Ortak Hayatın Yeniden Kurulamaması Nedeniyle Boşanma

ortak hayatın yeniden kurulamaması

Bu makalemizde ortak hayatın kurulamaması nedeniyle boşanma davası, eylemli ayrılıkboşanma davası hangi hallerde reddedilir, boşanma davasının reddi, boşanma davasının reddi yeni dava açılması halleri Medeni Kanunun 166. maddesinin 4. fıkrası kapsamında değerlendirilecektir. Ortak hayatın yeniden kurulamaması sebebiyle boşanma davası açılabilmesi mümkündür.

Ortak Hayatın Yeniden Kurulamaması Nedeniyle Boşanma Davası

Boşanma davasının reddi yeni dava açılabilir mi sorusunun cevabını Medeni Kanunun 166. maddesinin 4. fıkrası vermiştir. Düzenlemeye göre; 

“Boşanma sebeplerinden herhangi biriyle açılmış bulunan davanın reddine karar verilmesi ve bu kararın kesinleştiği tarihten başlayarak üç yıl geçmesi hâlinde, her ne sebeple olursa olsun ortak hayat yeniden kurulamamışsa evlilik birliği temelden sarsılmış sayılır ve eşlerden birinin istemi üzerine boşanmaya karar verilir.”

Ortak hayatın yeniden kurulamaması nedeniyle boşanma davasının şartları şu şekildedir;

1.Boşanma Davasının Reddedilmiş Olması Gerekir.

Daha önce açılan boşanma davasının reddedilmiş olması gerekir. Dava herhangi bir nedenle açılmış olabilir. Reddedilen davayı eşlerden hangisinin açtığının da bir önemi yoktur. Önemli olan daha önce açılan boşanma davasının reddine karar verilmiş olmasıdır.

2. Boşanma Davasının Reddi Kararının Üzerinden Üç Yıl Geçmiş Olmalıdır.

Daha önce açılan boşanma davasının reddi kararının kesinleşmiş olmalıdır. İş bu kararın kesinleşme tarihinden itibaren üç yıllık bir sürenin geçmiş olması da gerekir. 

3. Ortak Hayatın Yeniden Kurulamamış Olması Gerekir.

Reddedilen boşanma kararının kesinleşmesinden itibaren hesaplanan üç yıllık süre içinde ortak hayatın yeniden kurulamamış olması gerekir. Bu noktada ortak hayatın neden yeniden kurulamadığının da bir önemi yoktur. Mühim olan eşlerin yeniden bir araya gelememiş olmasıdır.

Bu şartların gerçekleşmiş olması halinde ortak hayatın yeniden kurulamaması sebebiyle boşanma davası açılabilir. Kanun koyucunun amacı, birbiriyle ortak hayatı sürdüremeyen, ortak hayatı sürdürme konusunda da anlaşmayan, uzun süre ayrı yaşayan ve bir araya gelemeyen eşlerin boşanmalarına imkan sağlamaktır.

Ortak Hayatın Yeniden Kurulamaması Nedeniyle Boşanma Davası Hakkında Yargıtay Kararları

  • “…Davacı tarafından daha önce açılan boşanma davası reddedilmiş, ret kararının kesinleşmesinden başlayarak üç yıl geçmesi ve bu süre zarfında ortak hayatın yeniden kurulmamış olması sebebiyle tarafların boşanmalarına karar verilmiştir. Davalının, davacıya yönelik hakaret ve fiziki şiddeti kadın tarafından açılan ve reddedilen boşanma davası öncesine aittir. Aynı olayların bu davada manevi tazminata esas alınmasına kesin hüküm engeldir. Reddedilen boşanma davasından sonra taraflar bir araya gelmedikleri gibi, fiili ayrılık süresi içinde davalının, eşinin kişilik haklarına saldırı niteliğinde bir eylemi de iddia ve ispat edilmemiştir. Boşanmaya sebep olan fiili ayrılık ise tek başına manevi tazminat sorumluluğunu gerektirmez. Bu durumda davacının manevi tazminat talebinin reddi gerekir.” (Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, 2011/12515 E, 2012/8283 K, 04/04/2012 T)
  • “Erkek tarafından açılan boşanma davasının reddedilip, kesinleştiği, kararın kesinleşmesinden itibaren 3 yıllık sürede ortak hayatın yeniden kurulamadığı kadının kabul edilen nafaka davaları nedeniyle nafaka almaya devam ettiği, tarafların evlilik birliğinin devamı amacıyla bir araya geldiklerinin yeterli delillerle kanıtlanamadığı anlaşılmakta olup, gerçekleşen bu durum karşısında erkeğin fiili ayrılık sebebine dayalı boşanma davasının kabulü gerekmektedir.” (Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, 2015/17786 E, 2016/9720 K, 11/05/2016 T)

Büken Hukuk & Danışmanlık Bürosu, adana boşanma avukatı olarak boşanma, velayet, nafaka, tazminat  işlemlerine ilişkin hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermektedir. 

Diğer makalelerimize buradan ulaşabilir veya büromuzdan randevu almak için buraya tıklayabilirsiniz.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir