Naklen Atama İşleminin İptali Emsal Karar

Naklen atama işleminin iptali davası, naklen atama işleminin iptali ile ilgili emsal mahkeme kararı, adana idari dava avukatı, adana idare mahkemesi avukatı

Bu makalemizde memurlara yapılan naklen atama işlemi, naklen atama işleminin amacı, naklen atama işleminin iptali kararı verilen ve davacı vekilliğini yürüttüğümüz bir idare mahkemesi kararı doğrultusunda değerlendirilmiştir. Naklen atama işleminin iptali emsal karar makalemizin devamında mevcuttur.

Naklen atama işlemi ile ilgili olarak; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 76 ncı maddesinde; “Kurumlar, görev ve görev ve unvan eşitliği gözetmeden kazanılmış hak aylık ve dereceleriyle memurları bulundukları kadro derecelerine eşit veya 68 inci maddedeki esaslar çerçevesinde daha üst, kurum içinde aynı veya başka yerlerdeki diğer kadrolara naklen atayabilirler.” hükmüne yer verilmiştir.

Görüldüğü üzere memurların naklen atama işlemi konusunda idareye takdir yetkisi tanınmıştır. Ancak naklen atama takdir yetkisi sınırsız değildir. Bu yetki ancak  kamu yararı ve hizmet gerekleri gözetilerek kullanılabilir. Dolayısıyla naklen atama işlemi yapılırken kamu hizmetinin etkin ve verimli işlemesi amacı dışında bir başka amacın bulunmaması ve atama işlemlerinin bir ALT CEZA GİBİ uygulanmaması gerekmektedir. Aksi halde açılacak dava ile naklen atama işleminin iptali söz konusu olacaktır.

Naklen Atama İşleminin İptali

Aşağıda yer verilen mahkeme kararına konu olayda …. öğretmen olarak görev yapan müvekkil hakkında yürütülen disiplin soruşturması sonucu merkez ilçeye en uzak ilçelerden birine atanmıştır. Söz konusu naklen atama işleminin iptali için dava açılmıştır. Açılan dava sonucunda davanın kabulüne karar verilmiş naklen atama işleminin iptali sağlanmıştır.

Kararda özetle; “…Davacının soruşturma aşamasında alınan ifadesinde, öğrencilerin derse katılım sayısının az olması ve dersi işleyebilecek çizim malzemelerini yanlarında getirmemesi nedeniyle öğrencilere kızgın olduğunu, ders işlemediğini, bilgisayarıyla ilgilendiğini beyan ettiği, bu durumda davacının ….. tarihinde …..  ve …… saatleri arasında derslerine girdiği ancak derste başka şeylerle ilgilendiği ve ders işlemediği iddiaları sabit olmakla birlikte tek başına davacının başka bir ilçeye atanmasını gerektirecek ağırlıkta bulunmadığı, dava konusu atama işleminde hukuka uygunluk bulunmadığı” gerekçesiyle naklen atama işleminin iptali ne karar verilmiştir.

Naklen Atama İşleminin İptali Emsal Karar

CCI13032020_0004
CCI13032020_0006
CCI13032020_0007

Adana idare hukuku avukatı ve adana idari dava avukatı olarak bilgilendirme yapmak amacıyla paylaştığımız makalelerin bir kısmı şu şekildedir;

  • İptal davasının incelendiği makalemize buradan,
  • Tam yargı davasının incelendiği makalemize buradan,
  • Memur disiplin cezasına karşı açılacak iptal davasının incelendiği makalemize buradan, 
  • Memur disiplin cezasına itiraz konusunun ayrıntılı incelendiği makalemize buradan
  • Disiplin soruşturmasında soruşturma usulünün incelendiği makalemizi buradan
  • Soruşturma izni verilmesi itiraz dilekçesi örneğini buradan okuyabilirsiniz.

Makalelerimiz her geçen gün güncellendiği için ayrıntılı bilgi için lütfen sitemizde arama yapınız.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir