Terk Nedeniyle Boşanma Dava Dilekçesi

Terk nedeniyle boşanma dava dilekçesi örneği, terk nedeniyle boşanmada örnek dilekçe, terk nedeniyle boşanma davası, adana boşanma avukatı...

Bu makalemizde terk nedeniyle boşanma dava dilekçesi örneğine yer vereceğiz. Terk nedeniyle boşanma konusunun daha ayrıntılı incelendiği makalemize buradan ulaşabilirsiniz. Terk nedeniyle boşanma Medeni Kanunun 164. maddesinde düzenlenmiştir. Terk, mutlak bir boşanma nedenidir. Düzenlemeye göre, Eşlerden biri, evlilik birliğinden doğan yükümlülüklerini yerine getirmemek
maksadıyla diğerini terk ettiği veya haklı bir sebep olmadan ortak konuta dönmediği takdirde ayrılık,
en az altı ay sürmüş ve bu durum devam etmekte ve istem üzerine hâkim veya noter tarafından yapılan
ihtar sonuçsuz kalmış ise; terk edilen eş, boşanma davası açabilir.

Terk nedeniyle boşanma davası makalemiz devamında bulunan terk nedeniyle boşanma dava dilekçesi örneği ile açılabilir.

Terk Nedeniyle Boşanma Dava Dilekçesi

ADANA NÖBETÇİ AİLE MAHKEMESİ’NE

DAVACI: ………………….

VEKİLİ: Av. Selce MARAŞ BÜKEN

DAVALI: ………………….

KONU :Terk sebebiyle boşanma kararı verilmesi talebinden ibarettir.

AÇIKLAMALARIMIZ:

1- Müvekkil davalı ile …/…/…. tarihinde evlenmiştir. Evliliklerinden …/…/…. doğumlu …..… ve …/…/….  doğumlu ….… isimli …. tane çocukları bulunmaktadır.

2- Davalı sık sık iş nedeniyle şehir dışına gidip gelmektedir. Ancak davalı son gittiğinden bu yana 6 aydır eve dönmemiş ve eşini de çocuklarını da aramamıştır.

3- Müvekkil, davalının gittiği yerde kendisine başka bir ev tuttuğunu öğrenmiştir. Davalı 6 aydır evliliği ile ilgili hiçbir sorumluluğunu da yerine getirmemektedir.

4- Müvekkil bunun üzerine mahkeme kanalıyla ihtar çekmiş ve davalıyı eve dönmesi için ikna çabalarına girişmiştir. Bu ihtar ilan yoluyla da yapılmıştır. Ancak aradan iki ay geçmesine rağmen davalı eve dönmemiştir.

5- Bu nedenlerle işbu boşanma davasını açmak gereği doğmuştur.

HUKUKİ DELİLLER :

  1. Nüfus kayıtları,
  2. Tarafların sosyal ve ekonomik durumlarının araştırılması,
  3. Tanık,
  4. Yemin,
  5. Uzman İncelemesi,
  6. Yargılamanın işine yarayacak her tür kanıt.

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda arz ve izah edildiği üzere;

  1. Tarafların BOŞANMALARINA;
  2. Müşterek çocuklardan …….. doğumlu ……. ve ……… doğumlu …….’in GEÇİCİ VELAYETİNİN VE DAVA SONUNDA VELAYETİNİN MÜVEKKİLE VERİLMESİNE,
  3. Dava sonucunda, YARGILAMA GİDERLERİ VE, AVUKATLIK ÜCRETİNİN DAHİ DAVALIYA YÜKLETİLMESİNE karar verilmesini saygılarımızla arz ve talep ederiz.

Davacı Vekili
Av. Selce MARAŞ BÜKEN

Büken Hukuk & Danışmanlık Bürosu, adana boşanma avukatı olarak boşanma, velayet, nafaka, tazminat  işlemlerine ilişkin hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermektedir. 

Diğer makalelerimize buradan ulaşabilir veya büromuzdan randevu almak için buraya tıklayabilirsiniz.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir