Babalık Davası Nedir?

Babalık Davası Nedir? Babalık Davasını Kim Açabilir? Babalık Davası İspat, Yetkili ve Görevli Mahkeme, Babalık Karinesi, Adana avukat

Babalık davası nedir sorusuna kısa ve öz bir cevap vermek gerekirse, babalık davası çocuk ile babası arasındaki soybağının mahkeme yoluyla belirlenmesini sağlayan dava türüdür. Medeni Kanununun 301 ve devamı maddelerinde düzenlenen babalık davası sonucunda mahkemenin verdiği babalık hükmü ile soybağı kurulur.

Babalık Davasını Kim Açabilir?

Babalık davasının tarafları Medeni Kanunun 301. maddesinde düzenlenmiştir. Düzenlemeye göre; Çocuk ile baba arasındaki soybağının mahkemece belirlenmesini ana ve çocuk isteyebilirler. Dava babaya, baba ölmüşse mirasçılarına karşı açılır. Babalık davası, Cumhuriyet savcısına ve Hazineye; dava ana tarafından açılmışsa kayyıma; kayyım tarafından açılmışsa anaya ihbar edilir. Babalık davasının davacısı anne ve çocuktur.

Düzenlemeye göre anne çocuktan bağımsız olarak babalık davası açabilir ve bu davada doğum dolayısıyla yaptığı giderlerin ödenmesini talep edebilir. Bu durumda dava anne tarafından açılmışsa, çocuğun davada temsil edilebilmesi için çocuğa kayyım atanması gerekir. Yine aynı şekilde çocuk da annesinden bağımsız olarak babalık davası açabilir. Anne daha önce babalık davası açmamış hatta açtığı babalık davasını kaybetmiş olsa dahi çocuğun dava açma hakkı vardır.

Babalık davasının davalısı ise babadır. Eğer baba ölmüşse dava mirasçılarına karşı açılır.

Babalık Davasında Hak Düşürücü Süre

Babalık davasında zamanaşımı değil hak düşürücü süre vardır. Babalık davası, çocuğun doğumundan önce veya sonra açılabilir. Annenin dava hakkı, doğumdan başlayarak bir yıl geçmekle düşer. Çocuk ile başka bir erkek arasında soybağı ilişkisi varsa, bir yıllık süre bu ilişkinin ortadan kalktığı tarihte işlemeye başlar. Bir yıllık süre geçtikten sonra gecikmeyi haklı kılan sebepler varsa, sebebin ortadan kalkmasından başlayarak bir ay içinde dava açılabilir.

Babalık Davası Yetkili ve Görevli Mahkeme

Babalık davasında yetkili mahkeme Medeni Kanunun 283. maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre babalık davasında yetkili mahkeme taraflardan birinin veya doğum sırasındaki yerleşim yeri mahkemesidir. Davayı bakmaya görevli mahkeme ise aile mahkemesidir.

Babalık Davasında İspat

Babalık davasında ispat yükü davacıdadır. Davacı babalık karinesine dayanabilir. Babalık karinesi, Medeni Kanunun 302. maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre davalının, çocuğun doğumundan önceki üçyüzüncü gün ile yüzsekseninci gün arasında ana ile cinsel ilişkide bulunmuş olması, babalığa karine sayılır. Davacı, doğumdan önceki bu süreler arasında davalı ile cinsel ilişkide bulunduğunu ispat etmesi halinde, bu cinsel ilişki ile doğum arasındaki bağın ayrıca ispatına gerek olmaksızın davasını ispat etmiş sayılacaktır.

Davalının çocuğun babası olmasının olanaksızlığını veya bir üçüncü kişinin baba olma
olasılığının kendisininkinden daha fazla olduğunu ispatlarsa babalık karinesi geçerliliğini kaybeder.

Yine aynı şekilde davalının annenin gebe kaldığı sırada evli olduğunu ileri sürmesi de mümkündür. Zira annenin gebe kaldığı sırada bir başkasıyla evli olması hali babalık davası açılmasına engeldir. Çünkü evlilik sırasında doğan çocuk hakkında babalık karinesi nedeniyle çocuğun babasının onu doğuran kadının kocası olduğu kabul edilecektir.

Babalık Davasının Sonuçları

  • Babalık davasının doğal bir sonucu olarak baba ile çocuk arasındaki soybağı ilişkisi kurulmuş olur.
  • Evlilik dışı doğan çocuğa bakmakla yükümlü olan anne, babalık davası sonucu soybağı kurulan babadan çocuğun bakım ve giderleri için iştirak nafakası talep edebilir.
  • Anne babalık davası ile birlikte veya davadan sonra doğum giderlerinin, doğumdan önceki ve sonraki altışar haftalık geçim giderlerinin ve gebelik ve doğumun gerektirdiği diğer giderlerin karşılanmasını babalık davası tazminat olarak talep edebilir.

Büken Hukuk & Danışmanlık Bürosu,adana boşanma avukatı olarak boşanma, velayet, nafaka, tazminat  işlemlerine ilişkin hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermektedir. 

Diğer makalelerimize buradan ulaşabilir veya büromuzdan randevu almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir