İdareden Vekalet Ücreti Talebi Dilekçesi

idareden vekalet ücreti talebi dilekçesi örneği, idare aleyhine vekalet ücreti dilekçesi, tahsili usulü, idareden yargılama gideri tahsili talebi

Bu makalemizde idareden vekalet ücreti talebi dilekçesi örneğine yer vereceğiz. İdare mahkemelerinde görülen iptal davalarında, davanın kabulüne ve idari işlemin iptaline karar verilmesi halinde idare aleyhine vekalet ücreti ne hükmedilir. İdare aleyhine hükmedilen vekalet ücretinin tahsili ise idareden vekalet ücreti talebi dilekçesi ile sağlanır. İdareden vekalet ücreti talebi dilekçesi ekine idareye kesilecek serbest hizmet makbuzunun aslı, ilgili kararın ve onaylanmış vekaletname örneğinin eklenmesi gerekir.

İdare aleyhine hükmedilen vekalet ücreti ilişkin makbuz stopaj ve kdv dahil şekilde kesilmelidir. Serbest hizmet makbuzunun nasıl düzenlenmesi gerektiğine ilişkin buradan yardım alabilirsiniz.

Aynı dilekçe ile idare akeyhine hükmedilen yargılama giderlerinin de ödenmesi talep edilebilir. Dilekçe ilgili idareye elden verilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vb bir araçla da gönderilebilir. İdare aleyhine hükmedilen yargılama gideri ve vekalet ücretinin tahsili usulü kısaca bu şekildedir. İdareden vekalet ücreti talebi dilekçesi örneği aşağıda verilmiştir.

İdareden Vekalet Ücreti Talebi Dilekçesi

…………. KURUMU’NA

Müvekkilin eşi müteveffa ……… görevli bulunduğu sırada, …/…/…… tarihinde şehit olmuştur.  İdari başvurumuza ilişkin olarak ……. Başkanlığı’nın bila tarih ve …….. sayılı yazısında ” ’emekli ikramiyesi’ kurumumuz tarafından ödenen bir ödenek olmadığından Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’nün ilgi yazısına Kurumumuzca yapılacak bir işlem bulunmamaktadır” gerekçesi ile 30 yıl üzerinden emekli ikramiyesi ödenmesi gerektiğine dair başvurumuz reddedilmiştir.

Bunun üzerine idari yargı yoluna başvurulmuş ve iptal davası açılmış; müteveffanın eşi müvekkil ……….’in davacısı, idarenizin davalısı olduğu Ankara …. İdare Mahkemesi’nin 2018/…. E, 2019/….. sayılı kararı ile davamızın kabulüne ve dava konusu işlemin iptaline, karar verilmiştir. (Ek-1: Ankara …. İdare Mahkemesi’nin 2018/…. E, 2019/….. sayılı kararı)

Söz konusu mahkeme kararı ile idare aleyhine vekalet ücreti de hükmedilmiştir. Karar uyarınca …..-TL yargılama gideri ile …….-TL vekalet ücretinin davalı idareden alınarak davacıya verilmesine karar verildiğinden alacaklarımızın aşağıda belirtilen banka hesabına yatırılmasını saygılarımızla talep eder, aksi halde kanundan kaynaklanan her türlü hakkın kullanacağımızı ihtar ederiz. (Ek-2: ../../….. tarih ve ….. sayılı serbest hizmet makbuzu aslı) (Ek-3: Onaylanmış vekaletname örneği) (Ek-4: Vekalet harcı makbuzu)

Saygılarımızla.

Davacı Vekili

Av. Selce MARAŞ BÜKEN

BANKA BİLGİLERİ                                  :
Banka ve Şube            : ……… Bankası ……… Şubesi
Hesap Sahibi   : ………
IBAN              : TR…………….……………………

EKLER                                                         :
Ek-1: Ankara …. İdare Mahkemesi’nin 2018/…. E, 2019/….. sayılı kararı
Ek-2: ../../….. tarih ve ….. sayılı serbest hizmet makbuzu aslı
Ek-3: Onaylanmış vekaletname örneği
Ek-4: Vekalet harcı makbuzu


Adana idare hukuku avukatı ve adana idari dava avukatı olarak bilgilendirme yapmak amacıyla paylaştığımız makalelerin bir kısmı şu şekildedir;

  • İptal davasının incelendiği makalemize buradan,
  • Tam yargı davasının incelendiği makalemize buradan,
  • Memur disiplin cezasına karşı açılacak iptal davasının incelendiği makalemize buradan, 
  • Memur disiplin cezasına itiraz konusunun ayrıntılı incelendiği makalemize buradan
  • Disiplin soruşturmasında soruşturma usulünün incelendiği makalemizi buradan
  • Soruşturma izni verilmesi itiraz dilekçesi örneğini buradan okuyabilirsiniz.

Makalelerimiz her geçen gün güncellendiği için ayrıntılı bilgi için lütfen sitemizde arama yapınız.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir