İhraç Edilenlerin Emekli İkramiyesinde Faiz

Bu makalemizde ihraç edilenlerin emekli ikramiyesinde faiz ve faiz hesaplaması ile ilgili emsal karara yer verilecektir. İhraç edilenlerin emekli ikramiyesi ile ilgili buradaki makalemizde ayrıntılı bilgi vermiştik. Ancak KHK ile ihraç edilenlerin emeklilik ikramiyesinde faiz ödemesi ve faiz başlangıç tarihi ile ilgili çelişkili kararlar bulunsa da, Ankara Bölge İdare Mahkemesi 11. İdari Dava Dairesi 18.02.2021 tarih, 2019/6537 Esas, 2021/867 Karar sayılı kararı ile istinaf başvurumuz üzerine açıklayıcı bir karar vermiştir.

İhraç Edilenlerin Emekli İkramiyesinde Faiz

Mahkeme kararında, ihraç edilenlerin emekli ikramiyesi konusunda farklı sosyal güvenlik kurumlarına tabi olarak geçen hizmet süreleri birleştirilmek suretiyle aylık bağlanan müvekkilin hizmet süreleri birleştirmeye tabi tutulmamış olsa dahi, Sandıktan aylık bağlanabilecek konumda bulunması karşısında, Sandığa tabi hizmetinin ne şekilde sona ermiş olmasına bakılmaksızın, 5434 sayılı Kanunun 89/1.maddesi hükmü uyarınca, ikramiye ödemesinden yararlandırılması gerektiğinin altını çizmiştir.

Verilen kararda ihraç edilenlerin emekli ikramiyesinde faiz ile ilgili olarak da, Danıştay 11. Dairesinin, E:2009/5353, K:2010/2671 sayılı kanun yararına bozma kararına atıf yapılmıştır. Bu karara göre İdari işlem veya eylemlerden dolayı uğranılan zararın tazmini istemiyle açılan davalarda uygulanacak yasal faizin başlangıç tarihi olarak, idareye yapılmış bir başvuru varsa, başvuru tarihinin, başvurunun bulunmaması halinde ise, dava tarihinin esas alınması gerektiği hususu yerleşik hale gelmiştir.

Bu doğrultuda ihraç edilenlerin emekli ikramiyesinde faiz de Danıştay 11. Dairesi’nin iş bu kararı doğrultusunda değerlendirilmiştir. Kararda ihraç edilenlerin emekli ikramiyesinde faiz ödemesinin yapılması gerektiği, ihraç edilenlerin emekli ikramiyesinde faiz başlangıç tarihinin ise idareye başvuru tarihi olarak esas alınması gerektiğine hükmedilmiştir. Yine idareye başvuru tarihinden öncesine ilişkin faiz talebinin reddi yönünde hüküm kurulmasında usul hükümlerine uyarlık görülmemiştir.

Kararın tam metni şu şekildedir:

emsal1
emsal2

Büken Hukuk & Danışmanlık Bürosu , adana ilinde idare hukuku avukatı ve idari dava avukatı olarak, Türkiye’nin neredeyse tamamındaki İdare Mahkemeleri ve Danıştay’ da açılacak iptal ve tam yargı davalarında hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermektedir. İl dışından gelen görüşmeler zoom, google meet veya başkaca telekonferans yöntemleri ile gerçekleştirilebilmektedir. 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir