Tüketici Hakem Heyeti Kararına İtiraz Dilekçesi

Tüketici hakem heyeti kararına itiraz dilekçesi örneği, ayıplı mal tüketici hakem heyeti kararına itiraz, hakem heyeti red kararına itiraz, adana avukat

Bu makalemizde tüketici hakem heyeti kararına itiraz dilekçesi örneği ne yer verilecektir. Tüketici hakem heyeti kararına itiraz 6502 sayılı Kanun’un 70. maddesinde düzenlenmiştir. Düzenlemeye göre; Taraflar, tüketici hakem heyetinin kararlarına karşı tebliğ tarihinden itibaren on beş gün içinde tüketici hakem heyetinin bulunduğu yerdeki tüketici mahkemesine itiraz edebilir. Dolayısıyla aleyhe verilen bir hakem heyeti kararı varsa, tüketici hakem heyeti kararına itiraz dilekçesi kararın tebliğinden itibaren tüketici mahkemesine verilmelidir. Aksi halde tüketici hakem heyeti kararına itiraz edilmediğinden karar kesinleşecektir.

Tüketici Hakem Heyeti Kararına İtiraz Dilekçesi

ADANA NÖBETÇİ TÜKETİCİ MAHKEMESİ’NE

DAVACI: …………………………………..

VEKİLİ: Av. Selce MARAŞ BÜKEN

DAVALI: …………………………………..

TEBLİĞ TARİHİ: …/…/……

KONU: ………. İlçe Tüketici Hakem Heyeti Başkanlığı’nın ../…/….. tarih ve ……. sayılı hakem heyeti kararına karşı itirazlarımızın kabulüne, ilgili hakem heyeti kararının iptaline ve …….. TL’nin  davalıdan alınarak müvekkile iadesine karar verilmesi talebimizden ibarettir.

AÇIKLAMALARIMIZ

  1. Müvekkil, …/…/….. tarihinde ……. marka …..’yı davalı ………………….’dan satın almıştır. Müvekkil ürünü satın almasının üzerinden çok geçmeden …/…./……. Tarihinde üründe yaşadığı ……. Sorunu sebebiyle yetkili teknik servise götürmüştür. Yetkili servis yaşanan sorunun bunun kullanıcı hatasından kaynaklandığını ifade etmiş bunun üzerine ……….. İlçe Tüketici Hakem Heyetine başvurulmuştur.
  2. Ancak başvurumuz hakkında Tüketici Hakem Heyeti’nce gerekli inceleme ve araştırma yapılmaksızın haksız ve yersiz olarak talebin reddine karar verilmiştir.
  3. Bu nedenler dahilinde davalı ……….’nın ……… markalı ………nın kullanıcı hatası değil üretimden kaynaklanan sorundan dolayı garanti süresi içerisinde tamir etmeyerek garanti dışı bırakması nedeniyle aynen değişim/bedel iadesi talebi ile yapılan başvurumuzun reddine karar verilmiş olması nedeniyle iş bu tüketici hakem heyeti kararına itiraz dilekçesi nin arzı ile hakem heyeti kararının iptalini talep etme zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ DELİLLER: Başvuru dilekçemiz, Servis kayıtları, Fatura, ………. İlçe Tüketici Hakem Heyeti Başkanlığı’nın ../…/….. tarih ve ……. Sayılı kararı, bilirkişi incelemesi, yargılamanın işine yarayacak her türlü delil.

SONUÇ ve İSTEM: ………. İlçe Tüketici Hakem Heyeti Başkanlığı’nın ../…/….. tarih ve ……. Sayılı kararının iptali ile, davalıdan satın alınan ……. Cihazın üretiminde hata olması sebebiyle satın alma bedelinin müvekkile iadesine, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalıya tahmiline karar verilmesini saygılarımızla vekaleten arz ve talep ederiz.

Davacı Vekili
Av. Selce MARAŞ BÜKEN

Büken Hukuk & Danışmanlık Bürosu  adana tüketici hakları avukatı olarak, ayıplı mal ve hizmetten doğan uyuşmazlıklarda. ayıplı mal ve hizmet dolayısıyla ortaya çıkan zararın tazmininde. tüketici kredisi sözleşmesi dosya masrafı vb ad altında alınan ücretlerin iadesinde. tip sözleşmelerdeki haksız şartlara ilişkin uyuşmazlıklarda. taksitle satış sözleşmeleri, tüketici kredisi sözleşmeleri, konut finansmanı sözleşmeleri, mesafeli satış sözleşmeleri, devre tatil ve uzun süreli tatil hizmeti sözleşmeleri, paket tur sözleşmeleri ve abonelik sözleşmelerinden kaynaklanan uyuşmazlıklar hususunda hizmet sunmaktadır.

Diğer makalelerimize buradan ulaşabilir veya büromuzdan randevu almak için buraya tıklayabilirsiniz

One thought on “Tüketici Hakem Heyeti Kararına İtiraz Dilekçesi

  1. gokalp Reply

    peki bu dosyaya davalının vereceği dilekçe nasıl olmalı ?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir