Mirasçılık Belgesi Dilekçesi (Veraset)

Mirasçılık belgesi nedir, mirasçılık belgesi dilekçesi örneği, veraset ilamı dilekçesi örneği, adana avukat, mirasçılık belgesi görevli yetkili mahkeme

Türk Medeni Kanunu’nun 598. maddesine göre; “Başvurusu üzerine yasal mirasçı oldukları belirlenenlere, sulh mahkemesince veya noterlikçe mirasçılık sıfatlarını gösteren bir belge verilir.” Mirasçılık belgesi, en basit tanımıyla ölenin mirasçılarının kimler olduğunu ve mirasçılarının hisselerinin belirlendiği belgedir. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için mirasçılık belgesi, veraset ilamı noterden veya mahkemeden alınabilirse de ölen kişi yabancı ise mirasçılık belgesinin mahkemeden alınması gerekir. Bu durumda noterler tarafından mirasçılık belgesi verilmemektedir. Mahkemeye makalemizin devamında sunduğumuz mirasçılık belgesi dilekçesi ile başvurulabilir.

Mirasçılık belgesi dilekçesi nin verileceği mahkeme sulh hukuk mahkemesidir. Yetkili mahkeme hususunda ise bir ayrım yoktur. Türkiye’nin herhangi bir yerindeki sulh hukuk mahkemesine mirasçılık belgesi dilekçesi verilerek mirasçılık belgesi alınabilir.

Mirasçılık Belgesi Dilekçesi

ADANA NÖBETÇİ SULH HUKUK MAHKEMESİ’NE

DAVACI : …………………

VEKİLİ : Av. Selce MARAŞ BÜKEN

DAVALI : Hasımsız

KONU : Mirasçılık belgesi verilmesi talebimizden ibarettir.

AÇIKLAMALARIMIZ

Müvekkilin murisi …………., ../../…….. tarihinde vefat etmiştir.

Geriye mirasçı olarak müvekkil, …… oğlu ……. ve ……. kızı ……. kalmıştır. Başka mirasçısı yoktur.

Mirasbırakanın mirasçılarının ve hisselerinin belirlenmesi ile bunun mirasçılık belgesiyle hüküm altına alınmasının sağlanması için mahkemenize başvurmak zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ DELİLLER : Nüfus kayıtları ve yargılamanın işine yarayacak her türlü delil.

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıklanan nedenlerle muris ………..’in mirasçılarını ve miras hisselerini gösteren mirasçılık belgesinin verilmesine karar verilmesini müvekkilimiz adına vekaleten arz ve talep ederiz.

Davacı Vekili
Av. Selce MARAŞ BÜKEN

Diğer makalelerimize buradan ulaşabilir veya büromuzdan randevu almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir