davalı ölmüşse davaya davalının mirasçılarına karşı devam edilebilir.

Nişanın Bozulmasında Kusurlu Olan Taraf Maddi Tazminat Talep Edemez

Maddi tazminat nişanın bozulması halinde söz konusu olabilir. Bu nedenle nişanın ölüm veya anlaşmayla sona ermesi halinde maddi tazminat ödenmez. Maddi tazminat ancak haklı bir neden olmadan nişanın bozulması veya diğer nişanlının kusuru nedeniyle nişanın bozulması halinde talep edilebilir.

Örneğin hiçbir neden olmadan nişanın bozan taraftan maddi tazminat talep edilebilir. Sebepsiz yere nişan atmak maddi tazminat sonucunu doğurur.

Yine aynı şekilde nişanlılardan birinin kusurlu davranışı yüzünden nişan bozulmuşsa yine maddi tazminat talebi mümkündür. Kusurlu davranışa örnek olarak nişanlının başkalarıyla görüşmesi, nişanlının ailesine saygısızlık etmesi, içki içmesi, kumar oynaması gibi sebepler gösterilebilir.

Görüldüğü üzere nişanın bozulması nedeniyle maddi tazminat, nişan atılmasında kusuru olmayan nişanlıya ödenir. Dolayısıyla nişanın bozulmasında kusurlu olan tarafın maddi tazminat talep hakkı yoktur.

Nişanın Bozulması Nedeniyle Maddi Tazminat Davasında İstenebilecek Harcamalar Nelerdir?

Maddi zararda talep edilecek olan zarar, kusursuz tarafın nişanlanmamış olsaydı uğramamış olacağı maddi zarardır. Maddi tazminat davasında evlenme amacıyla yapılan masrafların ödenmesi istenir. Kısacası nişanın bozulmasıyla meydana gelen zarar arasında illiyet bağı bulunmalıdır.

Nişanın bozulması maddi tazminat dava dilekçesinde, tazminatın miktarı ve tutarlarının belirtilmesi gerekmektedir.

Nişanın Bozulması Nedeniyle Maddi Tazminat Davasında Zamanaşımı

Türk Medeni Kanunu’nun 123. maddesine göre; Nişanlılığın sona ermesinden doğan dava hakları, sona ermenin üzerinden bir yıl geçmekle zamanaşımına uğrar.

Açılacak maddi tazminat davası nişanın sona ermesinden sonra 1 yıl içinde açılmalıdır. Aksi halde zamanaşımına uğrayacağından maddi tazminat talep edilemez.

Diğer makalelerimize buradan ulaşabilir veya büromuzdan randevu almak için buraya tıklayabilirsiniz.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir