Üst Kat Komşudan Su Akması Dava Açılabilir Mi?

üst kat komşunun balkon ve banyosundan gelen sızıntılar nedeniyle tazminat ve hakimin müdahalesi istemi, balkon ve banyosundan alt kattaki daireye su sızan komşunun akan balkon ve banyoyu tamir ettirmesi gerektiği, üst komşudan su akması dava, üst komşudan su akması dava açılabilir mi, üst komşudan su akması davası, balkon ve banyosundan alt kattaki daireye su sızan komşunun akan balkon ve banyoyu tamir ettirmesi gerektiği, üst komşudan su akması dava kat mülkiyeti kanunu

Ev alma komşu al atasözünün doğduğu ülkemizde komşuluk ilişkilerinin ülkemizde oldukça kıymetli olduğu bilinen bir gerçektir. Ancak bazı durumlarda bu ilişki yıpranmakta, rahatsızlık verici durumlar ortaya çıkabilmektedir. Özellikle banyo ve tuvaletlerdeki su tesisatından veya balkondan üst komşudan su akması dava sı gündeme gelebilmektedir. Bu gibi durumlarda üst komşudan su akması dava açılabilir mi sorusu akla gelmektedir. Yargıtay 20. Hukuk Dairesi verdiği son tarihli emsal kararında üst komşudan su akması dava açılabileceğine karar vermiştir. Kararda özetle balkon ve banyosundan alt kattaki daireye su sızan komşunun akan balkon ve banyoyu tamir ettirmesi gerektiği ne hükmedilmiştir.

Üst Kat Komşudan Su Akması Dava Açılabilir Mi?

YARGITAY
20. HUKUK DAİRESİ
Esas Numarası: 2019/1851
Karar Numarası: 2020/581
Karar Tarihi: 10.02.2010

ÜST KAT KOMŞUNUN BALKON VE BANYOSUNDAN GELEN SIZINTILAR NEDENİYLE TAZMİNAT VE HAKİMİN MÜDAHALESİ İSTEMİ

BALKON VE BANYOSUNDAN ALT KATTAKİ DAİREYE SU SIZAN KOMŞUNUN AKAN BALKON VE BANYOYU TAMİR ETTİRMESİ GEREKTİĞİ

ÖZETİ: Davacıya ait balkon ve banyodaki rutubetlerin, dökülmelerin ve kararmaların davalının dairesinden kaynaklandığı anlaşılmakla davalının balkonunu doğrama korkulukları ile balkon çıkıntısı arasındaki kılcal boşlukların su geçirmez likit izolasyon malzemeleri ile dolgusunu yaptırmasına, bu işlem için davalıya 1 iş günü süre verilmesine, davalının dairesinin banyosunda bulunan küvetin sökülerek seramik kaplamaların ve derzlerin yenilenmesi ve daha sonra akrilik küvetin monte edilmesi için davalıya 2 iş günü süre verilmesine karar verilmesi gerekmektedir.

Taraflar arasındaki davanın yapılan duruşması sonunda kurulan hükmün Yargıtayca incelenmesi davalı tarafından istenilmekle, süresinde olduğu anlaşılan temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra dosya incelendi, gereği düşünüldü:

K A R A R

Dava dilekçesinde, davacının üst kat komşusu 11 numaralı daire sahibi davalı …’ın balkon ve banyosundan gelen sızıntılar nedeniyle dairesinin zarar gördüğü, zararların tespiti için Bakırköy 8. Sulh Hukuk Mahkemesinin 2012/8 Değişik iş sayılı dosyasında tespit yaptırdığını bu nedenle verilen zararların toplamı 1.168,20.-TL maddi tazminat ile 1.000,00.-TL manevi tazminata hüküm edilmesi istenilmiştir.

Bakırköy 6. Asliye Hukuk Mahkemesi 17/9/2013 tarihli kararı ile “Açılan maddi tazminat talebinin 850,00.-TL’sinin kabulü ile dava tarihinden itibaren işletilecek yasal faizi ile birlikte davalıdan alınıp, davacıya verilmesine, davacının fazlaya ilişkin talebinin reddine, davacının istemiş olduğu manevi tazminatın tamamının reddine karar verilmiş, ilgili hükmün taraf vekillerince temyiz edilmesi üzerine Yargıtay 18. Hukuk Dairesinin 2014/9551 E. – 2014/16828 K. sayılı ilamı ile “Manevi tazminat istemi yönünden; dosyadaki yazılara, kararın dayandığı kanıtlar ile yasal gerektirici nedenlere göre, yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddi ile usule ve kanuna uygun olan hükmün onanmasına, maddi tazminat ve onarım yapılmasına dair talep yönünden; dava, davalıya ait bağımsız bölümünden, davacıya ait bağımsız bölüme su sızması nedeniyle oluşan zararın tahsili ve onarım istemine ilişkindir.

Taraflar arasındaki uyuşmazlık 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu hükümlerinden kaynaklanmaktadır. 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun Ek 1. maddesinde, bu Kanunun uygulanmasından doğacak her türlü anlaşmazlığın -değerine bakılmaksızın- sulh hukuk mahkemesinde çözümleneceği hükme bağlanmıştır. Buna göre mahkemece kat mülkiyetinden kaynaklanan maddi tazminat istemi ve onarım yapılması konusundaki davanın tefrik edilip görevsizlik kararı verilerek dosyasının görevli ve yetkili sulh hukuk mahkemesine gönderilmesi gerekirken bu istem yönünden de işin esası hakkında hüküm kurulması doğru görülmediğinden” hükmün bozulmasına karar vermiştir.

Bakırköy 6. Asliye Hukuk Mahkemesi 18/06/2015 tarihli görevsizlik kararından sonra yargılamaya devam eden Bakırköy 2. Sulh Hukuk Mahkemesince davanın kabülü ile; 1.168,20.-TL’nin dava tarihinden itibaren işletilecek yasal faizi ile birlikte davalıdan tahsili ile davacıya verilmesine, davacıya ait balkon ve banyodaki rutubetlerin, dökülmelerin ve kararmaların davalının dairesinden kaynaklandığı anlaşılmakla davalının balkonunu doğrama korkulukları ile balkon çıkıntısı arasındaki kılcal boşlukların su geçirmez likit izolasyon malzemeleri ile dolgusunu yaptırmasına, bu işlem için davalıya 1 iş günü süre verilmesine, davalının dairesinin banyosunda bulunan küvetin sökülerek seramik kaplamaların ve derzlerin yenilenmesi ve daha sonra akrilik küvetin monte edilmesi için davalıya 2 iş günü süre verilmesine karar verilmiş, hüküm davalı tarafından temyiz edilmiştir.

Dava tazminat ve hakimin müdahalesi istemine ilişkindir.

SONUÇ: …. 2) Davalının müdahalenin önlenmesi bakımından yaptığı temyiz itirazlarına gelince; Dosyadaki yazılara, kararın bozmaya uygun olmasına ve gereği yerine getirilerek taşınmazda gerekli önlemlerin alınmasına ve yazılı olduğu şekilde davanın kabulüne karar verilmesinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre, yerinde görülmeyen bütün temyiz itirazlarının reddi ile usule ve kanuna uygun olan hükmün ONANMASINA 10/02/2020 günü oy birliğiyle karar verildi.

Adana Avukat

Büken Hukuk & Danışmanlık Bürosu, adana avukat olarak hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermektedir. Diğer makalelerimize buradan ulaşabilir veya büromuzdan randevu almak için buraya tıklayabilirsiniz.

7 thoughts on “Üst Kat Komşudan Su Akması Dava Açılabilir Mi?

 1. İbrahim Reply

  İyi günler. Müsaadenizle bir sorum olacaktı. Benzer bir problem yaşamaktayım. Anladığım kadarıyla süre Sulh Hukuk Mahkemesi vasıtasıyla yürütmeliyim. İlgili mahkemeye dava konusu olay olarak ne yazılabilir? “Zararın tespiti ve onarılması” tarzında uygun mudur?

 2. Uğur Reply

  Merhaba üst katta dairenin tuvalet giderin den benim daireye borulardan damlatiyor asma tavana dahi zarar verdi üst kat yaptirma tarafı değil öncelikle nereye şikayet etmeliyim

 3. Metin Reply

  2021 yılı nisan ayına ait sulh hukuk mahkemesinin değişik iş kararı bilirkişi raporu var .3600 lira banyoya verdiği zararı icra yolu ile tahsil ettim fakat tamirini yaptırmıyor.tekrar nasıl bir dava açabilirim.

 4. Cengiz Reply

  Rica etsem dönüş yapabilirmisiniz ?
  Bayram da memlekete gittim alt kattaki komşum tavandan evime su damlıyor dedi bende memlekete olduğu mu giderken su vanasını kapattığımı söyledim. sorun büyük bi ihtimalle benle olmadığını söyledim ama 2üç gün içerisinde geri dönücem dedim sonrasında eve geldim yerler.parkeler, tavanlar.duvarlar hepsini su mahvetmiş tesisatçı geldi su kaçağı nın üst komşumun doğal gaz sıcak su borusundan kaçırdığını söyledi ben de üst kat komşuma zararımın olduğunu söyledim ve küstah tavırla bunun olabileceğini ve kendisinin ilgilendirmediğini söyledi bana karşı savunması ise biz seni 2 gün önce aradığını söyleyip gelmediğin için suçlunun ben olduğumu söylediler. Halbuki bu olay ne 2günlük ne 3günlüktü şimdi ben zararimamı üzüleyim yoksa üst kattaki komşumun bozuk üslupla bu konunun sorumlusu ben değilim demesine mı üzüleyim.evimin parkeleri nide yaptıralı 1hafta olmuştu ne yapabilirim bana bı çare söyler misiniz lütfen

 5. Harun salman Reply

  İyi günler simdi benim dairemden alt komşularıma su gidiyor evimde şu an kiraci var çık dedim ihtar cektim kendim oturacam dedim adam çıkmıyor ama gerçekten kendim oturacam alt komsular bana dava açabilme hakları varmı bende kiracıma dava açcam ihtar suresi bitince

 6. M.s Reply

  Komşumun banyosundan benim banyoma su sızıyor, bir kaç kez söylememe rağmen yaptırmıyor. Bu konuda ne yapmalıyım.yardimci olabilirmisisniz?Teşekkür ederim.

 7. Mina Reply

  Merhaba benim üst katın balkonu iki senedir akıyor bir kaç kez söyledim yaptık diyor fakat sorun borulardan kaynaklı olduğunu bir türlü kabul etmiyor pişkin pişkin adam getirdik yaptı yapmasaydık daha iyi diyor bu durumda ne yapmalıyım ayrıca daha önce de banyo ve odaya su sizmisti.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir