İhraç Edilenlerin Emekli İkramiyesi

İhraç Edilenlerin Emekli İkramiyesi

Kamuda çalışan memurların en büyük hayali bir gün emekli olabilmektir. Ancak kamudan ihraç edilenlerin emekli ikramiyesi ile ilgili süreci farklı işletmektedir. İhraç edilenlerin emekli ikramiyesi ödenme süreci iş bu makalemizde kısaca açıklanmaya çalışılacaktır. Khk ihraç emekli ikramiyesi dava dilekçesi hazırlanırken ve dava açılırken bu hususların göz önünde bulundurulması gerekir.

Emekli İkramiyesi Nedir, Nasıl Hesaplanır?

Emekli ikramiyesi en basit anlatımıyla emekli olan kişiye toplu olarak ödenen paradır. 1 Ekim 2008 tarihinden önce göreve başlayan memurların emekli ikramiyeleri, 5434 sayılı Kanunun 89. maddesi kapsamında, bu tarihten sonra göreve başlayan kamu görevlilerin emekli ikramiyeleri ise Kanunun Ek 82. maddesine göre ödenir.

Kamudan İhraç Edilenlerin Emekli İkramiyesi Hesaplaması Nasıl Yapılır?

Kamudan ihraç edilen personel, emeklilik için yaş ve hizmet süresini 4C’li olarak doldurmuşsa, yani SSK’lı veya Bağ-Kur’lu hizmeti yoksa, herhangi bir sorun bulunmamaktadır.

Bu durumda emekli aylığı ve emekli ikramiyesinin 5434 sayılı Kanun’un 89. maddesi doğrultusunda hiçbir tereddüte yer olmaksızın ödenmesi gerekir. Ödenmemesi halinde dava yolu açıktır.

Ancak KHK ile kamudan ihraç edilen personel, hizmet birleştirmesi yoluyla emekli oluyorsa; yani emeklilik yaşına gelene kadar farklı bir yerde SSK’lı veya Bağ-Kur’lu olarak çalışmışsa bu durumda, emekli ikramiyesi 5434 sayılı Kanun’un 89. Maddesinin 2. Fıkrasına göre değerlendirilecektir.

Kanunun 89. Maddesi’nin 2. Fıkrası’na göre; SSK’lı veya Bağ-kur’lu olarak çalışmış ve hizmet birleştirmesi yoluyla emekli olan personelin emekli ikramiyesinin ödenmesinde, 1475 sayılı İş Kanunu’nun 14. Maddesi kıyasen uygulanacaktır. Bu durumda, personelin bu maddenin aradığı şartlara uygun olarak işten ayrılıp ayrılmadığı araştırılacaktır. Dolayısıyla çalışma kıdem tazminatına hak kazanma şartlarına uygun olarak sona ermişse emekli ikramiyesi ödemesi yapılabilecektir.

İş Kanunu’nun 25. Maddesinin 2. Fıkrasına göre; işveren, işçinin ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı hareket etmesi halinde kıdem tazminatı ödemeden iş akdini derhal feshedebilmektedir. Hizmet birleştirmesi yoluyla emekli olup da OHAL kapsamında ihraç edilenler için de bu madde kıyasen uygulanmaktadır. SGK, OHAL kapsamında ihraç edilenlere “ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan hallerin bulunduğu” gerekçesiyle emekli aylığı bağlamakta ve ancak emekli ikramiyesi ödememektedir.

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun bu uygulamasına karşı yargı yolu açık olup, idari dava açılabilmektedir.

Hizmet birleştirmesi yoluyla emekli olan ve OHAL kapsamında ihraç edilen personelin, Emekli Sandığı’na bağlı olarak geçen hizmet süresinin emekli olmaya yeterli olup olmadığının da ayrıca tespit edilmesi gerekir. Eğer personelin Emekli Sandığı’na bağlı olarak geçen hizmet süresi emekli olmaya yeterli ise başkaca hiçbir şart aranmaksızın emekli ikramiyesinin de ödenmesi gerekir.

Bu hususta EMSAL niteliğinde olan, DANIŞTAY 11. DAİRESİNİN 2014/3451 E, 2015/5301 K ve SAYILI kararında, Emekli Sandığına tabi hizmet süresi emekli aylığı bağlanması için yeterli olan davacıya, 5434 sayılı Kanun’un 89. maddesinin birinci fıkrası uyarınca emekli ikramiyesi ödenmesi gerektiğine karar verilmiştir.

Diğer makalelerimize buradan ulaşabilir veya büromuzdan randevu almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir