Mirasçılık Belgesinin İptali Dava Dilekçesi

Mirasçılık belgesinin iptali dava dilekçesi örneği veraset ilamının iptali davasında kullanılabilecek dilekçe örneği makalemizde mevcuttur. Adana boşanma miras avukatı

Bu makalemizde mirasçılık belgesinin iptali dava dilekçesi örneği paylaşılmaktadır. Makalemizdeki örnek dilekçe mirasçılık belgesinin iptali yani veraset ilamının iptali dava dilekçesi olarak kullanılabilecek niteliktedir. Ancak açılacak davalarda mirasçılık belgesinin iptali dava dilekçesi somut olayın özelliklerine göre uyarlanmalı ve o olaya özel olarak hazırlanmalıdır.

Mirasçılık Belgesinin İptali Dava Dilekçesi

ADANA NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NE

DAVACI                                                 :

VEKİLİ                                                  : Av. Selce MARAŞ BÜKEN

DAVALI                                                :

KONU                                                  : Müvekkilin annesi mirasbırakan ………’nın davalıların biyolojik annesi olmaması nedeniyle Adana ….. Sulh Hukuk Mahkemesi’nin ……. Esas,……. Karar sayılı kararı ile çıkarılan VERASET İLAMININ İPTALİ ile YENİDEN MİRASÇILIK BELGESİ DÜZENLENMESİ talebimizdir.

AÇIKLAMALARIMIZ

Müteveffa ………….. (TC: ………….) …/…./…….. tarihinde vefat etmiş olup, müvekkilin annesidir. Müteveffanın müvekkil dışında isimleri ……………. ve ………………. olmak üzere toplam 3 biyolojik çocuğu bulunmaktadır. Müteveffa Adana ….. Sulh Hukuk Mahkemesi’nin ……. Esas ……. Karar sayılı kararı ile çıkarılan veraset ilamında geriye mirasçı olarak sadece çocukları kaldığı ancak 3 değil, 5 adet mirasçısının bulunduğu görülmüştür. (Ek-1)

Bu doğrultuda, müteveffanın ilk eşinin önceki gayriresmi eşi ……..’dan olma çocukları davalılar …… ve ……….’in de müteveffanın nüfusuna kaydedildiği fark edilmiştir. Bu nedenlerle Adana ….. Sulh Hukuk Mahkemesi’nin ……. Esas ……. Karar sayılı mirasçılık belgesinin iptali için Sayın Mahkemenizde iş bu davayı açmak zorunluluğumuz hasıl olmuştur. Zira her ne kadar söz konusu mirasçılık belgesinde müteveffanın 5 -mirasçısı var olarak görünmekte ve miras da bu doğrultuda 5 paya ayrılmaktaysa da, bu durum nüfus kayıtlarında yapılan bir hata nedeniyle ortaya çıkmıştır. Bu hususta nüfus kaydının düzeltilmesi için Adana … Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2020/….. Esas sayılı dosyasında dava açılmış ve devam etmektedir.

HUKUKİ DELİLLER    :Adana ….. Sulh Hukuk Mahkemesi’nin ……. Esas ……. Karar sayılı sayılı kararı ile çıkarılan veraset ilamı, Kolluk araştırılması, Nüfus kayıt örnekleri, Hastane raporları, Keşif, Bilirkişi incelemesi, Tanık, Yemin, Yargılamanın işine yarayacak her türlü delil.

SONUÇ VE İSTEM     : Yukarıda arz ve izah edilen ve Sayın Mahkemenizce re’sen göz önünde tutulacak nedenler dahilinde, DAVAMIZIN KABULÜ ile, Müvekkilin annesi mirasbırakan ………’ın davalılar ……… ve ………..’in biyolojik annesi olmaması nedeniyle Adana ….. Sulh Hukuk Mahkemesi’nin ……. Esas ……. Karar sayılı kararı ile çıkarılan VERASET İLAMININ İPTALİ ile YENİDEN MİRASÇILIK BELGESİ DÜZENLENMESİNE; yargılama gideri ve vekalet ücretinin davalılara tahminiline karar verilmesini saygılarımızla vekaleten arz ve talep ederiz.

Davacı Vekili
Av. Selce MARAŞ BÜKEN

Büken Hukuk & Danışmanlık Bürosu, adana boşanma avukatı olarak hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermektedir. Diğer makalelerimize buradan ulaşabilir veya büromuzdan randevu almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir