Tavzih Dilekçesi Örneği

tavzih dilekçesi örneği, tavzih dilekçesi vekalet ücreti hükümde maddi hata, tavzih dilekçesi ile vekalet ücreti, adana avukat, örnek dilekçe, tavzih talebi

Tavzih dilekçesi örneği konusuna geçmeden önce tavzih kelime anlamı olarak açıklama aydınlatma anlamına gelmektedir. Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 305. maddesinde kelime anlamına uygun bir düzenleme yapılmıştır. Maddeye göre; hüküm yeterince açık değilse veya icrasında tereddüt uyandırıyor yahut birbirine aykırı fıkralar içeriyorsa, icrası tamamlanıncaya kadar taraflardan her biri hükmün açıklanmasını veya tereddüt ya da aykırılığın giderilmesini tavzih dilekçesi ile isteyebilir. Ancak tavzih ile hüküm fıkrasında taraflara tanınan haklar ve yüklenen borçlar sınırlandırılamaz, genişletilemez ve değiştirilemez.

Makalemizin devamında  tavzih dilekçesi örneği yer almaktadır. Ancak şu açıklamaları yapmakta fayda görüyoruz. Düzenlemeye göre tavzih dilekçesi yalnızca hükmün açık olmadığı, icrasında tereddüte düşüldüğü veya birbirine yakın fıkralar içermesi halinde söz konusu olabilir. Tavzih dilekçesi, kural olarak sadece hüküm fıkrası hakkında verilebilir. Fakat; hüküm ile gerekçesi arasında çelişki varsa, bu çelişkinin giderilmesi için tavzih yoluna başvurulabilir. Tavzih dilekçesi ile talep edilse dahi “Hakim, tavzih yolu ile hükümde unuttuğu talepler hakkında karar verip bunu hükmüne ekleyemez. Bunun gibi, hüküm verirken unutulan vekalet ücreti veya faiz hakkında tavzih yolu ile bir karar verip bunu hükmüne dahil edemez. (Yargıtay 3. HD 2019/1435 E, 2019/1944 K)  Yine tavzih dilekçesi vekalet ücreti konusunda şunu belirtmekte yarar görüyoruz; vekalet ücretinin yanlış veya eksik belirlenmesi halinde de tavzih ile vekalet ücreti konusunda değişiklik yapılamaz,

Tavzih Dilekçesi Örneği

…………………………….. MAHKEMESİ’NE

DOSYA NO : …../…… Esas …../……. Karar

DAVACI : …………………………

VEKİLİ : …………………………

DAVALI : …………………………

VEKİLİ : …………………………

KONU : Tazvih dilekçesi nin arzıdır.

AÇIKLAMALARIMIZ

Sayın Mahkemenizde görülmekte olan davada davamızın kabulüne karar verilmiştir. Gerekçeli karar tarafımıza …/…./….. tarihinde davalıya ise …/…./…… tarihinde tebliğ edilmiş, tarafların kanun yoluna başvurmaması üzerine karar kesinleşmiştir. Ancak Sayın Mahkemenizce düzenlenen gerekçeli karar ayrıntılı olarak incelendiğinde, davanın açılış tarihinin ve karar tarihinin yanlış yazıldığı ve kısa karar ile gerekçeli karar arasında yazım hataları bulunduğu görülmüştür. Özellikle “…………………………” hususunda yapılan yazım hatası hükmün icrasında tereddüt yaratmaktadır. Bu durum infazı etkileyecek nitelikte olduğundan belirtilen kısımların açıklanması için iş bu tavzih dilekçesi ni sunmak zorunluluğumuz doğmuştur.

SONUÇ ve İSTEM: Yukarıda arz ve izah edilen nedenler dahilinde Sayın Mahkemenizin …./…… Esas, …./…… Karar sayılı ilamında yer alan maddi hataların düzeltilmesini ve hükmün icrasında tereddüt yaratan hususların açıklanmasını saygılarımızla vekaleten arz ve talep ederiz.

Büken Hukuk & Danışmanlık Bürosu, adana avukat olarak hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermektedir. Diğer makalelerimize buradan ulaşabilir veya büromuzdan randevu almak için buraya tıklayabilirsiniz.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir