Terk Nedeniyle Boşanma Davası

Terk nedeniyle boşanma davası, terk ihtarı, terk nedeniyle boşanma davasında süre, terk boşanma ile ilgili yargıtay kararları, adana boşanma avukatı

Bu makalemizde terk nedeniyle boşanma davası nedirterk nedeniyle boşanma şartları nelerdirterk nedeniyle boşanmada ihtar ın önemi nedir gibi sorulara yargıtay kararları çerçevesinde cevap vermeye çalışacağız.

Terk Nedeniyle Boşanma Davası Nedir?

Medeni Kanunumuzun 164. maddesinin 1. fıkrasında, eşlerden birinin evlilik birliğinden doğan yükümlülüklerini yerine getirmemek amacıyla ortak konutu terk etmesini ve haklı bir neden olmadan da geri dönmemesini bir boşanma nedeni olarak saymıştır. Terk eden eşin en az altı ay dönmemesi ve geri dönmesi için yapılan ihtarın sonuçsuz kalması halinde terk edilen terk nedeniyle boşanma davası açabilir.

Terk Nedeniyle Boşanma Şartları Nelerdir?

Terk nedeniyle boşanma davası açılabilmesi için terkin ortak hayatı sona erdirecek şekilde sübut bulmalıdır. Bu noktada şunu da belirtmek gerekir ki, eşlerden birinin diğerini ortak konutu terk etmeye
zorlaması veya haklı bir sebep olmadan ortak konuta dönmesini engellemesi halinde, bu durumda terk eden diğerini eve almayan veya  dönmesini engelleyen eştir. Yani bu gibi durumlarda diğerini eve almayan veya  dönmesini engelleyen eşin terk nedeniyle boşanma davası açması mümkün değildir. Ancak ortak konuta alınmayan ve eşi tarafından ortak konuta dönmesi engellenen eş terk nedeniyle boşanma davası açabilir.

Ayrıca terk fiilinin evlilik birliğinden doğan yükümlülükleri yerine getirmemek amacıyla gerçekleştirilmiş olması şarttır. O halde, iş durumu, askerlik, mahkumiyet vb hallerde eşlerden birinin ortak konuta gelmiyor olması terk olarak değerlendirilemez.

Bu bağlamda eşlerden birinin haklı bir nedenle evi terk etmiş olması halinde de ona karşı terk nedeniyle boşanma davası açılamaz. Örneğin eşlerden birinin kendisini döven ve bundan dolayı da yargılanmakta bulunan eşin yanında kalması beklenemez. Ya da aynı şekilde eşlerden birinin diğerini anne babasıyla birlikte oturmaya zorlaması halinde diğer eşin evi terk etmesi de haklı neden kapsamında değerlendirilmelidir.

Yine eşler aralarında anlaşarak ortak yaşamı bir süreliğine sonlandırmış olabilirler. Bu durumda da terk nedeniyle boşanma davası açılamaz.

Terk nedeniyle boşanma davası açılabilmesi için ayrı yaşamanın yani terk halinin en az altı ay sürmüş olması gerekir.

Terk Nedeniyle Boşanmada İhtar

Terkedilen eş, Aile Mahkemesi Hakimliğine başvurarak terkeden eşe ihtarda bulunulmasını isteyebilir. Terk eden eş hakime en erken terki izleyen dördüncü ayın sonunda başvurabilir. Bu durumda hakim terkeden eşe ihtar gönderir ve en geç iki ay içinde ortak konuta dönmesi gerektiğini bildirir. Terk eden eş iki ay içinde ortak konuta dönmezse bu durumda terk edilen eş, terk nedeniyle boşanma davası açabilir.

Terk Nedeniyle Boşanma Yargıtay Kararları

Kadının, ilk ihtardan sonra eve döndüğü için, kendisini döven ve bundan dolayı da yargılanmakta bulunan kocasının yanında kalması beklenemez. Bu ortamda ve olayın izleri henüz silinmeden vaki davete uymamış olmasının kadın aleyhine yorumlanması Kanunun amacına ve hakkaniyete aykırı düşer. Bu nedenle terk nedeniyle boşanmaya karar verilemez. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU, Esas Numarası: 1986/2102, Karar Numarası: 1986/537, Karar Tarihi: 16.05.1986

Evin seçimi kocaya aittir. Ancak koca bu haklarını kullanırken objektif iyi niyet kurallarına uygun hareket etmek zorundadır. Koca, karısını kendi anne ve babasıyla birlikte bir evde oturmaya zorlayamaz. İlgili kanunda öngörülen terk nedenine dayanan boşanma davası açma hakkı kadına da tanınmış bir haktır. Davacı kadın olayda, kocanın bağımsız ev hazırlanmadığını iddia ile bu konuda kocaya ihtar göndermiştir. Kadının bu yolda ihtar göndermesine yasal bir engel bulunmamaktadır. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU, Esas Numarası: 1983/2102, Karar Numarası: 1985/156, Karar Tarihi: 06.03.1985

Terk nedeniyle boşanma davasında ihtarın geçerli olabilmesi için davet olunan bağımsız evin açık adresinin gösterilmesi,  eğer kadının terk ettiği eve davet olunuyor ise,  bu hususun açıkça ihbar kararında belirtilmesi gerekir. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU, Esas Numarası: 1980/2-1800, Karar Numarası: 1981/51, Karar Tarihi: 06.02.1981

İhtarın hukuki sonuç doğurabilmesi için kocanın evlenmenin kendisine yüklediği görevleri yapmamak evi terk eden karısına her bakımdan bağımsız ve oturulabilir nitelikte bir evi ihtardan önceki iki ay ile ondan sonraki bir aylık ihtar süresi içerisinde hazırlanmış olması gerekir. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU, Esas Numarası: 1987/2218, Karar Numarası: 1987/723, Karar Tarihi: 14.10.1987

Medeni Kanunun 132. maddesine dayalı olarak terk sebebiyle açılan boşanma davasının reddedilebilmesi için davalı eşin davete uymayışının haklı bir sebebe dayanması gerekir. Davacı kocanın evvelce çeşitli boşanma davaları açmış olması, hatta zina isnadında bulunması artık evlilik birliğini bir daha devam ettiremiyeceği biçiminde yorumlanamaz. Davetteki samimiyet unsurunun eski olaylara, zan, tahmin ve kanaate dayandırılması ve bu doğrultuda yorumlanması yanlıştır. Davetteki samimiyetin varlığı ya da yokluğunun ihtar döneminde davacının davranışlarına bağlı olarak objektif delillerle kanıtlanması gerekir. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU, Esas Numarası: 1987/243, Karar Numarası: 1987/745, Karar Tarihi: 21.10.1987

Büken Hukuk & Danışmanlık Bürosu, adana boşanma avukatı olarak boşanma, velayet, nafaka, tazminat  işlemlerine ilişkin hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermektedir. 

Diğer makalelerimize buradan ulaşabilir veya büromuzdan randevu almak için buraya tıklayabilirsiniz.

 

One thought on “Terk Nedeniyle Boşanma Davası

  1. Abdurrahim Kovacı Reply

    Merhaba,
    Terk nedeniyle boşanma davası açmak için eve dön davet ihtarnamesini boşanma davasını açmadan mı aile mahkemesinden isteyeceğiz, yoksa davayı açtıktan sonra mı isteyeceğiz. Bu davet istemi nasıl yapılacak.
    Teşekkür ederim.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir