Şikayetten Vazgeçme Dilekçesi

şikayetten vazgeçme dilekçesi, şikayetten vazgeçme halinde verilecek karar, dilekçe örneği, nasıl yapılır, şikayetten vazgeçme nasıl yapılır

Şikayetten vazgeçme en basit anlatımıyla sanık veya şüpheli hakkındaki şikayetin geri alınmasıdır. Şikayetten vazgeçme dilekçesi ile yapılabileceği gibi dilekçe yerine soruşturma aşamasında kolluk vasıtasıyla verilecek bir beyan ile veya kovuşturma aşamasında mahkemeye verilecek bir beyan ile de yapılabilir. Ancak şikayetten vazgeçme dilekçesi vermeden önce şikayetten vazgeçmeden sonra yeniden şikayetçi olunamayacağının iyi değerlendirilmesi gerekir. Soruşturma aşamasında şikayetten vazgeçme dilekçesi verilmesi veya şikayetten vazgeçme beyanında bulunulması halinde şüpheli hakkındaki soruşturma sona erer. Kovuşturma aşamasında ise şikayetten vazgeçme dilekçesi sanık hakkındaki kamu davasının şikayet yokluğu sebebiyle düşme kararı verilmesini sağlar.

Şikayetten vazgeçme dilekçesi ancak takibi şikayete bağlı olan suçlarda sonuç doğurur. Yürütülen soruşturma sonucunda kovuşturma evresine geçildikten sonra suçun şikâyete bağlı olduğunun anlaşılması halinde; mağdur açıkça şikâyetten vazgeçmediği takdirde, yargılamaya devam olunur.

Şikayetten vazgeçme kabule bağlı mı dediğimiz zaman şikayetten vazgeçme dilekçesi nin sonuç doğurmasının sanığın kabulüne bağlı olduğunu söyleyebiliriz Yani sanık şikayetten vazgeçmeyi kabul ederse düşme kararı verilir, ancak sanık vazgeçmeyi kabul etmez davaya devam olunarak masumiyetinin ispatlanmasını ve beraat kararı verilmesini isterse şikayetten vazgeçmeye rağmen yargılamaya devam edilir.

Şikayetten Vazgeçme Dilekçesi

ADANA … ASLİYE CEZA MAHKEMESİ’NE

ŞİKAYETÇİ : ………………………………

VEKİLİ : Av. Selce MARAŞ BÜKEN

SANIK : ………………………………

KONU : Şikayetten vazgeçme dilekçesi nin arzıdır.

AÇIKLAMALARIMIZ

Sayın Mahkemenizin yukarıda esas numarası verilen dosyasında her ne kadar sanık …………… hakkında müvekkilin şikayeti üzerine ……………….. suçundan yargılaması devam etmekteyse de, müvekkilin bu husustaki talimatı ve yetkilendirmesi doğrultusunda şikayetimizden vazgeçiyoruz.  İstemimiz doğrultusunda işlem yapılmasını saygılarımızla vekaleten arz ve talep ederiz.

Şikayetçi Vekili
Av. Selce MARAŞ BÜKEN

Adana ceza avukatı olarak, Büken Hukuk & Danışmanlık Bürosu, TCK ve diğer ilgili kanunlarda düzenlenen suçların soruşturma aşamasından infaz aşamasına kadar tüm işlemlerine ilişkin hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermektedir.

Diğer makalelerimize buradan ulaşabilir veya büromuzdan randevu almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir