İhtarnameye Cevap Örneği

ihtarnameye cevap örneği, cevabi ihtarname örneği, ihtarname cevabı, örnek dilekçesi, alacak davası, ayıplı araç, adana avukat, selce maraş büken

Bu makalemizde ihtarnameye cevap örneği vererek, cevabi ihtarname örneği nasıl hazırlanır sorusunu cevaplamaya çalışacağız. İhtarname cevap örneği olarak aşağıda verilen dilekçeler örnek nitelikte olup, her yazım somut olaya özgü olmalıdır. Dolayısıyla aşağıda ihtarnameye cevap örneği olarak verilen dilekçeler, ilgili bulunduğunuz somut duruma bire bir uymayacağından alanında uzman bir avukattan yardım almanız faydalı olacaktır.

İHTARNAMEYE CEVAP ÖRNEĞİ

İHTAR EDEN                                 : ………………….
TC                                                     : ………………….
ADRES                                             : ………………….

VEKİLİ                                             : Av. Selce MARAŞ BÜKEN

MUHATAP                                      : ………………….
TC                                                     : ………………….
ADRES                                             : ………………….

Sayın Muhatap;

Tarafınızca gönderilen ……… Noterliği’nin …/…/…… tarih ve …..ı yevmiye numaralı cevabi ihtarnamesi 24/05/2018 tarihinde tarafımızca tebliğ alınmıştır.

…./…/…… tarihli …….  Sözleşmesi gereğince müvekkillere ödemeniz gereken devir bedelinin bakiye ……… TL’sini ödemediğiniz, tarafınızca da bilinmektedir. İş bu bedeli ödememe sebebi olarak “muaccel bir alacak kaydına rastlamadığınızı” belirttiğiniz ihtarnamenizin tarafımızca kabul edilmesi mümkün değildir. Taraflarca iradi olarak yapılan devir sözleşmesi, kararlaştırılan devir bedeli ve tarafınızca yapılan ödemeler göz önünde bulundurulduğunda bu soyut gerekçenizin müvekkiller bakımından büyük bir haksızlık niteliğinde olduğu görülmektedir.

Bu nedenlerle; ……… Noterliği’nin …/…/…… tarih ve ….. yevmiye numaralı cevabi ihtarnamenizde ileri sürdüğünüz iddia ve itirazları kabul etmediğimizi bildirir; …/…./……. tarihli …… Sözleşmesi gereğince ödenmesi gereken bakiye …… TL devir bedelini ve ………  Mahkemesi’nin 201…/….. E 201…/……. K sayılı ilamı gereğince tahsil edip de müvekkillere hisseleri oranında alacak bedelini iş bu ihtarnamenin tebliğinden itibaren 3 iş günü içinde tarafımıza ödenmesi hususunda tarafınızı SON KEZ ihtar ettiğimizi, aksi takdirde hakkınızda icra takip işlemlerine başlanacağını ihtar ederiz. …/…./……

İhtar Eden ……… Vekili

Av. Selce MARAŞ BÜKEN

CEVABİ İHTARNAME ÖRNEĞİ

İHTAR EDEN                                : ………………….
TC                                                     : ………………….
ADRES                                             : ………………….

MUHATAP                                      : ………………….
TC                                                     : ………………….
ADRES                                             : ………………….

KONU                                               : ……… Noterliği’nin …/…/…… tarih ve ….. sayılı ihtarnamesine cevaplarımızdır.

Sayın Muhatap …………..;

….. model ….. marka …… plakalı araç Adana ….. Noterliği’nin …/…/…… tarih ve ….. sayılı yevmiye numaralı araç satış sözleşmesi ile tarafınızca satın alınmıştır. Aracı satın almadan önce tüm gerekli kontrol ve denetimleri yaptığınız, araç yerinde görerek yerinde incelediğiniz bilginiz dahilindedir. Ayrıca tarafınıza araçla ilgili gerekli bilgilendirme de yapılmıştır. Bu doğrultuda söz konusu aracın geçmişinde takside kullanılmış olduğunu, aracın ilk sahibi olmadığımızı, bu doğrultuda kilometresi konusunda garanti vermediğimizi tarafınıza bildirmiş idik. Hatta tarafınıza bu hususta yazılı bilgilendirme de yapılmış olup, bu hususları bildiğinizi ve aracın durumunu bilerek satın aldığınıza dair yazılı beyanınızın mevcut olduğunu da hatırlatmak isteriz.

Her şey bir yana, Adana ….. Noterliği’nin …/…/…… tarih ve ….. sayılı yevmiye numaralı araç satış sözleşmesinde de görüleceği üzere …… plakalı aracın kasko değeri …….. TL iken, tarafınıza satışı …….. TL üzerinden yapılmıştır. Görüldüğü üzere aracın durumu ile ilgili gerekli bilgilendirme tarafınıza yazılı olarak yapılmış olup aracın durumunu bilerek ve görerek satın aldığınız izahtan varestedir. Eğer aynı bilgilendirmeyi yapmadan aracı bir başkasına) sattıysanız, bu husus sizin sorumluluğunuzdadır.

Bu nedenle ….. model ….. marka …… plakalı aracın ilk sahibi olmadığımızı, bu doğrultuda kilometresi konusunda garanti vermediğimizi tarafınıza yazılı ve sözlü olarak bildirdiğimizden, tüm bu hususları bilerek aracı rayiç bedelinin yarısı gibi bir bedelle almayı kabul ettiğinizden, bu hususta hiçbir sorumluluğumuzun bulunmadığını ihtar ederiz. …./…./……

İhtar Eden
……………….

Büken Hukuk & Danışmanlık Bürosu, adana avukat olarak hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermektedir. Diğer makalelerimize buradan ulaşabilir veya büromuzdan randevu almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir