Devlet Hastanesine Tazminat Davası Dilekçe Örneği

Devlet hastanesine tazminat davası dilekçe örneği, ölüm nedeniyle tazminat davası,sağlık bakanlığına dava, tam yargı davası, doktor hatası, yanlış tedavi

Bu makalemizde devlet hastanesine tazminat davası dilekçe örneği konusu incelecektir. Devlet hastanesine ölüm nedeniyle tazminat davası açılabilmesi mümkündür. Doktor hatası nedeniyle ölüm veya yanlış tedavi nedeniyle ölüm halinde devlet hastanesine tazminat davası açılabilmesi mümkündür. Devlet hastanesine tazminat davası idare mahkemesinde tam yargı davası olarak sağlık bakanlığına dava şeklinde karşı açılmalıdır.

Devlet hastanesine tazminat davası gibi uzmanlık gerektiren idari davalarda adana idare hukuku avukatı ndan danışmanlık alınması daha doğru olacaktır. Devlet hastanesine tazminat davası dilekçe örneği şu şekildedir;

Devlet Hastanesine Tazminat Davası Dilekçe Örneği

ADANA NÖBETÇİ İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI’NA

DAVACILAR : …………………………..

VEKİLİ : Av. Selce MARAŞ BÜKEN

DAVALI : T.C. Sağlık Bakanlığı

DAVALI KURUMA
BAŞVURU TARİHİ : …/…./…….

KONU : Müvekkil ……..’nın oğlu, Adana ………… Hastanesi’nde müteveffaya yapılan eksik ve yanlış müdahaleler, ameliyat sonrası gerekli bakım ve gözetim yükümlülüğünün yerine getirilmemesi gibi hastane tarafından sergilenen kusurlu hareketler sonucunda …/…./……. tarihinde ölümüne yol açılmış olması nedeniyle, şimdilik fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydıyla; müteveffanın babası müvekkil ……… için …….. TL maddi tazminat (destek tazminatı) ve ……… TL manevi tazminatın haksız fiil tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile davalı idareden alınarak müvekkile ödenmesi talebimizden ibarettir.

AÇIKLAMALARIMIZ

1. Müvekkil ……..’nın oğlu, diğer müteveffa ………., …/…/…… tarihinde …….. sebebiyle Adana ……………. Hastanesine kaldırılmıştır. Müteveffaya acil müdahale edilmiş, ameliyatı tamamlanmıştır. Ancak ameliyat sonrasındaki iyileşme sürecinde, hastaya gerektiği gibi bakılmamıştır. Meydana gelen ………… sonucunda, basit bir ………. vakası hastanenin kusurlu davranışları nedeniyle maalesef ki …/…/……. tarihinde müvekkilin oğlunun ölümü ile sonuçlanmıştır.

2. ADLİ TIP RAPORU İDDİALARIMIZI İSPATLAMAKTADIR.

Nitekim müteveffanın ölümü ile ilgili Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından da soruşturma yürütülmüş, ilgili …../……… sayılı soruşturma dosyasında alınan T.C. Adli Tıp Kurumu Adana Adli Tıp Grup Başkanlığı Adana Morg İhtisas Dairesi’nin ………… sayılı raporunda da ölü muayenesi yapılmış ve müteveffanın otopsi raporu oluşturulmuştur. İlgili raporun SONUÇ kısmında da, iddialarımızı ispatlar nitelikte değerlendirmelere de yer verilmiştir.… Raporda “………………..” Adli tıp raporu dilekçemiz ekinde Sayın Mahkemenize sunulmaktadır.

3. …….. HASTANESİNİN KUSURLU ……. DAVRANIŞLARI SEBEBİYLE …….’NIN ÖLÜMÜNE SEBEP OLUNMUŞTUR.

Sonuç olarak; müteveffanın Adana ……… Hastanesinde yapılan eksik ve yanlış müdahaleler ve ameliyat sonrasında gerekli bakım ve gözetim yükümlülüğünün yerine getirilmemesi, engellenebilecek komplikasyonların engellenmemesi, hastane tarafından sergilenen kusurlu hareketler sonucu hastanın ölümüne yol açılmıştır. Bu nedenlerle devlet hastanesine tazminat davası açmak zorunluluğumuz hasıl olmuştur.

4. Söz konusu olay üzerine üzerine …/…/….. tarihli dilekçeyle davalı T.C. Sağlık Bakanlığına başvuruda bulunulmuştur. Başvuru dilekçemiz davalı idareye …/…./….. tarihinde tebliğ edilmiştir. Ve ancak davalı kurum tarafından talebimiz değerlendirilmemiş davalı Sağlık Bakanlığı tarafından başvurumuza hiçbir cevap verilmemiştir. Bu nedenle zımnen red üzerine iş bu davayı açmak zorunluluğumuz hasıl olmuştur.

5. Ölenin destekliği konusunda açıklama yapmamız gerekirse; davalı idarenin neden olduğu ihmaller zinciri sonucunda vefat eden …… henüz …/…/….. doğumlu olup, medeni hali …..’dır. Müteveffa …………………………… Şeklinde müvekkile destek olmaktaydı. Yargılama sırasında kanıtlanacak bu durumların destek tazminatı hesabında gözönünde tutulması gerekecektir. Bu bağlamda müvekkil oğlunun ölümü ile onun maddi ve manevi destekliğinden yoksun kalmıştır. Müteveffanın babası müvekkil için fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydıyla şimdilik ……. TL maddi tazminat (destek tazminatı) talebimiz vardır.

HUKUKİ DELİLLER : Tedavi evrakları, adli tıp raporu, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı’nın …./…… Soruşturma sayılı dosyası, bilirkişi incelemesi ve sait yasal deliller

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıklanan sebeplerle, maddi tazminata ilişkin fazlaya ilişkin talep ve dava haklarımız saklı kalmak üzere müteveffanın babası müvekkil …………. için …….. TL maddi tazminat (destek tazminatı) ve ……… TL manevi tazminatın haksız fiil tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile davalı idareden alınarak müvekkile ödenmesine, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalı idareye tahmiline karar verilmesini saygılarımızla vekaleten arz ve talep ederiz.

Davacı Vekili
Av. Selce MARAŞ BÜKEN

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir