Adana Mobbing Avukatı

Ceyhan Boşanma Avukatı

Büken Hukuk & Danışmanlık bürosu, Adana mobbing avukatı olarak, işçi ve işveren arasında çıkan uyuşmazlıkların çözümlenmesi konularında ancak özellikle işçiye mobbing uygulanması, mobbing davası, mobbing sebebiyle istifa, kamu görevlisi mobbing sebebiyle tam yargı davası ve mobbing uygulayan kişinin cezai sorumluluğu gibi spesitifik alanlarda doğan ihtilaflara yönelik işlemlere ilişkin hukuki destek sağlamaktadır.

Mobbing Nedir?

Mobbing, Bir veya bir grup işçiyi sabote etmek için yapılan, zalimce, kötü niyetli, intikamcı, aşağılayıcı ve eleştirici tavırlarla kendini gösteren davranış biçimi” şeklinde tanımlanmaktadır. Türk Hukukunda ise mobbingin kanuni bir tanımı net olarak yapılmamıştır. Mobbing kavramı ve tanımı Yargıtay ve Danıştay ‘ın kararları ile şekillenmektedir. Yüksek Mahkeme kararlarında mobbing hukuki bir kurum olarak kabul etmektedir.

Her Davranış Mobbing Olarak Nitelendirilemez.

1.Mobbingin Kasten Veya İhmal Suretiyle Yapılması Gerekir.

2. Mobbing Oluşturan Davranışların Sistematik Biçimde Tekrarlanması Gerekir.

3. Mağdurun Kişilik Haklarının İhlal Edilmesi Gerekir.

4. İş ve Meslekle İlgili Olumsuz Sonuçların Doğması Gerekir.

Bu durumla karşı karşıya kalan işçi iş akdini haklı nedenle feshedebilir, mobbing davası açabilir ve işverenden mobbing manevi tazminat ve mobbing kıdem tazminatı alabilir. Memura mobbing, kamu görevlisine mobbing halinde ise tam yargı davası açılabilir ve idareden mobbing manevi tazminat ve mahrum kalınan diğer maddi zararlar talep edilebilir.

Adana Mobbing Avukatının Açılacak Davalarda Önemi

Mobbing davası Adana gibi büyük şehirlerde son zamanlarda sıklıkla başvurulan bir dava türüdür. Psikolojik baskının tespiti ve ispatı açılacak mobbing davası nda oldukça önemlidir. Mobbing davası sonuçları hem işçi hem işveren açısından oldukça önemlidir. Mobbing davası kazananlar olduğu kadar kaybedenler de oldukça fazladır. Zira somut olayda, mobbing ispatı ve mobbing örneklerinden birinin yaşanıp yaşanmadığının tespiti gerekir. Dolayısıyla meydana gelen davranışın Yargıtay ve Danıştay içtihatları nezdinde mobbing kapsamına girip girmediğinin tespiti, mobbing davasında mobbingin ispatı ve kıdem tazminatı alacağının hesaplanması işlemlerinin alanında uzman avukatlar mobbing davası avukatı, adana mobbing avukatı nezdinde yapılması ve açılması muhtemel davanın avukat ile takibi önem arz etmektedir.

  • Mobbingin ve mobbing davasının genel hatlarıyla irdelendiği makalemize buradan ulaşabilirsiniz.
  • İşçilere uygulanan mobbinge karşı başvurulabilecek kanun yollarının irdelendiği makalemize buradan ulaşabilirsiniz.
  • Kamu görevlilerine uygulanan mobbinge karşı (kamuda mobbing) başvurulabilecek kanun yollarının irdelendiği makalemize buradan ulaşabilirsiniz.
  • Kamuda mobbing ve görevi kötüye kullanma suçunun incelendiği makalemizi buradan okuyabilirsiniz.

Diğer makalelerimize buradan ulaşabilir veya büromuzdan randevu almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir