Evlenme Yoluyla Türk Vatandaşlığının Kazanılması

Evlenme yoluyla Türk vatandaşlığının kazanılması, başvuru süreci, başvurunun reddi,  Evlenme Yoluyla Türk Vatandaşı Olma Şartları, il soruşturması

Evlenme yoluyla Türk vatandaşlığının kazanılması 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu ile düzenlenmiştir. Kanunlarımıza göre yabancı birinin evlilik yoluyla Türk vatandaşı olmak mümkündür. Evlenme yoluyla Türk vatandaşlığının kazanılması için elbette ortada geçerli bir evliliğin varlığı gerekir. Bu anlamda Türk Medeni Kanunu bakımından kişinin geçerli bir evlilik gerçekleştirebilmesi için evlenme ehliyetinin bulunması ve evlenme engellerinin bulunmaması gerekir.

Evlenme Yoluyla Türk Vatandaşlığının Kazanılması

5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunun 16. maddesine göre; Bir Türk vatandaşı ile evlenme doğrudan Türk vatandaşlığını kazandırmaz. Ancak bir Türk vatandaşı ile en az üç yıldan beri evli olan ve evliliği devam eden yabancılar Türk vatandaşlığını kazanmak üzere başvuruda bulunabilir. Başvuru sahiplerinde; a) aile birliği içinde yaşama, b) Evlilik birliği ile bağdaşmayacak bir faaliyette bulunmama, c) Millî güvenlik ve kamu düzeni bakımından engel teşkil edecek bir hali bulunmama şartları aranır.” hükmüne amirdir.

 Evlenme Yoluyla Türk Vatandaşı Olma Şartları

Dolayısıyla Türk vatandaşlığının evlenme yoluyla kazanılması için Kanun’da sayılan şartların yabancının şahsında gerçekleşmesi gerekir. Dolayısıyla yabancı eş Türk vatandaşı eşi ile üç yıldan beri evli olmalı ve evliliği de halen devam ediyor olmalıdır. Bu şartlar varda evlenme yoluyla Türk vatandaşlığının kazanılması başvurusu yapılabilir.

Ancak sadece bu şartların var olması, evlenme yoluyla Türk vatandaşlığının kazanılması için yeterli değildir. Aynı zamanda aile birliği içinde yaşamak, evlilik birliği ile bağdaşmayacak bir faaliyette bulunmamak ve milli güvenlik ve kamu düzeni bakımından engel teşkil edecek bir hali bulunmamak şartlarını da taşıması gerekir.

Evlenme Yoluyla Türk Vatandaşlığının Kazanılması Başvuru Süreci

5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunun 18. maddesine göre üç yıldan beri evli olup evliliği devam eden ve evlenme yoluyla Türk vatandaşlığının kazanılması başvurusu yapan yabancı eşin, diğer asli şartları taşıyıp taşımadığı vatandaşlık başvuru inceleme komisyonu tarafından tespit edilir.

Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmeliğe göre; yabancı eşin aile birliği içinde yaşamak, evlilik birliği ile bağdaşmayacak bir faaliyette bulunmamak ve milli güvenlik ve kamu düzeni bakımından engel teşkil edecek bir hali bulunmamak şartlarını taşıyıp taşımadığına dair araştırma İl Emniyet Müdürlüklerince yapılır.  Evlenme yoluyla Türk vatandaşlığının kazanılması başvurunuza ilişkin il soruşturması yapılmaktadır açıklaması da bu nedenle karşımıza çıkmaktadır.

Evlilik yoluyla Türk vatandaşlığına geçiş özetle bu şekilde olmaktadır.  Diğer yandan evlenme yoluyla Türk vatandaşlığının kazanılabilmesi için aranan şartları taşıyan kişilerin vatandaşlığa kesin olarak alınacağı da söylenemez. Zira yabancı eşin evlilik yoluyla Türk vatandaşlığının kazanılması noktasında idareye takdir yetkisi tanınmıştır. Dolayısıyla evlenme yoluyla Türk vatandaşlığı başvurusunun reddi de mümkündür.


Büken Hukuk & Danışmanlık Bürosu adana avukat olarak hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermektedir. 

Diğer makalelerimize buradan ulaşabilir veya büromuzdan randevu almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir