İlanen Tebligat Nedir?

İlanen tebligat nedir, ilanen tebligat usulü, masrafı ne kadar ilan yoluyla tebligat nasıl yapılır sorularının cevabı makalemizde. Adana avukat ceza boşanma

Bu yazımızda ilanen tebligat nedir sorusunu cevaplamaya, uygulamada sıklıkla karşılaşılan ilanen tebligat nasıl yapılır sorusunu ilanen tebligat usulü çerçevesinde açıklamaya çalışacağız. İlanen tebligat en son başvurulacak çaredir. Yapılan tüm araştırmalara rağmen ilgilinin adresi tespit edilemiyor ise ilan yoluyla tebligat yapılabilir. En basit açıklamasıyla ilanen tebligat nedir sorusunun cevabı şudur: İlgilinin bilinen adresine tebliğ yapılamaz, adres kayıt sisteminde adresine ulaşılamaz ve adres araştırmasından da bir sonuç elde edilemezse yapılabilen tebligat türüdür.

İlanen Tebligat Nedir?

Tebligat Kanunu’nun 28 ila 31 maddeleri arasında ilanen tebligat ve ilanen tebligat usulü düzenlenmiştir. Kanunun 28. maddesine göre; “Adresi meçhul olanlara tebligat ilanen yapılır. Yukarıki maddeler mucibince tebligat yapılamıyan ve ikametgahı, meskeni veya iş yeri de bulunamıyan kimsenin adresi meçhul sayılır. Adresin meçhul olması halinde keyfiyet tebliğ memuru tarafından mahalle veya köy muhtarına şerh verdirilmek suretiyle tesbit edilir. Bununla beraber tebliği çıkaran merci, muhatabın adresini resmî veya hususi müessese ve dairelerden gerekli gördüklerine sorar ve zabıta vasıtasıyla tahkik ve tespit ettirir.” hükmüne amirdir.

İlanen tebligat için gerekli şartların sağlanmaması ve usulüne uygun biçimde yapılmaması halinde ilan yoluyla tebligat usulsüz olacaktır.

İlanen Tebligatın Şartları Nelerdir?

Yukarıda da belirttiğimiz üzere, usulüne uygun biçimde yapılmayan ilanen tebligat usulsüz tebligat sonucunu doğurur. Bu nedenle ilanen tebligatın şartları nı irdelemek önemlidir.

Tebliğ yapılacak kişinin kimliğinin bilinmesi ancak bu kişinin adresinin meçhul olması gerekir. Adresin meçhul olduğu tespit edilmeden ilan yoluyla tebligat yoluna gidilemez. Bu doğrultuda, kişiye normal biçimde tebligat yapılamamış, adres kayıt sistemine adresi yok ve yapılan adres araştırması sonucunda da bir bilgi edinilememişse ilanen tebligat yapılabilir.

İlanen Tebligat Masrafı

İlanen tebligat yapılabilmesinin bir diğer şartı da ilanen tebligat masrafı nın ödenmiş olmasıdır. İlanen tebligat masrafı yatırılmadığı sürece ilanen tebligat yapılamaz.  İlanen tebligat masrafı, tebliği çıkaran merci tarafından ilgilisinden alınır ve yayın bu şekilde yapılır.

İlanen Tebligat Usulü

İlanen tebligat yapılabilmesi için, öncelikle tebligatı yapacak merciin bu konuda bir karar alması gerekir. Aksi halde yapılacak tebligat ilanen tebligat usulü ne aykırı olur. İlanen tebligat, kişinin en güvenilir bir şekilde öğrenmesini sağlayabilecek ve varsa tebliği çıkaran merciin bulunduğu yerde yayımlanan bir gazetede ve elektronik ortamda yapılır. İlanen tebligat Basın İlan Kurumu vasıtasıyla yapılır. Tebliğ olunacak evrak ve ilan sureti bir ay süreyle tebliği çıkaran mercide herkesin kolayca görebileceği bir yere asılır.

İlanen tebligatta iki ilan arasındaki süre konusu ise Yönetmelik ile belirlenmiştir. Buna göre merci gerekli görürse ikinci defa ilan yapılmasına da karar verebilir. Bu durumda ilanen tebligatta iki ilan arasındaki süre bir haftadan aşağı olamaz.

İlanen tebligat içeriğinde ilgisinin adı soyadı, işi, yerleşim yeri, mesken veya işyeri adresi, tebliğ olunacak evrakın içeriğinin özeti, tebliğin konusu, sebebi, ilanın hangi merciden verildiği, ilan daveti gerektiriyorsa nerede ve ne için hangi gün ve saatte hazır olacağı hususlarına da yer verilir.

İlanen Tebligatın Tebliğ Tarihi

İlanen tebligat kural olarak ne zaman yapılmış olarak kabul edilir sorusunun cevabını Kanun’un 31. maddesine görmekteyiz. Düzenlemeye göre ilan yoluyla tebliğ, son ilan tarihinden itibaren yedi gün sonra yapılmış sayılır. İlan yoluyla tebliğ yapılmasına karar veren merci, işin gereğine göre daha uzun bir süre tayin edebilir. Ancak bu süre onbeş günü geçemez.

İlanen tebligat nedir sorusunun cevabı özetle bu şekildedir. Büken Hukuk & Danışmanlık Bürosu, adana avukat olarak hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermektedir. Diğer makalelerimize buradan ulaşabilir veya büromuzdan randevu almak için buraya tıklayabilirsiniz.

2 thoughts on “İlanen Tebligat Nedir?

  1. AHMET ALTUN Reply

    Merhaba yorumunuz için çok teşekkür ederim. Peki İlanen tebliğ işlemleri için ortalama ne kadar ödemeliyiz.

  2. HÜSEYİN ADak Reply

    kooperatifimizin ortağının borcunu ödemesi için yapmış olduğumuz ihtarın iade edilmesi üzerine noterden MERNİS adresine yapılması için dilekçe yazılmış ve noter tarafından şahsın yurt dışına çıktığı, yurt içinde adına hiç bir adres bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Bu durumda ilanen tebligat yapılma kararı alınmıştır. İlanen tebligat için hangi mahkemeye müracaat etmemiz gerekmektedir. Teşekkür ederiz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir