İcra Genel Sorgu Haciz Talebi

İcra genel sorgu haciz talebi, icra sorgu ve haciz talebi, genel haciz talebi örneği, icra müdürlüğünün borçlu malvarlığı sorgulama talebi, adana avukat

Bu makalemizde icra genel sorgu haciz talebi ni paylaşıyoruz. İcra genel sorgu haciz talebi ile kesinleşen icra takibinde borçluların malvarlıklarının icra müdürlüğü tarafından sorgulanması, sorgulama neticesinde borçlu adına kayıtlı araç, taşınmaz, posta çeki hesabı, alacaklı olduğu icra dosya bulunması halinde haczi talep edilebilecektir. Yine sistem üzerinden yapılan icra genel sorgu ve haciz talebi ile genel haciz talebi gönderilerek sistem üzerinden borçlunun bir işyerinde maaşlı olarak çalışıp çalışmadığı görülebilecek, çalıştığının tespit edilmesi halinde maaş haczi yapılabilecektir.

İcra Genel Sorgu Haciz Talebi

ADANA …. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

DOSYA NO: 201../…..

Yukarıda numarası yazılı dosyada ödeme emri borçlulara tebliğ edilmiş, icra takibi kesinleşmiştir. Bu doğrultuda yapılacak sorgulama sonucunda;

  1. Borçlular adına kayıtlı varsa tüm Türkiye genelinde adına kayıtlı ARAÇ/LAR bulunması halinde üzerine haciz konulmasını ve takyidatlarının çıkartılmasını,
  2. Borçlular adına kayıtlı varsa tüm Türkiye genelinde adına kayıtlı AKTİF VE PASİF TAPU KAYITLARININ çıkarılmasını ve taşınmaz/lara haciz konulmasını
  3. SGK sorgulaması sonucunda aktif sigortalı çalışıp çalışmadığının sorgulanmasını, aktif sigortalı çalışma tespiti halinde, dosya kapak hesabının yapılmasına müteakip, ilgili işyerine maaş haczi müzekkeresi gönderilmesini,
  4. GIB-VUKUATLI AİLE NÜFUS KAYDInın çıkarılmasını
  5. ADLİYE BAZINDA SORGULAMA YAPILARAK ALACAKLI OLDUĞU DOSYALARIN çıkarılmasını, haciz müzekkeresi yazılarak borçlunun alacaklarına haciz konmasını,
  6. POSTA ÇEKİ HESABI sorgulaması sonucu varsa bu hesaplara haciz konulması yönünde ilgili müdürlüğe müzekkere yazılmasını talep ederim.

Alacaklı Vekili
Av. Selce MARAŞ BÜKEN

Diğer makalelerimize buradan ulaşabilir veya büromuzdan randevu almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir