Davanın Açıldığı Tarihteki Haklılık Durumu

Davanın açıldığı tarihteki haklılık durumu vekalet ücreti, yargılama giderleri, sorumluluk, kayıp kaçak bedeli davası, adana avukat, kanun değişikliği

Bu makalemizde davanın açıldığı tarihteki haklılık durumu vekalet ücreti arasındaki ilişki hakkında İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Hukuk Dairesi’nin bir kararına yer vereceğiz. Özellikle kayıp kaçak bedeli davasında yapılan Kanun değişikliği ile açılan davalarda davanın konusuz kalması yönünde karar verilmektedir. Bu durumda davanın açıldığı tarihteki haklılık durumu önem arz etmektedir. Zira davanın açıldığı tarihteki haklılık durumu vekalet ücreti yönünden de belirleyicidir. HMK‘na göre dava açıldığı anda haklı durumda bulunan tarafın, yargılama sırasında oluşan yasa değişikliği sonucu haksız duruma düşmesi halinde yargılama giderlerinden sorumlu tutulamayacağı açıktır. Dolayısıyla davanın açıldığı tarihteki haklılık durumu göz önünde durulduğunda, davanın açıldığı tarihte dava açmakta haklı olan davacının karşı tarafın vekalet ücretinden sorumlu tutulamaz.

Davanın Açıldığı Tarihteki Haklılık Durumu

İSTANBUL BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ
3. HUKUK DAİRESİ
Esas Numarası: 2020/1536
Karar Numarası: 2020/1617
Karar Tarihi: 25.11.2020

DAVA AÇILDIĞI ANDA HAKLI DURUMDA BULUNAN TARAFIN YARGILAMA SIRASINDA OLUŞAN YASA DEĞİŞİKLİĞİ SONUCU HAKSIZ DURUMA DÜŞMESİ HALİNDE KARŞI TARAFIN VEKALET ÜCRETİNDEN SORUMLU TUTULAMAYACAĞI

Özeti: Dava, aboneden tahsil edilen kayıp kaçak ve diğer bir kısım bedellerinin haksız tahsil edildiği iddiası ile istirdadı talebine ilişkindir. Somut olayda, dava tarihi itibariyle Hukuk Genel Kurulu kararı uyarınca, davacının dava açmakta haklı olduğu anlaşılmaktadır. Yargılama harç ve giderleri, kural olarak davada haksız çıkan aleyhine hüküm verilen tarafa yükletilir. Aynı şekilde, vekalet ücreti yönünden de haksız çıkan taraf aleyhine hüküm kurulur. Dava açıldığı anda haklı durumda bulunan tarafın, yargılama sırasında oluşan yasa değişikliği sonucu haksız duruma düşmesi halinde yargılama giderlerinden, dolayısı ile karşı tarafın vekalet ücretinden sorumlu tutulması olanaklı değildir. Bu itibarla, yasa değişikliği sebebiyle karar verildiği gözetilerek, davalı taraf lehine yargılama giderleri ve vekalet ücretine hükmedilmesi mümkün olmadığından, davalı tarafın istinaf talebi yerinde görülmediğinden reddine karar verilmesi gerekmiştir.

Adana avukat olarak sitemizde yer verdiğimiz diğer makalelerimize buradan ulaşabilir veya büromuzdan randevu almak için burayatıklayabilirsiniz.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir