Belirli süreli iş sözleşmesinin belirsiz süreliye dönüşmesi halleri nelerdir, belirli süreli iş sözleşmesi belirsiz hale gelir mi, yargıtay adana iş avukatı

Belirli Süreli İş Sözleşmesinin Belirsiz Süreliye Dönüşmesi

Yorum Yok

Bu makalemizde belirli süreli iş sözleşmesinin belirsiz süreliye dönüşmesi konusunu yargıtay kararları ve mevzuat doğrultusunda irdeleyeceğiz. Belirli süreli iş sözleşmesinin belirsiz süreli iş ...

Devamı
Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karara KYOK İtiraz Dilekçesi örneği nedir, kyok itiraz dilekçesi nereye verilir, nasıl yazılır, takipsizlik kararına itiraz dilekçesi nedir

Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karara (KYOK) İtiraz Dilekçesi

Yorum Yok

Bu makalemizde kovuşturmaya yer olmadığına dair karara (KYOK) itiraz dilekçesi örneğini paylaşacağız. KYOK itiraz dilekçesi, ilgili Savcılığın kovuşturmaya yer olmadığına ...

Devamı
Nüfus kaydının düzeltilmesi davası, deliller, babalık davası aile mahkemesi asliye hukuk DNA testi, tanık, nüfus kaydının anne açısından düzeltilmesi, adana avukat

Nüfus Kaydının Düzeltilmesi Davası Nedir?

Yorum Yok

Nüfus kaydının düzeltilmesi davası Türk Medeni Kanunu’nun 39. maddesi uyarınca açılan davalardır. Nitekim Kanun’a göre; Mahkeme kararı olmadıkça, kişisel durum sicilinin ...

Devamı
Bu makalemizde çocuğun velayeti nasıl alınır, velayet her zaman anneye verilir mi, çalışmayan kadına velayet verilir mi, velayet babaya verilebilir mi sorularına cevap bulmaya çalıştık.

Çocuğun Velayeti Nasıl Alınır?

Yorum Yok

Bu makalemizde özetle çocuğun velayeti nasıl alınır sorusuna cevap bulmaya çalışacağız. Boşanma davalarında en sık karşılaştığımız sorun hem annenin hem ...

Devamı
Haciz ihbarnamesine itiraz dilekçesi nasıl yazılır, birinci haciz ihbarnamesine itiraz edilmezse, haciz ihbarnamesine itiraz gerçeğe aykırı beyan, adana avukat

Haciz İhbarnamesine İtiraz Dilekçesi

Yorum Yok

Alacaklı 3. kişi hakkında İİK.nun 89/1 maddesine göre haciz ihbarnamesi göndermesi halinde, borçlunun üçüncü kişide hak ve alacağı yoksa haciz ...

Devamı
Vasi tayini dilekçe örneği ne makalemizde yer veriyoruz. Vasi tayini dava dilekçesi örneği olarak da bilinen dilekçe örneği içeriğimizde, adana avukat

Vasi Tayini Dilekçe Örneği

Yorum Yok

Vasi tayini dilekçe örneği ne makalemizin devamında yer verilmektedir. Vesayet yani  yaş küçüklüğü ve kısıtlılık nedeniyle kişiye vasi atanması Türk Medeni Kanunu’na göre mümkündür. Vesayet ...

Devamı
Bu makalemizde boşta geçen süre ücreti nedir sorusunu boşta geçen süre ücreti ile ilgili yargıtay kararları doğrultusunda cevaplamaya çalışacağız. Yine makalemiz içinde boşta geçen süre ücreti hesaplama, boşta geçen süre ücretine işleyecek faiz ve boşta geçen süre ücreti faiz başlangıcı gibi konuları da inceleyeceğiz. 

Boşta Geçen Süre Ücreti Nedir?

Yorum Yok

Bu makalemizde boşta geçen süre ücreti nedir sorusunu boşta geçen süre ücreti ile ilgili yargıtay kararları doğrultusunda cevaplamaya çalışacağız. Yine ...

Devamı
Banka hesabına haciz müzekkeresi örneği, borçlunun banka hesabına haciz için müzekkere, icra müdürlüğü haciz müzekkeresi, adana avukat

Banka Hesabına Haciz Müzekkeresi Örneği

Yorum Yok

Daha önce buradaki makalemizde banka hesabına haciz talebi örneği ni paylaşmıştık. Bu makalemizde ise banka hesabına haciz müzekkeresi örneği ni ...

Devamı
Borçlunun banka hesabına haciz talebi örneği, banka hesabına haciz 89/1 haciz ihbarnamesi, adana avukat gibi bilgileri makalemizde bulabilirsiniz

Banka Hesabına Haciz Talebi Örneği

Yorum Yok

İcra İflas Kanunu’na göre icra takibi kesinleştikten sonra borçlunun banka hesabına haciz konulabilmesi mümkündür. Bu makalemizde de banka hesabına haciz ...

Devamı
HAGB kararına itiraz dilekçesi, örneği, hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararına itiraz dilekçesi örneği, adana ceza avukatı, HAGB kararina itiraz

HAGB Kararına İtiraz Dilekçesi

Yorum Yok

Bu makalemizde HAGB kararına itiraz dilekçesi örneği ne yer vereceğiz. Ancak önce HAGB yani hükmün açıklanmasının geri bırakılması nedir sorusunu ...

Devamı
İşçilik alacakları nelerdir, adana iş işçi avukatı, kıdem ihbar tazminatı, işçilik alacakları hesaplaması nasıl yapılır gibi sorulaın cevabı makalemizde..

İşçilik Alacakları Nelerdir?

Yorum Yok

Bu makalemizde işçilik alacakları nelerdir sorusuna genel bir cevap vereceğiz. İşçilik alacakları dendiği zaman akla ilk gelen alacak işçilerin bir ...

Devamı
Ara karardan dönülmesi istemi dilekçesi nedir, ara karardan rücu dilekçesi örneği, mahkeme hangi ara kararlardan dönebilir, usuli kazanılmış hak

Ara Karardan Dönülmesi İstemi

Yorum Yok

Bu makalemizde ara karardan dönülmesi istemi dilekçesini paylaşacağız. Bilindiği üzere mahkemeler yargılamalarını duruşmalarda verdikleri ara kararlar doğrultusunda yürütürler. Mahkeme hakimi ...

Devamı
İlanen tebligat nedir, ilanen tebligat usulü, masrafı ne kadar ilan yoluyla tebligat nasıl yapılır sorularının cevabı makalemizde. Adana avukat ceza boşanma

İlanen Tebligat Nedir?

Yorum Yok

Bu yazımızda ilanen tebligat nedir sorusunu cevaplamaya, uygulamada sıklıkla karşılaşılan ilanen tebligat nasıl yapılır sorusunu ilanen tebligat usulü çerçevesinde açıklamaya ...

Devamı
ayıplı aracın misli ile değiştirilmesi, ayıplı aracın ayıpsız misli ile değişimi, ayıplı araç yargıtay, ayıplı otomobil, bedel iadesi, onarım, adana avukat

Ayıplı Aracın Misli İle Değiştirilmesi

Yorum Yok

Yargıtay 13. Hukuk Dairesi 2019/6739 E, 2020/4417 K sayılı 09.06.2020 tarihli kararında; ayıplı aracın misli ile değiştirilmesi gerektiğine karar vermiştir. ...

Devamı
boşanma davasında velayet, boşanma davasında velayet hakkı, boşanma davasında velayeti kim alır, boşanma davasında çocuğun velayeti, adana avukat

Boşanma Davasında Velayet

Yorum Yok

Boşanma davasında velayet genellikle en büyük çekişmelerden biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Boşanma karar veren çiftlerin boşanma davasında velayet hakkını kimin ...

Devamı
davaya katılma dilekçesi, davaya katılma dilekçesi örneği, hukuk davaya katılma dilekçesi hmk adana avukat, adana boşanma avukatı, avukat selce maraş büken

Davaya Katılma Dilekçesi (HMK)

Yorum Yok

Bu makalemizde davaya katılma dilekçesi örneği ne yer vereceğiz. HMK‘nda davaya katılma 65 ve 66 maddelerinde düzenlenmiştir. Düzenlemeye göre; Bir yargılamanın ...

Devamı
tavzih dilekçesi örneği, tavzih dilekçesi vekalet ücreti hükümde maddi hata, tavzih dilekçesi ile vekalet ücreti, adana avukat, örnek dilekçe, tavzih talebi

Tavzih Dilekçesi Örneği

Yorum Yok

Tavzih dilekçesi örneği konusuna geçmeden önce tavzih kelime anlamı olarak açıklama aydınlatma anlamına gelmektedir. Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 305. maddesinde kelime anlamına uygun bir ...

Devamı
ceza hukukunda gizli soruşturmacı, gizli soruşturmacı cmk, gizli soruşturmacı nedir, gizli soruşturmacı görevlendirilmesi, adana ceza avukatı, tanık olarak dinlenmesi

Gizli Soruşturmacı Nedir?

Yorum Yok

Bu makalemizde ceza hukukunda gizli soruşturmacı konusunu ele alacağız. Gizli soruşturmacı CMK‘na göre sadece belli durumlarda başvurulabilen bir delil elde ...

Devamı
vakıf üniversitesinin öğrenciden ek ücret istemesi, başarısız olunan dersten ayrı bir ücret alınmasının sebepsiz zenginleşme teşkil ettiği, adana avukat

Vakıf Üniversitesinin Öğrenciden Ek Ücret İstemesi

Yorum Yok

Yargıtay 13. Hukuk Dairesi 2017/1899 Esas, 2020/3378 K sayılı ve 18.03.2020 tarihli kararında vakıf üniversitesinin öğrenciden ek ücret istemesi nin kanuna uygun ...

Devamı
hakimin reddi dilekçesi örneği, hakimin reddi istemi dilekçesi, hakimin reddi talebi dilekçesi, hakimin reddi dilekçesi, adana avukat, hakimin reddi nedir

Hakimin Reddi Dilekçesi Örneği

Yorum Yok

Hakimin reddi, hakimin davaya bakmakta tarafsızlığının şüpheye düştüğü hallerde ortaya çıkan, yargılamanın tarafsız ve doğru biçime ilerlemesini amaçlayan hukuki kurumdur. Hakimin ...

Devamı
hakimin redd hmk, hakimin reddi nedir hakimin reddi talebi dilekçesi, hakimin reddi kararı sonuçları, disiplin para cezası, adana avukat, yargıtay kararları

Hakimin Reddi Nedir?

Yorum Yok

Bu makalemizde hakimin reddi nedir sorusuna cevap bulmaya çalışacak, HMK çerçevesinde hakimin reddi sebepleri nelerdir, hakimin reddi usulü nasıldır, hakimin ...

Devamı
idari başvuru dilekçesi örneği, tam yargı davasından önce idari başvuru, iptal davasından önce idari başvuru, adana idare hukuku avukatı, iyuk 11

İdari Başvuru Dilekçesi Örneği

Yorum Yok

Bu makalemizde idari başvuru dilekçesi örneği yer almaktadır. 2577 sayılı İYUK’nun 11. maddesine göre; İlgililer tarafından idari dava açılmadan önce, ...

Devamı
tasarrufun iptali davasında haciz tutanağının aciz belgesi niteliği, aciz vesikası nasıl olmalıdır, aciz belgesi niteliğindeki haciz tutanağı, adana avukat

Haciz Tutanağının Aciz Belgesi Niteliği

Yorum Yok

Tasarrufun iptali davasında aciz belgesi açılan dava için dava şartı niteliğindedir. Tasarrufun iptali davasında aciz belgesi dava şartı dava sonuna ...

Devamı
alacak davasında mail yazışmalarının delil niteliği, e-mail delil olur mu, hmk 199, maillerin belge niteliği, adana avukat, e-mailin delil niteliği

Alacak Davasında Mail Yazışmalarının Delil Niteliği

Yorum Yok

Yargıtay 13. Hukuk Dairesi alacak davasında mail yazışmalarının delil niteliği nin “belge” olarak değerlendirilmesi gerektiğine karar vermiştir. Makalemizin devamında tam ...

Devamı
ihtarnameye cevap örneği, cevabi ihtarname örneği, ihtarname cevabı, örnek dilekçesi, alacak davası, ayıplı araç, adana avukat, selce maraş büken

İhtarnameye Cevap Örneği

Yorum Yok

Bu makalemizde ihtarnameye cevap örneği vererek, cevabi ihtarname örneği nasıl hazırlanır sorusunu cevaplamaya çalışacağız. İhtarname cevap örneği olarak aşağıda verilen dilekçeler ...

Devamı
avukatın borçluya haciz mesajı göndermesi, hukuk bürosundan gelen haciz mesajı, haciz sms, tehdit, avukattan gelen haciz mesajı, adana avukat

Avukatın Borçluya Haciz Mesajı Göndermesi

Yorum Yok

Avukatın borçluya haciz mesajı göndermesi son yıllarda uygulamada sık sık karşılaştığımız ihlallerden biridir. Hukuk bürosu haciz sms lerinde ilgili kuruma ...

Devamı
icra takibini yenileme dilekçesi örneği, icra dosyasının takipsizlik nedeniyle işlemden kaldırılması takibin yenilenmesi, yenileme emri çıkarılması, adana avukat

İcra Takibini Yenileme Dilekçesi

Yorum Yok

Bu makalemizde icra takibini yenileme dilekçesi örneğine yer verilecektir. İcra takibinde bir seneden fazla işlem yapılmaması, haciz talebinde bulunulmaması halinde ...

Devamı
nafaka yükümlüsünün işsiz olması, işsizim nafaka öder miyim, Erkeğin sürekli ve düzenli gelirinin olmaması, yoksulluk nafakası, adana boşanma avukatı

Nafaka Yükümlüsünün İşsiz Olması

Yorum Yok

Bu makalemizde nafaka yükümlüsünün işsiz olması halinde nafaka ödeyip ödemeyeceğini değerlendireceğiz. En çok karşımıza çıkan işsizim nafaka ödeyemiyorum yakınmasının ve ...

Devamı
maaşın asgari ücretten gösterilmesi, Sigortanın asgari ücretten, Ne Yapmalıyım, sgkya maaşın düşük bildirilmesi, emsal karar, tazminat hakkı, haklı fesih

Maaşın Asgari Ücretten Gösterilmesi

Yorum Yok

İşçi işveren uyuşmazlıklarında en çok karşılaştığımız sorunlardan biri de sigortanın asgari ücretten gösterilmesi ya da sigortanın asgari ücretten bildirilmesi olarak bilinen. yani ...

Devamı
dosyanın görevli mahkemeye gönderilmesi dilekçesi, dosyanın görevli mahkemeye gönderilmesi talebi, adana avukat, görevsizlik gönderme talebi

Dosyanın Görevli Mahkemeye Gönderilmesi Dilekçesi

Yorum Yok

Bu makalemizde yer alan dosyanın görevli mahkemeye gönderilmesi dilekçesi 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 20. maddesi ile ilişkilidir. Düzenlemeye göre; Görevsizlik ...

Devamı
fazlaya ilişkin haklar saklı tutularak açılan davada sigorta tahkim komisyonu kararının kesin nitelikte olmadığı, adana avukat, kesin karar

Fazlaya İlişkin Haklar Saklı Tutularak Açılan Davada Sigorta Tahkim Komisyonu Kararının Kesin Nitelikte Olmadığı

Yorum Yok

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 40. Hukuk Dairesi, son tarihli kararında fazlaya ilişkin haklar saklı tutularak açılan davada sigorta tahkim komisyonu kararının ...

Devamı
Kapora sözleşmesi örneği, kapora sözleşmesi nedir, kapora sözleşmesi örnek, konut satışında kapora sözleşmesi, kapora iadesi, kapora sözleşmesi geçerliliği

Kapora Sözleşmesi Örneği

Yorum Yok

Bu makalemizde kapora sözleşmesi örneği ne yer vereceğiz. Kapora iadesi ile ilgili sorularınız için “Kapora iadesi nasıl sağlanır?” başlıklı makalemizi ...

Devamı
Kapora nedir, kapora iadesi nasıl sağlanır, kapora iadesi mümkün müdür, kapora nasıl iade alınır, konut satışında kapora iadesi, sebepsiz zenginleşme, adana

Kapora İadesi Nasıl Sağlanır?

Yorum Yok

Özellikle son günlerde artan konut satışlarında kapora iadesi konusunda, alıcıların satıcılara kapora gönderdiği, ancak alınacak yerin krediye uygun çıkmaması, hukuken ayıplı ...

Devamı
yürütmenin durdurulması talebi dilekçesi örneği, yürütmenin durdurulması talebi örneği, yürütmenin durdurulması talebi dilekçe örnek adana idari dava avukat

Yürütmenin Durdurulması Talebi Dilekçesi

Yorum Yok

İdari yargıda yürütmenin durdurulması talebi dilekçesi ile idarece tesis edilen idari işlemin yürütülmesinin durdurulması istenebilir. Ayrıntılı bilgi almak için “Yürütmenin ...

Devamı
duruşmanın gizli yapılması talebi, duruşmanın gizli yapılması talebi dilekçe örneği duruşmanın kapalı yapılması cmk ceza mahkemesi, genel ahlak, kamu düzeni

Duruşmanın Gizli Yapılması Talebi

Yorum Yok

Duruşmanın gizli yapılması talebi Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 182 ve devamı maddelerine göre Mahkemeden istenebilir. Duruşmanın gizli yapılması talebi cmk ile genel ...

Devamı
avukatlık ücret sözleşmesi örneği, avukatlık ücret sözleşmesi yazılı olmak zorunda mı, avukatlık ücret sözleşmesi yoksa ne olur, adana avukat, icra takibi

Avukatlık Ücret Sözleşmesi Örneği

Yorum Yok

Avukatlık ücret sözleşmesi örneği konusuna geçmeden önce avukatlık ücreti nedir, avukatlık ücret sözleşmesi yazılı olmak zorunda mı, avukatlık ücret sözleşmesi yoksa ne ...

Devamı
anlaşmalı boşanmadan sonra yoksulluk nafakası, anlaşmalı boşanma sonrası nafaka, anlaşmalı boşanma sonrası yoksulluk nafakası istenebilir mi

Anlaşmalı Boşanmadan Sonra Yoksulluk Nafakası

Yorum Yok

Bu makalemizde anlaşmalı boşanmadan sonra yoksulluk nafakası istenebilir mi sorusuna cevap arayacağız. Son yıllarda artan boşanma davalarına paralel biçimde eşlerin ...

Devamı
Disiplin Amiri Tanık Olarak Dinlenmesi Halinde Ceza Veremez, disiplin amirinin tanık olarak dinlenmesi, disiplin amirinin tanıklığı, disiplin cezası iptali

Disiplin Amiri Tanık Olarak Dinlenmesi Halinde Ceza Veremez

Yorum Yok

Bilindiği üzere, disiplin soruşturmalarında tanık delili oldukça önemlidir. Danıştay 12. Dairesi disiplin amirinin tanık olarak dinlenmesi halinde ceza verilemeyeceğine karar ...

Devamı
nişanın bozulması nedeniyle manevi tazminat dava dilekçesi örneği, nişan atmak nedeniyle manevi tazminat davası nasıl açılır, adana boşanma avukatı ücret

Nişanın Bozulması Nedeniyle Manevi Tazminat Dava Dilekçesi

Yorum Yok

Bu makalemizde nişanın bozulması nedeniyle manevi tazminat dava dilekçesi örneğine yer vereceğiz. Daha önceki makalemizde de ele aldığımız üzere Türk ...

Devamı
Avukatlara elektronik tebligat zorunluluğu emsal yargıtay kararı, avukata normal tebligatın yok hükmünde olduğu, avukat elektronik tebligat zorunlu mu

Avukatlara Elektronik Tebligat Zorunluluğu

Yorum Yok

Bilindiği üzere avukatlara elektronik tebligat zorunluluğu, 7201 sayılı Tebligat Kanunu’nun Elektronik Tebligat başlıklı 7/a maddesi ile getirilmişti. Kanuna göre özetle avukatlara ...

Devamı
Evlenme yoluyla Türk vatandaşlığının kazanılması, başvuru süreci, başvurunun reddi,  Evlenme Yoluyla Türk Vatandaşı Olma Şartları, il soruşturması

Evlenme Yoluyla Türk Vatandaşlığının Kazanılması

Yorum Yok

Evlenme yoluyla Türk vatandaşlığının kazanılması 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu ile düzenlenmiştir. Kanunlarımıza göre yabancı birinin evlilik yoluyla Türk vatandaşı olmak mümkündür. ...

Devamı
Bilirkişi raporuna itiraz dilekçesi, bilirkişi raporyna itiraz dilekçesi örneği, bilirkişi raporu itiraz, bilirkişi raporuna itiraz dilekçesi örneği davalı

Bilirkişi Raporuna İtiraz Dilekçesi Örneği

Yorum Yok

Bu yazımızda bilirkişi raporuna itiraz dilekçesi örneği yer almaktadır. Bilirkişi incelemesi ve bilirkişi raporu, bilirkişi raporuna itiraz vb tüm hususlar ...

Devamı
Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır, kıdem tazminatı hesabı, kıdem tazminatı nasıl hesaplanır iş kanunu, yargıtay, adana iş avukatı, kıdem tazminatı hesaplama

Kıdem Tazminatı Nasıl Hesaplanır?

Yorum Yok

Bu makalemizde kıdem tazminatı nasıl hesaplanır sorusuna cevap arayacağız. Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır iş kanunu ve Yargıtay kararları doğrultusunda cevaplanması ...

Devamı
Danıştay 5. Dairesi 2016/16858 E, 2018/15491 K sayılı ve 12.09.2018 tarihli kararında disiplin soruşturmasında olayın taraflarının ifadeleri dışında delil yoksa disiplin cezası verilemez şeklinde özetleyebileceğimiz bir karar vermiştir. Emsal karar ın tamamı makalemiz devamında mevcuttur. adana idari dava avukatı, adana avukat, adana idare mahkemesi avukatı

DİSİPLİN SORUŞTURMASINDA OLAYIN TARAFLARININ İFADELERİ DIŞINDA DELİL YOKSA DİSİPLİN CEZASI VERİLEMEZ

Yorum Yok

Danıştay 5. Dairesi 2016/16858 E, 2018/15491 K sayılı ve 12.09.2018 tarihli kararında disiplin soruşturmasında olayın taraflarının ifadeleri dışında delil yoksa ...

Devamı
işçilik alacaklarında zamanaşımı defi, cevap dilekçesinde zamanaşımı defi, cevap dilekçesinin ıslahı zamanaşımı, ıslahtan sonra zamanaşımı, adana iş avukatı

İşçilik Alacaklarında Zamanaşımı Defi

Yorum Yok

Bu makalemizde işçilik alacaklarında zamanaşımı defi konusunu irdeleyeceğiz. Zira işçilik alacakları davasında zamanaşımı defi cevap dilekçesi ile ileri sürülebileceği gibi ıslahtan ...

Devamı
vekillikten çekilme dilekçesi, vekillikten istifa dilekçesi, vekillikten çekilme nedir, vekillikten çekilme dilekçesi örneği hukuk, ceza, infaz hakimliği

Vekillikten Çekilme Dilekçesi Örneği

Yorum Yok

Vekillikten istifa olarak da bilinen vekillikten çekilme Avukatlık Kanunu’nun 41. maddesinde düzenlenmiştir. Bu makalemizde vekillikten çekilme dilekçesi örneği ne yer verilecektir. ...

Devamı
işverenin ahlak ve iyiniyet kurallarına uymayan haller nedeniyle feshi, adana iş avukatı, ahlak ve iyiniyet kurallarına uymayan haller, kod-29 sgk, yargıtay

İşverenin Ahlak ve İyiniyet Kurallarına Uymayan Haller Nedeniyle Feshi

Yorum Yok

Bu makalemizde ahlak ve iyiniyet kurallarına uymayan haller nedeniyle işverenin feshi konusu irdeleyeceğiz. 4857 sayılı İş Kanunu iş ilişkisinde ahlak ...

Devamı
disiplin soruşturması tanık ifade tutanağı, disiplin soruşturmasında tanık ifadesi nasıl alınır, disiplin soruşturması ifade tutanağı tanıklar için, adana idari dava avukatı

Disiplin Soruşturması Tanık İfade Tutanağı

Yorum Yok

Bu makalemizde disiplin soruşturması tanık ifade tutanağı örneğini paylaşacağız. Disiplin soruşturmasında soruşturma geçiren memur, savunmasına esas olarak tanık dinlenmesini talep ...

Devamı
şüpheden sanık yararlanır ilkesi yargıtay kararları, şüpheden sanık yararlanır yargıtay kararı, uyuşturucu madde, adana ceza avukatı, beraat, bozma kararı

Şüpheden Sanık Yararlanır İlkesi Yargıtay Kararları

Yorum Yok

Bu makalemizde ceza hukukunda temel ilke olan şüpheden sanık yararlanır ilkesi yargıtay kararları na yer vereceğiz. Şüpheden sanık yararlanır ilkesi bilindiği ...

Devamı
idare mahkemesi temyiz dilekçesi, idare mahkemesi temyiz dilekçesi örneği aylıktan kesme cezası, disiplin cezası, adana idari dava idare mahkemesi avukat

İdare Mahkemesi Temyiz Dilekçesi Örneği

Yorum Yok

Bu makalemizde idare mahkemesi temyiz dilekçesi örneği ne yer vereceğiz. Makalemizin sonunda verilen idare mahkemesi temyiz dilekçesi aylıktan kesme cezası yani ...

Devamı
sigorta şirketine başvuru dilekçesi, sigorta şirketine başvuru dilekçesi örneği, sigorta şirketine başvuru değer kaybı, sigorta şirketine zorunlu başvuru

Sigorta Şirketine Başvuru Dilekçesi

Yorum Yok

Karayolları Trafik Kanunu’nun 97. maddesine göre; zarar görenin, zorunlu mali sorumluluk sigortasında öngörülen sınırlar içinde dava yoluna gitmeden önce ilgili sigorta ...

Devamı
Aile konutu şerhi nedir, aile konutu nedir, aile konutu şerhi nasıl konulur, aile konutu şerhi satışa engel mi, aile konutu şerhi kaldırılması, adana

Aile Konutu Şerhi Nedir?

Yorum Yok

Bu makalemizde aile konutu şerhi nedir sorusunu ele alacağız. Aile konutu nedir, aile konutu şerhi nedir, aile konutu şerhi nasıl ...

Devamı
ses ve görüntü kayıtlarının ispat değeri, ses kaydı görüntü kaydı ceza mahkemesi, delil sayılır mı, ses kaydı ceza delil, adana ceza avukatı

Ceza Yargılamasında Ses ve Görüntü Kayıtlarının Delil Değeri

Yorum Yok

Bu makalemizde ceza yargılamasında ses ve görüntü kayıtlarının delil değeri konusu değerlendireceğiz. Ceza Yargılamasında Ses ve Görüntü Kayıtlarının Delil Değeri ...

Devamı
Disiplin soruşturması ifade tutanağı örneği, disiplin soruşturmasında ifade tutanağı nasıl hazırlanır, disiplin soruşturması sanık ifade tutanağı

Disiplin Soruşturması İfade Tutanağı

Yorum Yok

Bu makalemizde disiplin soruşturması ifade tutanağı örneği ne yer verilecektir. 657 sayılı Kanun‘a göre memurlar hakkında yapılan disiplin soruşturmalarında ilgilinin ...

Devamı
adli yardım talebi dilekçesi, adli yardım talebi dilekçe örneği, adli yardım talepli dilekçe, adli yardım nedir, adana avukat, adli yardım reddedilirse

Adli Yardım Talebi Dilekçesi

Yorum Yok

Bu makalemizde adli yardım talebi dilekçesi konusuna değineceğiz. Adli yardım nedir sorusunun cevabı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 334. Maddesinde verilmiştir. Düzenlemeye göre, Kendisi ...

Devamı
intihal suçu, intihal suçu nedir, intihal suçu zamanaşımı, intihal suçu affı, intihal suçu ile ilgili danıştay kararları, adana idare avukatı

İntihal Suçu Nedir?

1 Yorum

Bu makalemizde intihal suçu nedir sorusunu cevaplamaya çalışacağız. Ancak, intihal suçu nedir konusuna geçmeden önce intihal suçu na yükseköğretimde yıllardır çok ...

Devamı
Ödeme emrinin usulsüz tebliği şikayet dilekçesi örneği, ödeme emri usulsüz tebligat şikayeti, örnek dilekçe, ödeme emrinin tebliğ tarihinin düzeltilmesi

Ödeme Emri Usulsüz Tebligat Şikayeti

Yorum Yok

Ödeme emri usulsüz tebligat şikayeti uygulamada sıklıkla karşılaşılan bir uyuşmazlık türüdür. Maalesef ki, uygulamada icra müdürlüklerinin gönderdikleri icra emri ve ödeme ...

Devamı
iş hukukunda ikramiye nedir, işçinin ikramiyeye hak kazanması, adana iş avukatı, işverenin ikramiye uygulamasını kaldıramaması, ikramiye prim farkları

İş Hukukunda İkramiye Nedir?

Yorum Yok

Bu makalemizde iş hukukunda ikramiye nedir sorusunu cevaplamaya çalışacağız. İş hukukunda ikramiye, işverenin işçilere yaptıkları işen duydukları memnuniyeti veya işçi-işveren ...

Devamı
İş hukukunda prim nedir, iş hukukunda prim uygulaması, primin zamanında ödenmemesi haklı fesih, prim ile ilgili yargıtay kararları, kıdem tazminatı, adana

İş Hukukunda Prim Nedir?

Yorum Yok

Bu makalemizde iş hukukunda prim nedir sorusunu cevaplamaya çalışacağız.Yargıtay Hukuk Genel Kurulu 2012/9-849 E, 2012/704 K sayılı kararında iş hukukunda ...

Devamı
Bu makalemizde askerlik nedeniyle atama yapılmaması halinden bahsedeceğiz. Askerlik görevini yaparken atananların durumu hakkında Danıştay kararları çerçevesinde bilgi vermeye çalışacağız. Askerlik nedeniyle atama yapılmaması, sık sık karşılaştığımız Anayasal hakların ihlali niteliğindeki idari işlemlerdendir. Askerdeyken memurluğa başvurma mümkün ise de askerdeyken atanmak her zaman mümkün olamamaktadır. Ancak askerlik nedeniyle atama yapılmaması yönündeki idari işlemler iptal davası ile iptal edilmektedir.

Askerlik Nedeniyle Atama Yapılmaması

Yorum Yok

Bu makalemizde askerlik nedeniyle atama yapılmaması halinden bahsedeceğiz. Askerlik görevini yaparken atananların durumu hakkında Danıştay kararları çerçevesinde bilgi vermeye çalışacağız. ...

Devamı
İsim değiştirme dava dilekçesi, isim değiştirme davası dilekçesi örneği, isim değişikliği davası avukatı adana, adana avukat, ad değişikliği davası dilekçe

İsim Değiştirme Dava Dilekçesi

Yorum Yok

Bu makalemizde isim değiştirme dava dilekçesi örneğine yer vereceğiz. Türk Medeni Kanunu’nun 27. maddesine göre; Adın değiştirilmesi, ancak haklı sebeplere dayanılarak ...

Devamı
Soruşturma raporu örneği, disiplin soruşturma raporu, idari soruşturma raporu örneği, soruşturma raporu nasıl hazırlanır, yazılır, adana idari dava avukatı

Soruşturma Raporu Örneği

Yorum Yok

Bu makalemizde soruşturma raporu örneği ne yer vereceğiz. Memurlar hakkında yapılan disiplin soruşturmalarında soruşturma raporu hayati öneme sahiptir. Bu nedenle makalemizin ...

Devamı
Alacak davası dilekçe örneği, alacak davası dilekçesi, adana avukat alacak davası, alacak davası avukatı adana, alacak davası dilekçesi nasıl hazırlanır

Alacak Davası Dilekçe Örneği

Yorum Yok

Bu makalemizde alacak davası dilekçe örneği yer almaktadır. Ancak alacak davası dilekçe örneği ne geçmeden önce alacak davası nedir, alacak davası ...

Devamı
Uzaktan çalışma iş sözleşmesi nedir, uzaktan çalışma iş sözleşmesi Covid-19 coronavirüs, adana iş avukatı, adana işçi avukatı, kıdem tazminatı, fazla mesai

Uzaktan Çalışma İş Sözleşmesi

Yorum Yok

Bu makalemizde özellikle Covid-19 salgını nedeniyle daha sık tercih edilen uzaktan çalışma iş sözleşmesi ni inceleyeceğiz. Yargıtay 21. Hukuk Dairesi 2018/5018 ...

Devamı
siplin soruşturmasında savunma isteme yazısı örneği, disiplin soruşturmasında memurdan istenecek savunma istem yazısı örneği, adana idari dava avukatı

Savunma İsteme Yazısı Örneği

Yorum Yok

Bu makalemizde yer almaktadır. Memur disiplin soruşturmasında savunma isteme yazısı soruşturmanın usulüne uygun biçimde ilerlemesi bakımından hayati öneme sahiptir. Unutulmamalıdır ki, ...

Devamı
Görevden uzaklaştırma nedir, görevden uzaklaştırma kararına itiraz, görevden uzaklaştırma kararına iptal davası, adana idare avukatı, dilekçesi

Görevden Uzaklaştırma Nedir?

Yorum Yok

Görevden uzaklaştırma nedir sorusunun cevabı Devlet Memurları Kanunu’nun 137. maddesinde açıkça verilmiştir. Kanuna göre devlet memurlarının görevden uzaklaştırması, memurların ceza veya ...

Devamı
işçi lehine yorum ilkesi, sınırları, işçi lehine yorum ilkesi yargıtay kararları, işçinin korunması ilkesi, adana iş avukatı, işçilik alacakları, fesihişçi lehine yorum ilkesi, sınırları, işçi lehine yorum ilkesi yargıtay kararları, işçinin korunması ilkesi, adana iş avukatı, işçilik alacakları, fesih

İşçi Lehine Yorum İlkesi

Yorum Yok

Bu makalemizde yargıtay kararları doğrultusunda işçi lehine yorum ilkesi ve sınırları konusunda bilgi vermeye çalışacağız. İşçinin işvereni karşısında ile olan ...

Devamı
Disiplin soruşturması savunma örneği, adana idare hukuku avukatı, idari dava, disiplin soruşturmasında nasıl savunma yapılır, yazılı savunma dilekçesi

Disiplin Soruşturması Savunma Örneği

Yorum Yok

Memurların geçirdikleri disiplin soruşturmalarında sıklıkla gelen sorulardan biri disiplin soruşturması savunma örneği ile savunma yapılıp yapılamayacağıdır. Yine disiplin soruşturmalarında görev alıyor ...

Devamı
Akıl hastalığı nedeniyle boşanma davası, akıl hastalığı boşanma şartları, akıl hastalığı nedeniyle boşanma yargıtay kararları, adana boşanma avukatı

Akıl Hastalığı Nedeniyle Boşanma

Yorum Yok

Bu makalemizde akıl hastalığı nedeniyle boşanma davası nedir, akıl hastalığı nedeniyle boşanma şartları nelerdir gibi sorulara yargıtay kararları çerçevesinde cevap vermeye çalışacağız. Medeni Kanunumuzun ...

Devamı
Danıştay kararları, mükerrer disiplin soruşturması ve mükerrer disiplin cezası, adana idare hukuku avukatı, yeni delil, yeni hukuki durum, iptal davası...

Mükerrer Disiplin Soruşturması ve Cezası

Yorum Yok

Bu makalemizde örnek Danıştay kararları çerçevesinde mükerrer disiplin soruşturması ve mükerrer disiplin cezası konularını ele alacağız. Bir disiplin soruşturması sonucunda idare ...

Devamı
işçilik alacakları dava dilekçesi, işçilik alacakları dava dilekçesi örneği, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı dava dilekçesi nasıl yazılır, adana iş avukatı

İşçilik Alacakları Dava Dilekçesi Örneği

Yorum Yok

Bu makalemizde işçilik alacakları dava dilekçesi örneği ne yer vereceğiz. İşçinin ücret, kıdem tazminatı, İhbar tazminatı ,Fazla çalışma ücreti, Hafta tatili ücreti, Ulusal bayram ve ...

Devamı
Yıllık izin ücreti ispat yükü, yıllık izin ücreti emsal Yargıtay kararı, adana iş avukatı, işçinin yıllık izin hakkı, yıllık izin ücretinin ispatı

Yıllık İzin Ücreti İspat Yükü

Yorum Yok

İşçinin yıllık izin hakkı, yıllık izin ücreti istemi, yıllık izin ücreti ispat yükü gibi konuları buradaki makalemizde ayrıntılı olarak ele ...

Devamı
Disiplin soruşturmasında muhakkik olarak atanan disiplin amirinin ceza verme yetkisi, iptal davası, adana idare hukuku avukatı, iptal davası disiplin cezası

Disiplin Soruşturmasında Muhakkik

Yorum Yok

Bilindiği üzere disiplin soruşturmasında disiplin amiri soruşturmayı kendisi yapabileceği gibi bir muhakkik de görevlendirebilir. Ancak disiplin soruşturmasında muhakkik olarak görev ...

Devamı
menfi tespit davası dilekçe örneği, menfi tespit dava dilekçesi örneği, icra takibinden sonra açılan menfi tespit davası dilekçesi örneği, adana avukat

Menfi Tespit Davası Dilekçe Örneği

2 Comments

Bu makalemizde menfi tespit davası dilekçe örneği yer almaktadır. Bilindiği üzere borçlu aslında öyle bir borcu olmadığını iddia ediyorsa, bu ...

Devamı
işverenler arasında organik bağ ispatı, aralarında organik bağ bulunan işverenlerin sorumluluğu, kıdem tazminatı, adana iş avukatı, çalışma süresi...

İşverenler Arasında Organik Bağ

Yorum Yok

Bu makalemizde iş davalarında işverenler arasında organik bağ bulunması halinde işçilik alacaklarından sorumluluklarını inceleyeceğiz. İşçilerin aynı işveren nezdinde aralıksız çalışıyor ...

Devamı
Yetki sözleşmesi nedir, yetki sözleşmesinin geçerlilik koşulları, yetki sözleşmesi yargıtay kararları, kesin yetki hallerinde yetki sözleşmesi, adana avukat

Yetki Sözleşmesi Nedir?

Yorum Yok

Bu makalemizde yetki sözleşmesi hmk hükümleri çerçevesinde ele alacağız. Yetkili mahkeme neresidir, yetki itirazı nedir, yetkisizlik kararı üzerine yapılacak işlemler ...

Devamı
Alacaklıyı zarara uğratmak için mevcudu eksiltmek suçu, emsal karar, Yargıtay, Alacaklısını zarara sokmak maksadıyla mevcudu eksiltmek, adana avukat

ALACAKLIYI ZARARA UĞRATMAK İÇİN MEVCUDU EKSİLTMEK SUÇU

Yorum Yok

ALACAKLIYI ZARARA UĞRATMAK İÇİN MEVCUDU EKSİLTMEK SUÇU YARGITAY 12. HUKUK DAİRESİ Esas Numarası: 2019/3640 Karar Numarası: 2019/13155 Karar Tarihi: 23.09.2019 ...

Devamı
Delil dilekçesi örneği, iş mahkemesi delil dilekçesi örneği, delil bildirme dilekçesi, adana iş avukatı, delil bildirme süresi, delil listesi sunma dilekçe

Delil Dilekçesi Örneği

Yorum Yok

Bu makalemizde delil dilekçesi örneği ne yer vereceğiz. 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 25. maddesinin 2. fıkrasına göre Kanunla belirtilen durumlar dışında, ...

Devamı
İşe iade kararı sonrası süreç, yapılacak işlemler, işe iade kararı sonrası ihtarname, işe davet, işverene başvuru, adana iş avukatı, işçinin işe başlamaması

İşe İade Kararı Sonrası Yapılacak İşlemler

Yorum Yok

Bu makalemizde işe iade kararı sonrası yapılacak işlemler in neler olduğu anlatılacak, çeşitli ihtimallere göre hukuki sonuçları değerlendirilecektir. Ancak konuya ...

Devamı
Savunma alınmadan verilen disiplin cezası, iptal davası, disiplin cezasının iptali, son savunma, devlet memurluğundan çıkarma, adana idare hukuku avukatı

Savunma Alınmadan Verilen Disiplin Cezası

Yorum Yok

Danıştay 12. Dairesi, 2003/1159 E, 2006/207 K ve 03/02/2006 tarihli kararında savunma alınmadan verilen disiplin cezası nın hukuka uygun olmadığına ...

Devamı
Evlilik dışı çocuğun tanınması davası, babalık davası, babanın çocuğunu tanıması, baba ile çocuk arasında soybağı, tanımanın iptali adana boşanma avukatı

Evlilik Dışı Çocuğun Tanınması

Yorum Yok

Bu makalemizde tanıma davası yani evlilik dışı çocuğun tanınması davası ile ilgili genel bilgiler vereceğiz. Türk Medeni Kanunu’nun 295 ve ...

Devamı
Terk nedeniyle boşanma dava dilekçesi örneği, terk nedeniyle boşanmada örnek dilekçe, terk nedeniyle boşanma davası, adana boşanma avukatı...

Terk Nedeniyle Boşanma Dava Dilekçesi

Yorum Yok

Bu makalemizde terk nedeniyle boşanma dava dilekçesi örneğine yer vereceğiz. Terk nedeniyle boşanma konusunun daha ayrıntılı incelendiği makalemize buradan ulaşabilirsiniz. ...

Devamı
Asıl işveren alt işveren ilişkisi, birlikte sorumluluk, işe iade davası, işçilik alacakları, adana iş avukatı, asıl işveren alt işveren ilişkisi yargıtay

Asıl İşveren Alt İşveren İlişkisi

Yorum Yok

Asıl işveren alt işveren ilişkisi 4857 sayılı İş Kanunu’nun 2. maddesinin 6. fıkrasında basitçe tanımlanmıştır. Kanuna göre asıl işveren alt ...

Devamı
İşyerinde Tacize Uğrayan Kadın İşçinin İş Sözleşmesinin Feshi, adana iş avukatı, işçi kadının işyerinde tacize uğraması emsal karar işe iade kıdem tazminatı

İşyerinde Tacize Uğrayan Kadın İşçinin İş Sözleşmesinin Feshi

Yorum Yok

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 6. Hukuk Dairesi işyerinde tacize uğrayan kadın işçinin iş sözleşmesinin feshi nin hakkaniyete uygun olamayacağına karar vermiştir. ...

Devamı
Haczedilemeyen mallar İİK 'nun 82. maddesi düzenlenmiştir. Tamamı haczedilemeyen mallar, haczedilemezlik şikayeti, meskeniyet iddiası...

Hazcedilemeyen Mallar Nelerdir?

Yorum Yok

Bu makalemizde haczedilemeyen mal ve haklar nelerdir sorusuna cevap bulmaya çalışacağız. Haczedilemeyen mallar İİK ‘nun 82. maddesinde düzenlenmiştir. Düzenlemeye göre ...

Devamı
Terk nedeniyle boşanma davası, terk ihtarı, terk nedeniyle boşanma davasında süre, terk boşanma ile ilgili yargıtay kararları, adana boşanma avukatı

Terk Nedeniyle Boşanma Davası

Yorum Yok

Bu makalemizde terk nedeniyle boşanma davası nedir, terk nedeniyle boşanma şartları nelerdir,  terk nedeniyle boşanmada ihtar ın önemi nedir gibi sorulara yargıtay ...

Devamı
Süresiz nafakanın kaldırılması, emsal mahkeme kararı, süreli nafaka, yoksulluk nafakası, kısa süren evlilikte nafaka, süresiz nafaka, adana boşanma avukatı

Süresiz Nafakanın Kaldırılması Hakkında Emsal Karar

Yorum Yok

Bu makalemizde süresiz nafakanın kaldırılması konusunda emsal bir karar paylaşacağız. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 11. Hukuk Dairesi kararında kadın lehine ...

Devamı
Coronavirüs iş kazası sayılır mı, koronavirüs domuz gribi iş kazası, emsal karar, adana iş avukatı, Yargıtay 21. Hukuk Dairesi kararı, işçinin fesih hakkı

Coronavirüs İş Kazası Sayılır Mı?

Yorum Yok

İşçilerin sermaye karşısındaki elverişsiz durumlarından ötürü, sağlıksız ve kötü şartlarda çalışmak zorunda kaldıkları bilinen bir gerçektir. Koronavirüs pandemisinin ülkemizde de ...

Devamı
Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek, halkı kin ve düşmanlığa sevk etmek, teşvik etmek, yargıtay kararları, adana ceza avukatı, ağır eleştiri

Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik Suçu

Yorum Yok

Halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçu Türk Ceza Kanunu‘nun 216. maddesinde düzenlenmiştir. Düzenleme ile korunmak istenen hukuki değer en basit anlatımıyla ...

Devamı
Delil tespiti dilekçesi örneği, ayıplı mal delil tespiti dilekçesi, hasar tespiti delil tespiti dilekçesi, delil tespiti dilekçe örnekleri, adana avukat

Delil Tespiti Dilekçesi Örneği

Yorum Yok

Bu makalemizde delil tespiti dilekçesi örneği paylaşacağız. Delil tespiti en basit tanımıyla ileride açılacak veya açılmış bir dava ile ilgili olarak hemen ...

Devamı
Hacze iştirak, hacze adi iştirak ve hacze imtiyazlı iştirak olarak iki çeşittir. Hacze iştirak şartları, hacze iştirak usulü, şikayet yolu, adana avukat

Hacze İştirak Nedir?

Yorum Yok

Hacze iştirak, hacze adi iştirak ve hacze imtiyazlı iştirak olarak iki çeşittir. Hacze adi iştirak İcra İflas Kanunu’nun 100. maddesinde, ...

Devamı
Bedelli askerlikte kıdem tazminatı ödenir mi, bedelli askerlikte kıdem tazminatı emsal karar, adana iş avukatı, bedelli askerlik nedeniyle iş akdinin feshi

Bedelli Askerlikte Kıdem Tazminatı

Yorum Yok

Bu makalemizde bedelli askerlikte kıdem tazminatı ödenir mi sorusuna güncel bir emsal karar doğrultusunda cevap bulmaya çalışacağız. Bilindiği üzere 1475 sayılı ...

Devamı
idareden vekalet ücreti talebi dilekçesi örneği, idare aleyhine vekalet ücreti dilekçesi, tahsili usulü, idareden yargılama gideri tahsili talebi

İdareden Vekalet Ücreti Talebi Dilekçesi

Yorum Yok

Bu makalemizde idareden vekalet ücreti talebi dilekçesi örneğine yer vereceğiz. İdare mahkemelerinde görülen iptal davalarında, davanın kabulüne ve idari işlemin ...

Devamı
Bilirkişi ücretinin kesin süre içinde yatırılmaması, delil avansı, kesin süre, yargıtay kararı, adana iş avukatı, bilirkişi ücretinin süresinden sonra..

Bilirkişi Ücretinin Kesin Süre İçinde Yatırılmaması

Yorum Yok

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, 2019/6552 Eaas, 2019/17198 Karar sayılı ve 02.10.2019 tarihli kararında bilirkişi ücretinin kesin süre içinde yatırılmaması halinde, kesin ...

Devamı
Naklen atama işleminin iptali davası, naklen atama işleminin iptali ile ilgili emsal mahkeme kararı, adana idari dava avukatı, adana idare mahkemesi avukatı

Naklen Atama İşleminin İptali Emsal Karar

Yorum Yok

Bu makalemizde memurlara yapılan naklen atama işlemi, naklen atama işleminin amacı, naklen atama işleminin iptali kararı verilen ve davacı vekilliğini ...

Devamı
İtirazın iptali davası, itirazın iptali dava dilekçesi örneği, itirazın iptali davası makalemiz devamındaki itirazın iptali dava dilekçesi örneği ile..çek

İtirazın İptali Dava Dilekçesi Örneği

Yorum Yok

Bu makalemizde itirazın iptali dava dilekçesi örneği yer almaktadır. İtirazın iptali dava dilekçesi ile, borçlunun itirazı üzerine duran icra takibine devam ...

Devamı
Çocuğun kaçırılması ve alıkonulması suçu, çocuğun kaçırılması ve alıkonulması suçu ile ilgili yargıtay kararları adana ceza avukatı, çocuk kaçırma suçu

Çocuğun Kaçırılması ve Alıkonulması Suçu

Yorum Yok

Çocuğun kaçırılması ve alıkonulması suçu Türk Ceza Kanunu‘nun 234. maddesinde düzenlenmiştir. Bu makalemizde çocuğun kaçırılması ve alıkonulması suçu nu ana hatlarıyla incelemeye çalışacağız. ...

Devamı
Memura yıllık izin kullandırılmaması ve memurun yıllık izin talebinin reddi hakkında açılan iptal davası görüldüğü gibi kabul edilmiş, memura yıllık izin kullandırılmaması yönündeki işlemin iptaline karar verilmiştir.  İdari yargıda davanın usulüne uygun biçimde yürütülmesinde bir adana idare hukuku avukatı ndan destek ve hukuki yardım alınması en önemli tavsiyemizdir.

Memura Yıllık İzin Kullandırılmaması

1 Yorum

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. İdari Dava Dairesi, 2017/1365 Esas, 2017/2000 Karar ve 30.11.2017 tarihli kararında memura yıllık izin kullandırılmaması na ilişkin ...

Devamı
Deneme süresi nedir, deneme süreli iş sözleşmesi nedir, deneme süreli iş sözleşmesinin feshi, yargıtay kararları, adana iş avukatı işçi avukatı...

Deneme Süreli İş Sözleşmesi Nedir?

Yorum Yok

Türk hukuk sistemine göre işverenin işçiye bir deneme süresi vermesi ve deneme süreli iş sözleşmesi yapması mümkündür. Bu makalemizde deneme ...

Devamı
Yetki itirazı nedir, yetki itirazı süresi, yetki nedir, yetkisizlik kararı, yetki itirazın reddi, özel yetki, genel yetki, kesin yetki, adana avukat...

Yetki İtirazı Nedir?

Yorum Yok

Yetki itirazı konusuna geçmeden önce yetki nedir konusu üzerinde durmakta fayda görüyoruz. Yetki Nedir? Yetki kavramı bir davaya hangi yerdeki ...

Devamı
Bu makalemizde boşanma dilekçesi örneği yer almaktadır. Boşanma davası da her dava gibi dilekçe ile açılır. Adana boşanma avukatı, boşanma örnek dilekçe

Boşanma Dilekçesi Örneği

Yorum Yok

Bu makalemizde boşanma dilekçesi örneği ne yer verilecektir. Boşanma davası da her dava gibi dilekçe ile açılır. Boşanma davası dilekçesi ...

Devamı
Davayı kabul dilekçesi, davayı kabul dilekçesi örneği, davanın kabulü nedir, davanın kabulü halinde yargılama giderleri harç vekalet ücreti, adana avukat.

Davayı Kabul Dilekçesi Örneği

Yorum Yok

Bu makalemizde davayı kabul dilekçesi örneğine yer vereceğiz. Davayı kabul davalının davacının talep sonucunu kısmen veya tamamen kabul etmesidir. Davayı kabul ...

Devamı
Davanın kabulü nedir, davanın kabulü halinde vekalet ücreti, harç ve yargılama giderleri, davalının davayı kabul etmesi, adana avukat, yargıtay kararları

Davanın Kabulü Nedir?

Yorum Yok

Davanın kabulü HMK‘na göre; davalının davanın talep sonucuna kısmen veya tamamen muvafakat etmesidir. Davanın kabulü, tıpkı davadan feragat gibi davaya son ...

Devamı
Yaş büyütme dava dilekçesi, yaş büyütme davası, yaş küçültme davası , yaş tashihi nedir, yaş tashihi dava dilekçesi örneği, yaş büyütme dilekçesi örneği

Yaş Büyütme Dava Dilekçesi

Yorum Yok

Bu makalemizde yaş büyütme dava dilekçesi örneğini paylaşıyoruz. Yaş tashihi davası olarak da ifade edilebilecek bu dava 4721 sayılı Türk ...

Devamı
Borçlunun alacaklı olduğu dosyaların sorgulanması, borçlunun alacaklı olduğu dosyaların sorgulanması talebinin reddi, emsal karar, adana avukat

Borçlunun Alacaklı Olduğu Dosyaların Sorgulanması

Yorum Yok

Bilindiği üzere kesinleşen icra takibinde borçluların malvarlıklarının icra müdürlüğü tarafından sorgulanması, sorgulama neticesinde borçlu adına kayıtlı araç, taşınmaz, posta çeki ...

Devamı
35'e göre tebliğ talebi örneği, 35'e göre tebligat talebi, Tebligat Kanunu'nun 35. maddesine göre tebligat, ticaret sicil adresine tebligat, şirket tebligat

35’e Göre Tebliğ Talebi Örneği

Yorum Yok

Ödeme emrinin 35’e göre tebliğ talebi Tebligat Kanunu’nun 35 maddesi uyarınca yapılır. Kanunun 35 maddesine göre; Kendisine veya adresine kanunun gösterdiği ...

Devamı
işçilik alacaklarında faiz, işçilik alacaklarında faiz türleri, işçilik alacaklarında faiz başlangıç tarihleri, kıdem, ihbar, fazla mesai, adana iş avukatı

İşçilik Alacaklarında Faiz

Yorum Yok

Bu makalemizde işçilik alacaklarında faiz konusunu ele alacağız. İşçilik alacaklarında faiz türleri ve işçilik alacaklarında faiz başlangıç tarihleri her alacağa ...

Devamı
Cevap süresinin uzatılması, cevap süresinin uzatılması dilekçesi, davaya cevap süresinin uzatılması koşulları, mahkemenin karar vermemesi, adana avukat...

Cevap Süresinin Uzatılması

Yorum Yok

6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 127. maddesine göre, davaya cevap dilekçesini verme süresi iki haftadır. Bu süre dava dilekçesinin davalıya ...

Devamı
Manevi tazminatın belirlenmesi, yargıtay kararları ışığında manevi tazminatın belirlenmesi, manevi tazminat hangi kriterlere göre belirlenir, adana avukat

Manevi Tazminatın Belirlenmesi

Yorum Yok

Manevi tazminatın belirlenmesi Yargıtay Kararları ile de sabit olduğu üzere, manevi zarar adı ile hak sahibine verilmesine karar vereceği bir para ...

Devamı
Davadan feragat dilekçesi, davadan feragat dilekçesi örneği, davadan feragat nedir, davadan feragat halinde yargılama giderleri harç vekalet ücreti 

Davadan Feragat Dilekçesi Örneği

Yorum Yok

Bu makalemizde davadan feragat dilekçesi örneğine yer vereceğiz. Davadan feragat davacının talep sonucundan tamamen veya kısmen vazgeçmesidir. Davadan feragat dilekçesi ...

Devamı
Davadan feragat halinde vekalet ücreti, yargılama giderleri, harç, davadan feragar hmk, davadan feragat yeniden dava açma, adana avukat, davadan vazgeçme

Davadan Feragat Nedir?

Yorum Yok

Davadan feragat davacının talep sonucundan kısmen veya tamamen vazgeçmesi anlamına gelir. Davadan feragat HMK ‘nun 307. maddesinde düzenlenmiş olup, davaya ...

Devamı
Fazla mesai prim ilişkisi, fazla mesai prim yargıtay, satış primi fazla çalışma, prim fazla çalışma ücreti yerine geçer mi, adana iş avukatı, prim ödemesi..

Fazla Mesai Prim İlişkisi

Yorum Yok

Bu makalemizde Yargıtay 22. Hukuk Dairesinin fazla mesai prim ilişkisi ile ilgili bir kararına yer veriyoruz. Karar, primle çalışan işçilerin fazla ...

Devamı
Yürütmenin durdurulması kararı nedir, yürütmenin durdurulması şartları, iyuk, karara itiraz, adana idare avukatı, yürütmenin durdurulması talebi

Yürütmenin Durdurulması Kararı Nedir?

Yorum Yok

Bu makalemizde yürütmenin durdurulması kararı İYUK kapsamında açıklamaya çalışacağız. Yürütmenin durdurulması kararı nedir, idari yargıda yürütmenin durdurulması şartları nelerdir gibi sorulara ...

Devamı
iflas masasına alacak kaydı dilekçesi, iflas masasına işçilik alacağı kaydı, adana avukat Selce Maraş Büken, iflas masasına alacak kaydı dilekçesi örneği

İflas Masasına Alacak Kaydı Dilekçesi

Yorum Yok

Bu makalemizde iflas masasına alacak kaydı dilekçesi örneğine yer verilmektedir. İflas Masasına Alacak Kaydı Dilekçesi ADANA … İFLAS MÜDÜRLÜĞÜ’NE Dosya ...

Devamı
Ön inceleme duruşması hmk, ön inceleme duruşması nedir, ön incelemeye davet, ön inceleme duruşması ve tahkikat aşaması, adana avukat

Ön İnceleme Duruşması Nedir?

Yorum Yok

Bu makalemizde ön inceleme duruşması nedir sorusuna cevap vermeye çalışacağız. Hukuk Muhakemeleri Kanunumuzla yargılamada dilekçelerin karşılıklı verilmesi aşamasın tamamlandıktan ve ...

Devamı
103 davetiyesi örneği, 103 davetiyesi nedir, 103 davetiyesi meskeniyet şikayeti, haczedilemezlik şikayeti, ihalenin feshi, 103 davetiyesi örneği talebi...

103 Davetiyesi Örneği

Yorum Yok

Bu makalemizde 103 davetiyesi örneği olarak da bilinen borçlunun yokluğunda yapılan haciz işleminin borçlunun bilgi sahibi olmasını sağlayan bildirimden bahsedeceğiz ...

Devamı
Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma Suçu ve Cezası, Etkin Pişmanlık, Daha Fazla Cezayı Gerektiren Nitelikli Haller, Adana Ceza Avukatı, Yargıtay kararları

Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma Suçu

Yorum Yok

Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçu Türk Ceza Kanunu‘nun 109. maddesinde düzenlenmiştir. Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçu ile korunan hukuki değer hiç ...

Devamı
İş davalarında çelişkili tanık beyanları yani tanıkların beyanları arasında çelişki bulunması, adana iş avukatı, tanık beyanı ile diğer delillerin çelişmesi

İş Davalarında Çelişkili Tanık Beyanları

Yorum Yok

İş davalarında çelişkili tanık beyanları yani tanıkların beyanları arasında çelişki bulunması hali sıkça karşımıza çıkmaktadır. Örneğin fazla mesai konusunda dinlenen ...

Devamı
Yürütmenin durdurulması isteminin reddi kararına itiraz dilekçesi, yd red kararına itiraz, yd red itiraz dilekçesi, adana idare avukatı, idari dava avukatı.

Yürütmenin Durdurulması İsteminin Reddi Kararına İtiraz

Yorum Yok

Bu makalemizde yürütmenin durdurulması isteminin reddi kararına itiraz dilekçesine yer verilecektir. Yürütmenin durdurulmasının reddi kararına itiraz İdari Yargılama Usulü Kanununun ...

Devamı
İcra genel sorgu haciz talebi, icra sorgu ve haciz talebi, genel haciz talebi örneği, icra müdürlüğünün borçlu malvarlığı sorgulama talebi, adana avukat

İcra Genel Sorgu Haciz Talebi

Yorum Yok

Bu makalemizde icra genel sorgu haciz talebi ni paylaşıyoruz. İcra genel sorgu haciz talebi ile kesinleşen icra takibinde borçluların malvarlıklarının ...

Devamı
Emekli maaşı üzerinden kredi kesintisi yapılması, kredi borcu nedeniyle maaş bloke edilmesi, Yargıtay 13. HD 2016/7598 E, 2019/8829 K ve 25.09.2019 .. adana

Emekli Maaşı Üzerinden Kredi Kesintisi Yapılması

Yorum Yok

Yargıtay 13. Hukuk Dairesinin 2016/7598 E, 2019/8829 K ve 25.09.2019 tarihli kararında bankadan alınan emekli maaşı üzerinden kredi kesintisi yapılması ...

Devamı
Dava dosyasının işlemden kaldırılması ve sonuçları, davanın açılmamış sayılması, davanın yenilenmesi, adana avukat, mazeretin reddi, harçsız yenileme

Dava Dosyasının İşlemden Kaldırılması

Yorum Yok

Dava dosyasının işlemden kaldırılması hali Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 150. maddesinde düzenlenmiştir. Bu makalemizde dava dosyasının işlemden kaldırılması ve sonuçlarını kısaca ...

Devamı
Ceza istinaf dilekçesi örneği, ceza mahkemesi kararına karşı istinaf dilekçesi, cmk istinaf dilekçesi örneği, bölge adliye mahkemesi, adana ceza avukatı

Ceza İstinaf Dilekçesi Örneği

Yorum Yok

Ceza istinaf dilekçesi örneği bu makalemizde yer verilmektedir. 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 272 ve devamı maddelerinde istinaf yoluna başvuru ...

Devamı
Tasarrufun iptali davası nedir? Tasarrufun iptali davasında yetkili ve görevli mahkeme, davanın tarafları, tasarrufun iptali davası muvazaa, yargıtay karar.

Tasarrufun İptali Davası

Yorum Yok

Tasarrufun iptali davası İcra İflas Kanunu’nun 277 ve devamı maddelerinde düzenlenmiş olup, en basit tanımıyla alacağını borçludan tahsil edemeyen ve ...

Devamı
Uyarma cezasına itiraz dilekçesi örneği, itiraz süresi, uyarma cezasına karşı itiraz nasıl yapılır, adana idare avukatı, uyarma cezası iptal davası

Uyarma Cezasına İtiraz Dilekçesi Örneği

Yorum Yok

Bu makalemizde uyarma cezasına itiraz dilekçesi örneği yer almaktadır. Uyarma cezası 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre; memura, görevinde ve ...

Devamı
Nafaka borcunu ödememe cezası, nafaka yükümlülüğünün ihlali, nafaka ödememe şikayeti, Nafaka borcunu ödememe cezası tazyik hapsi, adana avukat

Nafaka Borcunu Ödememe Cezası

Yorum Yok

Nafaka borcunu ödememe yani nafaka yükümlülüğünün ihlali Türk Hukuk Sisteminde tazyik hapsi uygulanması öngörülen bir suç olarak düzenlenmiştir. Bu doğrultuda ...

Devamı
istirdat davası nedir? Dava nasıl açılır? istirdat davası açma süresi, istirdat davası yetkili ve görevli mahkeme, Sebepsiz zenginleşme, adana avukat

İstirdat Davası Nedir?

Yorum Yok

Bu makalemizde istirdat davası yani geri isteme davasını kısaca inceleyeceğiz. İcra İflas Kanunun 72. maddesinde düzenlenen istirdat davası kısaca, cebri ...

Devamı
Velayetin değiştirilmesi dava dilekçesi örneği, velayetin değiştirilmesi davası, adana velayet avukatı, velayetin değiştirilmesi dava dilekçesi örneği...

Velayetin Değiştirilmesi Dava Dilekçesi

Yorum Yok

Daha önceki makalemizde de açıkladığımız üzere velayet davalarında en önemli kıstas çocuğun menfaatidir. Dolayısıyla çocuğun velayetini alan tarafın çocuğun menfaatine aykırı ...

Devamı
icra dairesinden kota dilekçesi ile başvurularak avukat kotası verilmesi istenmelidir. Bu makalemizde icra dairesinden kota dilekçesi örneği makalemizde...

İcra Dairesinden Kota Dilekçesi Örneği

Yorum Yok

İcra dairelerinde kota uygulaması ile  vekâletnamede vergi numarası yazılı olan avukat veya kurumun icra takibi dosyaları UYAP sisteminin belirleyeceği icra dairesine ...

Devamı
Mernis adresine tebligat talebi, Tebligat Kanunu 21/2, mernise tebligat, 21/2 tebligat talebi, ödeme emri bila döndüğünden borçlunun mernis adresine 21/2

Mernis Adresine Tebligat Talebi 21/2

Yorum Yok

Borçlunun mernis adresine tebligat talebi, Tebligat Kanunu’nun 21/2 maddesi uyarınca yapılır. Kanunun 21/2 maddesine göre; Gösterilen adres muhatabın adres kayıt ...

Devamı
Evlenme engelleri nelerdir? Kesin evlenme engeli, kesin olmayan evlenme engeli, bekleem (iddet süresi), hısımlık, akıl hastalığı, mevcut evlilik, TMK.

Evlenme Engelleri Nelerdir?

Yorum Yok

Evlenme engelleri Türk Medeni Kanunu’nun 129 ve devamı maddelerinde yer verilmiştir. Evlenme engellerinin bir kısmı evliliğin hükümsüz olmasına neden olurlar. ...

Devamı
Babalık davası dilekçe örneği, babalık davası dilekçesi, babalık davası nasıl açılır, babalık davası nedir, adana boşanma avukatı...

Babalık Davası Dilekçe Örneği

Yorum Yok

Bu makalemizde babalık davası dilekçe örneği yer almaktadır. Babalık davası çocuk ile babası arasındaki soybağının mahkeme yoluyla belirlenmesini sağlayan dava türüdür. Medeni ...

Devamı
2020 Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 02/01/2010 Tarihli Resmî Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. 2020 avukatlık asgari ücret tarifesine ulaşmak

2020 Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi

Yorum Yok

2020 Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi, 2 Ocak 2020 Tarihli ve 30996 Sayılı Resmî Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. 2020 yılı Avukatlık Asgari Ücret ...

Devamı
Beraat Eden Sanık Lehine Vekalet Ücreti Kime Ödenir? Beraat Eden Sanık Vekalet Ücreti Kime Ait? Anayasa Mahkemesi, adana avukat

Beraat Eden Sanık Lehine Vekalet Ücreti Kime Ödenir?

Yorum Yok

Siz değerli okurlarımızda gelen yoğun soru ve istek üzerine beraat eden sanık lehine vekalet ücreti kime ödenir sorusuna ayrı bir ...

Devamı
İşçilik alacaklarında zamanaşımı, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, yıllık izin ücreti, ücret alacağı zamanaşımı, adana iş avukatı

İşçilik Alacaklarında Zamanaşımı

Yorum Yok

Bu makalemizde işçilik alacaklarında zamanaşımı konusunu ele alacağız. Zamanaşımı, alacak hakkının belli bir süre kullanılmaması yüzünden dava edilebilme niteliğinden yoksun ...

Devamı
İştirak Nafakasının Artırılması Dava Dilekçesi, nafakanın artırılması davası dilekçe örneği, iştirak nafakasının artırılması, adana boşanma avukatı...

İştirak Nafakasının Artırılması Dava Dilekçesi Örneği

Yorum Yok

İştirak nafakasının artırılması dava dilekçesi örneği makalemizin devamında yer verilmektedir. Türk Medeni Kanunu’nun 182/2 maddesi gereğince; “Velâyetin kullanılması kendisine verilmeyen ...

Devamı
Hukuk istinaf dilekçesi örneği, hukuk mahkemesi kararına karşı istinaf dilekçesi, hmk istinaf dilekçesi örneği, bölge adliye mahkemesine istinaf, adana...

Hukuk İstinaf Dilekçesi Örneği

Yorum Yok

Hukuk istinaf dilekçesi örneği bu makalemizde yer vereceğiz. 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 341 ve devamı maddelerinde istinaf yolu düzenlenmiştir. HMK ...

Devamı
Ayrımcılık tazminatı nedir, ayrımcılık tazminatı davalarında ispat yükü, nasıl hesaplanır, şartları nelerdir, adana iş avukatı, yargıtay kararları...

Ayrımcılık Tazminatı Nedir?

Yorum Yok

Bu makalemizde iş hukukunda ayrımcılık tazminatı nedir, ayrımcılık tazminatında ispat yükü kimdedir, ayrımcılık tazminatı şartları nelerdir gibi sorulara cevap bulmaya çalışacağız. Makalemizin sonunda ayrımcılık ...

Devamı

Disiplin Soruşturmasında Tanık Delili

Yorum Yok

Bu makalemizde disiplin soruşturmasında tanık delili ve idari soruşturmada tanıkların dinlenmesinin önemini emsal bir yargı kararı doğrultusunda inceleyeceğiz. Disiplin Soruşturmasında ...

Devamı
Araç Haczi Talebi, Araç Haczi Talep Örneği, borçlunun araçlarına haciz konması, araç haczi nasıl yapılır, icrada araç haczi talebi, icrada araç haczi.

Araç Haczi Talebi

Yorum Yok

Kesinleşen icra takibinde, borcun tahsilini sağlamanın yollarından biri de borçlunun üzerine kayıtlı motorlu araçlara haciz konması ve aracın yakalanıp, muhafaza altına ...

Devamı
Elektronik Tebligatın Tebliğ Tarihi, Yargıtay kararları, e-tebligatta süre, elektronik tebligatta süre ne zaman başlar, avukat, e-tebligat tebliğ tarihi

Elektronik Tebligatın Tebliğ Tarihi

Yorum Yok

Bu yazımızda elektronik tebligatın tebliğ tarihi ile ilgili yargıtay kararlarını paylaşacağız. Elektronik tebligat elektronik ortamda yapılan tebligatı ifade eder ve fiziki ...

Devamı
OHAL Komisyonu Kararına Dava Dilekçesi, OHAL komisyonuna itiraz, OHAL komisyonu kararına dava açma süresi, OHAL Komisyonu Red Kararlarına Karşı İptal Davası

OHAL Komisyonu Kararına Dava Dilekçesi

Yorum Yok

Bu makalemizde ohal komisyonu kararına dava dilekçesi örneğine yer vereceğiz. Ancak önce ohal komisyonu kanunu olarak bilinen 7075 sayılı Kanunu açıklamakta fayda ...

Devamı
Babalık Davası Nedir? Babalık Davasını Kim Açabilir? Babalık Davası İspat, Yetkili ve Görevli Mahkeme, Babalık Karinesi, Adana avukat

Babalık Davası Nedir?

Yorum Yok

Babalık davası nedir sorusuna kısa ve öz bir cevap vermek gerekirse, babalık davası çocuk ile babası arasındaki soybağının mahkeme yoluyla ...

Devamı
Mobbing nedeniyle manevi tazminat, manevi tazminat miktarı, Bursa BAM kararı, Mobbing nedeniyle manevi tazminat ne kadardır, adana iş avukatı, adana mobbing

Mobbing Nedeniyle Manevi Tazminat

Yorum Yok

Bursa Bölge Adliye Mahkemesi 3. Hukuk Dairesi, mobbing nedeniyle manevi tazminat talepli davada, Yerel Mahkeme tarafından hükmedilen 1.000 TL manevi ...

Devamı
Sendikal tazminat nedir, işe iade davası, sendikal tazminat davalarında ispat yükü, nasıl hesaplanır, şartları nelerdir, adana iş avukatı yargıtay kararları

Sendikal Tazminat Nedir?

1 Yorum

Bu makalemizde iş hukukunda sendikal tazminat nedir, sendikal tazminat nasıl hesaplanır, sendikal tazminat ispat yükü, sendikal tazminat şartları nelerdir gibi sorulara ...

Devamı
Mirasçılık belgesi nedir, mirasçılık belgesi dilekçesi örneği, veraset ilamı dilekçesi örneği, adana avukat, mirasçılık belgesi görevli yetkili mahkeme

Mirasçılık Belgesi Dilekçesi (Veraset)

Yorum Yok

Türk Medeni Kanunu’nun 598. maddesine göre; “Başvurusu üzerine yasal mirasçı oldukları belirlenenlere, sulh mahkemesince veya noterlikçe mirasçılık sıfatlarını gösteren bir ...

Devamı
Çocuğun cinsel istismarı yargıtay kararları mağdurun samimi beyanları, sanık ve mağdurun evlenmesi, sanığa iftira atılması, beraat, adana ceza avukatı

Çocuğun Cinsel İstismarı Yargıtay Kararları

Yorum Yok

Çocuğun Cinsel İstismarı Türk Ceza Kanunu’nun 103. maddesinde düzenlenmiştir. Düzenlemeye göre  Cinsel istismar On beş yaşını tamamlamamış veya tamamlamış olmakla ...

Devamı
Taahhüdü ihlal şikayet dilekçesi 2019, taahhüdü ihlal suçu, taahhüdü ihlal şikayet dilekçesi örneği, geçerli icra taahhüdü nasıl olmalıdır, adana avukat

Taahhüdü İhlal Şikayet Dilekçesi

Yorum Yok

Taahhüdü ihlal şikayet dilekçesi konusuna geçmeden önce İcra İflas Kanununun icra taahhüdü ve taahhüdü ihlal konusu ile ilgili düzenlemelerini incelemekte fayda ...

Devamı
birden fazla sanığın beraati halinde vekalet ücreti, tek avukatla temsil edilen her sanık için ayrı ayrı vekalet ücreti, adana avukat

Birden Fazla Sanığın Beraati Halinde Vekalet Ücreti

Yorum Yok

Yargıtay 19. Ceza Dairesi, birden fazla sanığın beraati halinde vekalet ücreti nin, aynı müdafi tarafından temsil ediliyor dahi olsalar, beraat eden her ...

Devamı
Ayrılık davası nedir? Ayrılık davasında velayet, ayrılık davasında nafaka, ayrılık davası yargıtay kararları, adana boşanma avukatı

Ayrılık Davası Nedir?

Yorum Yok

Ayrılık davası Medeni Kanunumuzun 167. maddesinde düzenlenmiştir. Düzenlemeye göre, boşanma davası açmaya hakkı olan eş, dilerse boşanma, dilerse ayrılık isteyebilir. Yine Medeni ...

Devamı
Reşit olmayanla cinsel ilişki suçunun cezası, savunma, onsekiz yaşından küçük kişiyle cinsel ilişki cezası, yaşta yanılma ve hata, adana ceza avukatı,

Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Suçu

Yorum Yok

Reşit olmayanla cinsel ilişki suçu Türk Ceza Kanunu‘nun 104. maddesinde düzenlenmiştir. Reşit olmayanla cinsel ilişki suçu tck düzenlenmesi ile korunmak ...

Devamı
Belirsiz alacak davası nedir, işçilik alacakları belirsiz alacak davası, faiz, ihbar tazminatı, ücret alacağı, fazla mesai, Yargıtay kararları, BAM kararı, adana avukat

Belirsiz Alacak Davası Nedir?

Yorum Yok

Belirsiz alacak davası 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 107. maddesinde düzenlenmiştir. Düzenlemeye göre, belirsiz alacak davası ancak davanın açıldığı tarihte ...

Devamı
İş davalarında husumetli tanık beyanları, işverenle husumeti olan tanık, tanığın işverene dava açması, husumetli tanık beyanları yargıtay, adana

İş Davalarında Husumetli Tanık Beyanları

Yorum Yok

İş davalarında husumetli tanık beyanları en sık karşılaşılan sorunlardan biridir. Tanık olarak dinlenen işçilerin, daha önce işveren aleyhine dava açmış ...

Devamı
arabuluculuk anlaşma tutanağı icra edilebilirlik şerhi, icra edilebilirlik şerhi dilekçesi, arabulucu anlaşma tutanağı ilamlı icra takibi, adana iş avukatı.

İcra Edilebilirlik Şerhi Dilekçesi

Yorum Yok

6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu‘nun 18. maddesine göre; tarafların arabulucuda anlaşması halinde icra edilebilirlik şerhi dilekçesi ile anlaşma belgesinin ...

Devamı
Öğretmenlerin Kurs Seminer Ek Ders Ücreti, ek ders ücreti nedir, ek ders görevi, danıştay kararı, kurs ek ders ücreti, adana idare avukatı, iptal davası.

Öğretmenlerin Kurs Seminer Ek Ders Ücreti

Yorum Yok

Danıştay 12. Dairesi, öğretmenlerin kurs seminer ek ders ücreti istemiyle açılan davada, kursiyer olarak katılan öğretmenin ek ders ücretine hak kazanamayacağına ...

Devamı
belirli süreli iş sözleşmesi nedir, zincirleme belirli süreli iş sözleşmesi, kıdem tazminatı, işe iade davası, istifa, bakiye süre ücreti, adana iş avukatı.

Belirli Süreli İş Sözleşmesi Nedir?

Yorum Yok

Belirli süreli iş sözleşmesi, 4857 sayılı İş Kanununun 11. maddesinde düzenlenmiştir. Düzenlemeye göre; “İş ilişkisinin bir süreye bağlı olarak yapılmadığı ...

Devamı
Meslekten Çıkarma Cezasının İptali, meslekten çıkarma cezası, Danıştay bozma kararı, adana idare hukuku avukatı, disiplin soruşturması, iptal davası.

Meslekten Çıkarma Cezasının İptali

Yorum Yok

Danıştay 5. Dairesi, meslekten çıkarma cezasının iptali istemiyle açılan iptal davasında, idare mahkemesi tarafından davanın reddi yolundaki kararını bozmuştur. Danıştay ...

Devamı
Karar düzeltme yolu, karar düzeltme kalktı mı, karar düzeltme HMK, HUMK, adana avukat, temyiz, karar düzetlme Yargıtay kararları

Karar Düzeltme Yolu

Yorum Yok

Karar düzeltme bir kanun yoludur. Karar düzeltme yolu 1086 sayılı HUMK ile düzenlenen bir kanun yolu olup 6100 sayılı HMK’nda ...

Devamı
iftira suçu ve cezası, iftira suçunun unsurları, nitelikli hal, iftira suçu tck etkin pişmanlık, iftiradan dönme, yargıtay kararları, adana ceza avukatı

İftira Suçu

Yorum Yok

 İftira suçu Türk Ceza Kanunu‘nun 267 ila 269 maddeleri arasında, adliyeye karşı suçlar arasında düzenlenmiştir. İftira suçu tck düzenlenmesi ile ...

Devamı
Yabancı Para Alacağında Vekalet Ücreti Yargıtay, adana avukat

Yabancı Para Alacağında Vekalet Ücreti

Yorum Yok

Yabancı para alacağında vekalet ücreti ne ilişkin olarak Yargıtay 9. Hukuk Dairesi aşağıda yer verdiğimiz son tarihli kararında. Tahsiline karar verilen yabancı ...

Devamı
Vesayet Nedir? Vesayet Davası Nedir? Vasi Atanması. Vesayeti Gerektiren Haller Nelerdir? yaş küçüklüğü, hapis cezası, vasi, akıl hastalığı, adana avukat

Vesayet Nedir?

Yorum Yok

Vesayet, Medeni Kanunumuzun 396 ve devamı maddelerinde düzenlenmiştir. Vesayet nedir sorusunun cevabı ise kısaca şöyle verilebilir. Vesayet, velayet altında bulunmayan ...

Devamı
ühür bozma suçu, mühür bozma cezası, yargıtay kararıı, hükmün açıklanmasının geri bırakılması, adana ceza avukatı, savunma, suçunun unsurları

Mühür Bozma Suçu

Yorum Yok

Mühür bozma suçu Türk Ceza Kanunu‘nun 203. maddeside, kamu güvenine karşı suçlar arasında düzenlenmiştir. Mühür bozma cezası ile korunan hukuki ...

Devamı
ıslah dilekçesi örneği, ıslah nedir, ıslah talebi, ıslah hmk, davanın tamamen ıslahı, ıslah dilekçesi örneği iş mahkemesi, ıslah talebi, adana iş avukatı

Islah Dilekçesi Örneği

Yorum Yok

Davanın ıslahı, Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 176 ve devamı maddelerinde düzenlenmiştir. Maddeye göre; “Taraflardan her biri, yapmış olduğu usul işlemlerini kısmen ...

Devamı
Delil tespiti hmk, görevli mahkeme, yetkili mahkeme, rapora itiraz, yargılama giderleri, vekalet ücreti, delil tespiti yargıtay kararları, adana avukat

Delil Tespiti Nedir?

Yorum Yok

Delil tespiti Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 400 ila 405 maddeleri arasında düzenlenmiştir. Delil tespiti HMK‘na göre, ileride açılacak veya açılmış bir ...

Devamı
Soruşturma izni verilmesi itiraz dilekçesi örneği, soruşturma izni itiraz dilekçesi, adana idare hukuku avukatı, adana ceza avukatı, 4483 Kanun memur suçu

Soruşturma İzni Verilmesi İtiraz Dilekçesi

Yorum Yok

Bu makalemizde soruşturma izni verilmesi itiraz dilekçesi örneği paylaşılmaktadır. Bilindiği üzere, 4483 Sayılı Memurlar Ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanunun ...

Devamı
Hakkaniyet indirimi nedir, hakkaniyet indirimi oranı, red vekalet ücreti, yargıtay, takdiri indirim, fazla mesai, UBGT, hafta tatili, adana iş avukatı

Hakkaniyet İndirimi Nedir?

Yorum Yok

İşçilik alacaklarından fazla mesai, hafta tatili ve ulusal bayram ve genel tatil ücreti alacaklarının takdiri deliller doğrultusunda ispat edilmesi halinde hakkaniyet indirimi yapılması ...

Devamı
Facebook üzerinden hakaret, sosyal medyada hakaret manevi tazminat, facebookta hakaret suçu, hakaret içeren mesaj, yorum, paylaşım adana ceza avukatı

Facebook Üzerinden Hakaret

Yorum Yok

Sosyal medya kullanımının hızla arttığı günümüzde, sosyal medya örneğin instagram, twitter, facebook üzerinden hakaret suçunun sık sık işlendiğine şahit oluyoruz. ...

Devamı
haksız şikayet nedeniyle manevi tazminat, yargıtay kararları

Haksız Şikayet Nedeniyle Manevi Tazminat Davası

Yorum Yok

Kişilik hakları bir başka kişi tarafından haksız biçimde saldırıya uğrayan kişi manevi tazminat talep edebilir. Haksız şikayet nedeniyle manevi tazminat ...

Devamı
işsizlik maaşı nedir, işsizlik maaşı hakkı, başvuru nasıl yapılır, işsizlik ödeneği ne kadar 2019

İşsizlik Maaşı Nedir?

Yorum Yok

İşsizlik maaşı yani işsizlik ödeneği 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’nun 51. maddesinde düzenlenmiştir. Düzenlemeye göre bir işçinin işsizlik ödeneğine hak kazanabilmesi ...

Devamı
dava dilekçesinde tanık deliline dayanılmaması yargıtay, tanık bildirmeme

Dava Dilekçesinde Tanık Deliline Dayanılmaması

Yorum Yok

Bilindiği üzere, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 145. maddesi ile tarafların delil bildirmesi belli kesin sürelere bağlanmıştır. Makalemizde ilgili düzenleme ...

Devamı
BOŞANMA DAVASI SES KAYDI ADANA BOŞANMA AVUKATI YARGITAY

Boşanma Davası Ses Kaydı Delili

Yorum Yok

Bu makalemizde boşanma davası ses kaydı delil niteliği, yargıtay kararı doğrultusunda incelenecektir. Boşanma davalarında taraflar özellikle karşı tarafın kusurlu davranışını ...

Devamı
reddi miras dava dilekçesi

Reddi Miras Dava Dilekçesi

2 Comments

Reddi miras dava dilekçesi örneği makalemizin devamında paylaşılmaktadır. Ancak öncelikle reddi miras dilekçesi örneğine geçmeden önce, reddi miras nedir, reddi ...

Devamı

Fazla Mesai Ücreti ve Davası

Yorum Yok

Fazla mesai ücreti ve fazla mesai davası 4857 sayılı İş Kanunu’nun 41-43. maddelerinde, ve İş Kanununa İlişkin Fazla Çalışma ve Fazla ...

Devamı
Yargı Paketi Fetö

Yargı Paketi Fetö Davaları

Yorum Yok

Yargı paketi Fetö yü kapsar mı sorusu son günlerde gündemi meşgul etmekteydi. 7188 Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına ...

Devamı
Aldatılan Eş Üçüncü Kişiye Tazminat

Aldatılan Eş Üçüncü Kişiye Tazminat Davası Açabilir Mi?

Yorum Yok

Aldatılan eş üçüncü kişiye tazminat davası açabilir mi sorusunun son yıllarda hukuk gündemi epeyce meşgul ettiği söylenebilir. Bu doğrultuda Yargıtay ...

Devamı
yıllık izin ücreti, adana iş avukatı, adana avukat

Yıllık İzin Ücreti

Yorum Yok

Yıllık izin ve yıllık izin ücreti, 4857 sayılı İş Kanunu’nun 53-60. maddelerinde, ve Yıllık Ücretli İzin Yönetmeliğinde düzenlenmiştir. Bu makalemizde yıllık izin ücreti ...

Devamı
Adres Araştırması Müzekkere Örneği

Adres Araştırması Müzekkere Örneği

Yorum Yok

Adres araştırması talep örneği için buradan ilgili yazımıza ulaşabilirsiniz. İcra müdürlüğü borçlunun adres araştırmasını yapabilmek için, adres araştırması müzekkeresi gönderir. Makalemizin ...

Devamı
Adres Araştırması Talebi

Adres Araştırması Talebi Örneği

Yorum Yok

İcra takibinde borçlunun adresine ulaşılamıyorsa bu durumda icra müdürlüğünden, adres araştırması talebi ile borçlunun adreslerinin tespit edilmesi gerekir. Makalemizin devamında gerçek ve tüzel ...

Devamı
DAVANIN AÇILMAMIŞ SAYILMASI NEDİR

Davanın Açılmamış Sayılması Nedir?

Yorum Yok

Davanın açılmamış sayılması nedir denildiğinde, davanın açılmamış sayılması nedenlerinin Hukuk Muhakemeleri Kanunumuzda tek bir hüküm ile düzenlenmediği kolaylıkla fark edilir. Kanun, farklı maddeler ...

Devamı
Adli Sicil Kaydının SilinmesiAdli Sicil Kaydının Silinmesi

Adli Sicil Kaydının Silinmesi

2 Comments

Adli sicil kaydının silinmesi konusunda bilgi vermeden önce adli sicil kaydı nedir, HAGB kararı adli sicile işler mi ve adli sicile kaydedilmeyen ...

Devamı
ADLİ SİCİL KAYDININ SİLİNMESİ DİLEKÇE ÖRNEĞİ

Adli Sicil Kaydının Silinmesi Dilekçe Örneği

1 Yorum

Adli sicil kaydının silinmesi dilekçe örneği makalemizin sonunda paylaşılmaktadır. Ayrıntılı bilgi için adli sicil kaydının silinmesi makalemizi buradan okuyabilirsiniz.  Adli sicil ...

Devamı
ortak velayet nedir

Ortak Velayet Nedir?

Yorum Yok

Ortak velayet nedir sorusunun cevabına geçmeden önce velayet davası nedir, velayet kime verilir, velayetin belirlenmesinde esas kriterler nelerdir, çocuğun üstün ...

Devamı
İşe İade Davasında Arabuluculukİşe İade Davasında Arabuluculuk

İşe İade Davasında Arabuluculuk

Yorum Yok

İşe iade davasında arabuluculuk 7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu’nun 3. maddesi ile zorunlu hale gelmiştir. İşe iade arabuluculuk veya işe iade ...

Devamı
MAAŞ HACZİ NEDİR

Maaş Haczi Nedir?

Yorum Yok

Maaş haczi nedir sorusunun cevabı İcra İflas Kanunu’nun 83. maddesinde verilmiştir. Maaş haczi alacaklı bakımından kolay ve risksiz bir yol ...

Devamı
ADANA BAHİS AVUKAT

Yasadışı Bahis Suçu

Yorum Yok

Yasadışı bahis suçu, 7258 sayılı Kanun ile düzenlenmiş olup, halk arasında kaçak bahis olarak da bilinmektedir. İnternetten bahis cezası, internet bahis ...

Devamı
Arabulucu Başvuru Dilekçesi

Arabulucu Başvuru Dilekçesi

Yorum Yok

Arabulucu başvuru dilekçesi örneği makalemiz devamında sunulmaktadır. 7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu’nun 3. maddesine göre; İşçi veya işveren alacakları, tazminat davaları ...

Devamı
Beraat eden sanık lehine vekalet ücreti talep dilekçesi

Beraat Eden Sanık Lehine Vekalet Ücreti Talep Dilekçesi

14 Comments

Beraat eden sanık lehine vekalet ücreti talep dilekçesi örneği makalemiz devamında sunulmaktadır. Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 327. maddesine göre; Hakkında beraat veya ...

Devamı
DAVANIN KONUSUZ KALMASI

Davanın Konusuz Kalması

Yorum Yok

Bu makalemizde davanın konusuz kalması nedir, davanın konusuz kalması hangi durumlarda olur, davanın konusuz kalması halinde vekalet ücreti kime ödenir, ...

Devamı
Vakıf Üniversitesi Akademik Personelinin Özlük Hakları

Vakıf Üniversitesi Akademik Personelinin Özlük Hakları

2 Comments

Vakıf Üniversitesi akademik personelinin özlük hakları konusu ve buradaki akademik personelin hukuki statüsü bir süre önceye kadar tartışmalı bir konuydu. ...

Devamı
Ayıplı Araç Emsal Yargıtay Kararları

Ayıplı Araç Emsal Yargıtay Kararları

Yorum Yok

Bu makalemizde ayıplı araç emsal yargıtay kararları paylaşılmaktadır. Ancak öncelikle kısaca ayıp nedir, gizli ayıp nedir, alınan aracın ayıplı olması ...

Devamı
Denetimli Serbestlik İhlali Kararına İtiraz Dilekçesi

Denetimli Serbestlik İhlali Kararına İtiraz Dilekçesi

Yorum Yok

Denetimli Serbestlik İhlali Kararına İtiraz Dilekçesi örneği makalemiz sonunda sunulmaktadır. Denetimli serbestlik müdürlüğünde; şüpheli, sanık veya hükümlüler hakkında verilen kararları ...

Devamı
İnfaz Hakimliğine İtiraz Dilekçesi Örneği

İnfaz Hakimliğine İtiraz Dilekçesi Örneği

Yorum Yok

İnfaz hakimliğine itiraz dilekçesi örneği, makalemizin devamında paylaşılmaktadır. Ancak bundan önce infaz hakimliği nedir, infaz hakimliğine itiraz nasıl yapılır, infaz hakimliğine ...

Devamı
işe iade dava dilekçesi

İşe İade Dava Dilekçesi

Yorum Yok

İşe iade dava dilekçesi konusuna geçmeden önce, işe iade nedir, işe iade davası nedir, işe iade davasının şartları nelerdir sorularına kısaca ...

Devamı
Disiplin Cezasında Tekerrür

Disiplin Cezasında Tekerrür

Yorum Yok

Bu yazımızda, disiplin cezasında tekerrür uygulaması, disiplin cezasının tekerrürü nedir, disiplin suçunda tekerrür uygulaması nasıl yapılır gibi sorulara cevap bulmaya çalışacağız. ...

Devamı
Ödeme Emrine İtiraz Dilekçesi Örneği Borca İtiraz Dilekçesi Örneği

Ödeme Emrine İtiraz Dilekçesi Örneği

16 Comments

Makalemize geçmeden önce ilamsız icra takibi nedir, ilamsız icra takibi nasıl başlatılır, ödeme emrine itiraz dilekçesi nereye verilir sorularını kısaca ...

Devamı
devlet memurluğundan çıkarma cezası

Devlet Memurluğundan Çıkarma Cezası Nedir?

Yorum Yok

Devlet memurluğundan çıkarılma, bir daha devlet memuru olamayacak şekilde memurluktan çıkarılmaktır. Disiplin cezaları içinde en ağır disiplin cezası olan devlet ...

Devamı
İptal Davası Dilekçe Örneği

İptal Davası Dilekçe Örneği

Yorum Yok

İptal davası dilekçe örneği konusundan önce kısaca iptal davası nedir sorusuna cevap vermeyi faydalı buluyoruz. İdari işlemin iptali davası, idare hukukunda, ...

Devamı
Disiplin Cezasına İtiraz Dilekçesi Örneği

Disiplin Cezasına İtiraz Dilekçesi Örneği

Yorum Yok

Disiplin cezasına itiraz dilekçesi örneği konusundan önce kısaca şu hatırlatmayı yapmakta yarar görüyoruz.  Disiplin cezasına itiraz disiplin cezası veren amirin ...

Devamı
TAM YARGI DAVASI

Tam Yargı Davası Nedir?

Yorum Yok

Tam yargı davası, idari eylem ve işlemlerden dolayı hakları muhtel olanlar tarafından açılan davalardır. İdari işlemin iptali davası ile idari ...

Devamı
GÖZALTINA ALMA NEDİR

Gözaltına Alma Nedir? Yakalama Nedir?

Yorum Yok

Bu yazımızda, gözaltına alma nedir, yakalama nedir, gözaltı süresi, gözaltına alma süresi, gözaltına alma yetkisi, gözaltı süresi ne zaman biter, göz ...

Devamı
ortak hayatın yeniden kurulamaması

Ortak Hayatın Yeniden Kurulamaması Nedeniyle Boşanma

Yorum Yok

Bu makalemizde ortak hayatın kurulamaması nedeniyle boşanma davası, eylemli ayrılık, boşanma davası hangi hallerde reddedilir, boşanma davasının reddi, boşanma davasının reddi ...

Devamı
idare mahkemesi kararının uygulanmaması

İdare Mahkemesi İptal Kararının Uygulanmaması

Yorum Yok

Bilindiği üzere açılan iptal davası sonucunda hukuka aykırı olduğu tespit edilen idari işlemin iptali kararı verilmesi ile idari işlem yapıldığı andan itibaren hükümsüz ...

Devamı
trafik kazası tazminat

Trafik Kazası Maddi ve Manevi Tazminat

Yorum Yok

Trafik Kazası Maddi ve Manevi Tazminat. Yargıtay 17. Hukuk Dairesi, 2016/4910 E, 2019/485 K. 22.01.2019 T. sayılı trafik kazası nedeniyle maddi ve manevi tazminat ...

Devamı
Ulusal Bayram ve Genel Tatil Ücreti

Ulusal Bayram ve Genel Tatil Ücreti

Yorum Yok

Ulusal bayram ve genel tatil ücreti, işçinin ulusal bayram ve genel tatillerde çalışması, UBGT ücreti alacağı, 4857 sayılı İş Kanunu’nun 44. ...

Devamı
İdari İşlemin İptali Davası

İdari İşlemin İptali Davası

Yorum Yok

İdari işlemin iptali davası, idare hukukunda, idari işlemin yetki, sebep, konu ve maksat yönlerinden birisi nedeniyle hukuka aykırı olması nedeniyle ...

Devamı
Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması

Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması (HAGB)

Yorum Yok

Hükmün açıklanmasının geri bırakılması, kurulan hükmün sanık hakkında hukuksal sonuç doğurmamasını ifade eder. Ceza mahkemesinin sanık hakkında hükmün açıklanmasının geri ...

Devamı
İŞTİRAK NAFAKASI NEYE GÖRE BELİRLENİR

İştirak Nafakası Neye Göre Belirlenir?

2 Comments

İştirak nafakası neye göre belirlenir? Bu makalemizde, iştirak nafakası ile ilgili yargıtay kararları ışığında “İştirak nafakası neye göre belirlenir?”  iştirak nafakası ...

Devamı
hafta tatili ücreti

Hafta Tatili Ücreti Nedir?

Yorum Yok

Hafta tatili, işçinin hafta tatilinde çalışması ve işçinin hafta tatili ücreti 4857 sayılı İş Kanunu’nun 46. maddesinde düzenlenmiştir. Bu makalemizde hafta tatili ...

Devamı
Alacağın Tahsili Amacıyla Dolandırıcılık

Alacağın Tahsili Amacıyla Dolandırıcılık

Yorum Yok

Dolandırıcılık suçunun hukuki ilişkiye dayanan alacağı tahsil amacıyla işlenmesi hali dolandırıcılık suçunun daha hafif cezası gerektiren halidir. Alacağın tahsili amacıyla dolandırıcılık suçunda ...

Devamı
Zina Sebebiyle Boşanma

Zina Sebebiyle Boşanma Davası (Aldatma)

Yorum Yok

Zina sebebiyle boşanma davası Medeni Kanunumuzun 161. maddesinde düzenlenmiştir. Düzenlemeye göre eşlerden biri zina ederse, diğer eş boşanma davası açabilir. ...

Devamı
Ceza Davası Sonrası Tazminat Davası

Ceza Davası Sonrası Tazminat Davası

4 Comments

Bu makalemizde, CMK m.141 vd maddeleri gereğince açılacak koruma tedbirleri nedeniyle tazminat davası incelenecek olup, ceza davası sonrası tazminat davası ...

Devamı
Kötüniyet Tazminatı Nedir

Kötüniyet Tazminatı Nedir?

Yorum Yok

Bu makalemizde iş hukukunda kötüniyet tazminatı nedir, kötü niyet tazminatı ne zamana kadar istenebilir, kötü niyet tazminatı ne kadardır, işveren ...

Devamı
Hizmet Kusuru Danıştay Kararı

İdarenin Hizmet Kusuru Danıştay Kararı

Yorum Yok

İdarenin hizmet kusuru danıştay kararı. Danıştay 15. Dairesi, 2018/736 E, 2018/6709 K. 04.10.2018 T. sayılı kararında; “…kazanın meydana gelmesine etkili olan buzun, can ve ...

Devamı
Banka veya Kredi Kurumları Aracılığıyla Dolandırıcılık

Banka veya Kredi Kurumları Aracılığıyla Dolandırıcılık

Yorum Yok

Banka veya kredi kurumları aracılığıyla dolandırıcılık, Dolandırıcılık suçunun banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılarak işlenmesi, hali dolandırıcılık suçunun nitelikli ...

Devamı
Tedbir Nafakası Nedir

Tedbir Nafakası Nedir?

Yorum Yok

Tedbir nafakası, Türk Medeni Kanunu‘nun 169. maddesinde düzenlenmiştir. Tedbir nafakası nedir sorusunun cevabını Kanun’un 169. maddesine göre, “Boşanma veya ayrılık davası açılınca hâkim, davanın ...

Devamı
bilişim dolandırıcılığı

Bilişim Sistemleri Aracılığı ile Dolandırıcılık

Yorum Yok

Bilişim dolandırıcılığı yani dolandırıcılık suçunun bilişim sistemlerinin araç olarak kullanılarak işlenmesi, hali dolandırıcılık suçunun nitelikli halidir.  Bu suç tipinde suçun ...

Devamı
İŞTİRAK NAFAKASI

İştirak Nafakası Nedir?

Yorum Yok

Bu makalemizde iştirak nafakası nedir, iştirak nafakasının kaldırılması mümkün müdür, iştirak nafakası kaç yaşına kadar ödenir, iştirak nafakası hangi durumlarda kesilir, ...

Devamı
İDDİANAME NEDİR

İddianame Nedir?

Yorum Yok

Bu yazımızda iddianame, iddianame nedir, takipsizlik kararı nedir, iddianame nasıl değerlendirilir, iddianamenin değerlendirilmesi sonrası açılış nedir, iddianamenin iadesi sebepleri nelerdir ...

Devamı
Mesafeli Satış Sözleşmesi Nedir

Mesafeli Satış Sözleşmesi Nedir?

Yorum Yok

Mesafeli sözleşme, mesafeli satış sözleşmesi satıcı veya sağlayıcı ile tüketicinin eş zamanlı fiziksel varlığı olmaksızın, mal veya hizmetlerin uzaktan pazarlanmasına yönelik ...

Devamı
Silahlı Terör Örgütü ve Etkin Pişmanlık

Silahlı Terör Örgütü ve Etkin Pişmanlık

Yorum Yok

Fetö etkin pişmanlık. Yargıtay 16. Ceza Dairesi, 2018/2771 E, 2018/3107 K. 08.10.2018 T. sayılı fetö etkin pişmanlık kararında; “…Sanığın Yakalandıktan Sonra Samimi Olarak Beyanda ...

Devamı
ADLİ KONTROL NEDİR

Adli Kontrol Nedir?

Yorum Yok

Bu yazımızda, adli kontrol nedir, adli kontrol kararına nasıl itiraz edilir, adli kontrol hangi hallerde verilir, adli kontrol kaç ay ...

Devamı
Mobbing Nasıl İspatlanır

Mobbing Nasıl İspatlanır?

Yorum Yok

Mobbing ile ilgili en çok karşımıza çıkan sorulardan biri de “mobbing nasıl ispatlanır” sorusudur. Mobbing yani bezdiri, “İş yerlerinde, okullarda vb. topluluklar içinde ...

Devamı
SÜRE TUTUM DİLEKÇESİ

Süre Tutum Dilekçesi Nedir?

Yorum Yok

Süre Tutum Dilekçesi Nedir? Süre tutum dilekçesi esasen doktrinde karşılığı bulunmayan, uygulama ve yargı kararları nedeniyle ortaya çıkmış bir dilekçe ...

Devamı
Yardım Nafakası

Yardım Nafakası

Yorum Yok

Yardım nafakası, Türk Medeni Kanunu‘nun 364 ve devamı maddelerinde düzenlenmiştir. Yardım nafakası nedir sorusunun cevabını Kanun’un 364. maddesi çok açık biçimde vermektedir. ...

Devamı
Dini İnanç ve Duyguların İstismarı Suretiyle Dolandırıcılık

Dini İnanç ve Duyguların İstismarı Suretiyle Dolandırıcılık

Yorum Yok

Dini inanç ve duyguların istismarı suretiyle dolandırıcılık suçunun işlenmesi hali suçun nitelikli halidir.  Bu suç tipinde fail mağdurun dini duygularını ...

Devamı
ADANA VELAYET AVUKATI

Adana Velayet Avukatı

Yorum Yok

Adana velayet avukatı konusu, velayet davalarında titizlikle irdelenmesi gereken konulardan bir tanesidir. Velayet davası eşlerin ortak çocuklarının velayeti konusunda eşlerin ...

Devamı
Kıdem Tazminatından Kesilen Verginin İadesi

Kıdem Tazminatından Kesilen Verginin İadesi

Yorum Yok

Kıdem tazminatından kesilen vergi iadesi mümkün olup, ilgili yasal düzenleme şu şekildedir. Kıdem tazminatından kesilen vergi nasıl iade alınır? GELİR ...

Devamı
Fetö Yargıtay Kararı Emsal Bylock Kararı

Fetö Yargıtay Kararı Emsal Bylock Kararı

Yorum Yok

Fetö Yargıtay Kararı. Yargıtay 16. Ceza Dairesi, 2017/4305 E, 2018/1212 K. 05.04.2018 T. sayılı emsal bylock kararında; “…Sanığın bylock kullanıcısı olduğuna dair ayrıntılı tesbit ...

Devamı
Kripto Para Hukuku

Kripto Para Hukuku

Yorum Yok

Bu makalemizde kripto para hukuku, kripto paraların ülkemizdeki yasal durumu, niteliği ve kanuni düzenlemeler ile ilgili bilgi vermeye ve “kripto ...

Devamı
İşe İade Davası Nedir

İşe İade Davası Nedir?

Yorum Yok

İşe iade davası, geçerli bir fesih nedeni olmadan işveren tarafından işten çıkartılan iş güvencesi koruması altında olan işçinin tekrar işe ...

Devamı
Yoksulluk Nafakası Şartları Nelerdir

Yoksulluk Nafakası Şartları Nelerdir?

Yorum Yok

Yoksulluk nafakası, Türk Medeni Kanunu’nun 175. maddesinde düzenlenmiştir. Kanundaki düzenlemeye göre, yoksulluk nafakası şartları açıkça sayılmıştır. Düzenlemeye göre, “Boşanma yüzünden ...

Devamı
Dolandırıcılık Suçu ve Cezası

Dolandırıcılık Suçu ve Cezası

Yorum Yok

Dolandırıcılık suçu, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 157., 158. ve 159. maddelerinde düzenlenmiştir. TCK’nın 157. maddesinde dolandırıcılık suçunun basit şekline ...

Devamı
İdari İşleme Karşı Başvuru Yolları ve Süresi Gösterilmediği Takdirde Dava Açma Süresi İşlemez

İdari İşleme Karşı Başvuru Yolları ve Süresi Gösterilmediği Takdirde Dava Açma Süresi İşlemez

1 Yorum

İdari işleme karşı başvuru yolları ve süresi gösterilmediği takdirde dava açma süresi işlemez. Dava açma süresini başlatacak olan Anayasa’nın amir hükmü ...

Devamı
İş Güvencesi Nedir?

İş Güvencesi Nedir?

Yorum Yok

İş güvencesi işçinin korunması ilkesi ile doğrudan bağlantılı bir kavramdır. İşveren, iş güvencesi kapsamında olan işçiler için iş akdinin feshinde ...

Devamı
Nişanlanma Nedir?

Nişanlanma Nedir?

Yorum Yok

Nişanlanma ileride birbiriyle evlenmek niyetinde olan iki kişinin bu konudaki niyetlerini dile getirmeleridir. Nişanlanma nedir sorusuna en temel cevabı Türk ...

Devamı
Velayet Davası Nedir? Velayet Kime Verilir?

Velayet Davası Nedir? Velayet Kime Verilir?

Yorum Yok

Boşanma davasında velayetin kime verileceği en büyük problemlerden biridir. Boşanma davasında velayet hakkının kime verileceği konusunda Medeni Kanunumuz hakime oldukça ...

Devamı
Nişanın Bozulması Nedeniyle Maddi Tazminat

Nişanın Bozulması Nedeniyle Maddi Tazminat

Yorum Yok

Nişanın bozulması halinde maddi tazminat ödenmesi mümkündür. Hem nişanın bozulması maddi tazminat davasında, hem nişanın bozulması manevi tazminat davasında nişan hediyelerinin ...

Devamı
Ceyhan Ceza Avukatı

Ceyhan Ceza Avukatı

Yorum Yok

Ceyhan Ceza Avukatı Ceza Muhakemesinin nihai amacı sanığın üzerine atılı suçun sabit olup olmadığı noktasında toplanmaktadır.  Bu doğrultuda maddi gerçeğe ulaşarak ...

Devamı
Nişanın Bozulması Nedeniyle Manevi Tazminat

Nişanın Bozulması Nedeniyle Manevi Tazminat

Yorum Yok

Nişanın bozulması halinde manevi tazminat ödenmesi de mümkündür. Hem nişanın bozulması manevi tazminat davasında, hem nişanın bozulması maddi tazminat davasında nişan hediyelerinin ...

Devamı
Adli Kontrol Kararına İtiraz Dilekçesi

Adli Kontrol Kararına İtiraz Dilekçesi

Yorum Yok

Adli kontrol kararına itiraz ve adli kontrol şartları Ceza Muhakemesi Kanunu‘nun 109 vd maddelerinde düzenlenmiştir. Adli kontrol itiraz dilekçesi örneği ...

Devamı
Nişan Hediyelerinin İadesi Davası

Nişan Hediyelerinin İadesi Davası

Yorum Yok

Nişanlılık ölüm, gaiplik, çifte nişanlanma, evlenme engelinin ortaya çıkması, anlaşma veya nişandan dönme şeklinde sona erebilir. Nişan her ne sebeple ...

Devamı
Boşanmada Fiziksel Şiddet Görenin Tazminat Talebi

Boşanmada Fiziksel Şiddet Tazminat Talebi

Yorum Yok

Boşanma davasında fiziksel şiddet tazminat hakkı doğurur. Fiziksel şiddet görenin manevi tazminat talep etmesi mümkündür. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi 2016/22863 E, ...

Devamı
Online Oyunlarda Dolandırıcılık Suçu

Online Oyunlarda Dolandırıcılık Suçu

Yorum Yok

World of Warcraft (WoW), Leauge of Legends, Knight Online, Fortnite, CS:GO, DOTA 2 gibi online oyunlarda dolandırıcılık suçu sıklıkla karşımıza ...

Devamı
Boşanmada Fiziksel Şiddet Görenin Tazminat Talebi

Adana Boşanma Davası Ücreti ve Masrafları

Yorum Yok

Boşanma davası ile ilgili en çok merak edilen konulardan biri de boşanma davasının mali sonuçlarıdır. Boşanma davası ücreti ve adana ...

Devamı
Ceyhan Boşanma Avukatı

Ceyhan Boşanma Avukatı

Yorum Yok

Hem anlaşmalı hem çekişmeli boşanma davalarında hak kaybı yaşamamak için ceyhan boşanma avukatı ile birlikte temsil edilmenizi tavsiye ederiz.  Boşanma ...

Devamı
Ceyhan Boşanma Avukatı

Mersin Boşanma Avukatı

Yorum Yok

Mersin boşanma avukatı ihtiyacının en çok yaşandığı illerimizden biridir. Mersin’de boşanma avukatı ihtiyacı duyanların özellikle internette mersin boşanma avukatı, mersin en iyi ...

Devamı
Adli Kontrol Kararına İtiraz Dilekçesi

Tutuklamaya İtiraz Dilekçesi

Yorum Yok

Tutuklamaya itiraz ve tutuklama şartları Ceza Muhakemesi Kanunu‘nun 100 vd maddelerinde düzenlenmiştir. Tutuklamaya itiraz dilekçesi örneği yazımız devamında paylaşılmaktadır. Tutuklamaya ...

Devamı
Memur Disiplin Cezası ve İptal Davası

Memur Disiplin Cezası İptal Davası

1 Yorum

Bu makalemizde, memur disiplin cezasına idari itiraz ve memur disiplin cezası iptal davası ana hatlarıyla irdelenecektir. Disiplin cezasına karşı iptal ...

Devamı
Memur Disiplin Cezasına İtiraz

Memur Disiplin Cezasına İtiraz

Yorum Yok

Disiplin cezasına itiraz, cezaya karşı açılacak iptal davasında hayati öneme sahiptir. Disiplin soruşturması usulüne uygun yürütülmesi gereken bir idari işlemdir, ...

Devamı
Ceyhan Boşanma Avukatı

Adana Mobbing Avukatı

Yorum Yok

Büken Hukuk & Danışmanlık bürosu, Adana mobbing avukatı olarak, işçi ve işveren arasında çıkan uyuşmazlıkların çözümlenmesi konularında ancak özellikle işçiye mobbing uygulanması, mobbing ...

Devamı
Memur Disiplin Soruşturması ve Usulü

Memur Disiplin Soruşturması Usulü

Yorum Yok

Bu yazımızda “Memur disiplin soruşturması usulü nedir?” “Memur disiplin soruşturması nasıl yapılır” sorusunun cevabını vermeye çalışacağız. TDK‘ya göre  disiplin, bir ...

Devamı
Memur Disiplin Suç ve Cezaları

Memur Disiplin Suç ve Cezaları

Yorum Yok

Devlet Memurları Kanunu‘nun 125. maddesinde ağırlık derecesine göre memur disiplin cezası, cezaları ve memur disiplin suçları sayılmıştır. Maddede sayılan memur disiplin ...

Devamı
Velayet Belirlenmesinde Çocuğun Yararı Üstündür

Velayetin Belirlenmesinde Çocuğun Yararı

Yorum Yok

Velayet kime verilir sorusuna cevap ararken çocuk yetişkin biri olmuş olsaydı, kendisini ilgilendiren bir olayda, kendi yararı için ne gibi ...

Devamı
Ceyhan Boşanma Avukatı

Adana Tüketici Hakları Avukatı

Yorum Yok

Büken Hukuk & Danışmanlık bürosu, Adana tüketici hakları avukatı olarak, tüketici ve satıcı arasındaki her türlü hukuki ihtilaf ve işlemlerde, ...

Devamı
Ceyhan Boşanma Avukatı

Adana İş Avukatı

1 Yorum

Büken Hukuk & Danışmanlık bürosu, Adana iş avukatı, adana iş hukuku avukatı olarak, işçi ve işveren arasında çıkan uyuşmazlıkların çözümlenmesi konularında hukuki ...

Devamı
Adana idare hukuku avukatı, adana idari dava avukatı

Adana İdare Hukuku Avukatı

Yorum Yok

Büken Hukuk & Danışmanlık bürosu, Adana idare hukuku avukatı, adana idari dava avukatı olarak, idarenin hukuka uygun olmayan işlem ve eylemlerine ...

Devamı
Ceyhan Boşanma Avukatı

Adana Boşanma Avukatı

Yorum Yok

Ülkemizde boşanma davaları her geçen gün daha da artmaktadır. Bu nedenle Adana boşanma avukatı ihtiyacının en çok yaşandığı ilerimizden biridir. ...

Devamı
Ceyhan Boşanma Avukatı

Adana Bilişim Avukatı

1 Yorum

Bilişim suçları, bilişim araçlarına ve sistemlerine karşı veya bilişim araçları ve sistemleri vasıtasıyla işlenen, verilerle ilgili olan suç şekillerine karşılık ...

Devamı
Ceyhan Boşanma Avukatı

Adana Ceza Avukatı

Yorum Yok

Avukat denildiğinde özellikle de bir ceza davası söz konusu olduğunda bulunulan yerdeki en iyi ceza avukatı ile çalışma isteği doğal ...

Devamı
Mobbing ve Görevi Kötüye Kullanma Suçu

Mobbing Suçu ve Görevi Kötüye Kullanma

Yorum Yok

Türk Ceza Kanununda “mobbing suçu” ayrı bir suç tipi olarak düzenlenmemiştir. Ancak mobbingi oluşturan eylemler farklı suç tiplerini oluşturmaktadır. Memura ...

Devamı
MOBBİNG DAVASI NEDİR

Mobbing Davası Nedir?

Yorum Yok

Bu makalemizde mobbing kavramı, hangi davranışların mobbing kapsamına girip hangi davranışların girmediği, mobbing e maruz kalınması halinde açılabilecek davalar, mobbing ...

Devamı
KAMU GÖREVLİSİNE MOBBİNG

Kamu Görevlisine Mobbing Uygulanması

5 Comments

Özellikle kamu kurumlarında çalışan memura mobbing, kamuda mobbing ve kamu görevlisine mobbing şikayetlerinde, kamu gücünü arkasına alan amirleri veya çalışma ...

Devamı
İŞÇİ MOBBİNG UYGULANMASI

İşçiye Mobbing Uygulanması

Yorum Yok

Bu makalemizde, işçiye mobbing ve mobbinge maruz kalan işçinin haklarının neler olduğuna, mobbing Yargıtay Kararları doğrultusunda  incelenecektir. İşyerinde psikolojik taciz ...

Devamı
İhbar Tazminatı Nedir, Nasıl Hesaplanır?

İhbar Tazminatı Nedir, Nasıl Hesaplanır?

Yorum Yok

İhbar tazminatı, uygulamada en fazla talep edilen feshe dayalı haklardan bir tanesidir. Bu makalemizde ihbar tazminatı ihbar süresi içinde iş ...

Devamı
Boşanmada Fiziksel Şiddet Görenin Tazminat Talebi

Yoksulluk Nafakasında Kusur

Yorum Yok

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi 2017/709 E, 2018/12165 K ve 31.10.2018 tarihli kararında, dava sırasında kendi kusuru nedeniyle işinden ayrılan davacının ...

Devamı
2019 AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ

2019 Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi

Yorum Yok

2019 Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi, 2 Ocak 2019 Tarihli ve 30643 Sayılı Resmî Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. 2019 yılı Avukatlık Asgari Ücret ...

Devamı
Doktor Kusuru Nedeniyle Manevi Tazminat

Doktor Kusuru Nedeniyle Manevi Tazminat

Yorum Yok

Yargıtay 13. Hukuk Dairesi 2016/29361 E, 2018/10305 K ve 06.11.2018 Tarihli kararında, davacıların müşterek kızlarının davalı hastanede davalı doktor tarafından ...

Devamı
Kıdem Tazminatı Nedir, Nasıl Hesaplanır?

Kıdem Tazminatı Nedir, Nasıl Hesaplanır?

Yorum Yok

İş sözleşmesinin sona ermesinin en önemli sonuçlarından biri de işçiye ödenecek kıdem tazminatıdır. Kıdem tazminatı en basit anlatımıyla; bir yıllık ...

Devamı
Boşanmada Fiziksel Şiddet Görenin Tazminat Talebi

Bylock, Mor Beyin ve CG-NAT Kayıtları

Yorum Yok

Yargıtay 16. Ceza Dairesi’nin 2018/187 E, 2018/1462 K sayılı ve 27.03.2018 tarihli kararı ile Mor Beyin CGNAT kayıtlarıyla FETÖ/PDY ByLock ...

Devamı
İhraç Edilenlerin Emekli İkramiyesi

İhraç Edilenlerin Emekli İkramiyesi

Yorum Yok

Kamuda çalışan memurların en büyük hayali bir gün emekli olabilmektir. Ancak kamudan ihraç edilenlerin emekli ikramiyesi ile ilgili süreci farklı ...

Devamı
Boşanmada Manevi Tazminat

Boşanmada Tazminat (Manevi Tazminat)

Yorum Yok

Medeni Kanununuz boşanmada taraflara sadece maddi değil manevi tazminat talep etme hakkı da tanımıştır. İş bu makalemizde boşanmada tazminat davalarında ...

Devamı
Boşanmada Tazminat İstenebilir Mi?

Boşanmada Tazminat (Maddi Tazminat)

Yorum Yok

Medeni Kanunumuz boşanmada kusuru bulunmayan veya daha az kusurlu eşe, boşanma nedeniyle uğradığı maddi zararın giderilmesini isteme için maddi tazminat ...

Devamı
Asgari Ücret Foto

Asgari Ücretin Altında Maaş Ödenmesi

8 Comments

Bu yazımızda, asgari ücret, işçiye asgari ücretten az maaş ödenmesi halinde uygulanacak yaptırımlar ve asgari ücretten az maaş alan işçinin ...

Devamı
Disiplin Soruşturması ve Soruşturmacının Tarafsızlığı

Memur Disiplin Soruşturması ve Tarafsızlık

Yorum Yok

Bu makalemizde memur disiplin soruşturması,memur disiplin soruşturması amacı, disiplin hukuku, savunma hakkı ve soruşturmada tarafsızlık, davacı vekilliğini yürüttüğümüz bir idare ...

Devamı
Suçun Gece Vakti İşlenmesi

Suçun Gece Vakti İşlenmesi

Yorum Yok

Bu yazımızda, TCK’na göre “gece vakti” kavramını, hırsızlık, konut dokunulmazlığının ihlali ve yağma suçlarının gece vakti işlenmesi durumunda ne olacağını ...

Devamı
Boşanma Davası Nedir?

Boşanma Davası Nedir?

Yorum Yok

Boşanma eşlerin evlilik birliğini devam ettiremeyecek durumda olması halinde, evliliğin hakim kararı ile sona erdirilmesidir. Boşanma kararı eşlerin boşanma, ve ...

Devamı
Anlaşmalı Boşanma Protokol Örneği

Anlaşmalı Boşanma Protokol Örneği

4 Comments

Anlaşmalı boşanma için eşlerin boşanma ve nafaka, velayet, velayet paylaşımı, çocukla kişisel ilişki kurulması, mal paylaşımı, düğün takıları, tazminat vb ...

Devamı
Boşanmada Anlaşma Mümkün Müdür?

Boşanmada Anlaşma Mümkün Müdür?

Yorum Yok

Anlaşmalı Boşanma Davası Nedir? Anlaşmalı boşanma davası, Türk Medeni Kanunu’nun 166. Maddesinin 3. Fıkrasında düzenlenmiştir. Kanunumuza göre boşanmada anlaşma yapılabilir, ...

Devamı
Silahlı Terör Örgütü ve Üyeliği

Silahlı Terör Örgütü ve Üyeliği FETÖ PDY

Yorum Yok

Silahlı Terör Örgütü Nedir? Bir yapının silahlı terör örgütü olarak tanımlanabilmesi için 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 220. Maddesinde belirtilen ...

Devamı