Adli Kontrol Kararına İtiraz Dilekçesi

Adli Kontrol Kararına İtiraz Dilekçesi

Adli kontrol kararına itiraz ve adli kontrol şartları Ceza Muhakemesi Kanunu‘nun 109 vd maddelerinde düzenlenmiştir. Adli kontrol itiraz dilekçesi örneği yazımız devamında paylaşılmaktadır. Bir suç sebebiyle yürütülen soruşturmada, 100 üncü maddede belirtilen tutuklama sebeplerinin varlığı halinde, şüphelinin tutuklanması yerine adlî kontrol altına alınmasına karar verilebilir. Soruşturma evresinde Cumhuriyet savcısının istemi üzerine sulh ceza hâkimi tarafından, kovuşturma evresinde ise Cumhuriyet savcısının istemi üzerine veya re’sen mahkemece karar verilir. Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 267 vd maddelerine göre, adli kontrol kararına itiraz 7 gün içinde yapılabilir.

ADANA (…) SULH CEZA HAKİMLİĞİ’NE

Dosya No :2019/…. Sorgu

ADLİ KONTROL KARARINA İTİRAZ EDEN ŞÜPHELİ : ………………

MÜDAFİ : Av. Selce MARAŞ BÜKEN

KONU : Adana … Sulh Ceza Hakimliği’nin 2019/…. Sorgu sayılı dosyasından haksız ve hukuka aykırı biçimde, hatalı olarak verilen adli kontrol kararına karşı itiraz dilekçemizdir.

AÇIKLAMALARIMIZ

Adana … Sulh Ceza Hakimliği’nin 2019/…. Sorgu sayılı ile müvekkilin üzerine atılı “………” suçu dolayısıyla KONUTUNU TERK ETMEMEK suretiyle ADLİ KONTROL ALTINA ALINMASINA karar verilmiştir. Verilen adli kontrol kararı usule, yasaya ve Yargıtay’ın yerleşik içtihatlarına aykırıdır. Şöyle ki;

Müvekkil gerek ifade tutanağında gerek sorgusunda bildirdiği üzere, günlük işlere giderek evinin geçimini sağlamaya çalışmaktadır. Evli ve 3 çocuk babasıdır. Eşi çalışmamaktadır. Uygulanan konutunu terk etmemek suretiyle uygulanan adli kontrol kararı nedeniyle müvekkil çalışamayacağından, söz konusu karar eşi ve ailesinin mağduriyetine sebep olabilecek niteliktedir.

Arz edilen nedenler ile adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasına karar verilmesini talep ederiz. Verilen adli kontrol tedbiri şüphelinin mağduriyetine neden olacağı tartışmasıdzır.

Şüpheli; sabit yerleşim yeri sahibidir. Kaçma ihtimali bulunmamaktadır. Şu ana kadar herhangi bir suça karışmamıştır ve herhangi bir sabıka kaydı bulunmamaktadır. Suça ilişkin olan bütün deliller toplanmış ve muhafaza altına alınmıştır. Delilleri karartma şüphesi bulunmamaktadır. İlgili suçta tek başına şüpheli durumunda olup şüpheli konumda olan başkaca bir suç ortağı da bulunmamaktadır.

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda arz ve izah edilen nedenlerden dolayı; Adana …. Sulh Ceza Hakimliği’nin 2019/…. Sorgu ve …/…/2019 tarihli ADLİ KONTROL KARARININ KALDIRILMASINA karar verilmesini saygılarımızla arz ve talep ederiz.

Av. Selce MARAŞ BÜKEN

Diğer makalelerimize buradan ulaşabilir veya büromuzdan randevu almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir