İştirak Nafakasının Artırılması Dava Dilekçesi Örneği

İştirak Nafakasının Artırılması Dava Dilekçesi, nafakanın artırılması davası dilekçe örneği, iştirak nafakasının artırılması, adana boşanma avukatı...

İştirak nafakasının artırılması dava dilekçesi örneği makalemizin devamında yer verilmektedir. Türk Medeni Kanunu’nun 182/2 maddesi gereğince; “Velâyetin kullanılması kendisine verilmeyen eşin çocuk ile kişisel ilişkisinin düzenlenmesinde, çocuğun özellikle sağlık, eğitim ve ahlâk bakımından yararları esas tutulur. Bu eş, çocuğun bakım ve eğitim giderlerine gücü oranında katılmak zorundadır.”İştirak nafakası takdir edilirken; çocuğun yaşı, ihtiyaçları, okul seviyesi, sosyal çevreye göre yaşam seviyesi, velayet tevdi edilen tarafın ekonomik durumu ile nafaka yükümlüsünün mali gücü birlikte değerlendirilip, hakkaniyete uygun bir nafakaya karar verilmelidir. Ekonomik şartların değişmesi halinde İştirak nafakasının artırılması davası açılması mümkündür.

İştirak nafakasının artırılması davası açılması belli bir zaman geçmesine bağlı tutulmadığı gibi, her dava açıldığı tarihe göre değerlendirilmelidir. İştirak nafakasının artırılması davası küçüğe fiilen bakan ana veya baba tarafından diğerine karşı çocuk adına açılır. İştirak nafakasının artırılması davası na bakmaya Türk Medeni Kanunu’nun 177. maddesi gereğince nafaka alacaklısının yerleşim yeri aile mahkemesi yetkilidir.

ştirak nafakasının artırılması davası, makalemizin devamında sunduğumuz iştirak nafakasının artırılması dava dilekçesi örneği ile açılabilir.

İştirak Nafakasının Artırılması Dava Dilekçesi

ADANA NÖBETÇİ AİLE MAHKEMESİ’NE

DAVACI : ………….

VEKİLİ : Av. Selce MARAŞ BÜKEN

DAVALI : ………….

KONU : Müşterek çocuklar …. ve…..’in iştirak nafakasının artırılması, iştirak nafakasının iki çocuktan her bir çocuk için dava tarihinden itibaren aylık …… TL’ye yükseltilmesine karar verilmesi talebimizdir.

AÇIKLAMALARIMIZ

1. Müvekkil ile davalı ……. Aile Mahkemesi’nin ……. E, ……. K sayılı ilamı ile boşanmışlar, müşterek çocuklar ../../….. doğumlu ……. ile ../../….  doğumlu ……..nın velayetleri müvekkile verilmiştir.

2. …… Aile Mahkemesi’nin ……. E, ……. K sayılı kararı ile birlikte, davalının velayeti müvekkile bırakılan müşterek çocukların her birine aylık …..’er TL iştirak nafakası ödenmesine karar verilmiştir.

3. Ve ancak davalı, çok geçmeden açtığı dava ile nafakanın kaldırılması davası açmış, …… Aile Mahkemesi’nin ……. E, ……. K ../../…. T sayılı kararı ile müşterek çocuklara ödenen iştirak nafakası kaldırılmamış ise de, aylık ….TL’ye indirilmiştir.

4. Günümüz ekonomik şartları; müşterek çocukların değişen yaşları (örneğin müşterek çocuk ……’nın bu sene okula başlamış olması, ……’ın lise giriş sınavlarına hazırlanıyor olması, davacı annenin ailesi ile değil kirada oturuyor olması gibi) eğitim, bakım, barınma gibi ihtiyaçları, ağırlaşan maddi şartlar sebebiyle davalının ödediği …….. TL iştirak nafakası yetersiz kalmaktadır.

5.  …… Aile Mahkemesi’nin ../../….. tarihinde verdiği nafakanın azaltılması kararından bu yana;

  • Müvekkil, kirada oturmaktadır. Nafakanın azaltılması kararı verildiği tarihte ailesi ile birlikte yaşamakta ise de, günümüzde müşterek çocukların daha iyi eğitim alabilmesi için …….’da bir ev tutmuştur. Müşterek çocuklar ile birlikte yaşadığı eve aylık …….TL kira ödemektedir.
  • Müvekkil çalışmamaktadır, hiçbir geliri yoktur. Geçimini ve müşterek çocukların bakım ve eğitim giderlerini davalıdan aldığı nafaka ve ailesinin yardımları ile sağlamaktadır.
  • Davalı “evlendiğini ve yeni bir aile kurduğunu” söyleyerek hükmedilen nafakayı da uzun zamandır ödememiştir.
  • Müşterek çocukların her ikisi de okul çağındadır.
  • Müşterek çocuklardan …/…/…..  doğumlu………, ……… Okulunda ……. öğrencisidir. Lise giriş sınavlarına hazırlanan …….. etüt merkezine gitmektedir.
  • Müşterek çocuklardan …/…/…..  doğumlu………, ise, bu yıl ilkokula başlamıştır. O da …………… Okuluna gitmektedir.

6. Davacı müvekkil ve müşterek çocukların içinde bulunduğu bu zor koşullara rağmen davalının geliri oldukça iyi durumdadır. Şöyle ki; ……………………..

7. Arz ve izah edilen nedenler dahilinde; Müşterek çocukların yaşı, eğitim durumu (her ikisi de okul çağındadır), İhtiyaçları, önceki nafaka tarihinden itibaren geçen süre gözetildiğinde hükmedilen ……. TL’lik iştirak nafakası fahiş derecede düşük kalmaktadır Müşterek çocuklar ……. ve ……..’in iştirak nafakasının artırılması, iştirak nafakasının iki çocuktan her bir çocuk için dava tarihinden itibaren aylık …… TL’ye yükseltilmesine karar verilmesi amacıyla İştirak Nafakasının Artırılması Dava Dilekçesi ni Sayın Mahkemenize sunmak zorunluluğumuz hasıl olmuştur.

HUKUKİ DELİLLER :
……. Aile Mahkemesi’nin ……. E, ……. K sayılı boşanma kararı,
……. Aile Mahkemesi’nin ……. E, ……. K sayılı nafakanın azaltılması kararı,
Davalının işyeri kayıtları ve SGK hizmet dökümü,
Müvekkilin müşterek çocuklar ile birlikte yaşadığı konuta ait kira sözleşmesi,
Müşterek çocukların öğrenci belgeleri,
Tarafların sosyal ve ekonomik durum araştırmaları,
Tanık,
Yemin,
Yargılamanın işine yarayacak her türlü delil.

SONUÇ ve İSTEM : Yukarıda arz ve izah edilen ve Sayın Mahkemenizce re’sen göz önünde tutulacak nedenler dahilinde,

1. Müşterek çocuklardan ….’nın okula başlamış; ….’nın lise giriş sınavlarına hazırlanıyor olması, müvekkilin kirada oturuyor olması, çalışmıyor olması, çocuklarının geçimini davalıdan aldığı nafaka ve ailesinden aldığı yardımlar ile sağlıyor olması gibi değişen ve ağırlaşan maddi şartlar sebepleriyle; Müşterek çocuklar …… ve ……’ın iştirak nafakasının artırılması, davalının ödediği iştirak nafakasının, iki çocuktan her bir çocuk için dava tarihinden itibaren aylık ……… TL’ye yükseltilmesine;

2. Yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalıya tahmiline;

Karar verilmesini saygılarımızla vekaleten arz ve talep ederiz. 27/02/2019

Davacı Vekili
Av. Selce MARAŞ BÜKEN

Büken Hukuk & Danışmanlık Bürosu, adana boşanma avukatı olarak boşanma, velayet, nafaka, tazminat  işlemlerine ilişkin hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermektedir. 

Diğer makalelerimize buradan ulaşabilir veya büromuzdan randevu almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir