İştirak Nafakası Neye Göre Belirlenir?

İŞTİRAK NAFAKASI NEYE GÖRE BELİRLENİR

İştirak nafakası neye göre belirlenir? Bu makalemizde, iştirak nafakası ile ilgili yargıtay kararları ışığında “İştirak nafakası neye göre belirlenir?”  iştirak nafakası neye göre artar sorularını cevaplamaya çalışacağız.

Müşterek çocuğun bakım ve yetiştirilme yükümlülüğü her ne kadar boşanma sonucu çocuğun velayetini alan eşe bırakılmışsa da diğer eşin de çocuğun bakım ve eğitim giderlerine katılma yükümlülüğü vardır. Yani velayet kendisine bırakılmayan eş çocuğun bakım ve eğitim giderlerine “gücü oranında”  katılmalıdır. Tarafların gerçekleşen sosyal ve ekonomik durumları, nafakanın niteliği, müşterek çocukların yaşları ve ihtiyaçları ile özellikle nafaka yükümlüsünün gelir durumu nazara alınarak hükmedilecek nafaka hakkaniyet ilkesine uygun olmalıdır.

İştirak nafakası ile ilgili ayrıntılı bilgi için “İştirak Nafakası Nedir?” başlıklı makalemize buradan ulaşabilirsiniz. 

İştirak Nafakası Neye Göre Belirlenir?

İştirak Nafakası İle İlgili Yargıtay Kararları

 • “..Tarafların gerçekleşen sosyal ve ekonomik durumlarına, nafakanın niteliğine, günün ekonomik koşullarına göre velayetleri davalı anneye bırakılan ortak çocuklar yararına takdir edilen iştirak nafakaları az olup; Mahkemece Türk Medeni Kanunu’nun 4. maddesindeki hakkaniyet ilkesi de dikkate alınarak daha uygun miktarda iştirak nafakasına hükmedilmesi gerekmektedir…” (Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, 2017/6624 E, 2018/12202 K, 31/10/2018 T) 
 • “…Boşanma veya ayrılık vukuunda çocuk kendisine tevdi edilmemiş taraf gücüne göre onun bakım ve eğitim giderlerine katılmakla yükümlüdür (TMK. md.182). Bu hususu hakim görevi gereği kendiliğinden dikkate alması gerekmektedir.” (Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, 2012/19908 E, 2013/5826 K, 06/03/2013 T)

 • “…Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuni gerektirici sebeplere ve özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik görülmemesine göre, sair temyiz itirazları yerinde değildir. Ancak, tarafların gerçekleşen sosyal ve ekonomik durumlarına, nafakanın niteliğine ve özellikle davalının maddi gücü oranında nafaka vermekle yükümlü bulunmasına ve ayrıca davacı annenin de çocukların, bakım, eğitim vs. giderlerine katkısının olması gerektiği gözetildiğinde yaklaşık bir yıl önce takdir edilen iştirak nafakasının % 100’e yakın oranda artırılması TMK’ nun 4. maddesinde vurgulanan “hakkaniyet” ilkesine uygun bulunmamıştır. Mahkemece yukarıdaki hususlar gözetilerek hakkaniyete uygun bir miktar nafakaya hükmedilmelidir…” (Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, 2004/459 E, 2004/413 K, 27/01/2004 T)

 • “…Boşanma veya ayrılık halinde çocuk kendisine tevdi edilmemiş taraf gücüne göre onun bakım ve eğitim giderlerine katılmak zorundadır. Bu hususu hakim görevi gereği kendiliğinden dikkate almalıdır. Öte yandan, nafaka yükümlüsünün gelirinin düşüklüğü yada bakmakla yükümlü olduğu başka çocuklarının bulunması onu bu yükümlülükten büsbütün kurtarmayacağı gibi. nafaka borçlusunun çocuk için bir takım masraflar yapmış olması da ahlaki bir görevin yerine getirilmesi niteliğinde olup, bu hususta hakimin nafakası takdir etmesine engel değildir.  

  O halde, mahkemece küçüğün yaşı, ihtiyaçları ve okul durumu ile tarafların sosyal ve ekonomik durumları gözetilerek nafakaya hükmedilmesi gerekirken, aksine gerekçelerle davanın reddine karar verilmiş olması usul ve yasaya aykırıdır…”  (Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, 2005/11719 E, 2005/10659 K, 24/10/2005 T) 

 • “…İştirak nafakası; çocuğun yaşı, eğitim durumu, günün ekonomik koşulları ile genel ihtiyaçlar ve ana-babanın mali durumlarına göre takdir edilir. Ayrıca, nafakanın takdirinde birlik devam ederken çocuğun alıştığı yaşama şekli de dikkate alınır. Tarafların gerçekleşen sosyal ve ekonomik durumlarına, nafakanın niteliğine, günün ekonomik koşullarına göre, özellikle küçüğün yaşı ve ihtiyaçları gözetildiğinde; takdir edilen nafaka miktarı azsa, mahkemece, hakkaniyet ilkesi de dikkate alınarak daha uygun nafakaya hükmedilmesi gerekir…” (Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, 2004/11065 E, 2004/10658 K, 07/10/2004 T)

Büken Hukuk & Danışmanlık Bürosu, adana boşanma avukatı olarak boşanma, velayet, nafaka, tazminat  işlemlerine ilişkin hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermektedir. 

Diğer makalelerimize buradan ulaşabilir veya büromuzdan randevu almak için buraya tıklayabilirsiniz.

2 thoughts on “İştirak Nafakası Neye Göre Belirlenir?

 1. Seyhan Reply

  Cocugun resit olmasiyla düşen istirak nafakasiyla ilgili yargitay karari hangisidir yazarmisiniz

  • Av. Selce MARAŞ BÜKEN Post authorReply

   Merhaba,

   TMK’nun 328/1.maddesi uyarınca kural olarak ana babanın bakım borcu çocuğun ergin olmasına kadar devam ettiğinden, anılan maddenin birinci fıkrasının açık hükmü uyarınca küçük reşit olmakla kendisine bağlanan iştirak nafakası kendiliğinden sona erer. Zira, velayet ve velayet kendisine verilmeyen eşin çocuğun bakım ve eğitim giderlerine katılma zorunluluğu çocuğun ergin olmasıyla kendiliğinden sona erer. Ne var ki, çocuk ergin olduğu halde eğitimi devam ediyorsa, ana ve babanın TMK’nun 382/2.maddesinden kaynaklanan bakım yükümü eğitim sona erinceye kadar devam eder. Bu husus kanun koyucu tarafından 328.maddenin gerekçesinde, çocuğun bakımıyla ilgili olarak getirilen yeni maddenin, ana ve babanın bakım borcunun çocuğun ergin olmasına kadar devam edeceği, ancak çocuk ergin olmuş olsa bile bakım borcunun çocuğun eğitiminin sona ermesine kadar ana ve babadan durum ve koşullara göre beklenebilecek ölçüde olmak üzere devam etmesi amacıyla düzenlendiği açıklanmak suretiyle belirtilmiştir.

   Bu hususta konunun ayrıntılı olarak ele alındığı Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 2012/470 E, 2012/713 K ve 17.10.2012 tarihli kararını incelemeniz mümkündür.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir