Dosyanın Görevli Mahkemeye Gönderilmesi Dilekçesi

dosyanın görevli mahkemeye gönderilmesi dilekçesi, dosyanın görevli mahkemeye gönderilmesi talebi, adana avukat, görevsizlik gönderme talebi

Bu makalemizde yer alan dosyanın görevli mahkemeye gönderilmesi dilekçesi 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 20. maddesi ile ilişkilidir. Düzenlemeye göre; Görevsizlik veya yetkisizlik kararı verilmesi halinde, taraflardan birinin, kararın kesinleştiği tarihten itibaren iki hafta içinde kararı veren mahkemeye dosyanın görevli mahkemeye gönderilmesi dilekçesi ile başvurarak, dava dosyasının görevli mahkemeye gönderilmesini talep etmesi gerekir. Aksi takdirde, davanın açılmamış sayılmasına karar verilir.  Davanın açılmamış sayılması kararı ile birlikte dava açılması ile ortaya çıkan tüm sonuçlar ortadan kalkar. Dava sanki hiç açılmamış gibi olur. Dolayısıyla kanunda belirtilen süresi içinde  dosyanın görevli mahkemeye gönderilmesi dilekçesi nin Mahkemesi’ne sunulması önem arz etmektedir.

Dosyanın Görevli Mahkemeye Gönderilmesi Dilekçesi

ADANA ….. İŞ MAHKEMESİ’NE

DOSYA NO : …../…… Esas …../…… Karar

DAVACI : …………………………

VEKİLİ : Av. Selce MARAŞ BÜKEN

DAVALI : …………………………

VEKİLİ : ………………………..

KONU : Dosyanın görevli mahkemeye gönderilmesi dilekçesi nin arzıdır.

AÇIKLAMALARIMIZ

  1. Sayın Mahkemenizin yukarıda esas numarası belirtilen dosyasının …/…/….. Tarihli duruşmasında görevsizlik kararı verilmiş, uyuşmazlığı çözmekte Adana Nöbetçi Asliye Hukuk Mahkemesi’nin görevli olduğuna hükmedilmiştir. Sayın Mahkemenizce verilen karar taraflara tebliğ edilmiş ve görevsizlik kararı …/…/….. Tarihinde kesinleşmiştir.
  2. Bu doğrultuda HMK’nun 20. Maddesi uyarınca, süresi içinde dosyanın görevli ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NE gönderilmesini istemek zorunluluğumuz hasıl olmuştur.

SONUÇ ve İSTEM : Açıklanan nedenler ile mahkemenizin …../…… Esas …../…… Karar sayılı görevsizlik kararı üzerine dava dosyasının görevli olan ADANA NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NE gönderilmesini talep ederiz.

Davacı Vekili
AV. Selce MARAŞ BÜKEN

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir