21/2 Tebligat Nedir?

Bu makalemizde mernis adresine tebligat, 21/2 tebligat nedir, 21/2 tebligat usulü, şartları nelerdir, Tebligat Kanunu, Yargıtay kararları

Bu makalemizde uygulamada sıkça karşılaşılan 21/2 tebligat nedir sorusunu yargıtay kararları ile birlikte cevaplamaya çalışacağız. İsmini kanundan alan, 21/2 tebligat Tebligat Kanunu nun 21. maddesinin 2. fıkrasında düzenlenmiştir. Uygulamada mernis adresine tebligat olarak da bilinir. Sitemiz içeriğinde 21/2 tebligat dilekçe örneği de yer almaktadır. Ancak makalemize geçmeden önce 21/2 tebligat nedir sorusunu cevaplamadan Tebligat Kanunu’nun ilgili maddelerine yer vermeyi daha uygun buluyoruz.

Tebligat Kanunu 21/2. Maddesi

Tebligat Kanunu’nun 10. maddesinin 2. fıkrasına göre;  “Bilinen en son adresin tebligata elverişli olmadığının anlaşılması veya tebligat yapılamaması hâlinde, muhatabın adres kayıt sisteminde bulunan yerleşim yeri adresi, bilinen en son adresi olarak kabul edilir ve tebligat buraya yapılır.”

Tebligat Kanunu’nun 10/2 maddesine paralel olarak 21/2. maddesinde adres kayıt sistemine tebligat yani 21/2 tebligat düzenlenmiştir. Düzenleme aslında 21/2 tebligat nedir sorusunun cevabını açıkça vermektedir. Buna göre; Gösterilen adres muhatabın adres kayıt sistemindeki adresi olup, muhatap o adreste hiç oturmamış veya o adresten sürekli olarak ayrılmış olsa dahi, tebliğ memuru tebliğ olunacak evrakı, o yerin muhtar veya ihtiyar heyeti azasından birine veyahut zabıta amir veya memurlarına imza karşılığında teslim eder ve tesellüm edenin adresini ihtiva eden ihbarnameyi gösterilen adresteki binanın kapısına yapıştırır. İhbarnamenin kapıya yapıştırıldığı tarih, tebliğ tarihi sayılır.

21/2 Tebligat Nedir?

Görüldüğü üzere uygulamada 21/2 tebligat olarak bilinen tebligat usulü muhatabın adres kayıt sistemindeki adresine tebligat yapılması halidir. 21/2 tebligat nedir sorusunun cevabını kanun açıkça vermiştir. Ancak 21/2 tebligat usulü nün doğru biçimde uygulanması gerekir aksi halde usulsüz tebligat hali söz konusu olacaktır. Dolayısıyla somut olayda 21/2 tebligat şartları irdelenmesi oldukça önemlidir.

21/2 Tebligat Şartları

1. 21/2 tebligat şartları nın yerine getirilmesi usulüne uygun bir tebligat yapılabilmesi bakımından önemlidir. Bunun için Kanun’un 21. maddesinin 2. fıkrasından önce 10. maddesinin 2. fıkrasının uygulanması gerekir. Zira Tebligat Kanunu’nun 10/2 maddesine göre; muhataba 21/2 tebligat yapılmadan önce bilinen son adresine tebligat çıkarılması gerekir. Doğrudan adres kayıt sistemindeki adresine tebligat yapılması usule aykırı bir işlem olacaktır.  Zira ancak tebliğ imkansızlığı veya tebliğden kaçınma hallerinde adres kayıt sistemindeki adrese tebligat yapılabilir.

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi 2012/32459 Esas, 2013/3328 Karar ve 11.02.2013 Tarih: Somut olayda şikayet konusu yapılan ödeme emri tebligatının TK.’nun 10/2. Maddesi gözardı edilerek borçluya önceden hiçbir tebligat çıkarılmadan ve yasal şartları oluşmadan doğrudan doğruya TK.’nun 21/2 maddesine göre çıkartıldığı ve bu tebligatın yukarıda anlatılan nedenlerle usule aykırı bir tebligat olduğu görülmüştür.

2. Tebligat Kanunu’nun 23/8 maddesinde 21/2 tebligat yapılması halinde tebligatın adres kayıt sistemindeki adrese yapılması durumunda buna ilişkin kaydın bulunması gerektiği düzenlenmiştir. Bu nedenle adres kayıt sisteminde yer alan adrese tebligat yapıldığının tebligat zarfında mutlaka belirtilmesi gerekir. Dolayısıyla 21/2 tebligat şartları nın yerine gelebilmesi için tebligat zarfında buna ilişkin meşruhatın bulunması zorunludur.  Eğer tebligat zarfında meşruhat bulunmazsa tebligat Tebligat Kanunu’nun 21. maddesinin 1. fıkrasına göre yapılır.

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi 2014/34045 Esas, 2015/2961 Karar ve 17.02.2015 Tarih: Takip dosyasında Borçlu …’in, dayanak kredi sözleşmesinde bilinen bir adresi daha bulunduğu, bu adresin takip talebinde gösterilmediği anlaşılmaktadır. Bilinen bu adrese 7201 sayılı TK.’nun 10/1.maddesi uyarınca normal tebligat çıkarılarak satış ilanının borçluya tebliğ edilmesi, bildirilen tüm adreslere çıkarılacak tebligatların bila tebliğ dönmeleri halinde ise aynı kanunun 10/2.maddesi yollamasıyla TK.’nun 21/2.maddesine uygun olarak tebligat çıkarılması gerekirken bu sıralamaya uyulmadan doğrudan doğruya TK.’nun 21/2.maddesine göre işlem yapılması da tebligat kanununa aykırıdır.

3. Yine 21/2 tebligat şartları ndan bir diğeri de esaslara göre; 21/2 tebligat zarfı nın açık mavi renkte olması gerekliliğidir.

4. Binanın deprem, kamulaştırma, yangın gibi nedenlerle yıkılmış veya bina özelliğini kaybetmiş olması hallerinde ise 21/2 maddeye göre tebligat yapılamaz. Bu durumun tebligat evrakına şerh edilmesi zorunludur.

21/2 Tebligat Dilekçe Örneği

Borçlunun Tebligat Kanunu’nun 21/2 maddesi uyarınca yapılacak mernis adresine tebligat talebine buradan ulaşabilirsiniz. Diğer makalelerimize buradan ulaşabilir veya büromuzdan randevu almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir