Evlenme Engelleri Nelerdir?

Evlenme engelleri nelerdir? Kesin evlenme engeli, kesin olmayan evlenme engeli, bekleem (iddet süresi), hısımlık, akıl hastalığı, mevcut evlilik, TMK.

Evlenme engelleri Türk Medeni Kanunu’nun 129 ve devamı maddelerinde yer verilmiştir. Evlenme engellerinin bir kısmı evliliğin hükümsüz olmasına neden olurlar. Bunlara kesin evlenme engelleri denir. Bir kısmı ise evlenmenin geçerliliğini etkilemez, bunlara ise kesin olmayan evlenme engelleri denir.

Evlenme Engelleri Nelerdir?

Evlenme engelleri TMK’nun 129 ve devamı maddelerinde düzenlenmiş olup, kesin evlenme engelleri ve kesin olmayan evlenme engelleri olarak ikiye ayrılırlar.

Kesin Evlenme Engelleri

Kesin evlenme engelleri evliliğin geçerliliğini doğrudan etkileyen, var olması halinde evliliğin hükümsüz olmasına neden olan durumlardır. Kesin evlenme engelleri, hısımlık, mevcut evlilik ve akıl hastalığıdır.

 • HISIMLIK: Üstsoy ile altsoy arasında; kardeşler arasında; amca, dayı, hala ve teyze ile yeğenleri
  arasında, Kayın hısımlığı meydana getirmiş olan evlilik sona ermiş olsa bile, eşlerden biri ile diğerinin
  üstsoyu veya altsoyu arasında, evlât edinen ile evlâtlığın veya bunlardan biri ile diğerinin altsoyu ve eşi arasında evlilik yasaktır.
 • MEVCUT EVLİLİK: Geçerli bir evlilik yapılabilmesi için evleneceklerin bir başkası ile evli olmaması gerekir. Medeni Kanunumuz çifte evliliğe izin vermemektedir. Yeniden evlenmek isteyen kimse, önceki evliliğinin sona ermiş olduğunu ispat etmek zorundadır. Gaipliğine karar verilen kişinin eşi, mahkemece evliliğin feshine karar verilmedikçe yeniden evlenemez.
 • AKIL HASTALIĞI: Akıl hastaları, evlenmelerinde tıbbî sakınca bulunmadığı resmî sağlık kurulu
  raporuyla anlaşılmadıkça evlenemezler. Aksi halde yapılan evlilik geçersiz olur

Kesin Olmayan Evlenme Engelleri

Kesin olmayan evlenme engelleri, kesin evlenme engelleri kadar ağır sonuçlar doğurmazlar. Kesin olmayan evlenme engellerinden birinin varlığı halinde evlilik hükümsüz hale gelmez. Bunlar kadınlar için bekleme (iddet) süresi ve bulaşıcı hastalıklardır.

 • BEKLEME (İDDET) SÜRESİ: – Evlilik sona ermişse, kadın, evliliğin sona ermesinden başlayarak üçyüz gün geçmedikçe evlenemez. Doğurmakla süre biter. Kadının önceki evliliğinden gebe olmadığının anlaşılması veya evliliği sona eren eşlerin yeniden birbiriyle evlenmek istemeleri hâllerinde mahkeme bu süreyi kaldırır.
 • BULAŞICI HASTALIKLAR: Umumi Hıfzısıhha Kanunu’nun 123. maddesine göre;  Frengi, belsoğukluğu ve yumuşak şankr ve cüzzama ve bir akıl hastalığına yakalanmış olanların evlenmesi yasaktır. Bu hastalıklar usulü dairesinde tedavi edilip bulaşma tehlikesi geçtiğine veya
  iyileştiğine dair tabip raporu ibraz olunmadıkça hastalığa yakalanmış olanlar nikahları aktolunmaz.

Diğer makalelerimize buradan ulaşabilir veya büromuzdan randevu almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir