yıllık izin ücreti, adana iş avukatı, adana avukat

Yıllık İzin Ücreti

Yorum Yok

Yıllık izin ve yıllık izin ücreti, 4857 sayılı İş Kanunu’nun 53-60. maddelerinde, ve Yıllık Ücretli İzin Yönetmeliğinde düzenlenmiştir. Bu makalemizde yıllık izin ücreti ...

Devamı
Adres Araştırması Müzekkere Örneği

Adres Araştırması Müzekkere Örneği

Yorum Yok

Adres araştırması talep örneği için buradan ilgili yazımıza ulaşabilirsiniz. İcra müdürlüğü borçlunun adres araştırmasını yapabilmek için, adres araştırması müzekkeresi gönderir. Makalemizin ...

Devamı
Adres Araştırması Talebi

Adres Araştırması Talebi Örneği

Yorum Yok

İcra takibinde borçlunun adresine ulaşılamıyorsa bu durumda icra müdürlüğünden, adres araştırması talebi ile borçlunun adreslerinin tespit edilmesi gerekir. Makalemizin devamında gerçek ve tüzel ...

Devamı
DAVANIN AÇILMAMIŞ SAYILMASI NEDİR

Davanın Açılmamış Sayılması Nedir?

Yorum Yok

Davanın açılmamış sayılması nedir denildiğinde, davanın açılmamış sayılması nedenlerinin Hukuk Muhakemeleri Kanunumuzda tek bir hüküm ile düzenlenmediği kolaylıkla fark edilir. Kanun, farklı maddeler ...

Devamı
Adli Sicil Kaydının SilinmesiAdli Sicil Kaydının Silinmesi

Adli Sicil Kaydının Silinmesi

Yorum Yok

Adli sicil kaydının silinmesi konusunda bilgi vermeden önce adli sicil kaydı nedir, HAGB kararı adli sicile işler mi ve adli sicile kaydedilmeyen ...

Devamı
ADLİ SİCİL KAYDININ SİLİNMESİ DİLEKÇE ÖRNEĞİ

Adli Sicil Kaydının Silinmesi Dilekçe Örneği

Yorum Yok

Adli sicil kaydının silinmesi dilekçe örneği makalemizin sonunda paylaşılmaktadır. Ayrıntılı bilgi için adli sicil kaydının silinmesi makalemizi buradan okuyabilirsiniz.  Adli sicil ...

Devamı
ortak velayet nedir

Ortak Velayet Nedir?

Yorum Yok

Ortak velayet nedir sorusunun cevabına geçmeden önce velayet davası nedir, velayet kime verilir, velayetin belirlenmesinde esas kriterler nelerdir, çocuğun üstün ...

Devamı
İşe İade Davasında Arabuluculukİşe İade Davasında Arabuluculuk

İşe İade Davasında Arabuluculuk

Yorum Yok

İşe iade davasında arabuluculuk 7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu’nun 3. maddesi ile zorunlu hale gelmiştir. İşe iade arabuluculuk veya işe iade ...

Devamı
MAAŞ HACZİ NEDİR

Maaş Haczi Nedir?

Yorum Yok

Maaş haczi nedir sorusunun cevabı İcra İflas Kanunu’nun 83. maddesinde verilmiştir. Maaş haczi alacaklı bakımından kolay ve risksiz bir yol ...

Devamı
ADANA BAHİS AVUKAT

Yasadışı Bahis Suçu

Yorum Yok

Yasadışı bahis suçu, 7258 sayılı Kanun ile düzenlenmiş olup, halk arasında kaçak bahis olarak da bilinmektedir. İnternetten bahis cezası, internet bahis ...

Devamı
Arabulucu Başvuru Dilekçesi

Arabulucu Başvuru Dilekçesi

Yorum Yok

Arabulucu başvuru dilekçesi örneği makalemiz devamında sunulmaktadır. 7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu’nun 3. maddesine göre; İşçi veya işveren alacakları, tazminat davaları ...

Devamı
Beraat eden sanık lehine vekalet ücreti talep dilekçesi

Beraat Eden Sanık Lehine Vekalet Ücreti Talep Dilekçesi

2 Comments

Beraat eden sanık lehine vekalet ücreti talep dilekçesi örneği makalemiz devamında sunulmaktadır. Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 327. maddesine göre; Hakkında beraat veya ...

Devamı
DAVANIN KONUSUZ KALMASI

Davanın Konusuz Kalması

Yorum Yok

Bu makalemizde davanın konusuz kalması nedir, davanın konusuz kalması hangi durumlarda olur, davanın konusuz kalması halinde vekalet ücreti kime ödenir, ...

Devamı
Vakıf Üniversitesi Akademik Personelinin Özlük Hakları

Vakıf Üniversitesi Akademik Personelinin Özlük Hakları

Yorum Yok

Vakıf Üniversitesi akademik personelinin özlük hakları konusu ve buradaki akademik personelin hukuki statüsü bir süre önceye kadar tartışmalı bir konuydu. ...

Devamı
Ayıplı Araç Emsal Yargıtay Kararları

Ayıplı Araç Emsal Yargıtay Kararları

Yorum Yok

Bu makalemizde ayıplı araç emsal yargıtay kararları paylaşılmaktadır. Ancak öncelikle kısaca ayıp nedir, gizli ayıp nedir, alınan aracın ayıplı olması ...

Devamı
Denetimli Serbestlik İhlali Kararına İtiraz Dilekçesi

Denetimli Serbestlik İhlali Kararına İtiraz Dilekçesi

Yorum Yok

Denetimli Serbestlik İhlali Kararına İtiraz Dilekçesi örneği makalemiz sonunda sunulmaktadır. Denetimli serbestlik müdürlüğünde; şüpheli, sanık veya hükümlüler hakkında verilen kararları ...

Devamı
İnfaz Hakimliğine İtiraz Dilekçesi Örneği

İnfaz Hakimliğine İtiraz Dilekçesi Örneği

Yorum Yok

İnfaz hakimliğine itiraz dilekçesi örneği, makalemizin devamında paylaşılmaktadır. Ancak bundan önce infaz hakimliği nedir, infaz hakimliğine itiraz nasıl yapılır, infaz hakimliğine ...

Devamı
işe iade dava dilekçesi

İşe İade Dava Dilekçesi

Yorum Yok

İşe iade dava dilekçesi konusuna geçmeden önce, işe iade nedir, işe iade davası nedir, işe iade davasının şartları nelerdir sorularına kısaca ...

Devamı
Disiplin Cezasında Tekerrür

Disiplin Cezasında Tekerrür

Yorum Yok

Bu yazımızda, disiplin cezasında tekerrür uygulaması, disiplin cezasının tekerrürü nedir, disiplin suçunda tekerrür uygulaması nasıl yapılır gibi sorulara cevap bulmaya çalışacağız. ...

Devamı
Ödeme Emrine İtiraz Dilekçesi Örneği Borca İtiraz Dilekçesi Örneği

Ödeme Emrine İtiraz Dilekçesi Örneği

Yorum Yok

Makalemize geçmeden önce ilamsız icra takibi nedir, ilamsız icra takibi nasıl başlatılır, ödeme emrine itiraz dilekçesi nereye verilir sorularını kısaca ...

Devamı
devlet memurluğundan çıkarma cezası

Devlet Memurluğundan Çıkarma Cezası Nedir?

Yorum Yok

Devlet memurluğundan çıkarılma, bir daha devlet memuru olamayacak şekilde memurluktan çıkarılmaktır. Disiplin cezaları içinde en ağır disiplin cezası olan devlet ...

Devamı
İptal Davası Dilekçe Örneği

İptal Davası Dilekçe Örneği

Yorum Yok

İptal davası dilekçe örneği konusundan önce kısaca iptal davası nedir sorusuna cevap vermeyi faydalı buluyoruz. İdari işlemin iptali davası, idare hukukunda, ...

Devamı
Disiplin Cezasına İtiraz Dilekçesi Örneği

Disiplin Cezasına İtiraz Dilekçesi Örneği

Yorum Yok

Disiplin cezasına itiraz dilekçesi örneği konusundan önce kısaca şu hatırlatmayı yapmakta yarar görüyoruz.  Disiplin cezasına itiraz disiplin cezası veren amirin ...

Devamı
TAM YARGI DAVASI

Tam Yargı Davası Nedir?

Yorum Yok

Tam yargı davası, idari eylem ve işlemlerden dolayı hakları muhtel olanlar tarafından açılan davalardır. İdari işlemin iptali davası ile idari ...

Devamı
GÖZALTINA ALMA NEDİR

Gözaltına Alma Nedir? Yakalama Nedir?

Yorum Yok

Bu yazımızda, gözaltına alma nedir, yakalama nedir, gözaltı süresi, gözaltına alma süresi, gözaltına alma yetkisi, gözaltı süresi ne zaman biter, göz ...

Devamı
ortak hayatın yeniden kurulamaması

Ortak Hayatın Yeniden Kurulamaması Nedeniyle Boşanma

Yorum Yok

Bu makalemizde ortak hayatın kurulamaması nedeniyle boşanma davası, eylemli ayrılık, boşanma davası hangi hallerde reddedilir, boşanma davasının reddi, boşanma davasının reddi ...

Devamı
idare mahkemesi kararının uygulanmaması

İdare Mahkemesi İptal Kararının Uygulanmaması

Yorum Yok

Bilindiği üzere açılan iptal davası sonucunda hukuka aykırı olduğu tespit edilen idari işlemin iptali kararı verilmesi ile idari işlem yapıldığı andan itibaren hükümsüz ...

Devamı
trafik kazası tazminat

Trafik Kazası Maddi ve Manevi Tazminat

Yorum Yok

Trafik Kazası Maddi ve Manevi Tazminat. Yargıtay 17. Hukuk Dairesi, 2016/4910 E, 2019/485 K. 22.01.2019 T. sayılı trafik kazası nedeniyle maddi ve manevi tazminat ...

Devamı
Ulusal Bayram ve Genel Tatil Ücreti

Ulusal Bayram ve Genel Tatil Ücreti

Yorum Yok

Ulusal bayram ve genel tatil ücreti, işçinin ulusal bayram ve genel tatillerde çalışması, UBGT ücreti alacağı, 4857 sayılı İş Kanunu’nun 44. ...

Devamı
İdari İşlemin İptali Davası

İdari İşlemin İptali Davası

Yorum Yok

İdari işlemin iptali davası, idare hukukunda, idari işlemin yetki, sebep, konu ve maksat yönlerinden birisi nedeniyle hukuka aykırı olması nedeniyle ...

Devamı
Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması

Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması (HAGB)

Yorum Yok

Hükmün açıklanmasının geri bırakılması, kurulan hükmün sanık hakkında hukuksal sonuç doğurmamasını ifade eder. Ceza mahkemesinin sanık hakkında hükmün açıklanmasının geri ...

Devamı
İŞTİRAK NAFAKASI NEYE GÖRE BELİRLENİR

İştirak Nafakası Neye Göre Belirlenir?

2 Comments

İştirak nafakası neye göre belirlenir? Bu makalemizde, iştirak nafakası ile ilgili yargıtay kararları ışığında “İştirak nafakası neye göre belirlenir?”  iştirak nafakası ...

Devamı
hafta tatili ücreti

Hafta Tatili Ücreti Nedir?

Yorum Yok

Hafta tatili, işçinin hafta tatilinde çalışması ve işçinin hafta tatili ücreti 4857 sayılı İş Kanunu’nun 46. maddesinde düzenlenmiştir. Bu makalemizde hafta tatili ...

Devamı
Alacağın Tahsili Amacıyla Dolandırıcılık

Alacağın Tahsili Amacıyla Dolandırıcılık

Yorum Yok

Dolandırıcılık suçunun hukuki ilişkiye dayanan alacağı tahsil amacıyla işlenmesi hali dolandırıcılık suçunun daha hafif cezası gerektiren halidir. Alacağın tahsili amacıyla dolandırıcılık suçunda ...

Devamı
Zina Sebebiyle Boşanma

Zina Sebebiyle Boşanma Davası (Aldatma)

Yorum Yok

Zina sebebiyle boşanma davası Medeni Kanunumuzun 161. maddesinde düzenlenmiştir. Düzenlemeye göre eşlerden biri zina ederse, diğer eş boşanma davası açabilir. ...

Devamı
Ceza Davası Sonrası Tazminat Davası

Ceza Davası Sonrası Tazminat Davası

1 Yorum

Bu makalemizde, CMK m.141 vd maddeleri gereğince açılacak koruma tedbirleri nedeniyle tazminat davası incelenecek olup, ceza davası sonrası tazminat davası ...

Devamı
Kötüniyet Tazminatı Nedir

Kötüniyet Tazminatı Nedir?

Yorum Yok

Bu makalemizde iş hukukunda kötüniyet tazminatı nedir, kötü niyet tazminatı ne zamana kadar istenebilir, kötü niyet tazminatı ne kadardır, işveren ...

Devamı
Hizmet Kusuru Danıştay Kararı

İdarenin Hizmet Kusuru Danıştay Kararı

Yorum Yok

İdarenin hizmet kusuru danıştay kararı. Danıştay 15. Dairesi, 2018/736 E, 2018/6709 K. 04.10.2018 T. sayılı kararında; “…kazanın meydana gelmesine etkili olan buzun, can ve ...

Devamı
Banka veya Kredi Kurumları Aracılığıyla Dolandırıcılık

Banka veya Kredi Kurumları Aracılığıyla Dolandırıcılık

Yorum Yok

Banka veya kredi kurumları aracılığıyla dolandırıcılık, Dolandırıcılık suçunun banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılarak işlenmesi, hali dolandırıcılık suçunun nitelikli ...

Devamı
Tedbir Nafakası Nedir

Tedbir Nafakası Nedir?

Yorum Yok

Tedbir nafakası, Türk Medeni Kanunu‘nun 169. maddesinde düzenlenmiştir. Tedbir nafakası nedir sorusunun cevabını Kanun’un 169. maddesine göre, “Boşanma veya ayrılık davası açılınca hâkim, davanın ...

Devamı
bilişim dolandırıcılığı

Bilişim Sistemleri Aracılığı ile Dolandırıcılık

Yorum Yok

Bilişim dolandırıcılığı yani dolandırıcılık suçunun bilişim sistemlerinin araç olarak kullanılarak işlenmesi, hali dolandırıcılık suçunun nitelikli halidir.  Bu suç tipinde suçun ...

Devamı
İŞTİRAK NAFAKASI

İştirak Nafakası Nedir?

Yorum Yok

Bu makalemizde iştirak nafakası nedir, iştirak nafakasının kaldırılması mümkün müdür, iştirak nafakası kaç yaşına kadar ödenir, iştirak nafakası hangi durumlarda kesilir, ...

Devamı
İDDİANAME NEDİR

İddianame Nedir?

Yorum Yok

Bu yazımızda iddianame, iddianame nedir, takipsizlik kararı nedir, iddianame nasıl değerlendirilir, iddianamenin değerlendirilmesi sonrası açılış nedir, iddianamenin iadesi sebepleri nelerdir ...

Devamı
Mesafeli Satış Sözleşmesi Nedir

Mesafeli Satış Sözleşmesi Nedir?

Yorum Yok

Mesafeli sözleşme, mesafeli satış sözleşmesi satıcı veya sağlayıcı ile tüketicinin eş zamanlı fiziksel varlığı olmaksızın, mal veya hizmetlerin uzaktan pazarlanmasına yönelik ...

Devamı
Silahlı Terör Örgütü ve Etkin Pişmanlık

Silahlı Terör Örgütü ve Etkin Pişmanlık

Yorum Yok

Fetö etkin pişmanlık. Yargıtay 16. Ceza Dairesi, 2018/2771 E, 2018/3107 K. 08.10.2018 T. sayılı fetö etkin pişmanlık kararında; “…Sanığın Yakalandıktan Sonra Samimi Olarak Beyanda ...

Devamı
ADLİ KONTROL NEDİR

Adli Kontrol Nedir?

Yorum Yok

Bu yazımızda, adli kontrol nedir, adli kontrol kararına nasıl itiraz edilir, adli kontrol hangi hallerde verilir, adli kontrol kaç ay ...

Devamı
Mobbing Nasıl İspatlanır

Mobbing Nasıl İspatlanır?

Yorum Yok

Mobbing ile ilgili en çok karşımıza çıkan sorulardan biri de “mobbing nasıl ispatlanır” sorusudur. Mobbing yani bezdiri, “İş yerlerinde, okullarda vb. topluluklar içinde ...

Devamı
SÜRE TUTUM DİLEKÇESİ

Süre Tutum Dilekçesi Nedir?

Yorum Yok

Süre Tutum Dilekçesi Nedir? Süre tutum dilekçesi esasen doktrinde karşılığı bulunmayan, uygulama ve yargı kararları nedeniyle ortaya çıkmış bir dilekçe ...

Devamı
Yardım Nafakası

Yardım Nafakası

Yorum Yok

Yardım nafakası, Türk Medeni Kanunu‘nun 364 ve devamı maddelerinde düzenlenmiştir. Yardım nafakası nedir sorusunun cevabını Kanun’un 364. maddesi çok açık biçimde vermektedir. ...

Devamı
Dini İnanç ve Duyguların İstismarı Suretiyle Dolandırıcılık

Dini İnanç ve Duyguların İstismarı Suretiyle Dolandırıcılık

Yorum Yok

Dini inanç ve duyguların istismarı suretiyle dolandırıcılık suçunun işlenmesi hali suçun nitelikli halidir.  Bu suç tipinde fail mağdurun dini duygularını ...

Devamı
ADANA VELAYET AVUKATI

Adana Velayet Avukatı

Yorum Yok

Adana velayet avukatı konusu, velayet davalarında titizlikle irdelenmesi gereken konulardan bir tanesidir. Velayet davası eşlerin ortak çocuklarının velayeti konusunda eşlerin ...

Devamı
Kıdem Tazminatından Kesilen Verginin İadesi

Kıdem Tazminatından Kesilen Verginin İadesi

Yorum Yok

Kıdem tazminatından kesilen vergi iadesi mümkün olup, ilgili yasal düzenleme şu şekildedir. Kıdem tazminatından kesilen vergi nasıl iade alınır? GELİR ...

Devamı
Fetö Yargıtay Kararı Emsal Bylock Kararı

Fetö Yargıtay Kararı Emsal Bylock Kararı

Yorum Yok

Fetö Yargıtay Kararı. Yargıtay 16. Ceza Dairesi, 2017/4305 E, 2018/1212 K. 05.04.2018 T. sayılı emsal bylock kararında; “…Sanığın bylock kullanıcısı olduğuna dair ayrıntılı tesbit ...

Devamı
Kripto Para Hukuku

Kripto Para Hukuku

Yorum Yok

Bu makalemizde kripto para hukuku, kripto paraların ülkemizdeki yasal durumu, niteliği ve kanuni düzenlemeler ile ilgili bilgi vermeye ve “kripto ...

Devamı
İşe İade Davası Nedir

İşe İade Davası Nedir?

Yorum Yok

İşe iade davası, geçerli bir fesih nedeni olmadan işveren tarafından işten çıkartılan iş güvencesi koruması altında olan işçinin tekrar işe ...

Devamı
Yoksulluk Nafakası Şartları Nelerdir

Yoksulluk Nafakası Şartları Nelerdir?

Yorum Yok

Yoksulluk nafakası, Türk Medeni Kanunu’nun 175. maddesinde düzenlenmiştir. Kanundaki düzenlemeye göre, yoksulluk nafakası şartları açıkça sayılmıştır. Düzenlemeye göre, “Boşanma yüzünden ...

Devamı
Dolandırıcılık Suçu ve Cezası

Dolandırıcılık Suçu ve Cezası

Yorum Yok

Dolandırıcılık suçu, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 157., 158. ve 159. maddelerinde düzenlenmiştir. TCK’nın 157. maddesinde dolandırıcılık suçunun basit şekline ...

Devamı
İdari İşleme Karşı Başvuru Yolları ve Süresi Gösterilmediği Takdirde Dava Açma Süresi İşlemez

İdari İşleme Karşı Başvuru Yolları ve Süresi Gösterilmediği Takdirde Dava Açma Süresi İşlemez

1 Yorum

İdari işleme karşı başvuru yolları ve süresi gösterilmediği takdirde dava açma süresi işlemez. Dava açma süresini başlatacak olan Anayasa’nın amir hükmü ...

Devamı
İş Güvencesi Nedir?

İş Güvencesi Nedir?

Yorum Yok

İş güvencesi işçinin korunması ilkesi ile doğrudan bağlantılı bir kavramdır. İşveren, iş güvencesi kapsamında olan işçiler için iş akdinin feshinde ...

Devamı
Nişanlanma Nedir?

Nişanlanma Nedir?

Yorum Yok

Nişanlanma ileride birbiriyle evlenmek niyetinde olan iki kişinin bu konudaki niyetlerini dile getirmeleridir. Nişanlanma nedir sorusuna en temel cevabı Türk ...

Devamı
Velayet Davası Nedir? Velayet Kime Verilir?

Velayet Davası Nedir? Velayet Kime Verilir?

Yorum Yok

Boşanma davasında velayetin kime verileceği en büyük problemlerden biridir. Boşanma davasında velayet hakkının kime verileceği konusunda Medeni Kanunumuz hakime oldukça ...

Devamı
Nişanın Bozulması Nedeniyle Maddi Tazminat

Nişanın Bozulması Nedeniyle Maddi Tazminat

Yorum Yok

Nişanın bozulması halinde maddi tazminat ödenmesi mümkündür. Hem nişanın bozulması maddi tazminat davasında, hem nişanın bozulması manevi tazminat davasında nişan hediyelerinin ...

Devamı
Ceyhan Ceza Avukatı

Ceyhan Ceza Avukatı

Yorum Yok

Ceyhan Ceza Avukatı Ceza Muhakemesinin nihai amacı sanığın üzerine atılı suçun sabit olup olmadığı noktasında toplanmaktadır.  Bu doğrultuda maddi gerçeğe ulaşarak ...

Devamı
Nişanın Bozulması Nedeniyle Manevi Tazminat

Nişanın Bozulması Nedeniyle Manevi Tazminat

Yorum Yok

Nişanın bozulması halinde manevi tazminat ödenmesi de mümkündür. Hem nişanın bozulması manevi tazminat davasında, hem nişanın bozulması maddi tazminat davasında nişan hediyelerinin ...

Devamı
Adli Kontrol Kararına İtiraz Dilekçesi

Adli Kontrol Kararına İtiraz Dilekçesi

Yorum Yok

Adli kontrol kararına itiraz ve adli kontrol şartları Ceza Muhakemesi Kanunu‘nun 109 vd maddelerinde düzenlenmiştir. Adli kontrol itiraz dilekçesi örneği ...

Devamı
Nişan Hediyelerinin İadesi Davası

Nişan Hediyelerinin İadesi Davası

Yorum Yok

Nişanlılık ölüm, gaiplik, çifte nişanlanma, evlenme engelinin ortaya çıkması, anlaşma veya nişandan dönme şeklinde sona erebilir. Nişan her ne sebeple ...

Devamı
Boşanmada Fiziksel Şiddet Görenin Tazminat Talebi

Boşanmada Fiziksel Şiddet Tazminat Talebi

Yorum Yok

Boşanma davasında fiziksel şiddet tazminat hakkı doğurur. Fiziksel şiddet görenin manevi tazminat talep etmesi mümkündür. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi 2016/22863 E, ...

Devamı
Online Oyunlarda Dolandırıcılık Suçu

Online Oyunlarda Dolandırıcılık Suçu

Yorum Yok

World of Warcraft (WoW), Leauge of Legends, Knight Online, Fortnite, CS:GO, DOTA 2 gibi online oyunlarda dolandırıcılık suçu sıklıkla karşımıza ...

Devamı
Boşanmada Fiziksel Şiddet Görenin Tazminat Talebi

Adana Boşanma Davası Ücreti ve Masrafları

Yorum Yok

Boşanma davası ile ilgili en çok merak edilen konulardan biri de boşanma davasının mali sonuçlarıdır. Boşanma davası ücreti ve adana ...

Devamı
Ceyhan Boşanma Avukatı

Ceyhan Boşanma Avukatı

Yorum Yok

Hem anlaşmalı hem çekişmeli boşanma davalarında hak kaybı yaşamamak için ceyhan boşanma avukatı ile birlikte temsil edilmenizi tavsiye ederiz.  Boşanma ...

Devamı
Ceyhan Boşanma Avukatı

Mersin Boşanma Avukatı

Yorum Yok

Mersin boşanma avukatı ihtiyacının en çok yaşandığı illerimizden biridir. Mersin’de boşanma avukatı ihtiyacı duyanların özellikle internette mersin boşanma avukatı, mersin en iyi ...

Devamı
Adli Kontrol Kararına İtiraz Dilekçesi

Tutuklamaya İtiraz Dilekçesi

Yorum Yok

Tutuklamaya itiraz ve tutuklama şartları Ceza Muhakemesi Kanunu‘nun 100 vd maddelerinde düzenlenmiştir. Tutuklamaya itiraz dilekçesi örneği yazımız devamında paylaşılmaktadır. Tutuklamaya ...

Devamı
Memur Disiplin Cezası ve İptal Davası

Memur Disiplin Cezası İptal Davası

Yorum Yok

Bu makalemizde, memur disiplin cezasına idari itiraz ve memur disiplin cezası iptal davası ana hatlarıyla irdelenecektir. Disiplin cezasına karşı iptal ...

Devamı
Memur Disiplin Cezasına İtiraz

Memur Disiplin Cezasına İtiraz

Yorum Yok

Disiplin cezasına itiraz, cezaya karşı açılacak iptal davasında hayati öneme sahiptir. Disiplin soruşturması usulüne uygun yürütülmesi gereken bir idari işlemdir, ...

Devamı
Ceyhan Boşanma Avukatı

Adana Mobbing Avukatı

Yorum Yok

Büken Hukuk & Danışmanlık bürosu, Adana mobbing avukatı olarak, işçi ve işveren arasında çıkan uyuşmazlıkların çözümlenmesi konularında ancak özellikle işçiye mobbing uygulanması, mobbing ...

Devamı
Memur Disiplin Soruşturması ve Usulü

Memur Disiplin Soruşturması Usulü

Yorum Yok

Bu yazımızda “Memur disiplin soruşturması usulü nedir?” “Memur disiplin soruşturması nasıl yapılır” sorusunun cevabını vermeye çalışacağız. TDK‘ya göre  disiplin, bir ...

Devamı
Memur Disiplin Suç ve Cezaları

Memur Disiplin Suç ve Cezaları

Yorum Yok

Devlet Memurları Kanunu‘nun 125. maddesinde ağırlık derecesine göre memur disiplin cezası, cezaları ve memur disiplin suçları sayılmıştır. Maddede sayılan memur disiplin ...

Devamı
Velayet Belirlenmesinde Çocuğun Yararı Üstündür

Velayetin Belirlenmesinde Çocuğun Yararı

Yorum Yok

Velayet kime verilir sorusuna cevap ararken çocuk yetişkin biri olmuş olsaydı, kendisini ilgilendiren bir olayda, kendi yararı için ne gibi ...

Devamı
Ceyhan Boşanma Avukatı

Adana Tüketici Hakları Avukatı

Yorum Yok

Büken Hukuk & Danışmanlık bürosu, Adana tüketici hakları avukatı olarak, tüketici ve satıcı arasındaki her türlü hukuki ihtilaf ve işlemlerde, ...

Devamı
Ceyhan Boşanma Avukatı

Adana İş Avukatı

Yorum Yok

Büken Hukuk & Danışmanlık bürosu, Adana iş avukatı, adana iş hukuku avukatı olarak, işçi ve işveren arasında çıkan uyuşmazlıkların çözümlenmesi konularında hukuki ...

Devamı
Ceyhan Boşanma Avukatı

Adana İdare Hukuku Avukatı

Yorum Yok

Büken Hukuk & Danışmanlık bürosu, Adana idare hukuku avukatı, adana idari dava avukatı olarak, idarenin hukuka uygun olmayan işlem ve eylemlerine ...

Devamı
Ceyhan Boşanma Avukatı

Adana Boşanma Avukatı

Yorum Yok

Ülkemizde boşanma davaları her geçen gün daha da artmaktadır. Bu nedenle Adana boşanma avukatı ihtiyacının en çok yaşandığı ilerimizden biridir. ...

Devamı
Ceyhan Boşanma Avukatı

Adana Bilişim Avukatı

Yorum Yok

Bilişim suçları, bilişim araçlarına ve sistemlerine karşı veya bilişim araçları ve sistemleri vasıtasıyla işlenen, verilerle ilgili olan suç şekillerine karşılık ...

Devamı
Ceyhan Boşanma Avukatı

Adana Ceza Avukatı

Yorum Yok

Avukat denildiğinde özellikle de bir ceza davası söz konusu olduğunda bulunulan yerdeki en iyi ceza avukatı ile çalışma isteği doğal ...

Devamı
Mobbing ve Görevi Kötüye Kullanma Suçu

Mobbing Suçu ve Görevi Kötüye Kullanma

Yorum Yok

Türk Ceza Kanununda “mobbing suçu” ayrı bir suç tipi olarak düzenlenmemiştir. Ancak mobbingi oluşturan eylemler farklı suç tiplerini oluşturmaktadır. Memura ...

Devamı
MOBBİNG DAVASI NEDİR

Mobbing Davası Nedir?

Yorum Yok

Bu makalemizde mobbing kavramı, hangi davranışların mobbing kapsamına girip hangi davranışların girmediği, mobbing e maruz kalınması halinde açılabilecek davalar, mobbing ...

Devamı
KAMU GÖREVLİSİNE MOBBİNG

Kamu Görevlisine Mobbing Uygulanması

Yorum Yok

Özellikle kamu kurumlarında çalışan memura mobbing, kamuda mobbing ve kamu görevlisine mobbing şikayetlerinde, kamu gücünü arkasına alan amirleri veya çalışma ...

Devamı
İŞÇİ MOBBİNG UYGULANMASI

İşçiye Mobbing Uygulanması

Yorum Yok

Bu makalemizde, işçiye mobbing ve mobbinge maruz kalan işçinin haklarının neler olduğuna, mobbing Yargıtay Kararları doğrultusunda  incelenecektir. İşyerinde psikolojik taciz ...

Devamı
İhbar Tazminatı Nedir, Nasıl Hesaplanır?

İhbar Tazminatı Nedir, Nasıl Hesaplanır?

Yorum Yok

İhbar tazminatı, uygulamada en fazla talep edilen feshe dayalı haklardan bir tanesidir. Bu makalemizde ihbar tazminatı ihbar süresi içinde iş ...

Devamı
Boşanmada Fiziksel Şiddet Görenin Tazminat Talebi

Yoksulluk Nafakasında Kusur

Yorum Yok

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi 2017/709 E, 2018/12165 K ve 31.10.2018 tarihli kararında, dava sırasında kendi kusuru nedeniyle işinden ayrılan davacının ...

Devamı
2019 AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ

2019 Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi

Yorum Yok

2019 Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi, 2 Ocak 2019 Tarihli ve 30643 Sayılı Resmî Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. 2019 yılı Avukatlık Asgari Ücret ...

Devamı
Doktor Kusuru Nedeniyle Manevi Tazminat

Doktor Kusuru Nedeniyle Manevi Tazminat

Yorum Yok

Yargıtay 13. Hukuk Dairesi 2016/29361 E, 2018/10305 K ve 06.11.2018 Tarihli kararında, davacıların müşterek kızlarının davalı hastanede davalı doktor tarafından ...

Devamı
Kıdem Tazminatı Nedir, Nasıl Hesaplanır?

Kıdem Tazminatı Nedir, Nasıl Hesaplanır?

Yorum Yok

İş sözleşmesinin sona ermesinin en önemli sonuçlarından biri de işçiye ödenecek kıdem tazminatıdır. Kıdem tazminatı en basit anlatımıyla; bir yıllık ...

Devamı
Boşanmada Fiziksel Şiddet Görenin Tazminat Talebi

Bylock, Mor Beyin ve CG-NAT Kayıtları

Yorum Yok

Yargıtay 16. Ceza Dairesi’nin 2018/187 E, 2018/1462 K sayılı ve 27.03.2018 tarihli kararı ile Mor Beyin CGNAT kayıtlarıyla FETÖ/PDY ByLock ...

Devamı
İhraç Edilenlerin Emekli İkramiyesi

İhraç Edilenlerin Emekli İkramiyesi

Yorum Yok

Kamuda çalışan memurların en büyük hayali bir gün emekli olabilmektir. Ancak kamudan ihraç edilenlerin emekli ikramiyesi ile ilgili süreci farklı ...

Devamı
Boşanmada Manevi Tazminat

Boşanmada Tazminat (Manevi Tazminat)

Yorum Yok

Medeni Kanununuz boşanmada taraflara sadece maddi değil manevi tazminat talep etme hakkı da tanımıştır. İş bu makalemizde boşanmada tazminat davalarında ...

Devamı
Boşanmada Tazminat İstenebilir Mi?

Boşanmada Tazminat (Maddi Tazminat)

Yorum Yok

Medeni Kanunumuz boşanmada kusuru bulunmayan veya daha az kusurlu eşe, boşanma nedeniyle uğradığı maddi zararın giderilmesini isteme için maddi tazminat ...

Devamı
Asgari Ücret Foto

Asgari Ücretin Altında Maaş Ödenmesi

1 Yorum

Bu yazımızda, asgari ücret, işçiye asgari ücretten az maaş ödenmesi halinde uygulanacak yaptırımlar ve asgari ücretten az maaş alan işçinin ...

Devamı
Disiplin Soruşturması ve Soruşturmacının Tarafsızlığı

Memur Disiplin Soruşturması ve Tarafsızlık

Yorum Yok

Bu makalemizde memur disiplin soruşturması,memur disiplin soruşturması amacı, disiplin hukuku, savunma hakkı ve soruşturmada tarafsızlık, davacı vekilliğini yürüttüğümüz bir idare ...

Devamı
Suçun Gece Vakti İşlenmesi

Suçun Gece Vakti İşlenmesi

Yorum Yok

Bu yazımızda, TCK’na göre “gece vakti” kavramını, hırsızlık, konut dokunulmazlığının ihlali ve yağma suçlarının gece vakti işlenmesi durumunda ne olacağını ...

Devamı
Boşanma Davası Nedir?

Boşanma Davası Nedir?

Yorum Yok

Boşanma eşlerin evlilik birliğini devam ettiremeyecek durumda olması halinde, evliliğin hakim kararı ile sona erdirilmesidir. Boşanma kararı eşlerin boşanma, ve ...

Devamı
Anlaşmalı Boşanma Protokol Örneği

Anlaşmalı Boşanma Protokol Örneği

Yorum Yok

Anlaşmalı boşanma için eşlerin boşanma ve nafaka, velayet, velayet paylaşımı, çocukla kişisel ilişki kurulması, mal paylaşımı, düğün takıları, tazminat vb ...

Devamı
Boşanmada Anlaşma Mümkün Müdür?

Boşanmada Anlaşma Mümkün Müdür?

Yorum Yok

Anlaşmalı Boşanma Davası Nedir? Anlaşmalı boşanma davası, Türk Medeni Kanunu’nun 166. Maddesinin 3. Fıkrasında düzenlenmiştir. Kanunumuza göre boşanmada anlaşma yapılabilir, ...

Devamı
Silahlı Terör Örgütü ve Üyeliği

Silahlı Terör Örgütü ve Üyeliği FETÖ PDY

Yorum Yok

Silahlı Terör Örgütü Nedir? Bir yapının silahlı terör örgütü olarak tanımlanabilmesi için 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 220. Maddesinde belirtilen ...

Devamı