103 davetiyesi örneği, 103 davetiyesi nedir, 103 davetiyesi meskeniyet şikayeti, haczedilemezlik şikayeti, ihalenin feshi, 103 davetiyesi örneği talebi...

103 Davetiyesi Örneği

Yorum Yok

Bu makalemizde 103 davetiyesi örneği olarak da bilinen borçlunun yokluğunda yapılan haciz işleminin borçlunun bilgi sahibi olmasını sağlayan bildirimden bahsedeceğiz ...

Devamı
Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma Suçu ve Cezası, Etkin Pişmanlık, Daha Fazla Cezayı Gerektiren Nitelikli Haller, Adana Ceza Avukatı, Yargıtay kararları

Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma Suçu

Yorum Yok

Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçu Türk Ceza Kanunu‘nun 109. maddesinde düzenlenmiştir. Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçu ile korunan hukuki değer hiç ...

Devamı
İş davalarında çelişkili tanık beyanları yani tanıkların beyanları arasında çelişki bulunması, adana iş avukatı, tanık beyanı ile diğer delillerin çelişmesi

İş Davalarında Çelişkili Tanık Beyanları

Yorum Yok

İş davalarında çelişkili tanık beyanları yani tanıkların beyanları arasında çelişki bulunması hali sıkça karşımıza çıkmaktadır. Örneğin fazla mesai konusunda dinlenen ...

Devamı
Yürütmenin durdurulması isteminin reddi kararına itiraz dilekçesi, yd red kararına itiraz, yd red itiraz dilekçesi, adana idare avukatı, idari dava avukatı.

Yürütmenin Durdurulması İsteminin Reddi Kararına İtiraz

Yorum Yok

Bu makalemizde yürütmenin durdurulması isteminin reddi kararına itiraz dilekçesine yer verilecektir. Yürütmenin durdurulmasının reddi kararına itiraz İdari Yargılama Usulü Kanununun ...

Devamı
İcra genel sorgu haciz talebi, icra sorgu ve haciz talebi, genel haciz talebi örneği, icra müdürlüğünün borçlu malvarlığı sorgulama talebi, adana avukat

İcra Genel Sorgu Haciz Talebi

Yorum Yok

Bu makalemizde icra genel sorgu haciz talebi ni paylaşıyoruz. İcra genel sorgu haciz talebi ile kesinleşen icra takibinde borçluların malvarlıklarının ...

Devamı
Emekli maaşı üzerinden kredi kesintisi yapılması, kredi borcu nedeniyle maaş bloke edilmesi, Yargıtay 13. HD 2016/7598 E, 2019/8829 K ve 25.09.2019 .. adana

Emekli Maaşı Üzerinden Kredi Kesintisi Yapılması

Yorum Yok

Yargıtay 13. Hukuk Dairesinin 2016/7598 E, 2019/8829 K ve 25.09.2019 tarihli kararında bankadan alınan emekli maaşı üzerinden kredi kesintisi yapılması ...

Devamı
Dava dosyasının işlemden kaldırılması ve sonuçları, davanın açılmamış sayılması, davanın yenilenmesi, adana avukat, mazeretin reddi, harçsız yenileme

Dava Dosyasının İşlemden Kaldırılması

Yorum Yok

Dava dosyasının işlemden kaldırılması hali Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 150. maddesinde düzenlenmiştir. Bu makalemizde dava dosyasının işlemden kaldırılması ve sonuçlarını kısaca ...

Devamı
Ceza istinaf dilekçesi örneği, ceza mahkemesi kararına karşı istinaf dilekçesi, cmk istinaf dilekçesi örneği, bölge adliye mahkemesi, adana ceza avukatı

Ceza İstinaf Dilekçesi Örneği

Yorum Yok

Ceza istinaf dilekçesi örneği bu makalemizde yer verilmektedir. 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 272 ve devamı maddelerinde istinaf yoluna başvuru ...

Devamı
Tasarrufun iptali davası nedir? Tasarrufun iptali davasında yetkili ve görevli mahkeme, davanın tarafları, tasarrufun iptali davası muvazaa, yargıtay karar.

Tasarrufun İptali Davası

Yorum Yok

Tasarrufun iptali davası İcra İflas Kanunu’nun 277 ve devamı maddelerinde düzenlenmiş olup, en basit tanımıyla alacağını borçludan tahsil edemeyen ve ...

Devamı
Uyarma cezasına itiraz dilekçesi örneği, itiraz süresi, uyarma cezasına karşı itiraz nasıl yapılır, adana idare avukatı, uyarma cezası iptal davası

Uyarma Cezasına İtiraz Dilekçesi Örneği

Yorum Yok

Bu makalemizde uyarma cezasına itiraz dilekçesi örneği yer almaktadır. Uyarma cezası 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre; memura, görevinde ve ...

Devamı
Nafaka borcunu ödememe cezası, nafaka yükümlülüğünün ihlali, nafaka ödememe şikayeti, Nafaka borcunu ödememe cezası tazyik hapsi, adana avukat

Nafaka Borcunu Ödememe Cezası

Yorum Yok

Nafaka borcunu ödememe yani nafaka yükümlülüğünün ihlali Türk Hukuk Sisteminde tazyik hapsi uygulanması öngörülen bir suç olarak düzenlenmiştir. Bu doğrultuda ...

Devamı
istirdat davası nedir? Dava nasıl açılır? istirdat davası açma süresi, istirdat davası yetkili ve görevli mahkeme, Sebepsiz zenginleşme, adana avukat

İstirdat Davası Nedir?

Yorum Yok

Bu makalemizde istirdat davası yani geri isteme davasını kısaca inceleyeceğiz. İcra İflas Kanunun 72. maddesinde düzenlenen istirdat davası kısaca, cebri ...

Devamı
Velayetin değiştirilmesi dava dilekçesi örneği, velayetin değiştirilmesi davası, adana velayet avukatı, velayetin değiştirilmesi dava dilekçesi örneği...

Velayetin Değiştirilmesi Dava Dilekçesi

Yorum Yok

Daha önceki makalemizde de açıkladığımız üzere velayet davalarında en önemli kıstas çocuğun menfaatidir. Dolayısıyla çocuğun velayetini alan tarafın çocuğun menfaatine aykırı ...

Devamı
icra dairesinden kota dilekçesi ile başvurularak avukat kotası verilmesi istenmelidir. Bu makalemizde icra dairesinden kota dilekçesi örneği makalemizde...

İcra Dairesinden Kota Dilekçesi Örneği

Yorum Yok

İcra dairelerinde kota uygulaması ile  vekâletnamede vergi numarası yazılı olan avukat veya kurumun icra takibi dosyaları UYAP sisteminin belirleyeceği icra dairesine ...

Devamı
Mernis adresine tebligat talebi, Tebligat Kanunu 21/2, mernise tebligat, 21/2 tebligat talebi, ödeme emri bila döndüğünden borçlunun mernis adresine 21/2

Mernis Adresine Tebligat Talebi 21/2

Yorum Yok

Borçlunun mernis adresine tebligat talebi, Tebligat Kanunu’nun 21/2 maddesi uyarınca yapılır. Kanunun 21/2 maddesine göre; Gösterilen adres muhatabın adres kayıt ...

Devamı
Evlenme engelleri nelerdir? Kesin evlenme engeli, kesin olmayan evlenme engeli, bekleem (iddet süresi), hısımlık, akıl hastalığı, mevcut evlilik, TMK.

Evlenme Engelleri Nelerdir?

Yorum Yok

Evlenme engelleri Türk Medeni Kanunu’nun 129 ve devamı maddelerinde yer verilmiştir. Evlenme engellerinin bir kısmı evliliğin hükümsüz olmasına neden olurlar. ...

Devamı
Babalık davası dilekçe örneği, babalık davası dilekçesi, babalık davası nasıl açılır, babalık davası nedir, adana boşanma avukatı...

Babalık Davası Dilekçe Örneği

Yorum Yok

Bu makalemizde babalık davası dilekçe örneği yer almaktadır. Babalık davası çocuk ile babası arasındaki soybağının mahkeme yoluyla belirlenmesini sağlayan dava türüdür. Medeni ...

Devamı
2020 Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 02/01/2010 Tarihli Resmî Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. 2020 avukatlık asgari ücret tarifesine ulaşmak

2020 Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi

Yorum Yok

2020 Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi, 2 Ocak 2020 Tarihli ve 30996 Sayılı Resmî Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. 2020 yılı Avukatlık Asgari Ücret ...

Devamı
Beraat Eden Sanık Lehine Vekalet Ücreti Kime Ödenir? Beraat Eden Sanık Vekalet Ücreti Kime Ait? Anayasa Mahkemesi, adana avukat

Beraat Eden Sanık Lehine Vekalet Ücreti Kime Ödenir?

Yorum Yok

Siz değerli okurlarımızda gelen yoğun soru ve istek üzerine beraat eden sanık lehine vekalet ücreti kime ödenir sorusuna ayrı bir ...

Devamı
İşçilik alacaklarında zamanaşımı, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, yıllık izin ücreti, ücret alacağı zamanaşımı, adana iş avukatı

İşçilik Alacaklarında Zamanaşımı

Yorum Yok

Bu makalemizde işçilik alacaklarında zamanaşımı konusunu ele alacağız. Zamanaşımı, alacak hakkının belli bir süre kullanılmaması yüzünden dava edilebilme niteliğinden yoksun ...

Devamı
İştirak Nafakasının Artırılması Dava Dilekçesi, nafakanın artırılması davası dilekçe örneği, iştirak nafakasının artırılması, adana boşanma avukatı...

İştirak Nafakasının Artırılması Dava Dilekçesi Örneği

Yorum Yok

İştirak nafakasının artırılması dava dilekçesi örneği makalemizin devamında yer verilmektedir. Türk Medeni Kanunu’nun 182/2 maddesi gereğince; “Velâyetin kullanılması kendisine verilmeyen ...

Devamı
Hukuk istinaf dilekçesi örneği, hukuk mahkemesi kararına karşı istinaf dilekçesi, hmk istinaf dilekçesi örneği, bölge adliye mahkemesine istinaf, adana...

Hukuk İstinaf Dilekçesi Örneği

Yorum Yok

Hukuk istinaf dilekçesi örneği bu makalemizde yer vereceğiz. 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 341 ve devamı maddelerinde istinaf yolu düzenlenmiştir. HMK ...

Devamı
Ayrımcılık tazminatı nedir, ayrımcılık tazminatı davalarında ispat yükü, nasıl hesaplanır, şartları nelerdir, adana iş avukatı, yargıtay kararları...

Ayrımcılık Tazminatı Nedir?

Yorum Yok

Bu makalemizde iş hukukunda ayrımcılık tazminatı nedir, ayrımcılık tazminatında ispat yükü kimdedir, ayrımcılık tazminatı şartları nelerdir gibi sorulara cevap bulmaya çalışacağız. Makalemizin sonunda ayrımcılık ...

Devamı

Disiplin Soruşturmasında Tanık Delili

Yorum Yok

Bu makalemizde disiplin soruşturmasında tanık delili ve idari soruşturmada tanıkların dinlenmesinin önemini emsal bir yargı kararı doğrultusunda inceleyeceğiz. Disiplin Soruşturmasında ...

Devamı
Araç Haczi Talebi, Araç Haczi Talep Örneği, borçlunun araçlarına haciz konması, araç haczi nasıl yapılır, icrada araç haczi talebi, icrada araç haczi.

Araç Haczi Talebi

Yorum Yok

Kesinleşen icra takibinde, borcun tahsilini sağlamanın yollarından biri de borçlunun üzerine kayıtlı motorlu araçlara haciz konması ve aracın yakalanıp, muhafaza altına ...

Devamı
Elektronik Tebligatın Tebliğ Tarihi, Yargıtay kararları, e-tebligatta süre, elektronik tebligatta süre ne zaman başlar, avukat, e-tebligat tebliğ tarihi

Elektronik Tebligatın Tebliğ Tarihi

Yorum Yok

Bu yazımızda elektronik tebligatın tebliğ tarihi ile ilgili yargıtay kararlarını paylaşacağız. Elektronik tebligat elektronik ortamda yapılan tebligatı ifade eder ve fiziki ...

Devamı
OHAL Komisyonu Kararına Dava Dilekçesi, OHAL komisyonuna itiraz, OHAL komisyonu kararına dava açma süresi, OHAL Komisyonu Red Kararlarına Karşı İptal Davası

OHAL Komisyonu Kararına Dava Dilekçesi

Yorum Yok

Bu makalemizde ohal komisyonu kararına dava dilekçesi örneğine yer vereceğiz. Ancak önce ohal komisyonu kanunu olarak bilinen 7075 sayılı Kanunu açıklamakta fayda ...

Devamı
Babalık Davası Nedir? Babalık Davasını Kim Açabilir? Babalık Davası İspat, Yetkili ve Görevli Mahkeme, Babalık Karinesi, Adana avukat

Babalık Davası Nedir?

Yorum Yok

Babalık davası nedir sorusuna kısa ve öz bir cevap vermek gerekirse, babalık davası çocuk ile babası arasındaki soybağının mahkeme yoluyla ...

Devamı
Mobbing nedeniyle manevi tazminat, manevi tazminat miktarı, Bursa BAM kararı, Mobbing nedeniyle manevi tazminat ne kadardır, adana iş avukatı, adana mobbing

Mobbing Nedeniyle Manevi Tazminat

Yorum Yok

Bursa Bölge Adliye Mahkemesi 3. Hukuk Dairesi, mobbing nedeniyle manevi tazminat talepli davada, Yerel Mahkeme tarafından hükmedilen 1.000 TL manevi ...

Devamı
Sendikal tazminat nedir, işe iade davası, sendikal tazminat davalarında ispat yükü, nasıl hesaplanır, şartları nelerdir, adana iş avukatı yargıtay kararları

Sendikal Tazminat Nedir?

1 Yorum

Bu makalemizde iş hukukunda sendikal tazminat nedir, sendikal tazminat nasıl hesaplanır, sendikal tazminat ispat yükü, sendikal tazminat şartları nelerdir gibi sorulara ...

Devamı
Mirasçılık belgesi nedir, mirasçılık belgesi dilekçesi örneği, veraset ilamı dilekçesi örneği, adana avukat, mirasçılık belgesi görevli yetkili mahkeme

Mirasçılık Belgesi Dilekçesi (Veraset)

Yorum Yok

Türk Medeni Kanunu’nun 598. maddesine göre; “Başvurusu üzerine yasal mirasçı oldukları belirlenenlere, sulh mahkemesince veya noterlikçe mirasçılık sıfatlarını gösteren bir ...

Devamı
Çocuğun cinsel istismarı yargıtay kararları mağdurun samimi beyanları, sanık ve mağdurun evlenmesi, sanığa iftira atılması, beraat, adana ceza avukatı

Çocuğun Cinsel İstismarı Yargıtay Kararları

Yorum Yok

Çocuğun Cinsel İstismarı Türk Ceza Kanunu’nun 103. maddesinde düzenlenmiştir. Düzenlemeye göre  Cinsel istismar On beş yaşını tamamlamamış veya tamamlamış olmakla ...

Devamı
Taahhüdü ihlal şikayet dilekçesi 2019, taahhüdü ihlal suçu, taahhüdü ihlal şikayet dilekçesi örneği, geçerli icra taahhüdü nasıl olmalıdır, adana avukat

Taahhüdü İhlal Şikayet Dilekçesi

Yorum Yok

Taahhüdü ihlal şikayet dilekçesi konusuna geçmeden önce İcra İflas Kanununun icra taahhüdü ve taahhüdü ihlal konusu ile ilgili düzenlemelerini incelemekte fayda ...

Devamı
birden fazla sanığın beraati halinde vekalet ücreti, tek avukatla temsil edilen her sanık için ayrı ayrı vekalet ücreti, adana avukat

Birden Fazla Sanığın Beraati Halinde Vekalet Ücreti

Yorum Yok

Yargıtay 19. Ceza Dairesi, birden fazla sanığın beraati halinde vekalet ücreti nin, aynı müdafi tarafından temsil ediliyor dahi olsalar, beraat eden her ...

Devamı
Ayrılık davası nedir? Ayrılık davasında velayet, ayrılık davasında nafaka, ayrılık davası yargıtay kararları, adana boşanma avukatı

Ayrılık Davası Nedir?

Yorum Yok

Ayrılık davası Medeni Kanunumuzun 167. maddesinde düzenlenmiştir. Düzenlemeye göre, boşanma davası açmaya hakkı olan eş, dilerse boşanma, dilerse ayrılık isteyebilir. Yine Medeni ...

Devamı
Reşit olmayanla cinsel ilişki suçunun cezası, savunma, onsekiz yaşından küçük kişiyle cinsel ilişki cezası, yaşta yanılma ve hata, adana ceza avukatı,

Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Suçu

Yorum Yok

Reşit olmayanla cinsel ilişki suçu Türk Ceza Kanunu‘nun 104. maddesinde düzenlenmiştir. Reşit olmayanla cinsel ilişki suçu tck düzenlenmesi ile korunmak ...

Devamı
Belirsiz alacak davası nedir, işçilik alacakları belirsiz alacak davası, faiz, ihbar tazminatı, ücret alacağı, fazla mesai, Yargıtay kararları, BAM kararı, adana avukat

Belirsiz Alacak Davası Nedir?

Yorum Yok

Belirsiz alacak davası 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 107. maddesinde düzenlenmiştir. Düzenlemeye göre, belirsiz alacak davası ancak davanın açıldığı tarihte ...

Devamı
İş davalarında husumetli tanık beyanları, işverenle husumeti olan tanık, tanığın işverene dava açması, husumetli tanık beyanları yargıtay, adana

İş Davalarında Husumetli Tanık Beyanları

Yorum Yok

İş davalarında husumetli tanık beyanları en sık karşılaşılan sorunlardan biridir. Tanık olarak dinlenen işçilerin, daha önce işveren aleyhine dava açmış ...

Devamı
arabuluculuk anlaşma tutanağı icra edilebilirlik şerhi, icra edilebilirlik şerhi dilekçesi, arabulucu anlaşma tutanağı ilamlı icra takibi, adana iş avukatı.

İcra Edilebilirlik Şerhi Dilekçesi

Yorum Yok

6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu‘nun 18. maddesine göre; tarafların arabulucuda anlaşması halinde icra edilebilirlik şerhi dilekçesi ile anlaşma belgesinin ...

Devamı
Öğretmenlerin Kurs Seminer Ek Ders Ücreti, ek ders ücreti nedir, ek ders görevi, danıştay kararı, kurs ek ders ücreti, adana idare avukatı, iptal davası.

Öğretmenlerin Kurs Seminer Ek Ders Ücreti

Yorum Yok

Danıştay 12. Dairesi, öğretmenlerin kurs seminer ek ders ücreti istemiyle açılan davada, kursiyer olarak katılan öğretmenin ek ders ücretine hak kazanamayacağına ...

Devamı
belirli süreli iş sözleşmesi nedir, zincirleme belirli süreli iş sözleşmesi, kıdem tazminatı, işe iade davası, istifa, bakiye süre ücreti, adana iş avukatı.

Belirli Süreli İş Sözleşmesi Nedir?

Yorum Yok

Belirli süreli iş sözleşmesi, 4857 sayılı İş Kanununun 11. maddesinde düzenlenmiştir. Düzenlemeye göre; “İş ilişkisinin bir süreye bağlı olarak yapılmadığı ...

Devamı
Meslekten Çıkarma Cezasının İptali, meslekten çıkarma cezası, Danıştay bozma kararı, adana idare hukuku avukatı, disiplin soruşturması, iptal davası.

Meslekten Çıkarma Cezasının İptali

Yorum Yok

Danıştay 5. Dairesi, meslekten çıkarma cezasının iptali istemiyle açılan iptal davasında, idare mahkemesi tarafından davanın reddi yolundaki kararını bozmuştur. Danıştay ...

Devamı
Karar düzeltme yolu, karar düzeltme kalktı mı, karar düzeltme HMK, HUMK, adana avukat, temyiz, karar düzetlme Yargıtay kararları

Karar Düzeltme Yolu

Yorum Yok

Karar düzeltme bir kanun yoludur. Karar düzeltme yolu 1086 sayılı HUMK ile düzenlenen bir kanun yolu olup 6100 sayılı HMK’nda ...

Devamı
iftira suçu ve cezası, iftira suçunun unsurları, nitelikli hal, iftira suçu tck etkin pişmanlık, iftiradan dönme, yargıtay kararları, adana ceza avukatı

İftira Suçu

Yorum Yok

 İftira suçu Türk Ceza Kanunu‘nun 267 ila 269 maddeleri arasında, adliyeye karşı suçlar arasında düzenlenmiştir. İftira suçu tck düzenlenmesi ile ...

Devamı
Yabancı Para Alacağında Vekalet Ücreti Yargıtay, adana avukat

Yabancı Para Alacağında Vekalet Ücreti

Yorum Yok

Yabancı para alacağında vekalet ücreti ne ilişkin olarak Yargıtay 9. Hukuk Dairesi aşağıda yer verdiğimiz son tarihli kararında. Tahsiline karar verilen yabancı ...

Devamı
Vesayet Nedir? Vesayet Davası Nedir? Vasi Atanması. Vesayeti Gerektiren Haller Nelerdir? yaş küçüklüğü, hapis cezası, vasi, akıl hastalığı, adana avukat

Vesayet Nedir?

Yorum Yok

Vesayet, Medeni Kanunumuzun 396 ve devamı maddelerinde düzenlenmiştir. Vesayet nedir sorusunun cevabı ise kısaca şöyle verilebilir. Vesayet, velayet altında bulunmayan ...

Devamı
ühür bozma suçu, mühür bozma cezası, yargıtay kararıı, hükmün açıklanmasının geri bırakılması, adana ceza avukatı, savunma, suçunun unsurları

Mühür Bozma Suçu

Yorum Yok

Mühür bozma suçu Türk Ceza Kanunu‘nun 203. maddeside, kamu güvenine karşı suçlar arasında düzenlenmiştir. Mühür bozma cezası ile korunan hukuki ...

Devamı
ıslah dilekçesi örneği, ıslah nedir, ıslah talebi, ıslah hmk, davanın tamamen ıslahı, ıslah dilekçesi örneği iş mahkemesi, ıslah talebi, adana iş avukatı

Islah Dilekçesi Örneği

Yorum Yok

Davanın ıslahı, Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 176 ve devamı maddelerinde düzenlenmiştir. Maddeye göre; “Taraflardan her biri, yapmış olduğu usul işlemlerini kısmen ...

Devamı
Delil tespiti hmk, görevli mahkeme, yetkili mahkeme, rapora itiraz, yargılama giderleri, vekalet ücreti, delil tespiti yargıtay kararları, adana avukat

Delil Tespiti Nedir?

Yorum Yok

Delil tespiti Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 400 ila 405 maddeleri arasında düzenlenmiştir. Delil tespiti HMK‘na göre, ileride açılacak veya açılmış bir ...

Devamı
Soruşturma izni verilmesi itiraz dilekçesi örneği, soruşturma izni itiraz dilekçesi, adana idare hukuku avukatı, adana ceza avukatı, 4483 Kanun memur suçu

Soruşturma İzni Verilmesi İtiraz Dilekçesi

Yorum Yok

Bu makalemizde soruşturma izni verilmesi itiraz dilekçesi örneği paylaşılmaktadır. Bilindiği üzere, 4483 Sayılı Memurlar Ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanunun ...

Devamı
Hakkaniyet indirimi nedir, hakkaniyet indirimi oranı, red vekalet ücreti, yargıtay, takdiri indirim, fazla mesai, UBGT, hafta tatili, adana iş avukatı

Hakkaniyet İndirimi Nedir?

Yorum Yok

İşçilik alacaklarından fazla mesai, hafta tatili ve ulusal bayram ve genel tatil ücreti alacaklarının takdiri deliller doğrultusunda ispat edilmesi halinde hakkaniyet indirimi yapılması ...

Devamı
Facebook üzerinden hakaret, sosyal medyada hakaret manevi tazminat, facebookta hakaret suçu, hakaret içeren mesaj, yorum, paylaşım adana ceza avukatı

Facebook Üzerinden Hakaret

Yorum Yok

Sosyal medya kullanımının hızla arttığı günümüzde, sosyal medya örneğin instagram, twitter, facebook üzerinden hakaret suçunun sık sık işlendiğine şahit oluyoruz. ...

Devamı
haksız şikayet nedeniyle manevi tazminat, yargıtay kararları

Haksız Şikayet Nedeniyle Manevi Tazminat Davası

Yorum Yok

Kişilik hakları bir başka kişi tarafından haksız biçimde saldırıya uğrayan kişi manevi tazminat talep edebilir. Haksız şikayet nedeniyle manevi tazminat ...

Devamı
işsizlik maaşı nedir, işsizlik maaşı hakkı, başvuru nasıl yapılır, işsizlik ödeneği ne kadar 2019

İşsizlik Maaşı Nedir?

Yorum Yok

İşsizlik maaşı yani işsizlik ödeneği 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’nun 51. maddesinde düzenlenmiştir. Düzenlemeye göre bir işçinin işsizlik ödeneğine hak kazanabilmesi ...

Devamı
dava dilekçesinde tanık deliline dayanılmaması yargıtay, tanık bildirmeme

Dava Dilekçesinde Tanık Deliline Dayanılmaması

Yorum Yok

Bilindiği üzere, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 145. maddesi ile tarafların delil bildirmesi belli kesin sürelere bağlanmıştır. Makalemizde ilgili düzenleme ...

Devamı
BOŞANMA DAVASI SES KAYDI ADANA BOŞANMA AVUKATI YARGITAY

Boşanma Davası Ses Kaydı Delili

Yorum Yok

Bu makalemizde boşanma davası ses kaydı delil niteliği, yargıtay kararı doğrultusunda incelenecektir. Boşanma davalarında taraflar özellikle karşı tarafın kusurlu davranışını ...

Devamı
reddi miras dava dilekçesi

Reddi Miras Dava Dilekçesi

Yorum Yok

Reddi miras dava dilekçesi örneği makalemizin devamında paylaşılmaktadır. Ancak öncelikle reddi miras dilekçesi örneğine geçmeden önce, reddi miras nedir, reddi ...

Devamı

Fazla Mesai Ücreti ve Davası

Yorum Yok

Fazla mesai ücreti ve fazla mesai davası 4857 sayılı İş Kanunu’nun 41-43. maddelerinde, ve İş Kanununa İlişkin Fazla Çalışma ve Fazla ...

Devamı
Yargı Paketi Fetö

Yargı Paketi Fetö Davaları

Yorum Yok

Yargı paketi Fetö yü kapsar mı sorusu son günlerde gündemi meşgul etmekteydi. 7188 Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına ...

Devamı
Aldatılan Eş Üçüncü Kişiye Tazminat

Aldatılan Eş Üçüncü Kişiye Tazminat Davası Açabilir Mi?

Yorum Yok

Aldatılan eş üçüncü kişiye tazminat davası açabilir mi sorusunun son yıllarda hukuk gündemi epeyce meşgul ettiği söylenebilir. Bu doğrultuda Yargıtay ...

Devamı
yıllık izin ücreti, adana iş avukatı, adana avukat

Yıllık İzin Ücreti

Yorum Yok

Yıllık izin ve yıllık izin ücreti, 4857 sayılı İş Kanunu’nun 53-60. maddelerinde, ve Yıllık Ücretli İzin Yönetmeliğinde düzenlenmiştir. Bu makalemizde yıllık izin ücreti ...

Devamı
Adres Araştırması Müzekkere Örneği

Adres Araştırması Müzekkere Örneği

Yorum Yok

Adres araştırması talep örneği için buradan ilgili yazımıza ulaşabilirsiniz. İcra müdürlüğü borçlunun adres araştırmasını yapabilmek için, adres araştırması müzekkeresi gönderir. Makalemizin ...

Devamı
Adres Araştırması Talebi

Adres Araştırması Talebi Örneği

Yorum Yok

İcra takibinde borçlunun adresine ulaşılamıyorsa bu durumda icra müdürlüğünden, adres araştırması talebi ile borçlunun adreslerinin tespit edilmesi gerekir. Makalemizin devamında gerçek ve tüzel ...

Devamı
DAVANIN AÇILMAMIŞ SAYILMASI NEDİR

Davanın Açılmamış Sayılması Nedir?

Yorum Yok

Davanın açılmamış sayılması nedir denildiğinde, davanın açılmamış sayılması nedenlerinin Hukuk Muhakemeleri Kanunumuzda tek bir hüküm ile düzenlenmediği kolaylıkla fark edilir. Kanun, farklı maddeler ...

Devamı
Adli Sicil Kaydının SilinmesiAdli Sicil Kaydının Silinmesi

Adli Sicil Kaydının Silinmesi

2 Comments

Adli sicil kaydının silinmesi konusunda bilgi vermeden önce adli sicil kaydı nedir, HAGB kararı adli sicile işler mi ve adli sicile kaydedilmeyen ...

Devamı
ADLİ SİCİL KAYDININ SİLİNMESİ DİLEKÇE ÖRNEĞİ

Adli Sicil Kaydının Silinmesi Dilekçe Örneği

1 Yorum

Adli sicil kaydının silinmesi dilekçe örneği makalemizin sonunda paylaşılmaktadır. Ayrıntılı bilgi için adli sicil kaydının silinmesi makalemizi buradan okuyabilirsiniz.  Adli sicil ...

Devamı
ortak velayet nedir

Ortak Velayet Nedir?

Yorum Yok

Ortak velayet nedir sorusunun cevabına geçmeden önce velayet davası nedir, velayet kime verilir, velayetin belirlenmesinde esas kriterler nelerdir, çocuğun üstün ...

Devamı
İşe İade Davasında Arabuluculukİşe İade Davasında Arabuluculuk

İşe İade Davasında Arabuluculuk

Yorum Yok

İşe iade davasında arabuluculuk 7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu’nun 3. maddesi ile zorunlu hale gelmiştir. İşe iade arabuluculuk veya işe iade ...

Devamı
MAAŞ HACZİ NEDİR

Maaş Haczi Nedir?

Yorum Yok

Maaş haczi nedir sorusunun cevabı İcra İflas Kanunu’nun 83. maddesinde verilmiştir. Maaş haczi alacaklı bakımından kolay ve risksiz bir yol ...

Devamı
ADANA BAHİS AVUKAT

Yasadışı Bahis Suçu

Yorum Yok

Yasadışı bahis suçu, 7258 sayılı Kanun ile düzenlenmiş olup, halk arasında kaçak bahis olarak da bilinmektedir. İnternetten bahis cezası, internet bahis ...

Devamı
Arabulucu Başvuru Dilekçesi

Arabulucu Başvuru Dilekçesi

Yorum Yok

Arabulucu başvuru dilekçesi örneği makalemiz devamında sunulmaktadır. 7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu’nun 3. maddesine göre; İşçi veya işveren alacakları, tazminat davaları ...

Devamı
Beraat eden sanık lehine vekalet ücreti talep dilekçesi

Beraat Eden Sanık Lehine Vekalet Ücreti Talep Dilekçesi

10 Comments

Beraat eden sanık lehine vekalet ücreti talep dilekçesi örneği makalemiz devamında sunulmaktadır. Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 327. maddesine göre; Hakkında beraat veya ...

Devamı
DAVANIN KONUSUZ KALMASI

Davanın Konusuz Kalması

Yorum Yok

Bu makalemizde davanın konusuz kalması nedir, davanın konusuz kalması hangi durumlarda olur, davanın konusuz kalması halinde vekalet ücreti kime ödenir, ...

Devamı
Vakıf Üniversitesi Akademik Personelinin Özlük Hakları

Vakıf Üniversitesi Akademik Personelinin Özlük Hakları

1 Yorum

Vakıf Üniversitesi akademik personelinin özlük hakları konusu ve buradaki akademik personelin hukuki statüsü bir süre önceye kadar tartışmalı bir konuydu. ...

Devamı
Ayıplı Araç Emsal Yargıtay Kararları

Ayıplı Araç Emsal Yargıtay Kararları

Yorum Yok

Bu makalemizde ayıplı araç emsal yargıtay kararları paylaşılmaktadır. Ancak öncelikle kısaca ayıp nedir, gizli ayıp nedir, alınan aracın ayıplı olması ...

Devamı
Denetimli Serbestlik İhlali Kararına İtiraz Dilekçesi

Denetimli Serbestlik İhlali Kararına İtiraz Dilekçesi

Yorum Yok

Denetimli Serbestlik İhlali Kararına İtiraz Dilekçesi örneği makalemiz sonunda sunulmaktadır. Denetimli serbestlik müdürlüğünde; şüpheli, sanık veya hükümlüler hakkında verilen kararları ...

Devamı
İnfaz Hakimliğine İtiraz Dilekçesi Örneği

İnfaz Hakimliğine İtiraz Dilekçesi Örneği

Yorum Yok

İnfaz hakimliğine itiraz dilekçesi örneği, makalemizin devamında paylaşılmaktadır. Ancak bundan önce infaz hakimliği nedir, infaz hakimliğine itiraz nasıl yapılır, infaz hakimliğine ...

Devamı
işe iade dava dilekçesi

İşe İade Dava Dilekçesi

Yorum Yok

İşe iade dava dilekçesi konusuna geçmeden önce, işe iade nedir, işe iade davası nedir, işe iade davasının şartları nelerdir sorularına kısaca ...

Devamı
Disiplin Cezasında Tekerrür

Disiplin Cezasında Tekerrür

Yorum Yok

Bu yazımızda, disiplin cezasında tekerrür uygulaması, disiplin cezasının tekerrürü nedir, disiplin suçunda tekerrür uygulaması nasıl yapılır gibi sorulara cevap bulmaya çalışacağız. ...

Devamı
Ödeme Emrine İtiraz Dilekçesi Örneği Borca İtiraz Dilekçesi Örneği

Ödeme Emrine İtiraz Dilekçesi Örneği

6 Comments

Makalemize geçmeden önce ilamsız icra takibi nedir, ilamsız icra takibi nasıl başlatılır, ödeme emrine itiraz dilekçesi nereye verilir sorularını kısaca ...

Devamı
devlet memurluğundan çıkarma cezası

Devlet Memurluğundan Çıkarma Cezası Nedir?

Yorum Yok

Devlet memurluğundan çıkarılma, bir daha devlet memuru olamayacak şekilde memurluktan çıkarılmaktır. Disiplin cezaları içinde en ağır disiplin cezası olan devlet ...

Devamı
İptal Davası Dilekçe Örneği

İptal Davası Dilekçe Örneği

Yorum Yok

İptal davası dilekçe örneği konusundan önce kısaca iptal davası nedir sorusuna cevap vermeyi faydalı buluyoruz. İdari işlemin iptali davası, idare hukukunda, ...

Devamı
Disiplin Cezasına İtiraz Dilekçesi Örneği

Disiplin Cezasına İtiraz Dilekçesi Örneği

Yorum Yok

Disiplin cezasına itiraz dilekçesi örneği konusundan önce kısaca şu hatırlatmayı yapmakta yarar görüyoruz.  Disiplin cezasına itiraz disiplin cezası veren amirin ...

Devamı
TAM YARGI DAVASI

Tam Yargı Davası Nedir?

Yorum Yok

Tam yargı davası, idari eylem ve işlemlerden dolayı hakları muhtel olanlar tarafından açılan davalardır. İdari işlemin iptali davası ile idari ...

Devamı
GÖZALTINA ALMA NEDİR

Gözaltına Alma Nedir? Yakalama Nedir?

Yorum Yok

Bu yazımızda, gözaltına alma nedir, yakalama nedir, gözaltı süresi, gözaltına alma süresi, gözaltına alma yetkisi, gözaltı süresi ne zaman biter, göz ...

Devamı
ortak hayatın yeniden kurulamaması

Ortak Hayatın Yeniden Kurulamaması Nedeniyle Boşanma

Yorum Yok

Bu makalemizde ortak hayatın kurulamaması nedeniyle boşanma davası, eylemli ayrılık, boşanma davası hangi hallerde reddedilir, boşanma davasının reddi, boşanma davasının reddi ...

Devamı
idare mahkemesi kararının uygulanmaması

İdare Mahkemesi İptal Kararının Uygulanmaması

Yorum Yok

Bilindiği üzere açılan iptal davası sonucunda hukuka aykırı olduğu tespit edilen idari işlemin iptali kararı verilmesi ile idari işlem yapıldığı andan itibaren hükümsüz ...

Devamı
trafik kazası tazminat

Trafik Kazası Maddi ve Manevi Tazminat

Yorum Yok

Trafik Kazası Maddi ve Manevi Tazminat. Yargıtay 17. Hukuk Dairesi, 2016/4910 E, 2019/485 K. 22.01.2019 T. sayılı trafik kazası nedeniyle maddi ve manevi tazminat ...

Devamı
Ulusal Bayram ve Genel Tatil Ücreti

Ulusal Bayram ve Genel Tatil Ücreti

Yorum Yok

Ulusal bayram ve genel tatil ücreti, işçinin ulusal bayram ve genel tatillerde çalışması, UBGT ücreti alacağı, 4857 sayılı İş Kanunu’nun 44. ...

Devamı
İdari İşlemin İptali Davası

İdari İşlemin İptali Davası

Yorum Yok

İdari işlemin iptali davası, idare hukukunda, idari işlemin yetki, sebep, konu ve maksat yönlerinden birisi nedeniyle hukuka aykırı olması nedeniyle ...

Devamı
Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması

Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması (HAGB)

Yorum Yok

Hükmün açıklanmasının geri bırakılması, kurulan hükmün sanık hakkında hukuksal sonuç doğurmamasını ifade eder. Ceza mahkemesinin sanık hakkında hükmün açıklanmasının geri ...

Devamı
İŞTİRAK NAFAKASI NEYE GÖRE BELİRLENİR

İştirak Nafakası Neye Göre Belirlenir?

2 Comments

İştirak nafakası neye göre belirlenir? Bu makalemizde, iştirak nafakası ile ilgili yargıtay kararları ışığında “İştirak nafakası neye göre belirlenir?”  iştirak nafakası ...

Devamı
hafta tatili ücreti

Hafta Tatili Ücreti Nedir?

Yorum Yok

Hafta tatili, işçinin hafta tatilinde çalışması ve işçinin hafta tatili ücreti 4857 sayılı İş Kanunu’nun 46. maddesinde düzenlenmiştir. Bu makalemizde hafta tatili ...

Devamı
Alacağın Tahsili Amacıyla Dolandırıcılık

Alacağın Tahsili Amacıyla Dolandırıcılık

Yorum Yok

Dolandırıcılık suçunun hukuki ilişkiye dayanan alacağı tahsil amacıyla işlenmesi hali dolandırıcılık suçunun daha hafif cezası gerektiren halidir. Alacağın tahsili amacıyla dolandırıcılık suçunda ...

Devamı
Zina Sebebiyle Boşanma

Zina Sebebiyle Boşanma Davası (Aldatma)

Yorum Yok

Zina sebebiyle boşanma davası Medeni Kanunumuzun 161. maddesinde düzenlenmiştir. Düzenlemeye göre eşlerden biri zina ederse, diğer eş boşanma davası açabilir. ...

Devamı
Ceza Davası Sonrası Tazminat Davası

Ceza Davası Sonrası Tazminat Davası

1 Yorum

Bu makalemizde, CMK m.141 vd maddeleri gereğince açılacak koruma tedbirleri nedeniyle tazminat davası incelenecek olup, ceza davası sonrası tazminat davası ...

Devamı
Kötüniyet Tazminatı Nedir

Kötüniyet Tazminatı Nedir?

Yorum Yok

Bu makalemizde iş hukukunda kötüniyet tazminatı nedir, kötü niyet tazminatı ne zamana kadar istenebilir, kötü niyet tazminatı ne kadardır, işveren ...

Devamı
Hizmet Kusuru Danıştay Kararı

İdarenin Hizmet Kusuru Danıştay Kararı

Yorum Yok

İdarenin hizmet kusuru danıştay kararı. Danıştay 15. Dairesi, 2018/736 E, 2018/6709 K. 04.10.2018 T. sayılı kararında; “…kazanın meydana gelmesine etkili olan buzun, can ve ...

Devamı
Banka veya Kredi Kurumları Aracılığıyla Dolandırıcılık

Banka veya Kredi Kurumları Aracılığıyla Dolandırıcılık

Yorum Yok

Banka veya kredi kurumları aracılığıyla dolandırıcılık, Dolandırıcılık suçunun banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılarak işlenmesi, hali dolandırıcılık suçunun nitelikli ...

Devamı
Tedbir Nafakası Nedir

Tedbir Nafakası Nedir?

Yorum Yok

Tedbir nafakası, Türk Medeni Kanunu‘nun 169. maddesinde düzenlenmiştir. Tedbir nafakası nedir sorusunun cevabını Kanun’un 169. maddesine göre, “Boşanma veya ayrılık davası açılınca hâkim, davanın ...

Devamı
bilişim dolandırıcılığı

Bilişim Sistemleri Aracılığı ile Dolandırıcılık

Yorum Yok

Bilişim dolandırıcılığı yani dolandırıcılık suçunun bilişim sistemlerinin araç olarak kullanılarak işlenmesi, hali dolandırıcılık suçunun nitelikli halidir.  Bu suç tipinde suçun ...

Devamı
İŞTİRAK NAFAKASI

İştirak Nafakası Nedir?

Yorum Yok

Bu makalemizde iştirak nafakası nedir, iştirak nafakasının kaldırılması mümkün müdür, iştirak nafakası kaç yaşına kadar ödenir, iştirak nafakası hangi durumlarda kesilir, ...

Devamı
İDDİANAME NEDİR

İddianame Nedir?

Yorum Yok

Bu yazımızda iddianame, iddianame nedir, takipsizlik kararı nedir, iddianame nasıl değerlendirilir, iddianamenin değerlendirilmesi sonrası açılış nedir, iddianamenin iadesi sebepleri nelerdir ...

Devamı
Mesafeli Satış Sözleşmesi Nedir

Mesafeli Satış Sözleşmesi Nedir?

Yorum Yok

Mesafeli sözleşme, mesafeli satış sözleşmesi satıcı veya sağlayıcı ile tüketicinin eş zamanlı fiziksel varlığı olmaksızın, mal veya hizmetlerin uzaktan pazarlanmasına yönelik ...

Devamı
Silahlı Terör Örgütü ve Etkin Pişmanlık

Silahlı Terör Örgütü ve Etkin Pişmanlık

Yorum Yok

Fetö etkin pişmanlık. Yargıtay 16. Ceza Dairesi, 2018/2771 E, 2018/3107 K. 08.10.2018 T. sayılı fetö etkin pişmanlık kararında; “…Sanığın Yakalandıktan Sonra Samimi Olarak Beyanda ...

Devamı
ADLİ KONTROL NEDİR

Adli Kontrol Nedir?

Yorum Yok

Bu yazımızda, adli kontrol nedir, adli kontrol kararına nasıl itiraz edilir, adli kontrol hangi hallerde verilir, adli kontrol kaç ay ...

Devamı
Mobbing Nasıl İspatlanır

Mobbing Nasıl İspatlanır?

Yorum Yok

Mobbing ile ilgili en çok karşımıza çıkan sorulardan biri de “mobbing nasıl ispatlanır” sorusudur. Mobbing yani bezdiri, “İş yerlerinde, okullarda vb. topluluklar içinde ...

Devamı
SÜRE TUTUM DİLEKÇESİ

Süre Tutum Dilekçesi Nedir?

Yorum Yok

Süre Tutum Dilekçesi Nedir? Süre tutum dilekçesi esasen doktrinde karşılığı bulunmayan, uygulama ve yargı kararları nedeniyle ortaya çıkmış bir dilekçe ...

Devamı
Yardım Nafakası

Yardım Nafakası

Yorum Yok

Yardım nafakası, Türk Medeni Kanunu‘nun 364 ve devamı maddelerinde düzenlenmiştir. Yardım nafakası nedir sorusunun cevabını Kanun’un 364. maddesi çok açık biçimde vermektedir. ...

Devamı
Dini İnanç ve Duyguların İstismarı Suretiyle Dolandırıcılık

Dini İnanç ve Duyguların İstismarı Suretiyle Dolandırıcılık

Yorum Yok

Dini inanç ve duyguların istismarı suretiyle dolandırıcılık suçunun işlenmesi hali suçun nitelikli halidir.  Bu suç tipinde fail mağdurun dini duygularını ...

Devamı
ADANA VELAYET AVUKATI

Adana Velayet Avukatı

Yorum Yok

Adana velayet avukatı konusu, velayet davalarında titizlikle irdelenmesi gereken konulardan bir tanesidir. Velayet davası eşlerin ortak çocuklarının velayeti konusunda eşlerin ...

Devamı
Kıdem Tazminatından Kesilen Verginin İadesi

Kıdem Tazminatından Kesilen Verginin İadesi

Yorum Yok

Kıdem tazminatından kesilen vergi iadesi mümkün olup, ilgili yasal düzenleme şu şekildedir. Kıdem tazminatından kesilen vergi nasıl iade alınır? GELİR ...

Devamı
Fetö Yargıtay Kararı Emsal Bylock Kararı

Fetö Yargıtay Kararı Emsal Bylock Kararı

Yorum Yok

Fetö Yargıtay Kararı. Yargıtay 16. Ceza Dairesi, 2017/4305 E, 2018/1212 K. 05.04.2018 T. sayılı emsal bylock kararında; “…Sanığın bylock kullanıcısı olduğuna dair ayrıntılı tesbit ...

Devamı
Kripto Para Hukuku

Kripto Para Hukuku

Yorum Yok

Bu makalemizde kripto para hukuku, kripto paraların ülkemizdeki yasal durumu, niteliği ve kanuni düzenlemeler ile ilgili bilgi vermeye ve “kripto ...

Devamı
İşe İade Davası Nedir

İşe İade Davası Nedir?

Yorum Yok

İşe iade davası, geçerli bir fesih nedeni olmadan işveren tarafından işten çıkartılan iş güvencesi koruması altında olan işçinin tekrar işe ...

Devamı
Yoksulluk Nafakası Şartları Nelerdir

Yoksulluk Nafakası Şartları Nelerdir?

Yorum Yok

Yoksulluk nafakası, Türk Medeni Kanunu’nun 175. maddesinde düzenlenmiştir. Kanundaki düzenlemeye göre, yoksulluk nafakası şartları açıkça sayılmıştır. Düzenlemeye göre, “Boşanma yüzünden ...

Devamı
Dolandırıcılık Suçu ve Cezası

Dolandırıcılık Suçu ve Cezası

Yorum Yok

Dolandırıcılık suçu, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 157., 158. ve 159. maddelerinde düzenlenmiştir. TCK’nın 157. maddesinde dolandırıcılık suçunun basit şekline ...

Devamı
İdari İşleme Karşı Başvuru Yolları ve Süresi Gösterilmediği Takdirde Dava Açma Süresi İşlemez

İdari İşleme Karşı Başvuru Yolları ve Süresi Gösterilmediği Takdirde Dava Açma Süresi İşlemez

1 Yorum

İdari işleme karşı başvuru yolları ve süresi gösterilmediği takdirde dava açma süresi işlemez. Dava açma süresini başlatacak olan Anayasa’nın amir hükmü ...

Devamı
İş Güvencesi Nedir?

İş Güvencesi Nedir?

Yorum Yok

İş güvencesi işçinin korunması ilkesi ile doğrudan bağlantılı bir kavramdır. İşveren, iş güvencesi kapsamında olan işçiler için iş akdinin feshinde ...

Devamı
Nişanlanma Nedir?

Nişanlanma Nedir?

Yorum Yok

Nişanlanma ileride birbiriyle evlenmek niyetinde olan iki kişinin bu konudaki niyetlerini dile getirmeleridir. Nişanlanma nedir sorusuna en temel cevabı Türk ...

Devamı
Velayet Davası Nedir? Velayet Kime Verilir?

Velayet Davası Nedir? Velayet Kime Verilir?

Yorum Yok

Boşanma davasında velayetin kime verileceği en büyük problemlerden biridir. Boşanma davasında velayet hakkının kime verileceği konusunda Medeni Kanunumuz hakime oldukça ...

Devamı
Nişanın Bozulması Nedeniyle Maddi Tazminat

Nişanın Bozulması Nedeniyle Maddi Tazminat

Yorum Yok

Nişanın bozulması halinde maddi tazminat ödenmesi mümkündür. Hem nişanın bozulması maddi tazminat davasında, hem nişanın bozulması manevi tazminat davasında nişan hediyelerinin ...

Devamı
Ceyhan Ceza Avukatı

Ceyhan Ceza Avukatı

Yorum Yok

Ceyhan Ceza Avukatı Ceza Muhakemesinin nihai amacı sanığın üzerine atılı suçun sabit olup olmadığı noktasında toplanmaktadır.  Bu doğrultuda maddi gerçeğe ulaşarak ...

Devamı
Nişanın Bozulması Nedeniyle Manevi Tazminat

Nişanın Bozulması Nedeniyle Manevi Tazminat

Yorum Yok

Nişanın bozulması halinde manevi tazminat ödenmesi de mümkündür. Hem nişanın bozulması manevi tazminat davasında, hem nişanın bozulması maddi tazminat davasında nişan hediyelerinin ...

Devamı
Adli Kontrol Kararına İtiraz Dilekçesi

Adli Kontrol Kararına İtiraz Dilekçesi

Yorum Yok

Adli kontrol kararına itiraz ve adli kontrol şartları Ceza Muhakemesi Kanunu‘nun 109 vd maddelerinde düzenlenmiştir. Adli kontrol itiraz dilekçesi örneği ...

Devamı
Nişan Hediyelerinin İadesi Davası

Nişan Hediyelerinin İadesi Davası

Yorum Yok

Nişanlılık ölüm, gaiplik, çifte nişanlanma, evlenme engelinin ortaya çıkması, anlaşma veya nişandan dönme şeklinde sona erebilir. Nişan her ne sebeple ...

Devamı
Boşanmada Fiziksel Şiddet Görenin Tazminat Talebi

Boşanmada Fiziksel Şiddet Tazminat Talebi

Yorum Yok

Boşanma davasında fiziksel şiddet tazminat hakkı doğurur. Fiziksel şiddet görenin manevi tazminat talep etmesi mümkündür. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi 2016/22863 E, ...

Devamı
Online Oyunlarda Dolandırıcılık Suçu

Online Oyunlarda Dolandırıcılık Suçu

Yorum Yok

World of Warcraft (WoW), Leauge of Legends, Knight Online, Fortnite, CS:GO, DOTA 2 gibi online oyunlarda dolandırıcılık suçu sıklıkla karşımıza ...

Devamı
Boşanmada Fiziksel Şiddet Görenin Tazminat Talebi

Adana Boşanma Davası Ücreti ve Masrafları

Yorum Yok

Boşanma davası ile ilgili en çok merak edilen konulardan biri de boşanma davasının mali sonuçlarıdır. Boşanma davası ücreti ve adana ...

Devamı
Ceyhan Boşanma Avukatı

Ceyhan Boşanma Avukatı

Yorum Yok

Hem anlaşmalı hem çekişmeli boşanma davalarında hak kaybı yaşamamak için ceyhan boşanma avukatı ile birlikte temsil edilmenizi tavsiye ederiz.  Boşanma ...

Devamı
Ceyhan Boşanma Avukatı

Mersin Boşanma Avukatı

Yorum Yok

Mersin boşanma avukatı ihtiyacının en çok yaşandığı illerimizden biridir. Mersin’de boşanma avukatı ihtiyacı duyanların özellikle internette mersin boşanma avukatı, mersin en iyi ...

Devamı
Adli Kontrol Kararına İtiraz Dilekçesi

Tutuklamaya İtiraz Dilekçesi

Yorum Yok

Tutuklamaya itiraz ve tutuklama şartları Ceza Muhakemesi Kanunu‘nun 100 vd maddelerinde düzenlenmiştir. Tutuklamaya itiraz dilekçesi örneği yazımız devamında paylaşılmaktadır. Tutuklamaya ...

Devamı
Memur Disiplin Cezası ve İptal Davası

Memur Disiplin Cezası İptal Davası

Yorum Yok

Bu makalemizde, memur disiplin cezasına idari itiraz ve memur disiplin cezası iptal davası ana hatlarıyla irdelenecektir. Disiplin cezasına karşı iptal ...

Devamı
Memur Disiplin Cezasına İtiraz

Memur Disiplin Cezasına İtiraz

Yorum Yok

Disiplin cezasına itiraz, cezaya karşı açılacak iptal davasında hayati öneme sahiptir. Disiplin soruşturması usulüne uygun yürütülmesi gereken bir idari işlemdir, ...

Devamı
Ceyhan Boşanma Avukatı

Adana Mobbing Avukatı

Yorum Yok

Büken Hukuk & Danışmanlık bürosu, Adana mobbing avukatı olarak, işçi ve işveren arasında çıkan uyuşmazlıkların çözümlenmesi konularında ancak özellikle işçiye mobbing uygulanması, mobbing ...

Devamı
Memur Disiplin Soruşturması ve Usulü

Memur Disiplin Soruşturması Usulü

Yorum Yok

Bu yazımızda “Memur disiplin soruşturması usulü nedir?” “Memur disiplin soruşturması nasıl yapılır” sorusunun cevabını vermeye çalışacağız. TDK‘ya göre  disiplin, bir ...

Devamı
Memur Disiplin Suç ve Cezaları

Memur Disiplin Suç ve Cezaları

Yorum Yok

Devlet Memurları Kanunu‘nun 125. maddesinde ağırlık derecesine göre memur disiplin cezası, cezaları ve memur disiplin suçları sayılmıştır. Maddede sayılan memur disiplin ...

Devamı
Velayet Belirlenmesinde Çocuğun Yararı Üstündür

Velayetin Belirlenmesinde Çocuğun Yararı

Yorum Yok

Velayet kime verilir sorusuna cevap ararken çocuk yetişkin biri olmuş olsaydı, kendisini ilgilendiren bir olayda, kendi yararı için ne gibi ...

Devamı
Ceyhan Boşanma Avukatı

Adana Tüketici Hakları Avukatı

Yorum Yok

Büken Hukuk & Danışmanlık bürosu, Adana tüketici hakları avukatı olarak, tüketici ve satıcı arasındaki her türlü hukuki ihtilaf ve işlemlerde, ...

Devamı
Ceyhan Boşanma Avukatı

Adana İş Avukatı

Yorum Yok

Büken Hukuk & Danışmanlık bürosu, Adana iş avukatı, adana iş hukuku avukatı olarak, işçi ve işveren arasında çıkan uyuşmazlıkların çözümlenmesi konularında hukuki ...

Devamı
Adana idare hukuku avukatı, adana idari dava avukatı

Adana İdare Hukuku Avukatı

Yorum Yok

Büken Hukuk & Danışmanlık bürosu, Adana idare hukuku avukatı, adana idari dava avukatı olarak, idarenin hukuka uygun olmayan işlem ve eylemlerine ...

Devamı
Ceyhan Boşanma Avukatı

Adana Boşanma Avukatı

Yorum Yok

Ülkemizde boşanma davaları her geçen gün daha da artmaktadır. Bu nedenle Adana boşanma avukatı ihtiyacının en çok yaşandığı ilerimizden biridir. ...

Devamı
Ceyhan Boşanma Avukatı

Adana Bilişim Avukatı

Yorum Yok

Bilişim suçları, bilişim araçlarına ve sistemlerine karşı veya bilişim araçları ve sistemleri vasıtasıyla işlenen, verilerle ilgili olan suç şekillerine karşılık ...

Devamı
Ceyhan Boşanma Avukatı

Adana Ceza Avukatı

Yorum Yok

Avukat denildiğinde özellikle de bir ceza davası söz konusu olduğunda bulunulan yerdeki en iyi ceza avukatı ile çalışma isteği doğal ...

Devamı
Mobbing ve Görevi Kötüye Kullanma Suçu

Mobbing Suçu ve Görevi Kötüye Kullanma

Yorum Yok

Türk Ceza Kanununda “mobbing suçu” ayrı bir suç tipi olarak düzenlenmemiştir. Ancak mobbingi oluşturan eylemler farklı suç tiplerini oluşturmaktadır. Memura ...

Devamı
MOBBİNG DAVASI NEDİR

Mobbing Davası Nedir?

Yorum Yok

Bu makalemizde mobbing kavramı, hangi davranışların mobbing kapsamına girip hangi davranışların girmediği, mobbing e maruz kalınması halinde açılabilecek davalar, mobbing ...

Devamı
KAMU GÖREVLİSİNE MOBBİNG

Kamu Görevlisine Mobbing Uygulanması

3 Comments

Özellikle kamu kurumlarında çalışan memura mobbing, kamuda mobbing ve kamu görevlisine mobbing şikayetlerinde, kamu gücünü arkasına alan amirleri veya çalışma ...

Devamı
İŞÇİ MOBBİNG UYGULANMASI

İşçiye Mobbing Uygulanması

Yorum Yok

Bu makalemizde, işçiye mobbing ve mobbinge maruz kalan işçinin haklarının neler olduğuna, mobbing Yargıtay Kararları doğrultusunda  incelenecektir. İşyerinde psikolojik taciz ...

Devamı
İhbar Tazminatı Nedir, Nasıl Hesaplanır?

İhbar Tazminatı Nedir, Nasıl Hesaplanır?

Yorum Yok

İhbar tazminatı, uygulamada en fazla talep edilen feshe dayalı haklardan bir tanesidir. Bu makalemizde ihbar tazminatı ihbar süresi içinde iş ...

Devamı
Boşanmada Fiziksel Şiddet Görenin Tazminat Talebi

Yoksulluk Nafakasında Kusur

Yorum Yok

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi 2017/709 E, 2018/12165 K ve 31.10.2018 tarihli kararında, dava sırasında kendi kusuru nedeniyle işinden ayrılan davacının ...

Devamı
2019 AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ

2019 Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi

Yorum Yok

2019 Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi, 2 Ocak 2019 Tarihli ve 30643 Sayılı Resmî Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. 2019 yılı Avukatlık Asgari Ücret ...

Devamı
Doktor Kusuru Nedeniyle Manevi Tazminat

Doktor Kusuru Nedeniyle Manevi Tazminat

Yorum Yok

Yargıtay 13. Hukuk Dairesi 2016/29361 E, 2018/10305 K ve 06.11.2018 Tarihli kararında, davacıların müşterek kızlarının davalı hastanede davalı doktor tarafından ...

Devamı
Kıdem Tazminatı Nedir, Nasıl Hesaplanır?

Kıdem Tazminatı Nedir, Nasıl Hesaplanır?

Yorum Yok

İş sözleşmesinin sona ermesinin en önemli sonuçlarından biri de işçiye ödenecek kıdem tazminatıdır. Kıdem tazminatı en basit anlatımıyla; bir yıllık ...

Devamı
Boşanmada Fiziksel Şiddet Görenin Tazminat Talebi

Bylock, Mor Beyin ve CG-NAT Kayıtları

Yorum Yok

Yargıtay 16. Ceza Dairesi’nin 2018/187 E, 2018/1462 K sayılı ve 27.03.2018 tarihli kararı ile Mor Beyin CGNAT kayıtlarıyla FETÖ/PDY ByLock ...

Devamı
İhraç Edilenlerin Emekli İkramiyesi

İhraç Edilenlerin Emekli İkramiyesi

Yorum Yok

Kamuda çalışan memurların en büyük hayali bir gün emekli olabilmektir. Ancak kamudan ihraç edilenlerin emekli ikramiyesi ile ilgili süreci farklı ...

Devamı
Boşanmada Manevi Tazminat

Boşanmada Tazminat (Manevi Tazminat)

Yorum Yok

Medeni Kanununuz boşanmada taraflara sadece maddi değil manevi tazminat talep etme hakkı da tanımıştır. İş bu makalemizde boşanmada tazminat davalarında ...

Devamı
Boşanmada Tazminat İstenebilir Mi?

Boşanmada Tazminat (Maddi Tazminat)

Yorum Yok

Medeni Kanunumuz boşanmada kusuru bulunmayan veya daha az kusurlu eşe, boşanma nedeniyle uğradığı maddi zararın giderilmesini isteme için maddi tazminat ...

Devamı
Asgari Ücret Foto

Asgari Ücretin Altında Maaş Ödenmesi

4 Comments

Bu yazımızda, asgari ücret, işçiye asgari ücretten az maaş ödenmesi halinde uygulanacak yaptırımlar ve asgari ücretten az maaş alan işçinin ...

Devamı
Disiplin Soruşturması ve Soruşturmacının Tarafsızlığı

Memur Disiplin Soruşturması ve Tarafsızlık

Yorum Yok

Bu makalemizde memur disiplin soruşturması,memur disiplin soruşturması amacı, disiplin hukuku, savunma hakkı ve soruşturmada tarafsızlık, davacı vekilliğini yürüttüğümüz bir idare ...

Devamı
Suçun Gece Vakti İşlenmesi

Suçun Gece Vakti İşlenmesi

Yorum Yok

Bu yazımızda, TCK’na göre “gece vakti” kavramını, hırsızlık, konut dokunulmazlığının ihlali ve yağma suçlarının gece vakti işlenmesi durumunda ne olacağını ...

Devamı
Boşanma Davası Nedir?

Boşanma Davası Nedir?

Yorum Yok

Boşanma eşlerin evlilik birliğini devam ettiremeyecek durumda olması halinde, evliliğin hakim kararı ile sona erdirilmesidir. Boşanma kararı eşlerin boşanma, ve ...

Devamı
Anlaşmalı Boşanma Protokol Örneği

Anlaşmalı Boşanma Protokol Örneği

2 Comments

Anlaşmalı boşanma için eşlerin boşanma ve nafaka, velayet, velayet paylaşımı, çocukla kişisel ilişki kurulması, mal paylaşımı, düğün takıları, tazminat vb ...

Devamı
Boşanmada Anlaşma Mümkün Müdür?

Boşanmada Anlaşma Mümkün Müdür?

Yorum Yok

Anlaşmalı Boşanma Davası Nedir? Anlaşmalı boşanma davası, Türk Medeni Kanunu’nun 166. Maddesinin 3. Fıkrasında düzenlenmiştir. Kanunumuza göre boşanmada anlaşma yapılabilir, ...

Devamı
Silahlı Terör Örgütü ve Üyeliği

Silahlı Terör Örgütü ve Üyeliği FETÖ PDY

Yorum Yok

Silahlı Terör Örgütü Nedir? Bir yapının silahlı terör örgütü olarak tanımlanabilmesi için 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 220. Maddesinde belirtilen ...

Devamı