Ödeme Emri Usulsüz Tebligat Şikayeti

Ödeme emrinin usulsüz tebliği şikayet dilekçesi örneği, ödeme emri usulsüz tebligat şikayeti, örnek dilekçe, ödeme emrinin tebliğ tarihinin düzeltilmesi

Ödeme emri usulsüz tebligat şikayeti uygulamada sıklıkla karşılaşılan bir uyuşmazlık türüdür. Maalesef ki, uygulamada icra müdürlüklerinin gönderdikleri icra emri ve ödeme emri usulsüz tebligat ile Tebligat Kanunu‘na aykırı biçimde borçlularına tebliğ edilmektedir. Bu şekilde usulsüz tebligat ile gönderilen ödeme emri nedeniyle borçlular borçtan gerekli şekilde haberdar olamadıkları için haksız takiplerde itiraz süresini kaçırmaktadırlar. Bu durumda ödeme emrinin usulsüz tebliği şikayeti yapılmaması halinde haksız haciz ve diğer uygulamalar gündeme gelmektedir. Ancak ödeme emri usulsüz tebligat şikayeti mümkündür. Bu makalemizde ödeme emri usulsüz tebligat şikayeti dilekçesi örnek olarak verilmektedir.

Ödeme Emri Usulsüz Tebligat Şikayeti

Ödeme Emri Usulsüz Tebligat Şikayet Dilekçesi Örneği

Ödeme Emrinin Tebliğ Tarihinin Düzeltilmesine İlişkin Şikayet

ADANA….. İCRA HAKİMLİĞİ’NE

ŞİKAYET EDEN BORÇLU    : …………….

VEKİLİ                                   : Av. Selce MARAŞ BÜKEN

KARŞI TARAF ALACAKLI    : …………….

KONU                        : Ödeme emrinin tebliğ tarihinin, ödeme emri usulsüz tebligat şikayeti nedeniyle …/…/…… olarak düzeltilmesine karar verilmesi isteminden ibarettir.

AÇIKLAMALARIMIZ

1 –  Alacaklı görünen ……… müvekkil hakkında …. İcra Müdürlüğü’nün ..…/…….. Dosyasından …/…/…… tarihinde genel haciz yolu ile ilâmsız takibine başlamıştır. Takip  sürecindeki ödeme emri müvekkile değil, müvekkilin kızına …….. adresinde borçlu ile birlikte oturan kaydıyla, …/…/…… tarihinde tebliğ edilmiştir.

2 – Bir süre sonra; icra müdürlüğünce, takibe itiraz edilmeyerek takibin kesinleştiği kabul edilerek, alacaklının istemi üzerine müvekkilin …….. Bankasındaki mevduatı üzerine …./…./……. Tarihinde haciz konmuştur.

3 – Müvekkil, …….. Bankası’ndaki mevduatı üzerine haciz konulmasından sonra, hakkında yapılan takipten haberdar olmuş ve ödeme emrinin …./…./…. tarihinde kendisinden ayrı oturan kızına usulsüz tebligat ile tebliğ edilmiş olduğunu öğrenmiştir.

4 – …./…../……. tarihinde müvekkilden ayrı oturan kızına yapılan ödeme emri usulsüz tebligat yapılmış olduğunun tespiti ile tebligatın …/…./…… tarihinde yapılmış olduğunun kabulü için mahkemenize başvurmak gereği doğmuştur. Takibin durdurulması için, ayrıca ….. İcra Müdürlüğü’ne borca itirazda da bulunulmuştur.

HUKUKİ DELİLLER         :   ….. İcra Müdürlüğü’nün …./…… sayılı dosyası, mernis kayıtları, yargılamanın işine yarayacak her türlü delil

SONUÇ VE İSTEM         : Yukarıda izah edilen nedenlerle ödeme emri usulsüz tebligat şikayeti mizin kabulüne, tebligatın …./…./…… tarihinde yapılmış olduğuna, ödeme emrinin tebliğ tarihinin …./…./……. Tarihi olarak düzeltilmesine» karar verilmesini, saygılarımıza vekaleten arz ve talep ederiz.

Davacı Vekili
Av. Selce MARAŞ BÜKEN

Büken Hukuk & Danışmanlık Bürosu adana avukat olarak hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermektedir. 

Diğer makalelerimize buradan ulaşabilir veya büromuzdan randevu almak için buraya tıklayabilirsiniz.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir