İsim Değiştirme Dava Dilekçesi

İsim değiştirme dava dilekçesi, isim değiştirme davası dilekçesi örneği, isim değişikliği davası avukatı adana, adana avukat, ad değişikliği davası dilekçe

Bu makalemizde isim değiştirme dava dilekçesi örneğine yer vereceğiz. Türk Medeni Kanunu’nun 27. maddesine göre; Adın değiştirilmesi, ancak haklı sebeplere dayanılarak hâkimden istenebilir. Adın değiştirildiği nüfus siciline kayıt ve ilân olunur. Ad değişmekle kişisel durum değişmez. Adın değiştirilmesinden zarar gören kimse, bunu öğrendiği günden başlayarak bir yıl içinde değiştirme kararının kaldırılmasını dava edebilir. İsim değiştirme davası aşağıda örneğini verdiğimiz isim değiştirme dava dilekçesi nden faydalanılabilir. Ancak her hukuki olayın kendine özgü olduğu hususu da unutulmamalıdır. Zira kanunun öngördüğü üzere adın değiştirilmesi davası ancak haklı bir nedene dayanılarak açılabilir. Haklı neden her somut olaya göre değişmektedir. Dolayısıyla isim değiştirme dava dilekçesi nde ismin neden değiştirilmek istendiği açıkça ortaya konulmalıdır.

İsim değiştirme davası için görevli mahkeme asliye hukuk mahkemeleridir. Davacının ikametinin bulunduğu yer asliye hukuk mahkemesi yetkilidir. İlgili kişiler, haklı nedenlerin açıklandığı isim değiştirme dava dilekçesi ile bulunduğu yerdeki asliye hukuk mahkemesine gerekli harç ve giderleri yatırarak müracaat edebilir.

İsim Değiştirme Dava Dilekçesi

ADANA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NE

DAVACI                      : ……………………….

VEKİLİ                         : Av. Selce MARAŞ BÜKEN

DAVALI                        : ……………………….

KONU                     : İsim değiştirme dava dilekçesi nin arzıdır.

AÇIKLAMALARIMIZ

1- Müvekilin adı nüfus kaydına “…..” olarak geçmiştir. Halbuki kendisi gerek aile gerekse iş ve sosyal çevresinde …. ismiyle bilinip tanınmaktadır. Sosyal çevresinde kullandığı isimle nüfus kaydındaki ismin farklılık arz etmesi, resmi yazışmalarda, posta işlemlerinde ve resmi belge tanzimlerinde büyük sıkıntı ve karışıklıklara sebep olmaktadır. Ayrıca nüfus kaydına “….” Olarak geçen isim gülünç bir nitelik arz ettiğinden müvekkil sosyal hayatında sıkıntıya düşmektedir.

2- Yargıtay’ın yerleşmiş uygulamalarına göre, kişinin toplum içinde bilinip tanındığı adını kayden de taşıması, nüfus kaydında gerekli değişikliliğin yapılması konusunda dava açabilmesi için haklı neden sayılmaktadır. Bu nedenle  müvekkilin, nüfus kayıtlarında “…..” olarak geçen isminin “…..” olarak değiştirilebilmesi için işbu davayı açmak zorunlu hale gelmiştir..

HUKUKİ DELİLLER    : Nüfus kayıtları, tanık beyanları ve her türlü sair yasal delil.

SONUÇ VE İSTEM         : Yukarıda arz edilen sebep ve gösterilen delillere göre davanın kabulü ile, müvekkilin “….” olarak yazılmış bulunan adının “  ….” olarak değiştirilmesine karar verilmesini saygılarımızla vekaleten arz ve talep ederiz.

Davacı Vekili
Av. Selce MARAŞ BÜKEN

Büken Hukuk & Danışmanlık Bürosu adana avukat olarak isim değiştirme davası gibi işlemlerde hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermektedir. 

Diğer makalelerimize buradan ulaşabilir veya büromuzdan randevu almak için buraya tıklayabilirsiniz.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir