Yasadışı Bahis Suçu

ADANA BAHİS AVUKAT

Yasadışı bahis suçu, 7258 sayılı Kanun ile düzenlenmiş olup, halk arasında kaçak bahis olarak da bilinmektedir. İnternetten bahis cezası, internet bahis siteleri yasal mı gibi sorulara bu makalemizde cevap bulmaya çalışacağız. Kanun koyucu özetle sanal kumarla ilgili internet siteleri üzerinden oynanan bahis ve şans oyunlarının devletin ruhsat ve gözetimine bağlanmasını amaçlamıştır. Bu doğrultuda 7258 sayılı Kanun ile düzenlenen bahis suçları birkaç farklı görünüm arz etmektedir. Ayrıca 7258 sayılı Kanun’un 5/1-d maddesinde spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis veya şans oyunlarını oynatma eylemi kabahat olarak düzenlenmiş ve bu eyleme karşılık idari para cezası öngörülmüştür.

Görüldüğü üzere Zira söz konusu yetki Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı, tüzel kişiliği haiz Spor Toto Teşkilat Başkanlığı’na aittir. Dolayısıyla Spor Toto Teşkilatı Başkanlığı’na haiz olan bu yetki dışında, yetkisiz kişilerce oynatılan internet bahis siteleri yasal mı sorusunun cevabı olumsuzdur.

Yasadışı Bahis Suçu

7258 sayılı Kanun uyarınca bahis suçları ilgili kanunun 5. maddesinde spor müsabakalarına dayalı bahis ve şans oyunlarını oynatma, oynanmasına yer veya imkan sağlama, yurtdışında oynatılan bahis ve şans oyunlarının oynanmasına imkan sağlama, para nakline aracılık etme ve bahis ve şans oyunlarını oynamaya teşvik etme suçları düzenlenmiştir.

Yasadışı Bahis Oynatma veya Oynanmasına Yer veya İmkan Sağlama Suçu

7258 sayılı Kanunun 5/1-a maddesi göre spor müsabakalarına dayalı bahis ve şans oyunlarını oynatan veya oynanmasına yer veya imkan sağlayanlar için 3 yıldan 5 yıla kadar hapis ve on bin güne kadar adli para cezası öngörülmüştür. Kanun maddesinde düzenlenen iki eylem vardır. Bunlardan biri bahis ve şans oyunlarını oynatma diğeri oynanmasına yer veya imkan sağlamaktır. Suçun oluşabilmesi için gereken şartlar ise şu şekildedir;

  1. Eylemi gerçekleştiren failin yetkili olmaması yani kanunun verdiği yetkiye dayalı olmadan fiili işlemesi gerekir.
  2. Suça konu bahis veya şans oyunlarının spor müsabakalarına dayalı olması gerekir. Spor müsabakaları harici bir durumda (horoz dövüşü vb) anılan suç oluşmaz.
  3. Son olarak kanunun 5/1-a maddesindeki suçun oluşabilmesi için eylemin ülke içinde gerçekleşmesi gerekir. Yani söz konusu internet sitesinin ülkemz içinde yayın yapan bir site olduğunun tespit edilmesi halinde 7258 s. K 5/1-a maddesinde ifade edilen suç oluşabilir

İnternet Üzerinden Yurt Dışında Bahis Oynanmasına İmkan Sağlama Suçu

7258 sayılı Kanun’un 5/1-b maddesi göre yurt dışında oynatılan spor müsabakalarına dayalı bahis yada şans oyunlarının, Türkiye’den oynanmasına internet veya başka bir şekilde erişim sağlayanlara 4 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası öngörülmüştür. Bu suçun oluşması için gereken şartlar ise şu şekildedir;

  1. Bahis veya şans oyunu tıplı 5/1-a maddesindeki suç tipindeki gibi spor müsabakalarına ilişkin olmalıdır.
  2. Bahis veya şans oyunu hali hazırda yurt dışında oynatılıyor olmalıdır.
  3. İnternet veya başka bir şekilde yurt dışında oynatılan bahis veya şans oyununa erişim sağlanmalıdır.
  4. Söz konusu erişimle yurt dışında oynatılan bahis veya şans oyununun Türkiye’den de oynanmasına imkan sağlanmalıdır.

Bölge Adliye Mahkemelerinin istikrar kazanan kararlarında hangi bahis sitesinden bahis oynandığının, sitenin yabancı bağlantılı olup olmadığının suçun oluşumunda önemli olduğu dile getirilmektedir. (İstanbul BAM 15. CD 2017/249 E 2017/653 K 10/03/2017 T) Yine Yargıtay‘ın süreklilik kazanan kararlarında erişim sağlanan bahis oyunlarının yurt dışında oynatılan bahis oyunları olup olmadığının tespitinin gerektiği ve bu hususta bilirkişi raporu aldırılması gerektiği vurgulanmaktadır. (Yargıtay 19. CD 2015/33125 E, 2018/985 K, 06/02/2018 T)

Para Nakline Aracılık Etme Suçu

7258 sayılı Kanun’un 5/1-c maddesi göre spor müsabakalarına dayalı bahis ya da şans oyunlarıyla bağlantılı para nakline aracılık edenlerin 3 yıldan 5 yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılması öngörülmüştür.

Bahis sitelerinde para nakline aracılık eden kişiler yani banka hesap numarası ve kimlik bilgilerinin bu bahis siteleri üzerinden para nakli yapılması amacıyla banka hesaplarını kullanılmasına izin veren kişiler, bu suçu işlemiş olacaktır.

Bahis parasına aracılık etme suçu için şu unsurların varlığı gerekmektedir;

  1. Bahis veya şans oyunu tıplı 5/1-a maddesindeki suç tipindeki gibi spor müsabakalarına ilişkin olmalıdır.
  2. Yetki olmaksızın bahis veya şans oyunu oynatılmalıdır.
  3. Bahis veya şans oyunlarıyla bağlantılı para nakline aracılık edilmelidir.

Bu suçun işlenmesi halinde, elde edilen mal varlığı değerinin müsaderesi yapılır.

Yasadışı Bahis ve Şans Oyunlarını Teşvik Etme Suçu

7258 sayılı Kanun’un 5/1-c maddesi göre bu oyunları oynamaya teşvik edenler 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası ve üç bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılır hükmüne amirdir. Bu suçun oluşumu için reklam verilmesi veya başka bir şekilde teşvik edilmesi yeterlidir. Teşvik eden failin bahis veya şans oyunu oynuyor olması zorunlu değildir.

Yasadışı Bahis Suçu İle İlgili Yargıtay Kararları

“…Dosyada mevcut, kovuşturma aşamasında alınan bilirkişi raporunda, sanığın 7258 sayılı Kanuna aykırı bir şekilde bahis oynattığı kabul edilen www.noktabet.com internet sitesinin, tespit edilebilen bilgilere göre, İstanbul’da yerleşik olduğunun, bahis işlemlerinin gerçekte hangi site üzerinden yapıldığının ise programa girilemediğinden tespit edilemediğinin bildirilmesi karşısında, şüpheden sanık yararlanır ilkesi gereğince, sanığın eyleminin, 7258 sayılı Kanun’un 5/1.a maddesi kapsamında değerlendirilmesi gerektiği gözetilmeden, aynı Kanun’un 5/1.b maddesi kapsamında kabul edilerek, fazla ceza tayini..” (Yargıtay 19 CD’nin 2016/2979 E, 2018/12124 K, 20/11/2018 T. sayılı kararı)

“Aralarında fiili ve hukuki bağlantı bulunmayan sanılar Mİ ve Aİ ile sanık AP hakkındaki yargılamanın birlikte yapılıp savunma hakları kısıtlanarak yazılı şekilde hüküm kurulması … Bozulmasına…” (Yargıtay 19. CD’nin 2015/32506 E, 2017/1899 K 02/03/2017 T sayılı kararı)

“Cezada ölçülülük prensibi gereğince verilen cezanın eylem ile orantılı şekilde bireyselleştirilmesi, uygulama gerekçesi olarak da yasal ve yeterli gerekçe gösterilmesi gerektiği gözetilmeden ve yine herhangi bir yasal gerekçe gösterilmeksizin sanık Fırat hakkında alt sınırdan uzaklaşılması sureti ile TCK’nın 3. Ve 61. Maddeslerine aykırı davranılması… Bozulmasına…” (Yargıtay 19. CD’nin 2015/11462 E, 2017/2143 K ve 13/03/2017 T sayılı kararı)

Yasadışı Bahis Suçu İle İlgili BAM Kararları

Suç tarihi ve öncesinde bahis şirketleri ile bağlantılı hesabının bulunup bulunmadığı, varsa ilgili hesaplardaki hareket ve yoğunluğun tespitinden sonra cezanın bireyselleştirilmesi gerekir.

“…5237 s. TCK’nun 61. Ve 3/1 maddeleri ve cezada ölçülülük prensibi göz önüne alınarak, suçun işleniş biçimi ve işlenmesinde kullanılan araçlar, işlendiği zaman ve yer, suçun konusunun önem ve değeri, meydana gelen zarar veya tehlikenin ağırlığı. failin kastı ve elde ettiği menfaat ile orantılı olacak şekilde alt ve üst sınırlar arasında temel cezanın belirlenmesi gerektiği, bu kapsamda sanığın hesap hareketleri incelenerek. suç tarihi ve öncesinde bahis şirketleri ile bağlantılı hesabının bulunup bulunmadığı, varsa ilgili hesaplardaki hareket ve yoğunluğun tespitinden sonra cezanın bireyselleştirilmesi gerekirken eksik araştırma neticesinde alt sınırdan ceza uygulandığı,…” (ADANA BAM 10. CD 2017/604 E, 2018/80 K, 08/01/2018 T. )

Adana ceza avukatı olarak, Büken Hukuk & Danışmanlık Bürosu, TCK ve diğer ilgili kanunlarda düzenlenen suçların soruşturma aşamasından infaz aşamasına kadar tüm işlemlerine ilişkin hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermektedir.

Diğer makalelerimize buradan ulaşabilir veya büromuzdan randevu almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir