İnfaz Hakimliğine İtiraz Dilekçesi Örneği

İnfaz Hakimliğine İtiraz Dilekçesi Örneği

İnfaz hakimliğine itiraz dilekçesi örneği, makalemizin devamında paylaşılmaktadır. Ancak bundan önce infaz hakimliği nedir, infaz hakimliğine itiraz nasıl yapılır, infaz hakimliğine şikayet nedir gibi sorulara kısaca cevap vermenin faydalı olacağı kanaatindeyiz.

 İnfaz hakimliği ceza infaz kurumları ve tutukevlerinde bulunan hükümlü ve tutuklular hakkında yapılan işlemler veya bunlarla ilgili faaliyetlere yönelik şikayetleri incelemek, karara bağlamak ve kanunlarla verilen diğer görevleri yerine getirmek üzere kurulan mahkemelerdir. İnfaz hakimliği görevine adli yargı hakim veya cumhuriyet savcıları arasından atama yapılabilir veya o yerdeki hakimlerden birine de infaz hakimliği yetkisi verilebilir. İnfaz hakimliklerinin görevleri 4675 Sayılı İnfaz Hakimliği Kanununun 4. Maddesinde düzenlenmiştir.

İnfaz Hakimliğine İtiraz 

İnfaz hakimliğine itiraz ve infaz hakimliğine şikayet yolu mümkündür. Düzenlemeye göre hükümlü ve tutuklular hakkında yapılan işlemler veya bunlarla ilgili faaliyetlerin kanun, tüzük ve yönetmelik hükümleri ile genelgelere aykırı olduğu gerekçesiyle bu işlem veya faaliyetlerin öğrenildiği tarihten itibaren onbeş gün, her halde yapıldığı tarihten itibaren otuz gün içinde şikâyet yoluyla infaz hâkimliğine başvurulabilir. Başvuru aşağıda belirtilen infaz hakimliğine itiraz dilekçesi örneği ile yapılabilir.

Şikâyet, dilekçe ile doğrudan doğruya infaz hâkimliğine yapılabileceği gibi; Cumhuriyet başsavcılığı veya ceza infaz kurumu ve tutukevi müdürlüğü aracılığıyla da yapılabilir. İnfaz hâkimliği dışında yapılan başvurular hemen ve en geç  üç gün içinde infaz hâkimliğine gönderilir. Sözlü yapılan şikâyet, tutanağa bağlanır ve bir sureti başvurana verilir.

Şikâyet yoluna, kendisi ile ilgili olmak kaydıyla hükümlü veya tutuklu ya da eşi, anası, babası, ayırt etme gücüne sahip çocuğu veya kardeşi, müdafii, kanunî temsilcisi veya ceza infaz kurumu ve tutukevi izleme kurulu başvurabilir.

Şikâyet yoluna başvurulması, yapılan işlem veya faaliyetin yerine getirilmesini durdurmaz. Ancak, infaz hâkimi giderilmesi güç veya imkansız sonuçların doğması ve işlem veya faaliyetin açıkça hukuka aykırı olması koşullarının birlikte gerçekleşmesi durumunda işlem veya faaliyetin ertelenmesine veya durdurulmasına karar verebilir.

İNFAZ HAKİMLİĞİNE İTİRAZ DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ

ADANA NÖBETÇİ İNFAZ HAKİMLİĞİ’NE

İTİRAZ EDEN               :(Ad, Soyad, TC, Adres)

VEKİLİ                          : Av. Selce MARAŞ BÜKEN

KONU                          : Müvekkil hakkında verilen ………………. kararına karşı itirazlarımızı içerir dilekçemizdir.

AÇIKLAMALARIMIZ

  1. ………………………………………………………………………………………. (Bu kısımları durumunuza uygun biçimde izah ediniz)
  2. ………………………………………………………………………………………. (Bu kısımları durumunuza uygun biçimde izah ediniz)
  3. Bu nedenlerle, tarafımıza ……….. tarihinde ……… tebliğ edilen ……….. kararına karşı itiraz etmek zorunluluğumuz hasıl olmuştur.

SONUÇ ve İSTEM : Yukarıda arz edilen ve Sayın Mahkemenizce re’sen göz önünde tutulacak nedenler dahilinde usul ve yasaya aykırı olarak verilmiş ………… kararının kaldırılmasını saygılarımızla vekaleten arz ve talep ederiz.

Av. Selce MARAŞ BÜKEN

Adana ceza avukatı olarak, Büken Hukuk & Danışmanlık Bürosu, TCK ve diğer ilgili kanunlarda düzenlenen suçların soruşturma aşamasından infaz aşamasına kadar tüm işlemlerine ilişkin hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermektedir.

Diğer makalelerimize buradan ulaşabilir veya büromuzdan randevu almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir