103 Davetiyesi Örneği

103 davetiyesi örneği, 103 davetiyesi nedir, 103 davetiyesi meskeniyet şikayeti, haczedilemezlik şikayeti, ihalenin feshi, 103 davetiyesi örneği talebi...

Bu makalemizde 103 davetiyesi örneği olarak da bilinen borçlunun yokluğunda yapılan haciz işleminin borçlunun bilgi sahibi olmasını sağlayan bildirimden bahsedeceğiz 103 davetiyesi örneği makalemiz devamında mevcuttur. Haczedilen ve satış işlemlerine başlanan taşınır ve taşınmaz malın satışının yapılabilmesi için borçluya 103 davetiyesi gönderilmesi zorunludur. 103 davetiyesi tebliği edilmesi borçlu açısından da hayati öneme sahiptir. Yargıtay uygulamasına göre; örneğin borçlunun haczedilen malına ilişkin bir haczedilmezlik şikayeti varsa bu şikayetini 103 davetiyesi nin tebliğinden itibaren 7 gün içinde yapmalıdır. Yine 103 davetiyesi gönderilmemesi bir ihalenin feshi sebebidir.

İcra İflas Kanunu’nun 103. maddesi “Tutanak tutulurken alacaklı, borçlu veya namlarına Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebellüğe yetkili kimse bulunmazsa, bulunmayan alacaklı veya borçlu üç gün içinde tutanağı tetkik ve diyeceği varsa söylemesi için icra dairesine davet olunur. Kanunen ilavesi gereken müddetler mahfuzdur. Haciz sırasında borçlu veya alacaklı adına Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebellüğe yetkili kimse bulunduğu takdirde haciz tutanağının bir örneği bulunan şahsa verilir. Borçluya veya alacaklıya ayrıca haber verilmez.” hükmüne amirdir.

103 Davetiyesi Örneği

T.C ADANA … İCRA MÜDÜRLÜĞÜ
Dosya No: 20../….

DAVET KAĞIDI

ALACAKLI : ………………………………..
TC Kimlik No: ………………………………..
ADRES: ………………………………..

VEKİLİ : Av. Selce MARAŞ BÜKEN

BORÇLU : ………………………………..
TC Kimlik No: ………………………………..
ADRES: ………………………………..

HACZİN YAPILDIĞI GÜN : …. Tarihinde borçlunun ……. üzerine haciz konulmuştur.

İcra İflas Kanununun 102. Maddesine uygun olarak yapılan haciz sırasında hazır bulunmadığınızdan, işbu kağıdın tebliği İtibaren adı geçen Kanunun 103. Maddesi gereğince üç gün içinde haciz tutanağını incelemeniz ve bir diyeceğiniz varsa bildirmeniz için İcra dairesine başvurmanız tebliğ olunur.

İCRA MÜDÜRÜ

Diğer makalelerimize buradan ulaşabilir veya büromuzdan randevu almak için buraya tıklayabilirsiniz.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir