Yurtdışına Tebligat Nasıl Yapılır?

Yurtdışına tebligat nasıl yapılır, yabancı ülkeye tebligat genel hükümlere göre yapılır, yurtdışına tebligat, masrafı, adana avukat...

Bu makalemizde yurtdışına tebligat nasıl yapılır sorusuna cevap bulmaya çalışacağız. Yurtdışına tebligat, Tebligat Kanunu’nun 25. maddesinde düzenlenmiştir. Yurtdışına tebligat nasıl yapılır sorusuna cevap ararken tebligat yapılacak devlet ile yapılmış bir anlaşma veya çok taraflı bir sözleşme olup olmadığına bakmak gerekir. Eğer herhangi bir anlaşma mevcut değilse bu durumda yabancı ülkeye tebligat genel hükümlere göre yapılır.

Yurtdışına Tebligat Nasıl Yapılır?

Yabancı ülkeye tebligat, o ülkenin yetkili makamları aracılığıyla yapılır. Tebligat yapılması o yerdeki Türkiye siyasi memuru veya konsolosluk tarafından yetkili makamdan istenir. Nitekim Tebligat Kanunu’nun 25/1. maddesi de “Yabancı memlekette tebliğ o memleketin salahiyetli makamı vasıtasiyle
yapılır. Bunun için anlaşma veya o memleket kanunları müsait ise, o yerdeki Türkiye siyasi memuru veya konsolosu tebligat yapılmasını salahiyetli makamdan ister.” hükmüne amirdir.

Yurtdışına tebligat nasıl yapılır sorusunun cevabı Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik’te mevcuttur. Yurtdışına tebligat için, tebliğ evrakı tebligatı çıkaran merciin bağlı olduğu Bakanlık tarafından (mesela Adalet Bakanlığı) Dışişleri Bakanlığı’na iletilir. Dışişleri Bakanlığı da evrakı ilgili Türkiye elçiliğine veya konsolosluğuna gönderir. Dışişleri Bakanlığı’nın aracılığına gerek görülmüyorsa, o evrak merciin bağlı olduğu bakanlık tarafından da direkt ilgili Türkiye elçiliğine veya konsolosluğuna gönderilebilir.

Nitekim Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin 38. maddesine göre de;“Yabancı ülkelerde bulunanlara tebliğ olunacak evrak, tebligatı çıkaran merciin bağlı bulunduğu bakanlık aracılığıyla Dışişleri Bakanlığına, oradan da o yerdeki Türkiye Büyükelçiliğine veya başkonsolosluğuna gönderilir. Dışişleri Bakanlığının aracılığına gerek görülmeyen hallerde, tebligat evrakı bakanlıklarca doğrudan o yerdeki Türkiye Büyükelçiliğine veya başkonsolosluğuna gönderilebilir. Dışişleri Bakanlığı ve tebliği çıkaran merciin bağlı olduğu bakanlık tebliğ evrakını, 39, 40, 41, 43 ve 47 nci madde hükümlerine göre düzenlenip düzenlenmediği yönünden inceler, varsa yanlışlık ve eksiklikleri düzelttirir veya tamamlattırır.”

Yine yabancı ülkeye tebligat nasıl yapılır sorusuna cevap ararken Adalet Bakanlığı tarafından bu konuda çıkarılmış genelgeleri de incelemek gerekir. Örneğin 069-3 nolu cezai konularda uluslararası tebligatla ilgili genelge veya 063-3 nolu hukuki alanda uluslararası adli tebligat işlemleri ile ilgili genelge bunlardan başlıcalarıdır. Bahsi geçen genelgeler dahil Adalet Bakanlığı tarafından çıkarılmış tüm genelgelere buradan ulaşabilirsiniz.

Tebligat Hukuku ile ilgili olarak “21/2 Tebligat Nedir?” başlıklı makalemize buradan, “İlanen Tebligat Nedir?” başlıklı makalemize ise buradan ulaşabilirsiniz. Borçlunun Tebligat Kanunu’nun 21/2 maddesi uyarınca yapılacak mernis adresine tebligat talebine buradan ulaşabilirsiniz. Diğer makalelerimize buradan ulaşabilir veya büromuzdan randevu almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir