İdare Mahkemesi Temyiz Dilekçesi Örneği

idare mahkemesi temyiz dilekçesi, idare mahkemesi temyiz dilekçesi örneği aylıktan kesme cezası, disiplin cezası, adana idari dava idare mahkemesi avukat

Bu makalemizde idare mahkemesi temyiz dilekçesi örneği ne yer vereceğiz. Makalemizin sonunda verilen idare mahkemesi temyiz dilekçesi aylıktan kesme cezası yani bir disiplin cezası ile ilgilidir. Bu dilekçe örnek mukabilinde olup, somut olaya uyarlanması gerekmektedir.

İdare Mahkemesi Temyiz Dilekçesi Örneği

DANIŞTAY BAŞKANLIĞI’NA
Gönderilmek Üzere
……. İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI’NA

DAVACI                                           : …………………………..

VEKİLİ                                             : Av. Selce MARAŞ BÜKEN

DAVALI                                           : …………………………..

KONU                                              : …… İdare Mahkemesi’nin …/…/….. tarih, 20…/…… esas, 20…/…… karar sayılı kararının, yürütmesinin durdurulmasına ve BOZULMASINA karar verilmesi talebimizdir.

AÇIKLAMALARIMIZ

Davalı …………’nın …/…/….. tarih ve …… sayılı 1/30 oranında aylıktan kesme cezası verilmesine ilişkin işlemin YÜRÜTMESİNİN DURDURULMASI ve İPTALİ istemiyle …… İdare Mahkemesi’nde açılan davanın reddine karar verilmiştir.

Ancak, dava dosyasındaki belgelerin bir kez daha incelenmesinden de anlaşılacağı üzere …… İdare Mahkemesi’nce tarafımızdan ileri sürülen ve işlemin iptalini gerektiren hususlar hiç dikkate alınmaksızın, haksız ve hukuka aykırı olarak davanın reddine karar verilmiştir.

Şöyle ki; ………………………………………………………………………………………………………………..

Ancak İdare Mahkemesi yargılama sırasında ileri sürdüğümüz bu hususları dikkate almayıp, davanın reddine karar verdiğinden, bu kararın bozulmasını talep etmek zorunluluğumuz doğmuştur.

SONUÇ ve İSTEM: Yukarıda arz ve izah edilen ve Sayın Dairenizce re’sen göz önünde tutulacak nedenler dahilinde, haksız ve hukuki dayanaktan yoksun olan …… İdare Mahkemesi’nin…… 20…/…… esas, 20…/……  sayılı kararının BOZULMASINA, yargılama giderlerinin davalı idareye tahmiline karar verilmesini saygılarımızla vekaleten arz ve talep ederiz.

Davacı Vekili
Av. Selce MARAŞ BÜKEN


Adana idare hukuku avukatı ve adana idari dava avukatı olarak bilgilendirme yapmak amacıyla paylaştığımız makalelerin bir kısmı şu şekildedir;

 • İptal davasının incelendiği makalemize buradan,
 • Tam yargı davasının incelendiği makalemize buradan,
 • Disiplin soruşturmasına savunma örneğine buradan,
 • Memur disiplin cezasına karşı açılacak iptal davasının incelendiği makalemize buradan, 
 • Memur disiplin cezasına itiraz konusunun ayrıntılı incelendiği makalemize buradan
 • Disiplin soruşturmasında soruşturma usulünün incelendiği makalemizi buradan
 • Soruşturma izni verilmesi itiraz dilekçesi örneğini buradan okuyabilirsiniz.

Makalelerimiz her geçen gün güncellendiği için ayrıntılı bilgi için lütfen sitemizde arama yapınız.

One thought on “İdare Mahkemesi Temyiz Dilekçesi Örneği

 1. Reha ONAT Reply

  Davalı idare aleyhine açtığım davayı kazandım, istinaf da bu kararı onadı. Ancak davalı idare Danıştay’a gitti ve temyiz dilekçesini tebellüğ ettim. Danıştay’a ilk defa yazacağım. Cevap yazabilmem için yanıt dilekçesinın şablonuna acil ihtiyacım var. Ayrıca Talep bölümünü “Davalı idarenin temyiz talebinin reddi ile yerel mahkeme kararının onaylanmasını arz ve talep ederim.” şeklinde bitirmem sizce uygun mudur?
  İnternette örnek bulamadım.
  Lütfen yardım ediniz.
  Saygılarımla.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir