İcra Takibini Yenileme Dilekçesi

icra takibini yenileme dilekçesi örneği, icra dosyasının takipsizlik nedeniyle işlemden kaldırılması takibin yenilenmesi, yenileme emri çıkarılması, adana avukat

Bu makalemizde icra takibini yenileme dilekçesi örneğine yer verilecektir. İcra takibinde bir seneden fazla işlem yapılmaması, haciz talebinde bulunulmaması halinde icra dosyasının takipsizlik nedeniyle işlemden kaldırılması durumu ortaya çıkabilir. Bu durumda icra yenileme talebi ile dosyanın yenilenmesi talep edilir.

İcra İflas Kanunu’nun 78. maddesiHaciz istemek hakkı, ödeme emrinin tebliği tarihinden itibaren bir sene geçmekle düşer. …. Haciz talebi kanuni müddet içinde yapılmaz veya geri alındıktan sonra bu müddet içinde yenilenmezse dosya muameleden kaldırılır.Yeniden haciz istemek, alacaklı tarafından vukubulan yenileme talebinin borçluya tebliğine mütevakkıftır. İlama müstenit olmayan takiplerde yenileme talebi üzerine yeniden harc alınır. Yenileme masraf ve harcları borçluya tahmil edilmez. hükmüne amirdir.

İcra Takibini Yenileme Dilekçesi

ADANA …. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

DOSYA NO: 201../…..

Yukarıda esas numarası yazılı dosyamız takipsizlik nedeniyle işlemden kaldırılmıştır. Bu doğrultuda; borçlu ……. hakkında yapılan takibi yenilediğimizi bildirir, dosyanın arşivden çıkarılarak yenilenmesini ve borçlunun adresine yenileme emri çıkarılmasını talep ederiz.

Alacaklı Vekili

Av. Selce MARAŞ BÜKEN

Diğer makalelerimize buradan ulaşabilir veya büromuzdan randevu almak için buraya tıklayabilirsiniz.

One thought on “İcra Takibini Yenileme Dilekçesi

  1. esra Reply

    alacağımın 10 yıl süre dolmak üzere takipsizlikten dolayı kapalı işlemi tekrar başlatabilirmiyim

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir