Sigorta Şirketine Başvuru Dilekçesi

sigorta şirketine başvuru dilekçesi, sigorta şirketine başvuru dilekçesi örneği, sigorta şirketine başvuru değer kaybı, sigorta şirketine zorunlu başvuru

Karayolları Trafik Kanunu’nun 97. maddesine göre; zarar görenin, zorunlu mali sorumluluk sigortasında öngörülen sınırlar içinde dava yoluna gitmeden önce ilgili sigorta şirketine başvuru dilekçesi göndermesi zorunludur. Sigorta kuruluşunun sigorta şirketine başvuru dilekçesi tebliğinden itibaren en geç 15 gün içinde başvuruyu yazılı olarak cevaplamaması veya talebi reddetmesi halinde zarar gören dava açabilir veya 5684 sayılı Kanun çerçevesinde tahkime başvurabilir. Bu makalemizde sigorta şirketine başvuru dilekçesi örneği yer almaktadır.

Sigorta Şirketine Başvuru Dilekçesi

Aşağıda verilen sigorta şirketine başvuru dilekçesi değer kaybı talebine ilişkindir. Sigorta şirketine zorunlu başvuru larda aşağıda yer verdiğimiz dilekçe örneği somut olaya uyarlanarak kullanılabilir.

Sigorta Şirketine Başvuru Dilekçesi Örneği

……….. SİGORTA A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE

BAŞVURAN                                    : …………………………..

VEKİLİ                                             : Av. Selce MARAŞ BÜKEN

KONU                                              : Zararın karşılanması talebimize ilişkin sigorta şirketine başvuru dilekçesi dir.

AÇIKLAMALARIMIZ

  1. Müvekkilimizin …….. plaka sayılı aracı …/…/….. tarihinde kazaya karışmıştır. Karıştığı kazada kendisi tamamen kusursuzdur.
  2. Tarafınızdan sigortalanmış …….. plaka sayılı araç (Poliçe No: ……..) (Sigorta Tarihi…/…/….. – …/…/…..) müvekkilin …….. plaka sayılı aracına çarparak müvekkilimize ait sigortalı aracın hasara uğramasına neden olmuştur.
  3. Meydana gelen trafik kazası neticesinde aracın hasarlı hale gelmesi sebebi ile piyasa değeri düşmüştür. Bu hasarı karşılanmamıştır. Konuya ilişkin Trafik Sigortası Genel Şartları A.1 maddesinde Trafik Sigorta Poliçesinin kapsamı belirtilmiştir. Buna göre sigortacı, poliçede tanımlanan motorlu aracın işletilmesi sırasında, bir kimsenin ölümüne veya yaralanmasına bir şeyin zarara uğramasına sebebiyet vermesi halinde 2918 s. Karayolları Trafik Kanunu’na göre işletene düşen hukuki sorumluluğu, zorunlu sigorta limitlerine kadar temin etmekle mükelleftir şeklindedir.
  4. Sigorta Eksperinden alınmış ekteki değer kaybına ilişkin ekspertiz raporuna göre, piyasa değeri ……..-TL olan araç kazadan sonra …….. TL değer kaybına uğradığına dair raporuna dayanak iş bu bedel olan …….. TL’nin iş bu ihtarnamenin tebliğinden itibaren 15 İŞ GÜNÜ içinde ………… IBAN numaralı ………’e ait hesaba zararın ödenmesini; aksi halde yasal yollara başvurulacağını bildiririz.

Başvuran Vekili
Av. Selce MARAŞ BÜKEN

Büken Hukuk & Danışmanlık Bürosu adana avukat olarak hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermektedir. 

Diğer makalelerimize buradan ulaşabilir veya büromuzdan randevu almak için buraya tıklayabilirsiniz.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir