Mirasın Reddi Halinde Destekten Yoksun Kalma Tazminatı

Mirasın reddi halinde destekten yoksun kalma tazminatı istenebilir mi, yargıtay kararları, reddi miras destek tazminatı, adana avukat,

Mirasın reddi halinde destekten yoksun kalma tazminatı talep edilip edilemeyeceği konusunda Yargıtay kararları doğrultusunda kısa bir bilgilendirme yapmayı uygun gördük. Mirasçıların reddi miras yapması halinde artık destekten yoksun kalma tazminatı davası açamayacakları düşüncesi sıklıkla düşülen bir hatadır. Halbuki Yargıtay’a göre destekten yoksun kalma tazminatı niteliği itibari ile bağımsız bir hak olduğundan, mirasın reddedilmiş olması bu tazminatın talep edilmesine engel değildir. Zira destekten yoksun kalma tazminatı, mirasçılık sıfatına bağlı bir hak değildir.

Mirasın Reddi Halinde Destekten Yoksun Kalma Tazminatı

Makalemizin başında özetlediğimiz bu görüş, Yargıtay İçtihadı Birleştirme Büyük Genel Kurulu’nun 06.03.1978 tarih ve 1/3 sayılı kararında da yer bulmuş ve destekten yoksun kalma tazminatının eylemin karşılığı olan bir ceza olmayıp, ölüm sonucu ölenin yardımından yoksun kalan kimsenin muhtaç duruma düşmesini önlemek ve yaşamının, desteğin ölümünden önceki düzeyde tutulması amacına yönelik sosyal karakterde kendine özgü bir tazminat olduğuna hükmedilmiştir.

Yine Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 21.04.1982 gün, 1979/4-1528 E., 412 K. sayılı kararında; “BK’nın 45. maddesinde sözü geçen destek kavramı hukuksal bir ilişkiyi değil, eylemli bir durumu hedef tutar ve ne hısımlığa ne de yasanın nafaka hakkındaki hükümlerine dayanır, sadece eylemli ve düzenli olarak geçimini kısmen veya tamamen sağlayacak şekilde yardım eden ve olayların olağan akışına göre eğer ölüm vuku bulmasaydı, az çok yakın bir gelecekte de bu yardımı sağlayacak olan kimse destek sayılır. O halde, destek sayılabilmek için yardımın eylemli olması ve ölümden sonra da düzenli bir biçimde devam edeceğinin anlaşılması yeterli görülür” ilkesi benimsenmiştir.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 25.05.1984 gün, E: 1982/9-301, K: 1984/619  sayılı kararında da “Destekten yoksun kalma tazminatı niteliği itibariyle; üçüncü kişilere, desteğin gelir ve yardımından yoksun kalmaları nedeniyle tanınmış bağımsız bir hak olup, mirasçılık sıfatı ve miras hukuku ile ilgisi yoktur. Çünkü bu hak, mirasçılık sıfatından değil, eylemli olarak destek olanın ölümü nedeniyle, onun gelir ve yardımından yoksun kalma ya da farazi destek olma olgusundan kaynaklanmaktadır” denmiştir.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 2007/4-222 Esas, 2007/222 Karar ve 18.04.2007 Tarihli kararında ise şu görüşe yer verilmiştir: “Sonuç olarak, destekten yoksun kalma tazminatı nitelik itibariyle bağımsız bir hak olup; ölen kimse ile davacı arasında kanuni veya akdi bir bakım yükümlülüğü, mirasçılık ya da akrabalık ilişkisi bulunması gerekmediğinden; mirasın reddedilmiş olması, destekten yoksun kalma davasının açılmasına ve incelenip hasıl olacak sonuç uyarınca esasına ilişkin karar verilmesine engel, yasal bir neden değildir.” 

Büken Hukuk & Danışmanlık Bürosu, adana avukat olarak hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermektedir. Diğer makalelerimize buradan ulaşabilir veya büromuzdan randevu almak için buraya tıklayabilirsiniz.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir