Karar Düzeltme Yolu

Karar düzeltme yolu, karar düzeltme kalktı mı, karar düzeltme HMK, HUMK, adana avukat, temyiz, karar düzetlme Yargıtay kararları

Karar düzeltme bir kanun yoludur. Karar düzeltme yolu 1086 sayılı HUMK ile düzenlenen bir kanun yolu olup 6100 sayılı HMK’nda yer verilmemiştir.

Karar Düzeltme Yolu Kalktı Mı?

6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun Geçici 3. maddesine göre;

“Bölge adliye mahkemelerinin, 26/9/2004 tarihli ve 5235 sayılı Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanunun geçici 2 nci maddesi uyarınca Resmî Gazete’de ilan edilecek göreve başlama tarihine kadar, 1086 sayılı Kanunun temyize ilişkin yürürlükteki hükümlerinin uygulanmasına devam olunur.

Bu nedenle günümüzde, bölge adliye mahkemeleri göreve başlamıştır. İstinaf incelemesinden geçmiş kararlara karşı yapılan temyiz başvuruları sonucu verilen Yargıtay kararlarına karşı karar düzeltme yoluna başvurulamaz.

Nitekim Yargıtay 12. Hukuk Dairesi, 2018/9777 E, 2019/460 K, 17.01.2019 T sayılı son tarihli bir kararında istinaf incelemesinden geçip de Yargıtayca onanan kararlara kanun düzeltme yolu na başvurulamayacağına karar vermiştir.

 Yargıtay 12. Hukuk Dairesi, 2018/9777 E, 2019/460 K, 17.01.2019 T. sayılı kararında özetle;

“…İcra mahkemesince verilen ihalenin feshi talebinin reddine ilişkin 06/12/2016 tarihli karara karşı şikayetçi tarafından istinaf yoluna başvurulması üzerine, Samsun Bölge Adliye Mahkemesi 4. Hukuk Dairesinin 20/01/2017 tarihli ve 2017/414 E. – 456 K. sayılı kararı ile istinaf başvurusunun esastan reddine karar verildiği, kararın şikayetçi tarafından temyizi ile Dairemizin 15/02/2018 tarihli ve 2017/4293 E. – 2018/1377 K. sayılı ilamı ile onandığı, bu defa şikayetçi tarafından onama kararının kaldırılması talebiyle karar düzeltme dilekçesi verildiği anlaşılmaktadır.

…Dolayısıyla, karar düzeltme yolu 1086 sayılı HUMK ile düzenlenen bir kanun yolu olup, Bölge Adliye Mahkemelerinin göreve başlaması ile yürürlükten kalkmıştır. Bölge Adliye Mahkemelerince verilmiş ve Yargıtay tarafından onanmış kararlar, şekli anlamda kesinleşmiş olduğundan. Karar düzeltmeye tabi değildir. Bu nedenle şikayetçinin karar düzeltme istemi incelenemez.”

Ancak bölge adliye mahkemelerinin göreve başlamasından önce temyiz yoluna başvurulmuş kararlar hakkında 1086 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu‘nun karar düzeltme yolu ilişkin hükümleri uygulanmaya devam edecektir.

Karar düzeltme kalktı mı sorusunun cevabı kısaca bu şekildedir.

Adana avukat, Büken Hukuk & Danışmanlık Bürosu, olarak diğer makalelerimize buradan ulaşabilir veya büromuzdan randevu almak için buraya tıklayabilirsiniz.

One thought on “Karar Düzeltme Yolu

  1. MUSTAFA ALDEMİR Reply

    Sayın Avukatım, Kırıkkale idare MAHKEMESİNDE 2004 TE kalan bir idari davam var. Karar düzeltme için müracaat ettim. Yeni iyuka göre red edildi. Süre sorununu çözersem karar LEHİME çıkacak. Yardımcı olabilirmisiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir