Menfi Tespit Davası Dilekçe Örneği

menfi tespit davası dilekçe örneği, menfi tespit dava dilekçesi örneği, icra takibinden sonra açılan menfi tespit davası dilekçesi örneği, adana avukat

Bu makalemizde menfi tespit davası dilekçe örneği yer almaktadır. Bilindiği üzere borçlu aslında öyle bir borcu olmadığını iddia ediyorsa, bu iddiasının tespiti için menfi tespit davası açabilir. Menfi tespit davaları o borç nedeniyle alacaklı tarafından icra takibine geçilmeden önce açılabileceği gibi, icra takibinden sonra da açılabilir. Ancak alacaklı takip içinde itirazın iptali davası açmış ve itirazın iptali davasını kazanmışsa artık borçlu menfi tespit davası açamaz. Bu makalemizde yer verdiğimiz menfi tespit davası dilekçe örneği, icra takibinden sonra açılan menfi tespit davası na ilişkindir.

Menfi Tespit Davası Dilekçe Örneği

ADANA NÖBETÇİ ……… MAHKEMESİ’NE

DAVACI : …………..

VEKİLİ : Av. Selce MARAŞ BÜKEN

DAVALI : …………..

DAVA DEĞERİ : ………….. TL

KONU : Davalı firmaya Ankara …. İcra Müdürlüğü’nün 201../….. sayılı takibi dolayısıyla ………….. TL borçlu olmadığımızın tespiti amacıyla açtığımız menfi tespit dava dilekçesi dir.

AÇIKLAMALARIMIZ

1. Müvekkil hakkında davalı kurum tarafından, …/…/…… tarihinde Ankara …. İcra Müdürlüğü’nün 201../….. sayılı icra takibi başlatılmıştır. Takip halen derdesttir.

2. Müvekkilin satın aldıktan cayma hakkını kullandığı …… nedeniyle davalıya herhangi bir borcu da bulunmamasına rağmen başlatılan iş bu icra takibi nedeniyle eldeki davayı açmak zorunluluğumuz hasıl olmuştur.

3. Davalı şirket Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı oldukları vurgusu ile www.k***.com adresinden erişilen eğitim kursunun tanıtımını yapmış ve müvekkil ile sözleşme imzalamışlardır. (Ek-1: Sözleşme) Taraflar arasında imzalanan sözleşmenin eki niteliğindeki ön bilgilendirme formu incelendiğinde görüleceği üzere, ürün kursiyerlere www.k***.com adresinden erişilen eğitim kursu olup, hizmeti satın alan tüketiciler sözleşme imzalandıktan sonra “kanal ders aktivasyon şifresi” ile sisteme giriş yapabilmektedir. (Ek-2: Ön Bilgilendirme Formu)

4. Müvekkil sözleşmeyi imzaladıktan sonra, davalı kurumun kendisini tanıttığının aksine Milli Eğitim Bakanlığı ile hiçbir ilgisi olmadığını fark etmiştir. Bunun üzerine daha aktivasyon şifresi almadan ve sisteme hiç giriş yapmadan, yine davalının sözleşmede yer alan ……. nolu telefonunu arayarak ve ……. Nolu numarasına fax çekerek cayma bildiriminde bulunmuştur. Şirket yetkilileri cayma bildirimini aldıklarını sorun olmadığını söylemiştir.

5. Müvekkil herhangi bir sorun olmadığını düşünürken; davalının kendisi hakkında Ankara … İcra Müdürlüğü’nün 201../…… sayılı icra takibini başlattığını, takip dayanağı olarak da …/…/….. tarihli ürün satışını gösterdiğini fark etmiştir. (Ek-3: Ödeme emri) Dilekçemizin giriş kısmında bahsettiğimiz üzere söz konusu icra takibi halen derdesttir. Bu nedenlerle iş bu davayı açmak zorunluluğumuz hasıl olmuştur

HUKUKİ DELİLLER :
Ankara … İcra Müdürlüğü’nün 201../…… sayılı takibi,
…/…/…… tarihli sözleşme,
…/…/…… tarihli ön bilgilendirme formu,
Davalının müşteri görüşme kayıtları,
Tanık
Yemin
Bilirkişi incelemesi
Yargılamanın işine yarayacak her türlü delil.

SONUÇ ve İSTEM : Yukarıda arz ve izah edilen ve Sayın Mahkemenizce re’sen göz önünde bulundurulacak nedenler dahilinde,

1.Müvekkilin Ankara … İcra Müdürlüğü’nün 201…/……. sayılı takibinden davalıya borcunun bulunmadığının tespitine,

2. Yargılama gideri ve vekalet ücretinin davalıdan alınmasına karar verilmesini,

Saygılarımızla vekaleten arz ve talep ederiz.

Davacı Vekili
Av. Selce MARAŞ BÜKEN

EKLER :
Ek-1: Sözleşme
Ek-2: Ön Bilgilendirme Formu
Ek-3: Ödeme emri
Ek-4: Onaylanmış vekaletname örneği

Diğer makalelerimize buradan ulaşabilir veya büromuzdan randevu almak için buraya tıklayabilirsiniz.

2 thoughts on “Menfi Tespit Davası Dilekçe Örneği

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir